Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraOCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Zakona o rokovima plaćanja i Zakona o javnim nabavkama

YUTA će uputiti Ustavnom sudu zahtev za ocenu ustavnosti zakonskih pravila prema kojima se reguliše organizovanje đačkih ekskurzija.

direktor Nacionalnog udruženja turističkih agencija (YUTA) Aleksandar Seničić, najavio je da će YUTA uputiti Ustavnom sudu zahtev za ocenu ustavnosti zakonskih pravila prema kojima se reguliše organizovanje đačkih ekskurzija.

"Ovde nema ni jednog dinara sredstava budžeta jer roditelji u potpunosti finansiraju ekskurzije", ukazao je predstavnik Odbora YUTA za đački i omladinski turizam Dragoje Zekavica.

On je naglasio da je YUTA zainteresovana da se uvede potpuni red u ovoj oblasti, a ne da se deo poslovanja preliva u sivu zonu, jer je na ovaj način daleko teže kontrolisati novac koji se u ovom poslu zarađuje, nego kada se ugovori sklapaju sa školama, pa se prenos sredstava vrši sa računa škole na račun agencije.

Zekavica je takođe, ukazao i da škole imaju rok da do 15. septembra predaju programe rada, pa se pre tog datuma uopšte ne može početi postupak organizacije ekskurzija. Ukoliko se korisnicima omogući plaćanje u više rata, to znači da se pre proleća te ekskurzije ne mogu ni realizovati.

Predsednik Odbora za omladinski i đački turizam Petar Knežević naveo je da je u periodu septembar - oktobar 2012. godine po osnovu smeštaja učenika po programima Nastava u prirodi i ekskurzije, ostvareno 53.377 noćenja, ali da je procenat popunjenosti domaćih hotela u 2013. godini pao 47 odsto u odnosu na 2012, dok je u 2014. taj procenat manji 70,1 odsto u odnosu na 2012. godinu.

Izvor: Tanjug

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print