Email Print

SAOPŠTENJE SA 11. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 26. MARTA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 11. sednici II Velikog veća odlučio o 59 predmeta, a u predmetu Už-1042/2011 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredbe člana 39. stav 19. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji ("Službeni glasnik RS", broj 101/05). (predmet IUz-217/2013)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1681/2011, Už-2195/2011, Už-3605/2011, Už-3612/2011, Už-3858/2011, Už-4417/2011, Už-4609/2011, Už-5743/2011, Už-8506/2013, Už-9494/2013, Už-9549/2013, Už-9677/2013, Už-9683/2013, Už-9791/2013, Už-9815/2013, Už-9878/2013, Už-9891/2013, Už-9938/2013, Už-9940/2013, Už-9943/2013, Už-9978/2013, Už-10025/2013, Už-10026/2013, Už-10027/2013, Už-10072/2013, Už-10102/2013, Už-10124/2013, Už-10228/2013, Už-10233/2013, Už-10247/2013, Už-10282/2013, Už-10285/2013, Už-10325/2013, Už-10405/2013, Už-10406/2013, Už-10407/2013, Už-10420/2013, Už-10423/2013, Už-10432/2013, Už-10520/2013, Už-10570/2013, Už-10584/2013, Už-10689/2013, Už-10718/2013, Už-10748/2013, Už-10749/2013, Už-10812/2013, Už-10817/2013, Už-10819/2013, Už-10828/2013, Už-10904/2013, Už-10912/2013, Už-10914/2013, Už-10998/2013 i Už-11279/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1440/2011, Už-5275/2011 i Už-6740/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 26.3.2014.