Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Republički fond za zdravstveno osiguranje: INSTRUKCIJA O NAČINU OBAVEŠTAVANJA O POSTOJANJU TRUDNOĆE, OBAVLJENOM POROĐAJU, ODNOSNO O MRTVOROĐENOM DETETU, PREKIDU TRUDNOĆE I U SLUČAJU SMRTI DETETA DO GODINU DANA ŽIVOTA - Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja: član 3
  • Republički fond za zdravstveno osiguranje: INSTRUKCIJA O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, LEKOVE I NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA U VEZI SA KORIŠĆENJEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DECE DO 18 GODINA ŽIVOTA, TRUDNICA I PORODILJA DO 12 MESECI POSLE ROĐENJA ŽIVOG DETETA - Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja: član 3
  • Republički fond za zdravstveno osiguranje: INSTRUKCIJA O PRAVU NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE DO 18 GODINA ŽIVOTA, TRUDNICA I PORODILJA DO 12 MESECI POSLE ROĐENJA ŽIVOG DETETA BEZ OBZIRA NA TO ŠTO IM ISPRAVE O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU NISU OVERENE - Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja: član 3
Izvor: Paragraf Lex