Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 10.3. DO 16.3.2014. GODINE

NEMOGUĆNOST PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA KADA NOVČANO DUGOVANJE REZIDENTA PREMA NEREZIDENTU - OSNIVAČU NIJE NASTALO PO OSNOVU REALIZOVANOG SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA ROBE I USLUGA

PODNOŠENJE CARINSKE DEKLARACIJE BEZ ZASTUPNIKA

Izvor: Paragraf Lex