Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE UREDBE O POSEBNIM USLOVIMA ZA VRŠENJE PROMETA ROBE SA AUTONOMNOM POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA


Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici od 14. februara 2014. godine donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS". Ova uredba će se primenjivati od 15. febrarua ove godine.

Ovim uredbom propisano je da se roba koja se upućuje sa teritorije Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM, kao i roba u tranzitu, uz odgovarajuće mere carinskog nadzora, prijavljuje nadležnom carinskom kontrolnom punktu.

Takođe, propisano je da se upućivanje akcizne robe, nafte i naftnih derivata, kao i šećera, sa teritorije Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM, vrši se preko Carinskog referata Raška u železničkom saobraćaju i carinskih kontrolnih punktova Končulj, Merdare i Rudnica u drumskom saobraćaju

Donošem ove uredbe ukinuta je obaveza da se akcizna roba, nafta i naftni derivati, kao i šećer sa teritorije Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM, nakon potvrde prijema Carinska ispostava Preševo, odnosno Carinski referat Raška, upućuje pod carinskom pratnjom do carinskog kontrolnog punkta, radi istupa na teritoriju APKM.

Izvor: Redakcija, 17.2.2014.