Email Print

SAOPŠTENJE SA 27. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 18. SEPTEMBRA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 27. sednici II Velikog veća odlučio o 19 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti "i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom" odredaba člana 6. stav 1. tačka 7) i člana 21. st. 3. i 4. Zakona o advokaturi ("Službeni glasnik RS", br. 31/11 i 24/12 - Odluka US). (predmet IUz-67/2014)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 5. stav 3, člana 6, člana 14. stav 2, člana 15. st. 1, 2, 4, 5, 6, 7. i 8, člana 16. stav 1. tačka 2, člana 18. tač. 2, 5, 11. i 16, čl. 20, 21. i 23, čl. 28. do 53. i člana 83. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni list AP Vojvodine", broj 3/12 - prečišćen tekst). (predmet IUo-169/2013)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-2858/2011, Už-1204/2012, Už-1205/2012, Už-1405/2012, Už-1767/2012, Už-2098/2012, Už-2869/2012, Už-3629/2012, Už-6461/2012, Už-6596/2012 i Už-9899/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-3230/2011, Už-6821/2011, Už-3294/2012 i Už-8018/2012

- obustavio postupak po ustavnim žalbama u predmetima Už-4639/2013 i Už-8592/2013

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 18.9.2014.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print