PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 18. FEBRUAR 2014.

Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de eius commodis agitur - Zametak se smatra već rođenim ukoliko se radi o njegovim interesima.

Besplatne pravne vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 18. FEBRUAR 2014

VESTI NA DAN 18. FEBRUAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: