Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VIŠEDNEVNO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA ZLATIBORU, 21-24. MAJA 2017. GODINE: Tema "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru"


U periodu od 21. do 24. maja 2017. godine, Kompanija Paragraf na Zlatiboru organizuje tradicionalno višednevno Savetovanje "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Savetovanje je podeljeno na više tematskih celina:

 • Reforma državne uprave - Zakon o opštem upravnom postupku – primena od 1. jula 2017. godine, ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru u 2017. godini;
 • Radni odnosi i primanja zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave - Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, primanja zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, plate i naknade plata, naknade troškova i druga primanja, nova rešenja predviđena Nacrtom zakona o platama zaposlenih u organima, organizacijama i službama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (u primeni od 1. jula 2017. godine - na zaposlene u organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave);
 • Poslovanje korisnika javnih sredstava - interna kontrola, interna revizija, Budžetska inspekcija, evidencija nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini
 • Obrazovanje - predlozi novih zakonskih rešenja u oblasti obrazovanja i vaspitanja, osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja, osnovno i srednje obrazovanje;
 • Javne nabavke - Specifičnosti primene okvirnih sporazuma i zaključivanja pojedinačnih ugovora, prednosti primene okvirnih sporazuma kod pojedinih predmeta nabavke, sprovođenje postupka, načini dodele i zaključenja pojedinačnih ugovora, kriterijumi za dodelu ugovora i odabir najpovoljnije ponude, smernice za ispravno određivanje elemenata kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, kriterijumi za odabir ponude kod nabavki na koje se ZJN ne primenjuje - poštovanje načela i obezbeđenje konkurencije. stručna ocena ponuda - tehničke specifikacije, uslovi za učešće i ograničavajući faktori za učešće, pojam odgovarajuće ponude - ispunjenost tehničkih specifikacija, ispunjenost uslova za učešće u postupku i ograničavajući faktori za učešće ponuđača u postupcima javnih nabavki;
 • Porezi i računovodstvo - aktuelnosti iz oblasti računovodstva i revizije, godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu – najčešća pitanja, novi MRS/MSFI i MSFI za MSP, nova pravila za određivanje mesta prometa usluga iz ugla PDV, interni obračun PDV i poreza po odbitku na usluge iz inostranstva, druga aktuelna pitanja iz oblasti PDV-a, izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i primena ZPPPA u praksi (postupak po žalbi na rešenje PU i drugostepeni poreski postupak - nova pravila u primeni od 1. jula 2017.), ostale poreske aktuelnosti
 • Radni odnosi - aktuelna pitanja iz oblasti radnih odnosa i obračuna zarada (rad na određeno vreme, godišnji odmori, aneks ugovora, otkaz od strane poslodavca, zaštita porodilja, zapošljavanje stranaca, upućivanje na rad u inostranstvo i dr.), lizing radne snage;
 • Komunalne delatnosti - nove komunalne delatnosti, uslovljena registracija, nove cene i provera kvaliteta pruženih usluga
 • Inspekcijski nadzor privrednih subjekata - izricanje mera prema nadziranom subjektu, kontrolne liste - kada je dostavljanje obavezno a kada ne?, pokretanje postupka od strane nadziranog subjekta, redovan, vanredan, kontrolni i dopunski inspekcijski nadzor
 • Carinsko i devizno poslovanje - aktuelnosti u carinskom i deviznom poslovanju, platni promet sa inostranstvom
 • Sprečavanje pranja novca* (u slučaju usvajanja novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma) - novine koje se odnose na obveznike - pravna lica i preduzetnike koji pružaju računovodstvene usluge
 • Specijalno za pravnike - medijacija kao način rešavanja privrednih sporova - efikasniji, jeftiniji i brži postupak zaštite prava, prekršajna odgovornost pravnih lica, preduzetnika i odgovornih lica, lizing radne snage, Zakon o opštem upravnom postupku.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju stručnom Savetovanju, na kojem ćemo iz prve ruke saznati koje su to novine u primeni opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru, uz pružanje odgovora na najaktuelnija pitanja postavljena neposredno od strane učesnika.

Na savetovanju će učestvovati:

- eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u praksi (Predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Upravnog suda, predstavnici drugih državnih organa)

- Urednici stručnih časopisa "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru", "Poresko-računovodstveni instruktor", "Specijalis za carine", "Pravnik u privredi", "Pravnik u pravosuđu" i

- ostali kompetentni predavači i autori - kako bi teme koje su predmet Savetovanja bile sveobuhvatno i kvalitetno predstavljene učesnicima, a ujedno i otklonile sve eventualne nedoumice i nejasnoće kroz neposredne razgovore i postavljanje pitanja predavačima od strane učesnika Savetovanja.

Pridružite nam se na višednevnom stručnom Savetovanju na Zlatiboru i među prvima saznajte sve novine u zakonodavstvu Republike Srbije!

Pogledajte sve aktuelne radionice - aktuelni seminari

Izvor: Redakcija, 02.05.2017.