Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STANJE DEVIZNIH REZERVI I KRETANJA NA MEĐUBANKARSKOM DEVIZNOM TRŽIŠTU U DECEMBRU 2013. GODINE


Devizne rezerve Narodne banke Srbije, prema preliminarnim podacima, iznosile su na kraju decembra 11.188,8 miliona evra čime se obezbeđuje pokrivenost novčane mase (M1) od 327 odsto i pokrivenost više od sedam meseci uvoza robe i usluga.

Najveći devizni priliv u decembru realizovan je po osnovu prodaje hartija od vrednosti Republike Srbije na inostranom i domaćem finansijskom tržištu u ukupnom iznosu od 844,7 miliona evra. Pored toga, ostvareni su prilivi po osnovu izdvajanja devizne obavezne rezerve banaka u neto iznosu od 101,3 miliona evra i po osnovu korišćenja kredita i donacija u ukupnom iznosu od 20,8 miliona evra.

Najveći odliv iz deviznih rezervi u istom periodu realizovan je po osnovu isplate dospelih hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima u iznosu od 99,1 milion evra. Ostali odlivi iz deviznih rezervi su realizovani po osnovu izmirivanja obaveza prema inokreditorima u iznosu od 65,1 milion evra i po osnovu otplate duga MMF-u u iznosu od 58 miliona evra.

Neto devizne rezerve, odnosno rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za sredstva povučena od MMF-a, na kraju decembra iznosile su 7.804,0 miliona evra.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u decembru od 776,9 miliona evra bio je za 365,6 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U 2013. godini u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 9.150,6 miliona evra.

U decembru je zabeležena nominalna deprecijacija dinara u odnosu na evro od 0,5%, a Narodna banka Srbije je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 180 miliona evra i prodajom 10 miliona evra da bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije kursa.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 12.1.2014.