Avansne eFakture su obavezne nezavisno od toga da li će promet dobara ili usluga biti izvršen u istom ili drugom poreskom perioduefakture Objavljeno: 22.11.2022. (utorak)
Autor: Redakcija Paragraf Lex