PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 13. JANUAR 2014.

Locus regit actum - Mesto određuje postupak.

Besplatne pravne vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 13. JANUAR 2014

VESTI NA DAN 13. JANUAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: