Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU - "Sl. glasnik RS", br. 118/2013: • Podzakonski akt neophodan za sprovođenje člana 41. ZPPPA •

KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 119/2013

KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA PRAVILNIKA O OBRASCU ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU - "Sl. glasnik RS", br. 118/2013

NAČIN POPUNJAVANJA PODATAKA U OBRASCU PPP-PD - POJEDINAČNA PORESKA PRIJAVA ZA POREZE PO ODBITKU KOD ISPLATE PRIHODA IZ RADNOG ODNOSA

PRIMENA PROPISA O PROMETU SA AP KOSOVO I METOHIJA KROZ OBJAŠNJENJA UPRAVE CARINA • Januar 2014 •

SASTAVLJANJE OBRASCA IZVEŠTAJA O PROMENAMA NA KAPITALU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE ZA 2013. GODINU: • Rok za dostavljanje 28.2.2014. godine •

SASTAVLJANJE OBRASCA IZVEŠTAJA O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE ZA 2013. GODINU: • Rok za dostavljanje 28.2.2014. godine

SASTAVLJANJE OBRASCA STATISTIČKI ANEKS ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE ZA 2013. GODINU • Rok za dostavljanje 28.2.2014. godine •

SASTAVLJANJE OBRAZACA BILANS STANJA I BILANS USPEHA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE ZA 2013. GODINU: • Rok za dostavljanje 28.2.2014. godine •

NEPOSTOJANJE PRAVA NA ZARADU ZA PERIOD U KOME ZAPOSLENA NIJE BILA NA RADU PRI ČEMU JE NAKNADNO PRODUŽEN RADNI ODNOS

UTVRĐIVANJE I OBRAČUN ZARADE ZAPOSLENIH KOJI SU ZASNOVALI RADNI ODNOS ZA OBAVLJANJE POSLOVA KUĆNOG POMOĆNOG OSOBLJA

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VREME KAO USLOV ZA KORIŠĆENJE OLAKŠICE PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA NOVIH RADNIKA

Izvor: Paragraf Lex