Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA RADIO-FREKVENCIJA PO REŽIMU OPŠTEG OVLAŠĆENJA: PRIJAVLJIVANJE KORIšćENJA RADIO-FREKVENCIJA PO REżIMU OPšTEG OVLAšćENJA


Pravilnik o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja ("Sl. glasnik RS", br. 28/2013) propisuje obavezu operatora da prijave korišćenje radio-frekvencija u sledećim opsezima:

- 2400 - 2483,5 MHz, 5470 - 5725 MHz i 5725 - 5875 MHz (Obrazac ERFOO1),

- 72 - 76 / 82 - 86 GHz (Obrazac ERFOO2),

- CB radio-stanice (Obrazac ERFOO3).

Instrukcija za popunjavanje i dostavljanje prijava za evidentiranje korišćenja radio-frekvencija (ONLINE)

Obrazac ERFOO1 (ONLINE)

Obrazac ERFOO2 (ONLINE)

Obrazac ERFOO3 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 17.2.2014.