Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

NACRT AKCIONOG PLANA ZA SPROVODJENJE STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE


Nacrt akcionog plana za sprovodjenje Strategije reforme javne uprave biće predstavljen na prvoj sednici novoformiranog Saveta za reformu javne uprave, a Vlada Srbije će plan usvojiti tokom septembra, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

"Do sredine septembra plan će proći i kroz proces konsultacija sa Evropskom komisijom. Tokom septembra će ga usvojiti vlada", precizirali su iz tog resora. Reč je o planu ključnom za reformu javne uprave koja je, kako je često naglašavala resorna ministarka Kori Udovički, jedan od prioriteta u ukupnim reformama države.

U tom smislu, Savet je obrazovan kao centralno strateško telo vlade za reformu javne uprave, koje će biti zaduženo da utvrdjuje predloge strateškog razvoja javne uprave, inicira i predlaže vladi preduzimanje mera i aktivnosti, promoviše i prati sprovodjenje Strategije reforme.

Izvor: Tanjug

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print

<<< Nazad na ostale vesti