Email Print

SAOPŠTENJE SA 10. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 20. MARTA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 10. sednici II Velikog veća odlučio o 56 predmeta, a u predmetu Už-4020/2011 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti odredaba člana 6a st. 3. do 6. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 i 31/11). (predmet IUz-164/2012)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- obustavio postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 7. stav 4. i člana 9. stav 3. Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje građevinskog zemljišta ("Službeni glasnik opštine Ćuprija", br. 8/11 i 7/12). (predmet IUo-155/2013)

III U postupcima po žalbama Ustavni sud je:

- odbacio žalbu zbog onemogućavanja vršenja nadležnosti opštine protiv Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Zvečan i obrazovanju Privremenog organa opštine Zvečan ("Službeni glasnik RS", broj 80/13) i Rešenja o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Zvečan ("Službeni glasnik RS", broj 80/13). (predmet IXU-327/2013)

IV U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-724/2011, Už-734/2011, Už-3722/2011, Už-4919/2011, Už-5190/2011, Už-5888/2011, Už-6618/2011, Už-6620/2011, Už-7847/2013, Už-8505/2013, Už-9709/2013, Už-9771/2013, Už-9823/2013, Už-9847/2013, Už-9861/2013, Už-9873/2013, Už-9937/2013, Už-9949/2013, Už-10065/2013, Už-10070/2013, Už-10089/2013, Už-10101/2013, Už-10108/2013, Už-10113/2013, Už-10151/2013, Už-10227/2013, Už-10230/2013, Už-10253/2013, Už-10265/2013, Už-10303/2013, Už-10434/2013, Už-10431/2013, Už-10443/2013, Už-10508/2013, Už-10515/2013, Už-10519/2013, Už-10583/2013, Už-10698/2013, Už-10724/2013, Už-10873/2013, Už-10911/2013, Už-11020/2013, Už-11064/2013, Už-11199/2013, Už-11291/2013, Už-11406/2013, Už-11408/2013, Už-82/2014, Už-309/2014, Už-430/2014 i Už-457/2014

- odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetu Už-2739/2011

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-3434/2013.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 20.3.2014.