Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA (IFRS) ZA MALE I SREDNJE ENTITETE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-11047/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-11050/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2013)
 • PRAVILNIK O BROJILIMA REAKTIVNE ELEKTRIČNE ENERGIJE KLASE TAČNOSTI 2 I 3 ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA LICA SA INVALIDITETOM ("Sl. glasnik RS", br. 72/2006, 74/2013 - dr. pravilnik i 118/2013 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA NOVOZAPOSLENE STARIJE OD 45, ODNOSNO 50 GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2004, 33/2005, 72/2006, 74/2013 - dr. pravilnik i 118/2013 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA PRIPRAVNIKE I NOVOZAPOSLENA LICA MLAĐA OD 30 GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2006, 74/2013 - dr. pravilnik i 118/2013 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM ("Sl. glasnik RS", br. 72/2006 i 118/2013 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE LICA STARIJIH OD 45 GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2006 i 118/2013 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE PRIPRAVNIKA I LICA MLAĐIH OD 30 GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2006 i 118/2013 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA, PLAĆANJA I EVIDENTIRANJA POREZA PO ODBITKU I O SADRŽINI ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 82/2006, 61/2013, 74/2013 - dr. pravilnik i 118/2013 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA GIMNAZIJU ("Sl. glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 5/90 i "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005, 2/2006, 6/2006, 12/2006, 17/2006, 1/2008, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 7/2011, 4/2013, 14/2013, 17/2013 i 18/2013)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANJE POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 74/2013 - dr. pravilnik i 118/2013 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2004, 105/2004, 65/2005, 82/2006, 15/2012, 123/2012, 61/2013, 118/2013, 74/2013 - dr. pravilnik i 118/2013 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O OZNAČAVANJU I OBELEŽAVANJU TEKSTILNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI POZICIJA U OBRASCU STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U OSNOVNOJ BALETSKOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2012 i 18/2013)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U OSNOVNOJ MUZIČKOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 18/2013)
 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME, NASTAVNIH SREDSTAVA I STEPENA I VRSTE OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I ANDRAGOŠKIH ASISTENATA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2013 i 18/2013)
 • TARIFA NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ - ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU AUTORSKIH MUZIČKIH PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2007, 91/2008, 96/2008, 23/2009, 29/2009, 98/2011 - dr. tarifa, 45/2013 - dr. tarifa i 117/2013 - dr. tarifa)
 • TARIFA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA JAVNO SAOPŠTAVANJE MUZIČKIH DELA, INTERPRETACIJE I FONOGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2013)
 • UREDBA O POSTUPANJU SA FLUOROVANIM GASOVIMA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH GASOVA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2013)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012 i 26/2013 i "Sl. glasnik RS", br. 1/2014 - odluka US)
Izvor: Paragraf Lex