Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 24.1.2014. godine

UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT NEDOBITNIH ORGANIZACIJA - OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA KOJE PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM ZA 2013. GODINU: • Rok za podnošenje poreskog bilansa - Obrasca PBN i poreske prijave - Obrasca PDN je 30. jun 2014. godine

Izvor: Paragraf Lex