Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMITET UJEDINJENIH NACIJA ZA LJUDSKA PRAVA: Srbija da imenuje Tužioca za ratne zločine i osigura mu nezavisnost, da procesuira sve počinioce ratnih zločina, uključujući srednje i visoko rangirane zvaničnike, da izmeni Zakon o pravima civilnih invalida rata i Zakonik o krivičnom postupku, kako bi se proširila definicija žrtve i oštećenih u postupku


Komitet UN za ljudska prava preporučio je Srbiji da bez odlaganja izabere Tužioca za ratne zločine, obezbedi mu nezavisnost, te da procesuira ratne zločine, utvrdi sudbinu nestalih i obešteti žrtve.

Radi otklanjanja identifikovanih nedostataka, Komitet je preporučio Srbiji da istraži sve nerešene slučajeve nestalih osoba kako bi se utvrdila njihova sudbina i pronašli posmrtni ostaci, te da njihove porodice informiše o ishodu istraga.

Takođe Srbija bi, kako preporučuje Komitet, trebalo da procesuira sve počinioce ratnih zločina, uključujući srednje i visoko rangirane zvaničnike, izmeni Zakon o pravima civilnih invalida rata ("Sl. glasnik RS", br. 52/96)i Zakonik o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) kako bi se proširila definicija žrtve i oštećenih u postupku.

Komitet je preporučio Srbiji i da svim žrtvama prisilnih nestanaka omogući ostvarivanje prava na reparacije u skladu sa standardima ljudskih prava i bez odlaganja imenuje novog glavnog Tužioca za ratne zločine, kome treba da osigura nezavisnost.

Kao pozitivne pomake Komitet je naveo ratifikaciju Međunarodne konvencije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka (2011) i potpisivanje Protokola sa Bosnom i Hercegovinom o saradnji u potrazi za nestalim osobama (2015).

Komitet je, nakon sastanka 23. marta 2017. godine, ukazao pored ostalog na pomenute nedostatke, a kao problematične oblasti Komitet je identifikovao i prava i položaj Roma, LGBT osoba i osoba sa invaliditetom, žena, dece, izbeglica i azilanata, žrtava trgovine ljudima i prisilnog rada, kao i žrtava zločina koji su počinjeni u kontekstu oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji.

Izvor: Vebsajt RTS, 30.03.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija