Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TRANSPARENTNOST SRBIJA: Uvođenje poverenika za samostalnost u Državnom veću tužilaca korak ka jačanju samostalnosti tužilaca, i predstavlja jedan od primera realizacije mera iz Akcionog plana za Poglavlje 23


Transparentnost Srbija (TS) ocenila je da je odluka Državnog veća tužilaca (DVT) o uvođenju poverenika za samostalnost u DVT "korak u dobrom pravcu za jačanje samostalnosti tužilaca".

TS navodi da je odlukom DVT od 7. aprila određeno da zamenik predsednika veća "može da preduzima razne mere kada postupa kao "poverenik za samostalnost", u cilju jačanja samostalnosti i institucionalnog integriteta javnog tužilaštva i zaštite i jačanja samostalnosti i profesionalnog integriteta nosilaca javnotužilačke funkcije".

"Mere su preventivnog karaktera, ali ima i onih koji mogu da se iskoriste za rešavanje problema u konkretnim slučajevima pritisaka i neprimerenih uticaja. Između ostalog, poverenik za samostalnost može da ukaže na postupke kojima se ugrožava samostalnost i integritet tužilaca i da obavesti DVT i javnost o postojanju političkog i drugog nedozvoljenog uticaja na rad javnog tužilaštva", navodi se u saopštenju TS.

Dodaje se da je poverenik za samostalnost novi koncept koji je uveden Poslovnikom o radu Državnog veća tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 29/2017) i da predstavlja "jedan od primera realizacije mere iz Akcionog plana za Poglavlje 23 pregovora sa EU".

"Poverenik postupa na osnovu inicijative nosioca javnotužilačke funkcije u slučajevima ukazivanja na postupke kojima se ugrožava samostalnost i integritet unutar javnog tužilaštva, dok u slučajevima koji potiču izvan javnog tužilaštva može postupiti i bez inicijative. Za obavljanje tih poslova, poverenik može, uz saglasnost Republičkog javnog tužioca, da vrši uvid u predmete", dodaje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Blic, 14.04.2017.
Naslov: Redakcija