Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: PRAVNO LICE ORGANIZOVANO U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA KAO OBVEZNIK PRIMENE ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 1
  • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU KADA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NIJE OBJAVILA ODGOVARAJUĆE AKTE DO 30.11.2013. GODINE - Zakon o porezima na imovinu: član 36[s6]
  • Ministarstvo rada i socijalne politike: POSTUPANJE POSLODAVCA U SLUČAJU NESTANKA ZAPOSLENE KOJI JE PRIJAVLJEN NADLEŽNIM ORGANIMA UNUTRAŠNJIH POSLOVA - Zakon o radu: član 79
  • Ministarstvo rada i socijalne politike: PRAVNO DEJSTVO UGOVORA O RADU SA DIREKTOROM U SLUČAJU KADA JE NAKON NJEGOVOG POTPISIVANJA RAZREŠEN DUŽNOSTI - Zakon o radu: član 34
  • Uprava carina: IZNOSI PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE OD 30.1.2014. GODINE - Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine: tač. 2 i 3
  • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O IZNOSIMA U EURIMA (€) KOJI ODGOVARAJU IZNOSIMA U VALUTI EFTA DRŽAVA U 2014. GODINI - Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA: član 31
Izvor: Paragraf Lex