Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR


INSTRUKCIJE REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA: • Deca, trudnice i porodilje imaju pravo na kompletnu zdravstvenu zaštititu bez obzira na osnov po kome su zdravstveno osigurani i bez obzira što im isprave o zdravstvenom osiguranju nisu overene •

KOMENTAR PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA - "Sl. glasnik RS", br. 116/2013: • Ukinuta je naknada za usluge kao sopstveni prihod Zavoda i pretvorena u javni prihod Republike Srbije

MOGUĆNOST NAPLATE ČLANOVA LIKVIDIRANOG DRUŠTVA IZ STEČAJNE MASE DRUŠTVA DUŽNIKA

ODNOS PRAVA PREČE KUPOVINE I OBAVEZE DAVANJA SAGLASNOSTI AKCIONARSKOG DRUŠTVA NA PRENOS AKCIJA TREĆEM LICU

Izvor: Paragraf Lex