Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


POSLOVANJE I PLATNI PROMET SA KANADOM: • Pravilo je da se platni promet sa kanadskim entitetima obavlja u kanadskoj valuti (CAD) kako bi se izbegli rizici i troškovi •

DIGITALNI ZAPISI (FILMOVI) I UTVRĐIVANJE POREKLA ROBE PRIMENOM CEFTA SPORAZUMA

Izvor: Paragraf Lex