Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPREDLOG ZAKONA O SLOBODI OD STRAHA

Skupštini je podnet Predlog zakona o slobodi od straha.

Predloženi zakon ima tri člana i njime se štite i ostvaruju Ustavom zajamčene slobode građana i uvodi sankcija za zloupotrebu organa javne vlasti prema građanima kroz proces zastrašivanja i pritiska da građani nešto čine ili ne čine. 

"Smatramo da je neophodno doneti zakonski propis koji će štititi pre svega građane i demokratske institucije i vladavinu prava i otvorenost prava na okupljanje, pravo govora, pravo štampe i slobode štampe", rekli su predlagači.

Taj zakon će tretirati slučajeve kada neko sa pozicije vlasti "vrši akte" koji izazivaju strah među građanima, a strah parališe građane da ostvare neka svoja prava i nešto kažu ili učine.

Izvor: Tanjug

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print

<<< Nazad na ostale vesti