Zastava Bosne i Hercegovine

OBJAVLJENA SU UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I LOKALNE VLASTI

U UPUTSTVU ZA PRIPREMU BUDŽETA RS
date su smernice budžetskim korisnicima republičkog nivoa vlasti za planiranje rashoda i izdataka za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu sa pratećim uputsvima i tabelama:

 • 1. Planirana sredstva za plate u 2018. godini, sa šest pomoćnih tabela koje se odnose na pregled broja zaposlenih i projekciju sredstava za plate,
 • 2. Pregled kapitalnih projekata za period od 2018. do 2020. godine po prioritetima, izvorima i kontima i zahtev za finasiranje novih,
 • 3. Pregled projektnih zajmova i donacija,
 • 4. Pregled projekata/sektorskih programa za decentralizovano upravljanje,
 • 5. Sredstva budžeta Republike Srbije namenjena za teritoriju AP Vojvodine,
 • 6. Sredstva budžeta Republike Srbije namenjena za teritoriju AP Kosovo i Metohija,
 • 7. Sredstva doplatnih poštanskih maraka,
 • 8. Podaci o poslovanju javnih agencija i
 • 9. Komisije i ugovori.


Korisnici su u obavezi da dostave planove najkasnije do 15. novembra 2017. godine elektronski i u papirnom obliku.

PREUZMITE TEKST UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Prateća uputstva i tabele možete preuzeti OVDE


U UPUTSTVU ZA PRIPREMU BUDŽETA LOKALNE VLASTI
date su smernice direktnim korisnicima lokalnog nivoa vlasti za planiranje rashoda i izdataka za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu sa pratećim uputstvima i tabelama:

 • 1. Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate sa pratećim tabelama i
 • 2. Pregled kapitalnih projekata sa pripadajućim tabelama.

Korisnici su u obavezi da dostave planove u elektronskom i u papirnom obliku.

PREUZMITE TEKST UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDŽETA LOKALNE VLASTI ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Prateća uputstva i tabele možete preuzeti OVDE