Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: POVERENIK UPOZORAVA MINISTARSTVO UNUTRAšNJIH POSLOVA NA NEZAKONITU OBRADU PODATAKA O LIčNOSTI UčESNIKA POSTUPKA OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAčE. U POSTUPKU NADZORA UTVRđENO JE DA SE PRIMENOM VIšE PRAVILNIKA SPROVODI OBRADA PODATAKA O LIčNOSTI KOJA PODRAZUMEVA FORMIRANJE NOVIH VELIKIH ZBIRKI PODATAKA O LIčNOSTI, UKLJUčUJUćI I PODATKE NASTALE AUDIO-VIDEO SNIMANJEM I UPOTREBOM SOFTVERSKIH APLIKACIJA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Upozorenje na nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti učesnika postupka osposobljavanja kandidata za vozače (kandidata, predavača, ispitivača i instruktora), usled kojih je takva obrada podataka o ličnosti, suprotna odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) i nedozvoljena.

Poverenik je obavezao MUP da ga u roku od 15 dana od dana prijema Upozorenja obavesti o merama i aktivnostima za otklanjanje navedenih nepravilnosti.

Poverenik je postupak nadzora pokrenuo postupajući po predstavci Sindikata zaposlenih u auto-školama Srbije koju mu je prosledio Zaštitnik građana. U postupku nadzora utvrdio je da se primenom više pravilnika koje je doneo ministar unutrašnjih poslova sprovodi obrada podataka o ličnosti koja podrazumeva formiranje novih velikih zbirki podataka o ličnosti, uključujući i podatke nastale audio-video snimanjem i upotrebom softverskih aplikacija.

Reč je o sledećim podzakonskim aktima:

- Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 127/2014 - ispr., 36/2015, 51/2015, 86/2015 i 104/2015),

- Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015 i 51/2015),

- Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015, 86/2015 i 104/2015),

- Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015, 86/2015 i 104/2015).

Pravilnici, kao podzakonski akti, ne mogu predstavljati pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, budući da član 42. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) izričito predviđa da se obrada podataka o ličnosti uređuje zakonom.

Ni "pristanak" za obradu podataka o ličnosti, u konkretnom slučaju, ne može predstavljati valjan pravni osnov. Da bi pristanak za obradu bio punovažan mora predstavljati slobodno datu izjavu volje. Ukoliko bi kandidatu u postupku osposobljavanja za vozača, zbog nedavanja pristanka bilo onemogućeno da isti pohađa, ne može se govoriti o slobodno datom pristanku. Isto važi i za pristanak predavača, ispitivača i instruktora, jer bi navedena lica zbog uskraćivanja saglasnosti bila dovedena u situaciju da ne mogu da obavljaju svoj poziv.

Poverenik podseća da je i ranije, u vezi sa izradom Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US) na dostavljene Nacrte ZOBS-a dao MUP-u više mišljenja u kojima je ukazao na potrebu preispitivanja opravdanosti uvođenja audio-video snimanja kandidata, predavača, ispitivača i trećih lica tokom trajanja teorijske obuke i teorijskog ispita, smatrajući da bi pri nedovoljno definisanoj svrsi opisane obrade podataka o fizičkim licima, sprovođenje takve obrade moglo biti prekomerno, tj. da bi se njime nesrazmerno moglo zadirati u sferu privatnosti lica. Poverenik je i tada upozorio se, ukoliko MUP ipak ocenjuje da je primena metode audio-video nadzora zaista neophodna i u predviđenoj meri, njenu primenu (sprovođenje konkretnih radnji) mora propisati odgovarajućim odredbama zakona.

Poverenik upozorava da konkretan slučaj nije izolovan izuzetak već zapravo jedan u nizu sličnih i izražava zabrinutost zbog učestalih postupaka raznih organa vlasti kojima se, inače loše, nasleđeno stanje u oblasti podataka o ličnosti dodatno pogoršava.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 01.09.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija