Email Print

KONKURS FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE ZA DODELU KREDITA POLJOPRIVREDNICIMA: ROK 16. MART 2015. GODINE, MAKSIMALNI IZNOS KREDITA 15000 EURA, ROK OTPLATE 15 MESECI


Pravna baza Paragraf Lex

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisaće 15. februara pet prolećnih kreditnih linija, i to za nabavku: sistema i opreme za navodnjavanje, nove pogonske i priključne poljoprivredne mehanizacije, novih staklenika i plastenika i opreme u njima, zatim novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda, te za nabavku kvalitetne teladi za tov. Konkurs za ove kreditne linije biće otvoren do 16. marta 2015.

Krediti će se odobravati sa kamatom do 1 i 2 odsto, a planirani fond iz kog će se dodeljivati iznosi 2,5 miliona evra.

Krediti za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje biće odobravani sa kamatnom stopom od 1 odsto na godišnjem nivou. U okviru ove kreditne linije odobravaće se krediti do 5 hiljada evra, sa grejs periodom od 9 meseci i rokom otplate 24 meseca. Za nabavku opreme čija vrednost iznosi od 5 do 15 hiljada evra, odobravaće se krediti sa rokom otplate od 30 meseci i grejs periodom od 12 meseci.

Za nabavku pogonske i priključne poljoprivredne mehanizacije, odobravaće se krediti čiji je maksimalni iznos 20 hiljada evra. Kamatna stopa na godišnjem nivou iznosi 2 odsto, period otplate je pet i po godina, sa grejs periodom od 6 meseci.

Krediti za nabavku novih staklenika i plastenika i opreme u njima, biće odobravani sa kamatom od 2 odsto na godišnjem nivou. Maksimalan iznos kredita je 15 hiljada evra, sa rokom otplate od 36 meseci i grejs periodom od 12 meseci.

Za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda odobravaće se krediti čiji je maksimalni iznos 15 hiljada evra. Krediti će biti odobravani sa kamatom od 2 odsto na godišnjem nivou, sa rokom otplate od 24 meseca i grejs periodom od godinu dana.

Krediti za nabavku kvalitetne teladi za tov će se odobravati takođe sa kamatom od 2 odsto na godišnjem nivou. Maksimalni iznos kredita je 15 hiljada evra, sa rokom otplate od 15 meseci.

Izvor: Vebsajt Pokrajinske Vlade, 12.02.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print