Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA: Odlukom Vlade RS više od 350 miliona dinara prikupljenih odlaganjem krivičnog gonjenja - oportunitetom dobija 98 korisnika


Vlada Republike Srbije odlučila je da se sredstava prikupljena odlaganjem krivičnog gonjenja - oportunitetom u iznosu od 351.509.000 dinara, rasporede na 98 korisnika koji su se prijavili na konkurs Ministarstva pravde iz marta 2017. godine.

Među korisnicima su škole, centri za socijalni rad, gerontološki centri, domovi zdravlja, zdravstveni centri, biblioteke, predškolske ustanove, pozorišta, kažu u Ministarstvu pravde.

Najviše sredstava dobilo je zdravstvo oko 131.034.144 dinara, za socijalu je izdvojeno ukupno 76.818.972 dinara, od čega za podršku osobama sa invaliditetom 3.132.000 dinara, dok je za prosvetu odvojeno 69.948.314 dinara, za kulturu 64.663.258 dinara, a za ostale oblasti 9.044.312 dinara.

Ovo je drugi javni konkurs koji je sprovela Komisija Ministarstva pravde sačinjena od predstavnika tužilaštva, ministarstava zdravlja, prosvete, kulture, rada i pravde, a sa ciljem izbora projekata od najvećeg javnog interesa u oblasti socijalne politike, zdravstva, prosvete, kulture, humanitarnog rada i drugih.

Na prvom Konkursu koji je realizovan 2016. godine sredstva u istom iznosu bila su raspodeljena na 67 korisnika (projekata), među kojima su mahom bile škole, centri za socijalni rad, domovi zdravlja, bolnice, domovi za stara lica i gerontološki centri...

Sredstva se, kako kažu u Ministarstvu, moraju trošiti namenski i korisnici će morati da Komisiji omoguće da prati kako se projekat za koji je novac dodeljen, realizuje.

Svako nenamensko trošenje povlači obavezu vraćanja novca, napominju u Ministarstvu pravde.

Ovakav način raspodele sredstava prikupljenih od odlaganja krivičnog gonjenja za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina definisan je Zakonom o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014), koje su, na predlog Ministarstva pravde, usvojene 2014. godine.

Odlaganje krivičnog gonjenja odnosno oportunitet je institut krivičnog prava, koji se realizuje tako što nadležno osnovno tužilaštvo odredi koju sumu novca osumnjičeni treba da uplati u humanitarne svrhe.

Ukoliko se obaveza ne izvrši u određenom roku, javni tužilac pokreće krivični postupak.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 30.05.2017.
Naslov: Redakcija