Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 17 OD 14.2.2014/ODABRANI DOKUMENTI


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MONUS" D.O.O. BEOGRAD – ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA JEDINICA LOKALNE VLASTI U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI RASHLADNIH UREĐAJA ZA DOMAĆINSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA U POSTUPKU ZA DOBIJANJE NAZIVA PRIMARIJUS ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSEBNIM USLOVIMA ZA VRŠENJE PROMETA ROBE SA AUTONOMNOM POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA AUTORSKO I SRODNA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAMENU ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA PARKA PRIRODE "MOKRA GORA" D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • REŠENJE O PRETHODNOJ SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-1339/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-1340/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-1401/2014-2 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-1402/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-1403/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-1404/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU REKONSTRUKCIJE, MODERNIZACIJE I IZGRADNJE DVOKOLOSEČNE PRUGE BEOGRAD – NOVI SAD – SUBOTICA – GRANICA MAĐARSKE ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 29 ("Sl. glasnik RS", br. 17/2014)
Izvor: Paragraf Lex