Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I DRŽAVA EFTA

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2010)

 

- - - - - invertori:

8504 40 88

- - - - - - snage preko 7,5 kVA:

ex 8504 40 88

- - - - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8504 40 90

- - - - - ostali:

ex 8504 40 90

- - - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8508

Usisivači:

 

- sa ugrađenim elektromotorom:

8508 11 00

- - snage ne preko 1,500 W i sa vrećom za prašinu ili drugim prihvatačem za prašinu kapaciteta ne preko 20 l

8508 19 00

- - ostali

8508 70 00

- Delovi

8509

Elektromehanički aparati za domaćinstvo, sa ugrađenim elektromotorom, osim usisivača iz tarifnog broja 8508:

8516

Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači; električni aparati za grejanje prostora i električni uređaji za grejanje tla; elektro-termički aparati za uređivanje kose (npr: aparati za sušenje kose, aparati za kovrdžanje kose) i aparati za sušenje ruku; električne pegle; ostali elektrotermički uređaji za domaćinstvo; električni grejni otpornici, osim onih iz tar. broja 8545:

8516 10

- Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači

 

- Električni aparati za grejanje prostora i električni aparati za grejanje tla:

8516 21 00

- - akumulacioni

8516 29

- - ostali:

8516 29 50

- - - konvekcioni grejači

 

- - - ostali:

8516 29 91

- - - - sa ugrađenim ventilatorom

8516 29 99

- - - - ostali

 

- Elektrotermički aparati za uređivanje kose i sušenje ruku:

8516 31

- - aparati za sušenje kose

8516 32 00

- - ostali aparati za uređivanje kose

8516 33 00

- - aparati za sušenje ruku

8516 40

- Električne pegle:

8516 50 00

- Mikrotalasne pećnice

8516 60

- Ostale pećnice; štednjaci, aparati za kuvanje, rešoi, roštilji i ražnjevi

 

- - aparati za kuvanje i rešoi, sa jednom ili više grejnih ploča:

8516 60 51

- - - za ugradnju

8516 60 59

- - - ostalo

8516 60 70

- - roštilji i ražnjevi

8516 60 80

- - pećnice za ugradnju

8516 60 90

- - ostalo

 

- Ostali elektrotermički uređaji:

8516 71 00

- - aparati za pripremanje kafe ili čaja

8516 72 00

- - tosteri

8516 79

- - ostalo

8517

Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica ili za druge bežične mreže; ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna-LAN ili širokopojasna mreža-WAN), osim emisionih i prijemnih aparata iz tarifnih brojeva 8443, 8525, 8527 ili 8528:

 

- Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna-LAN ili širokopojasna mreža-WAN):

8517 69

- - Ostali:

 

- - - Prijemni aparati za radio-telefoniju i radiotelegrafiju:

8517 69 39

- - - - ostali

ex 8517 69 39

- - - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8518

Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; slušalice, uključujući kombinovane sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika; audio-frekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka:

8518 10

- Mikrofoni i njihovi stativi:

8518 10 95

- - ostali:

ex 8518 10 95

- - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8518 30

- Slušalice, uključujući kombinovane sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika:

8518 30 95

- - Ostali:

ex 8518 30 95

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8518 40

- Audio-frekventni električni pojačivači:

8518 40 30

- - pojačivači za telefoniju ili merenja

ex 8518 40 30

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - ostali:

8518 40 81

- - - sa samo jednim kanalom:

ex 8518 40 81

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8518 40 89

- - - ostali:

ex 8518 40 89

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8518 90 00

- Delovi

8521

Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera (prijemnika):

8521 90 00

− Ostali

8525

Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):

8525 50 00

- Predajnici

8527

Prijemnici za radio- difuziju, uključujući i prijemnike kombinovane u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili časovnikom

8528

Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike:

 

- Monitori sa ugrađenom katodnom cevi:

8528 49

- - ostali

 

- Ostali monitori:

8528 59

- - ostali

 

- Projektori:

8528 69

- - ostali

 

- Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike:

8528 71

- - bez ekrana

8528 72

- - ostali, u boji:

8528 72 10

- - - televizijski projekcioni uređaji

8528 72 20

- - - aparati sa ugrađenim uređajem za snimanje ili reprodukciju slike

 

- - - ostali:

 

- - - - sa katodnom cevi:

 

- - - - - sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5 dijagonalne dimenzije ekrana:

8528 72 31

- - - - - - ne preko 42 cm

8528 72 33

- - - - - - preko 42 cm, ali ne preko 52 cm

8528 72 39

- - - - - - preko 72 cm

 

- - - - - ostali:

 

- - - - - - sa parametrom skeniranja ne preko 625 linija, dijagonalne dimenzije ekrana:

8528 72 51

- - - - - - - ne preko 75 cm

8528 72 59

- - - - - - - preko 75 cm

8528 72 75

- - - - - - sa parametrom skeniranja preko 625 linija

 

- - - - ostali:

8528 72 91

- - - - - sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5

8528 72 99

- - - - - ostali

8528 73 00

- - ostali, crno beli i ostali jednobojni (monohromatski)

8529

Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8525 do 8528:

8529 10

- Antene i antenski reflektori svih vrsta; delovi pogodni za upotrebu sa njima:

 

- - antene:

 

- - - spoljne antene za radio-difuzne i televizijske prijemnike:

8529 10 31

- - - - za prijem preko satelita

8529 10 65

- - - unutrašnje (sobne) antene za radio-difuzne i televizijske prijemnike, uključujući antene za ugradnju u aparate

ex 8529 10 65

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8529 10 69

- - - Ostalo:

ex 8529 10 69

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8529 10 80

- - filteri i skretnice za antene

ex 8529 10 80

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8529 10 95

- - ostalo

ex 8529 10 95

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8539

Električne sijalice sa vlaknima i električne sijalice sa pražnjenjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške sa ugrađenim sijalicama i ultraljubičaste i infracrvene sijalice; lučne sijalice:

 

- Ostale sijalice sa vlaknima, isključujući ultraljubičaste i infracrvene:

8539 21

- - volfram-halogene

8539 22

- - ostale, snage ne preko 200 W i za napone preko 100 V

8539 29

- - ostale

 

- Sijalice sa pražnjenjem, osim ultraljubičastih sijalica:

8539 31

- - fluorescentne, sa užarenom katodom

8544

Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora:

8544 20 00

- Koaksijalni kablovi i ostali koaksijalni električni provodnici

 

- Ostali električni provodnici, za napon ne preko 1000 V:

8544 42

- - sa konektorima:

8544 42 90

- - - ostali

8544 49

- - ostali:

 

- - - ostali:

8544 49 91

- - - - žice i kablovi, čiji pojedinačni provodnici imaju prečnik veći od 0,51 mm

 

- - - - ostali:

8544 49 93

- - - - - za napon ne preko 80 V

8544 49 95

- - - - - za napon preko 80 V ali manji od 1 000 V

8544 49 99

- - - - - za napon od 1 000 V

8544 60

- Ostali električni provodnici, za napon preko 1000 V

8701

Traktori (osim onih iz tar. broja 8709):

8701 10 00

- Traktori jednoosovinski

8701 20

- Drumski tegljači ("šleperi") za poluprikolice:

8701 20 90

- - upotrebljavani

8701 30 00

- Traktori guseničari:

ex 8701 30 00

- - osim onih za uređivanje snežnih terena

8701 90

- Ostali:

 

- - poljoprivredni traktori (osim jednoosovinskih) i šumski traktori, točkaši:

 

- - - novi, snage motora:

8701 90 11

- - - - ne preko 18 kW

8701 90 20

- - - - preko 18 kW, ali ne preko 37 kW:

ex 8701 90 20

- - - - - osim za industrijsku montažu (sklapanje), u nesastavljenom stanju

8701 90 25

- - - - preko 37 kW, ali ne preko 59 kW

8701 90 31

- - - - preko 59 kW, ali ne preko 75 kW

8701 90 50

- - - upotrebljavani

8702

Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača:

8702 10

- Sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel)

8702 90

- Ostala:

 

- - sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:

 

- - - zapremine cilindara preko 2 800 cm3:

8702 90 11

- - - - nova

8702 90 19

- - - - upotrebljavana

 

- - - zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3:

8702 90 31

- - - - nova

8702 90 39

- - - - upotrebljavana

8703

Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući "karavan" i "kombi" vozila i vozila za trke:

 

- Ostala vozila sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom:

8703 21

- - zapremine cilindara ne preko 1000 cm3:

8703 21 10

- - - nova:

ex 8703 21 10

- - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8703 21 90

- - - upotrebljavana

8703 24

- - zapremine cilindara preko 3000 cm3:

8703 24 10

- - - nova:

ex 8703 24 10

- - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8703 24 90

- - - upotrebljavana

 

- Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):

8703 31

- - zapremine cilindara ne preko 1500 cm3:

8703 31 10

- - - nova:

ex 8703 31 10

- - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8703 31 90

- - - upotrebljavana

8703 33

- - zapremine cilindara preko 2500 cm3:

 

- - - nova:

8703 33 19

- - - - ostala:

ex 8703 33 19

- - - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8703 33 90

- - - upotrebljavana

8704

Motorna vozila za prevoz robe:

 

- Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel):

8704 21

- - bruto mase ne preko 5 t:

 

- - - ostala:

 

- - - - zapremine cilindara preko 2 500 cm3:

8704 21 31

- - - - - nova:

ex 8704 21 31

- - - - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 21 39

- - - - - upotrebljavana

 

- - - - zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3:

8704 21 91

- - - - - nova:

ex 8704 21 91

- - - - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 21 99

- - - - - upotrebljavana

8704 22

- - bruto mase preko 5 t, ali ne preko 20 t:

 

- - - ostala:

8704 22 91

- - - - nova:

ex 8704 22 91

- - - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 22 99

- - - - upotrebljavana

8704 23

- - bruto mase preko 20 t:

 

- - - ostala:

8704 23 91

- - - - nova:

ex 8704 23 91

- - - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 23 99

- - - - upotrebljavana

 

- Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice:

8704 31

- - bruto mase ne preko 5 t:

 

- - - ostala:

 

- - - - zapremine cilindara preko 2 800 cm3:

8704 31 31

- - - - - nova:

ex 8704 31 31

- - - - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 31 39

- - - - - upotrebljavana

 

- - - - zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3:

8704 31 91

- - - - - nova:

ex 8704 31 91

- - - - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 31 99

- - - - - upotrebljavana

8704 32

- - bruto mase preko 5 t:

 

- - - ostala:

8704 32 91

- - - - nova:

ex 8704 32 91

- - - - - osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti

8704 32 99

- - - - upotrebljavana

8704 90 00

- Ostala

8705

Motorna vozila za specijalne svrhe (npr: vozila bez tovarne platforme za prevlačenje automobila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vozila sa ugrađenom betonskom mešalicom, vozila za čišćenje puteva, vozila za prskanje i posipanje, vozila-pokretne radionice, pokretne radiološke jedinice), osim onih konstruisanih prvenstveno za prevoz putnika ili robe:

8705 30 00

- Vatrogasna vozila

8705 40 00

- Vozila sa ugrađenom betonskom mešalicom

8712 00

Bicikli i slična vozila (uključujući dostavne tricikle), bez motornog pogona:

9301

Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i oružja iz tar. broja 9307

9302 00 00

Revolveri i pištolji, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 9303 i 9304

9303

Ostalo vatreno oružje i slični uređaji koji funkcionišu paljenjem eksplozivnog punjenja (npr.: sportske puške, sačmarice i lovački i sportski karabini, vatreno oružje koje se puni spreda, signalni pištolji i druge naprave predviđene za izbacivanje samo signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarske municije, pištolji sa privezanim klinom za humano ubijanje životinja, bacači brodskih užadi)

9304 00 00

Ostalo oružje (npr.: opružne, vazdušne i gasne puške i pištolji; pendreci) osim oružja iz tar. broja 9307

9305

Delovi i pribor proizvoda iz tar. br. 9301 do 9304

9306

Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično i njihovi delovi; meci, ostala municija i projektili, njihovi delovi, uključujući sačmu i čepove za patrone

9307 00 00

Mačevi, sablje, bajoneti, koplja i slična oružja, njihovi delovi i kanije za to oružje

9401

Sedišta (osim onih iz tar. broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležajeve, i njihovi delovi:

9401 30

- Obrtna sedišta sa podešavanjem visine:

9401 30 90

- - ostalo

9401 40 00

- Sedišta, osim baštenskih sedišta ili kamping opreme, koja se mogu pretvoriti u ležajeve

 

- Sedišta od trske, pruća, bambusa ili sličnih materijala:

9401 51 00

- - od bambusa ili ratana

9401 59 00

- - ostala

 

- Ostala sedišta s drvenim kosturima:

9401 61 00

- - tapacirana

9401 69 00

- - ostala

 

- Ostala sedišta, sa metalnim kosturima:

9401 71 00

- - tapacirana

9401 79 00

- - ostala

9401 90

- Delovi:

 

- - ostali:

9401 90 30

- - - od drveta

9403

Ostali nameštaj i njegovi delovi:

9403 30

- Drveni kancelarijski nameštaj

9403 40

- Drveni kuhinjski nameštaj

9403 50 00

- Drveni nameštaj za spavaće sobe

9403 60

- Ostali drveni nameštaj

9403 90

- Delovi:

9403 90 30

- - od drveta

9403 90 90

- - od ostalih materijala

9404

Nosači madraca; predmeti posteljine i slična roba (npr.: madraci, jorgani, perine, jastuci, jastučići) sa oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom ili od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene:

 

- Madraci:

9404 29

- - od ostalih materijala

9406 00

Montažne zgrade:

9406 00 11

- prenosne kuće za stanovanje

 

- ostale:

9406 00 20

- - od drveta

9503 00

Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa tačkovima; kolica za lutke; lutke; ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom; slagalice svih vrsta:

9503 00 10

- Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima

ex 9503 00 10

- - kolica za lutke

 

- Ostali setovi konstrukcija i konstrukcione igračke:

9503 00 39

- - od ostalih materijala

ex 9503 00 39

- - - od drveta

 

- Igračke u obliku životinja i neljudskih bića:

9503 00 49

- - ostale

ex 9503 00 49

- - - od drveta

 

- Slagalice:

9503 00 61

- - od drveta

9504

Proizvodi za vašarske, stone ili društvene igre, uključujući flipere, bilijar, specijalne stolove za kazino igre i opremu za automatske kuglane:

9504 20

- Stolovi i pribor za bilijar svih vrsta:

9504 20 10

- - bilijarski stolovi sa ili bez nogara

9506

Proizvodi i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući stoni tenis) i igre na otvorenom, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj tarifi; bazeni za plivanje i bazeni za decu:

 

- Lopte, osim lopti za golf i lopti za stoni tenis:

9506 62

- - na naduvavanje:

9506 62 90

- - - ostale

9601

Slonova kost, kost, kornjačevina, rog, paroške, koral, sedef i drugi materijal za rezbarenje životinjskog porekla, obrađeni i proizvodi od ovih materijala (uključujući proizvode dobijene oblikovanjem)

9603

Metle, četke (uključujući četke koje predstavljaju delove mašina, aparata ili vozila), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, pajalice i peruške; pripremljeni čvorovi i poveske za izradu metli ili četki; ulošci i valjci za bojenje; brisači za podove, prozore i sl.(osim brisača sa valjkom):

9603 10 00

- Metle i četke, koje se sastoje od šiblja ili drugog biljnog materijala povezanog zajedno, sa ili bez drški

9603 90

- Ostalo

9604 00 00

Ručna sita i ručna rešeta

9609

Olovke (osim olovaka iz tar. broja 9608), pisaljke, mine za olovke, pastele, ugalj za crtanje, krede za pisanje ili crtanje i krojačke krede

9612

Trake za pisaće mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili drugačije pripremljene za davanje otisaka, uključujući na kalemima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije:

9612 20 00

- Jastučići za žigove

9618 00 00

Krojačke lutke i druge figure za izlaganje; automati i druge pokretne (animirane) figure za uređivanje izloga

 

Aneks IV

U SKLADU SA ČLANOM 14 OLAKŠAVANJE TRGOVINE

ANEKS IV
U SKLADU SA ČLANOM 14. OLAKŠAVANJE TRGOVINE

Član 1

Opšte odredbe

Strane, u cilju služenja interesima njihovih poslovnih zajednica i stvaranja trgovinskog okruženja koje im omogućava da koriste pogodnosti koje nudi ovaj Sporazum, saglasne su da se postupanje nadležnih organa i mere za olakšavanje trgovine razvijaju naročito na sledećim načelima:

a) Transparentnost, efikasnost, pojednostavljenje, usklađenost i doslednost trgovinskih postupaka;

b) Promocija međunarodnih standarda;

v) Doslednost vezana za primenu multilateralnih instrumenata;

g) Korišćenje informacione tehnologije na najbolji mogući način;

d) Visok standard javnih usluga;

đ) Kontrola bazirana na upravljanju rizikom;

e) Saradnja carine i drugih organa na granici unutar svake Strane; i

konsultacije Strana i njihovih poslovnih zajednica.

Član 2

Transparentnost

1. Svaka Strana će odmah objaviti, ukoliko je moguće i na internetu, na engleskom, sve zakone, propise i administrativne odluke opšte primene koje se odnose na trgovinu robom i uslugama vezanim za robu između Srbije i država EFTA.

2. Svaka Strana će, u meri u kojoj je to moguće, objaviti unapred, a posebno na internetu, sve zakone i propise relevantne za međunarodnu trgovinu roba i usluga vezanih za robu koje namerava da usvoji, u cilju pružanja mogućnosti zainteresovanim licima da daju komentare na pomenute zakone i propise pre njihovog usvajanja.

3. Svaka Strana će osnovati informativni centar za carinska pitanja, koji će moći da se kontaktira na engleskom jeziku putem interneta.

4. Svaka Strana će konsultovati svoju poslovnu zajednicu o njenim potrebama, a u cilju razvoja i implementacije mera za olakšavanje trgovine, uz napomenu da posebnu pažnju treba posvetiti interesima malih i srednjih preduzeća.

5. Svaka Strana će na jedinstven način, nepristrasno i objektivno tumačiti i sprovoditi svoje zakone, propise i administrativne odluke relevantne za međunarodnu trgovinu robom i uslugama.

Član 3

Saradnja u olakšavanju trgovine

1. Strane mogu, prema potrebi, da identifikuju i dostave Zajedničkom komitetu na razmatranje, dalje mere u cilju olakšavanja trgovine među Stranama, prema potrebi.

2. Strane će unapređivati međunarodnu saradnju na relevantnim multilateralnim forumima koji se bave pitanjima olakšavanja trgovine. Strane će razmotriti relevantne međunarodne inicijative u olakšavanju trgovine kako bi se identifikovale i dostavile Zajedničkom komitetu na razmatranje, dodatne oblasti u kojima zajedničke akcije mogu da doprinesu ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Član 4

Prethodne odluke

1. Svaka Strana će, u skladu sa domaćim zakonodavstvom, na pisani zahtev koji sadrži sve neophodne informacije, izdati pisanu prethodnu odluku uvozniku, proizvođaču ili izvozniku sa njene teritorije, ili izvozniku ili proizvođaču sa teritoriji druge Strane1, vezanu za:

a) Tarifno svrstavanje proizvoda i primenjene carinske stope, ili u slučajevima gde je potrebno, način obračunavanja primenjene carinske stope;

b) Dažbine i takse koje će biti primenjene, ili u slučajevima gde je potrebno, obaveštenje o načinu obračunavanja dažbina i taksi; i

v) Ostala pitanja o kojima se Strane dogovore.

2. Strane će nastojati da razviju postupke kojima će svaka Strana, na pisani zahtev i pre izvoza proizvoda u drugu Stranu, obezbediti izvozniku ili proizvođaču sa svoje teritorije pisanu prethodnu odluku u vezi porekla proizvoda.

3. Strana koja odbije da izda prethodnu odluku će u što kraćem roku o tome obavestiti podnosioca zahteva, u pisanoj formi, navodeći razloge zbog kojih odluka nije izdata.

4. Svaka Strana će omogućiti da prethodna odluka stupi na snagu na dan izdavanja, ili na drugi dan naznačen u odluci, pod uslovom da činjenice ili okolnosti na kojima je odluka zasnovana ostanu nepromenjene.

5. Strane mogu da ograniče rok važenja prethodne odluke na period predviđen domaćim zakonodavstvom.

6. Svaka od Strana će nastojati da informacije o prethodnim odlukama koje mogu biti od značaja drugim učesnicima u prometu robe budu dostupne javnosti, uzimajući u obzir potrebu zaštite poverljivih informacija.

_______________
1U cilju veće sigurnosti, uvoznik, izvoznik, ili proizvođač može podneti zahtev za prethodnu odluku preko ovlašćenog predstavnika

Član 5

Pojednostavljenje međunarodnih trgovinskih postupaka

1. Strane će nastojati da ograniče kontrole i formalnosti u vezi trgovine robom i uslugama vezanim za robu između Strana, samo na one koje su neophodne i odgovarajuće kako bi se obezbedila primena zakona, i na taj način pojednostaviti, u najvećoj mogućoj meri, odgovarajuće postupke.

2. Strane će nastojati da primenjuju efikasne postupke za trgovinu, zasnovane, kada je to moguće, na međunarodnim standardima, u cilju smanjenja troškova i nepotrebnih kašnjenja u međusobnoj trgovini, pre svega standarde i preporuke Svetske carinske organizacije (dalje u tekstu - SCO), uključujući principe revidirane Međunarodne konvencije o pojednostavljenju i usklađivanju carinskih postupaka.

3. Svaka Strana će usvojiti ili nastaviti sa primenjivanjem pojednostavljenih carinskih postupaka za efikasno puštanje robe koju je deklarisao privredni subjekat koji ispunjava kriterijume utvrđene od strane nadležnih carinskih organa, uključujući i pridržavanje carinskih propisa i zadovoljavajuće vođenje poslovne evidencije.

4. Svaka Strana će usvojiti ili nastaviti sa primenjivanjem postupaka koji:

a) Obezbeđuju prethodno elektronsko dostavljanje i obradu informacija pre pristizanja robe u cilju ubrzanja njenog carinjenja; i

b) U skladu sa svojim zakonodavstvom, omogućuju uvoznicima puštanje robe pre ispunjenja svih uslova za uvoz koje je postavila Strana, ukoliko uvoznik obezbedi dovoljne garancije. Strana nije obavezna da pusti robu u slučaju da uslovi za uvoz koje je odredila Strana nisu ispunjeni.

Član 6

Upravljanje rizikom

1. Opredeljeni za unapređenje olakšavanja trgovine, prilikom sprovođenja efektivne kontrole trgovine između Strana, carinski i drugi granični organi će na osnovu upravljanja rizikom odrediti koja će lica, dobra, ili prevozna sredstva biti podložna kontroli i odrediti stepen kontrole koji će se primenjivati.

2. Upravljanje rizikom obuhvata sistematsku procenu rizika vezanih za povrede carinskih i drugih propisa značajnih za međunarodnu trgovinu roba i usluga vezanih za robu. U cilju uspešne procene rizika Strane će procenjivati meru usaglašenosti.

3. Nadležni organi svake Strane mogu vršiti revizorske kontrole, kao što su kontrola kvaliteta i ocenu usaglašenosti, koje zahtevaju detaljna ispitivanja određenih privrednih subjekta u ograničenom vremenskom periodu.

Član 7

Sistem ovlašćenih privrednih subjekata

Strana koja uvodi ili nastavlja da primenjuje Sistem ovlašćenih privrednih subjekata ili bezbednosne mere koje utiču na međunarodna trgovinska kretanja će:

a) Omogućiti drugim Stranama međusobno priznavanje ovlašćenja i bezbednosnih mera, u cilju olakšavanja međunarodne trgovine uz istovremeno održavanje efektivne carinske kontrole; i

b) Približiti praksu međunarodnim standardima i praksi, posebno Okvirnim standardima SCO.

Član 8

Carinski agenti

1. Strane neće uvoditi nove zahteve za korišćenje carinskih agenata.

2. Svaka Strana će nastojati da razvije carinski sistem ili postupke koji će omogućiti izvoznicima i uvoznicima podnošenje carinske deklaracije bez obaveze obraćanja carinskim agentima.

Član 9

Dažbine i takse

1. Dažbine i takse određene u vezi sa uvozom ili izvozom od strane carinskih ili drugih graničnih organa Strane, uključujući takse za radnje preduzete u ime tih organa, ne smeju da prelaze približne troškove za uslugu koja se pruža.

2. Dažbine i takse iz stava 1. se neće računati na ad valorem osnovi.

3. Svaka Strana će objaviti informacije o dažbinama i taksama. Ove informacije moraju da sadrže razloge za naplatu dažbine i takse, odnosno pružene usluge, odgovorne organe, dažbine i takse koje će se primenjivati i način na koji se računaju, kao i kada i na koji način se vrši njihovo plaćanje. Informacije će biti zvanično objavljene, po mogućstvu, na internetu, na engleskom jeziku.

4. Na zahtev, carinski ili bilo koji drugi granični organi Strane, davaće informacije o stopama carine, dažbina i taksi koje se primenjuju na uvoz robe na teritoriju Strane, uključujući i metode proračuna.

5. Svaka Strana će povremeno vršiti reviziju svojih dažbina i taksi sa ciljem da se obezbedi njihova usklađenost sa STO obavezama, sa ciljem njihovog konsolidovanja i smanjenja njihovog broja i vrsta.

Član 10

Konzularne transakcije

Nikakve konzularne transakcije ili transakcije jednakog dejstva neće biti neophodne za izdavanje komercijalne fakture, uverenja o poreklu robe, transportnog manifesta, izvozne deklaracije, ili bilo kog dokumenta neophodnog za carinjenje na teritoriji Strane.

Član 11

Žalba

Svaka Strana će obezbediti da uvoznici, izvoznici i proizvođači imaju pravo na najmanje jedan nivo administrativne ili sudske žalbe u skladu sa svojim domaćim zakonodavstvom.

Član 12

Poverljivost

Sve pružene informacije u odnosu na uvoz, izvoz, prethodnu odluku ili tranzit robe tretiraće se poverljivim od Strana i biće označene kao poslovne tajne, u skladu sa odgovarajućim zakonima svake od Strana. Organi Strane ih neće otkrivati bez prethodne izričite saglasnosti lica ili organa koji ih daje.

Aneks V

U SKLADU SA STAVOM 2. ČLANA 15. MANDAT POTKOMITETA O PRAVILIMA O POREKLU, CARINSKIM POSTUPCIMA I OLAKŠAVANJU TRGOVINE

ANEKS V
U SKLADU SA STAVOM 2. ČLANA 15. MANDAT POTKOMITETA O PRAVILIMA O POREKLU, CARINSKIM PROCEDURAMA I OLAKŠAVANJU TRGOVINE

1. Nadležnosti Potkomiteta su razmena informacija, ocena napretka, priprema koordiniranja stavova Strana, priprema tehničkih izmena i pružanje pomoći Mešovitom komitetu u vezi sa:

a) Pravilima o poreklu i administrativnoj saradnji u skladu sa članom 7 i Protokolom B;

b) Pitanjima iz člana 14 i Aneksa IV;

v) Pitanjima iz člana 6, 8, 9, i 10; i

g) Ostalim pitanjima vezanim za trgovinu robom za koja se Mešoviti komitet obrati Potkomitetu.

2. Potkomitet podnosi izveštaje Mešovitom komitetu. Potkomitet može da daje preporuke Mešovitom komitetu u vezi sa pitanjima iz svoje nadležnosti.

3. Svaka Strana ima pravo da bude zastupljena u Potkomitetu. Potkomitet deluje na bazi konsensusa.

4. Potkomitet se sastaje prema potrebi. Sazivaju ga Mešoviti komitet, predsedavajući Potkomiteta na svoju inicijativu ili na zahtev jedne od Strana. Mesto sastanka je naizmenično, država EFTA ili Srbija.

5. Za svaki sastanak, predsedavajući Potkomiteta priprema provizorni dnevni red u konsultacijama sa Stranama, i šalje im ga, po pravilu, najkasnije dve nedelje pre sastanka. Sastancima Potkomiteta predsedavaju predstavnici Srbije ili država EFTA u dogovorenim vremenskim periodima.

6. Nakon svakog sastanka, Potkomitet priprema izveštaj o postignutim rezultatima i, ako se zahteva, predsedavajući podnosi izveštaj na sednici Mešovitog komiteta.

Aneks VI

U SKLADU SA ČLANOM 24. ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

ANEKS VI
U SKLADU SA ČLANOM 24. ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

NASLOV I
OPŠTE ODREDBE

Član 1

Definicija intelektualne svojine

Za potrebe ovog Sporazuma, izraz "intelektualna svojina" obuhvata naročito autorska prava, uključujući i zaštitu kompjuterskih programa i srodnih prava, žigove roba i usluga, geografske oznake za robe, uključujući imena porekla roba i oznake porekla za usluge, industrijski dizajn, patente, biljne sorte, topografije integrisanih kola, kao i neotkrivene informacije.

Član 2

Međunarodne konvencije

1. Strane potvrđuju poštovanje svojih obaveza utvrđenih sledećim međunarodnim sporazumima:

(a) Pariskom konvencijom o zaštiti industrijske svojine od 20. marta 1883. godine, revidiranom Stokholmskim aktom iz 1967. godine (u daljem tekstu: "Pariska konvencija");

(b) Bernskom konvencijom o zaštiti literarnih i umetničkih dela od 9. septembra 1886. godine, revidiranom Pariskim aktom iz 1971. godine; i

(v) Međunarodnom konvencijom o zaštiti izvođača, proizvođača fonograma i radiodifuznih organizacija od 26. oktobra 1961. godine ("Rimska konvencija").

2. Strane će prihvatiti suštinske odredbe Sporazuma STO o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine od 15. aprila 1994. godine (u daljem tekstu: "TRIPS Sporazum").

3. Strane, koje nisu potpisnice nekog od sporazuma navedenih u ovom stavu, će izvršiti ratifikaciju ili pristupiti tim sporazumima do 31. decembra 2010. godine:

(a) Ženevski akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna od 1999. godine;

(b) WIPO sporazum o autorskom pravu od 20. decembra 1996. godine;

(v) WIPO sporazum o interpretacijama i fonogramima od 20. decembra 1996. godine; i

(g) Međunarodna konvencija o zaštiti novih biljnih sorti od 1978. godine ("1978 UPOV konvencija"), ili Međunarodna konvencija o zaštiti novih biljnih sorti od 1991. godine ("1991 UPOV konvencija").

4. Strane se slažu da, po zahtevu jedne od Strana, odmah održe ekspertski sastanak u vezi sa aktivnostima koje se odnose na primenu konvencija navedenih u ovom članu ili budućih međunarodnih konvencija o harmonizaciji, administraciji i primeni prava intelektualne svojine i o aktivnostima međunarodnih organizacija, kao što su STO i Svetska organizacija za zaštitu intelektualne svojine (u daljem tekstu: "WIPO"), kao i o odnosima Strana sa trećim zemljama po pitanjima intelektualne svojine.

NASLOV II
STANDARDI KOJI SE ODNOSE NA DOSTUPNOST, OBUHVAT I KORIŠĆENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Član 3

Žigovi

1. Strane će pružiti odgovarajuću i efikasnu zaštitu nosiocima prava na žig za robe i usluge. Bilo koji znak ili kombinacija znakova, podobna za razlikovanje roba ili usluga jednog preduzeća od roba ili usluga drugog preduzeća, će se smatrati žigom. Takvi znaci, a posebno reči, uključujući kombinaciju reči, lična imena, slova, brojeve, figurativne elemente, oblike robe, zvukove i kombinacije boja, kao i svaka kombinacija takvih znakova, može biti podobna za zaštitu žigom. U slučaju da znaci nisu sami po sebi podobni za razlikovanje roba i usluga na koje se odnose, Strane mogu usloviti registrovanje distinktivnošću koja je stečena upotrebom. Strane mogu zahtevati, kao uslov registracije, da znaci budu vizuelno uočljivi.

2. Strane potvrđuju značaj i upravljaće se prema principima sadržanim u Zajedničkim preporukama za zaštitu opšte poznatih znakova, koje je usvojila Skupština Pariske unije za zaštitu industrijske svojine i Skupština WIPO iz 1999. godine i Zajedničkim preporukama za zaštitu znakova i drugih prava industrijske svojine oznaka, na internetu, koje je usvojila Skupština Pariske unije za zaštitu industrijske svojine i Skupština WIPO iz 2001. godine.

Član 4

Patenti

Strane će, svojim nacionalnim zakonima, obezbediti najmanje sledeće:

(a) Adekvatnu i efikasnu zaštitu patenata za pronalaske u svim oblastima tehnologije, u skladu sa stepenom zaštite predviđenim Konvencijom o evropskom patentu (KEP); i

(b) Dodatni rok zaštite za farmaceutske proizvode i proizvode za zaštitu bilja, koji se računa od isteka maksimalnog perioda važenja patenta od 20 godina za period koji je jednak periodu koji je protekao od dana podnošenja prijave patenta do dana puštanja proizvoda u promet, smanjen za period od 5 godina. Takav dodatni rok zaštite će pokriti najviše period od 5 godina i biće priznat pod sledećim uslovima:

(i) da je proizvod zaštićen patentom koji je na snazi;

(ii) da je izdato zvanično odobrenje za puštanje u promet medicinskih proizvoda i proizvoda za zaštitu bilja109;

(iii) da farmaceutski proizvod i proizvod za zaštitu bilja nije već dobio dodatni rok zaštite;

(iv) da su prava priznata na osnovu patenta odložena zbog administrativnih procedura koje se odnose na izdavanje dozvole za stavljanje u promet, tako da se patent efektivno ostvaruje u periodu manjem od 15 godina; i

(v) da efektivna zaštita poverena na osnovu patenta i dodatna zaštita zajedno ne budu duže od 15 godina.

(v) Strane mogu, svojim nacionalnim zakonima, produžiti kompenzatornu zaštitu za farmaceutske proizvode iz stava (b), za dodatnih šest meseci.

_______________
109U Srbiji, ovo se odnosi na odobrenja za puštanje u promet farmaceutskih proizvoda i proizvoda za zaštitu bilja koja su izdata posle 1. januara 2005. godine.

Član 5

Neotkrivene informacije

1. Strane će zaštititi neotkrivene informacije u skladu sa članom 39. TRIPS Sporazuma.

2. Strane će sprečiti podnosioce zahteva za odobrenje puštanja u promet farmaceutskih i poljoprivredno-hemijskih proizvoda da se pozivaju na, ili odnose na, neotkrivene rezultate testa ili druge podatke podnete nadležnom organu od strane prvog podnosioca zahteva u toku perioda, računajući od dana izdavanja odobrenja za puštanje u promet, od najmanje osam godina za farmaceutske proizvode i najmanje deset godina za poljoprivredno-hemijske proizvode.

3. Pozivanje ili upućivanje na takve podatke može biti dozvoljeno:

(a) uz saglasnost nosioca prava;

(b) kada se zahtev odnosi na ponovo uvezene proizvode koji su već dobili dozvolu pre izvoza; ili

(v) u cilju izbegavanja nepotrebnog dupliranja testova za poljoprivredno-hemijske proizvode koji se odnose na životinje iz reda kičmenjaka, pod uslovom da je prvom podnosiocu zahteva pružena adekvatna naknada.

Član 6

Dizajn

Strane će, svojim nacionalnim zakonima, osigurati adekvatnu i efikasnu zaštitu industrijskog dizajna objedinjujući period zaštite od ukupno 25 godina. Strane mogu predvideti kraći period zaštite za dizajn sastavnih delova koji se koriste za popravku proizvoda.

Član 7

Geografske oznake i oznake porekla

1. Strane će, svojim nacionalnim zakonima, osigurati adekvatne i efikasne načine zaštite geografskih oznaka u pogledu svih roba i oznaka porekla u pogledu svih roba i usluga.

2. Za potrebe ovog Sporazuma, "geografske oznake" su one oznake koje označavaju robu koja potiče sa teritorije određene Strane, regiona ili lokaliteta sa te teritorije, gde se dati kvalitet, reputacija ili druge karakteristike robe suštinski mogu pripisati njenom geografskom poreklu.

3. Oznake porekla su direktne ili indirektne reference na geografsko poreklo roba i usluga. Ništa u ovom Sporazumu neće zahtevati od Strane da izmeni svoje zakonske propise ukoliko, na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma, svojim nacionalnim zakonima ograničava zaštitu oznaka porekla na slučajeve kada se dati kvalitet, reputacija ili druge karakteristike robe ili usluge u suštini mogu pripisati njenom geografskom poreklu.

4. Bez obzira na član 23. TRIPS Sporazuma, Strane će obezbediti pravna sredstva zainteresovanim Stranama za sprečavanje upotrebe geografskih oznaka porekla ili oznaka porekla robe koja ne potiče sa mesta naznačenog u predmetnoj oznaci na način kojim se javnost dovodi u zabludu o geografskom poreklu robe ili koji predstavlja akt nelojalne konkurencije i skladu sa članom 10bis Pariske konvencije.

5. Strane će obezbediti pravna sredstva zainteresovanim Stranama sa ciljem sprečavanja upotrebe geografskih oznaka za poljoprivredne i prehrambene proizvode za identične i slične proizvode koji ne potiču sa teritorije naznačene predmetnom geografskom oznakom.

6. Strane će obezbediti pravna sredstva zainteresovanim Stranama sa ciljem sprečavanja upotrebe oznaka porekla za usluge na način kojim se javnost dovodi u zabludu o pravom poreklu ili koji predstavlja akt nelojalne konkurencije.

7. Strane će sprečiti svaku netačnu ili prevarnu upotrebu ili registraciju naziva zemlje neke od Strana kao žiga, dizajna ili bilo koji drugi zaštićeni naziv, kao što su nazivi preduzeća ili asocijacija.

8. Strane će, u skladu sa svojim obavezama predviđenim članom 6ter Pariske konvencije, sprečiti da grbovi, zastave ili druga državna ili regionalna obeležja Strana budu upotrebljena ili registrovana kao žigovi, dizajni ili kao bilo koji drugi zaštićeni naslovi, kao što su nazivi preduzeća ili asocijacija, a što nije u saglasnosti sa zakonskim i podzakonskim aktima dotične Strane. Ova zaštita će se takođe primenjivati na znakove koji mogu biti pomešani sa grbovima, zastavama ili drugim državnim ili regionalnim obeležjima Strana.

NASLOV III
STICANJE I ODRŽAVANJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Član 8

U slučaju kada sticanje prava intelektualne svojine proizilazi iz priznanja ili registracije, sve Strane će obezbediti da postupci za priznanje ili registraciju budu na nivou predviđenom TRIPS Sporazumom, a posebno članom 62.

NASLOV IV
SPROVOĐENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Član 9

Opšte odredbe

Sve Strane će, svojim nacionalnim zakonima, obezbediti da odredbe o sprovođenju prava predviđenih članom 1. ovog Sporazuma budu istog nivoa kao što je predviđeno TRIPS Sporazumom, a posebno članovima 41. do 61.

Član 10

Obustava puštanja robe u promet od strane nadležnih organa

1. Strane će usvojiti postupke koji će omogućiti nosiocu prava, koji opravdano sumnja da može doći do uvoza ili izvoza robe uz kršenje prava intelektualne svojine, da podnese nadležnim, administrativnim ili sudskim organima, pismeni zahtev za obustavu puštanja takve robe u slobodan promet od strane carinskih organa.

2. Podrazumeva se da neće postojati obaveza primene postupaka predviđenih stavom 1. za obustavu puštanja u slobodan promet robe koja se stavlja na tržište druge zemlje od strane ili uz saglasnost nosioca prava.

Član 11

Pravo inspekcije

1. Nadležni organi će omogućiti podnosiocu zahteva za obustavu puštanja robe u slobodan promet, kao i drugim licima uključenim u obustavu, da pregleda robu čije je puštanje u slobodan promet bilo obustavljeno ili zadržano.

2. Prilikom pregledanja robe, nadležni organi mogu uzimati uzorke i, u skladu sa važećim pravilima na snazi u dotičnoj Strani, predati ih ili poslati nosiocu prava, na osnovu njegovog ili njenog izričitog zahteva, isključivo radi analize ili olakšavanja naknadnih postupaka. Kada okolnosti to dozvoljavaju, uzorci moraju biti vraćeni po okončanju tehničke analize i, kada je moguće, pre puštanja robe u slobodan promet odnosno pre ukidanja njenog zadržavanja. Svaka analiza ovih uzoraka će se izvoditi na isključivu odgovornost nosioca prava.

Član 12

Izjava o odgovornosti, garancija ili odgovarajuće obezbeđenje

Nadležni organi će imati ovlašćenja da zahtevaju od podnosioca zahteva za obustavu puštanja robe u slobodan promet da izjavi da prihvata odgovornost u pogledu svih uključenih lica i, u opravdanim slučajevima, da pruži garanciju ili odgovarajuće obezbeđenje dovoljno za zaštitu tuženog i nadležnih organa i radi sprečavanja zloupotreba. Takva garancija ili odgovarajuće obezbeđenje neće neopravdano odvraćati od pribegavanja ovim postupcima.

NASLOV V
TEHNIČKA SARADNJA

Član 13

Saradnja u oblasti intelektualne svojine

Strane će, uzimajući u obzir sve veći značaj prava intelektualne svojine kao faktora društvenog, ekonomskog i kulturnog razvoja, unaprediti međusobnu saradnju u oblasti prava intelektualne svojine.

NASLOV VI
PRELAZNE ODREDBE

Član 14

Bez uticaja na bilo koji drugi bilateralni sporazum između Srbije i neke države EFTA, odredbe iz stava (b) člana 4. stupiće na snagu što je pre moguće, a najkasnije od 1. jula 2013. godine.

 

Aneks VII

PRELAZNA PRAVILA KOJA SE ODNOSE NA ODREĐENE ČLANOVE SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I DRŽAVA EFTA

ANEKS VII
PRELAZNA PRAVILA KOJA SE ODNOSE NA ODREĐENE ČLANOVE SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I DRŽAVA EFTA

U vezi sa članom 12 (Sanitarne i fitosanitarne mere), 13 (Tehnički propisi), 17 (Subvencije i kompenzatorne mere) i 18 (Antidamping) u kojima se vrši pozivanje na odgovarajuće sporazume Svetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu "STO"), bez njihovog inkorporisanja u ovaj sporazum,

Strane su saglasne da

Dok Srbija ne postane članica STO,

a) Sporazum STO o primeni sanitarnih i fitosanitarnih mera, Sporazum STO o tehničkim preprekama trgovini, Članovima VI i XVI GATT 1994 i Sporazum STO o subvencijama i kompenzatornim merama, smatraće se delom Sporazuma o slobodnoj trgovini i shodno će se primenjivati između Strana;

b) primena člana 36 (Izuzeća od primene) Sporazuma o slobodnoj trgovini je obustavljena; i

v) Srbija neće primenjivati antidampinške mere na proizvode poreklom iz druge Strane.

Protokol A

U SKLADU SA STAVOM 1 (b) ČLANA 6. OBRAĐENI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

PROTOKOL A
U SKLADU SA STAVOM 1 (b) ČLANA 6. OBRAĐENI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Član 1

Cenovne kompenzatorne mere

1. Kako bi se uzele u obzir razlike u ceni poljoprivrednih sirovina sadržanih u proizvodima navedenim u članu 2, ovaj Sporazum ne isključuje:

(a) naplatu carine, prilikom uvoza; i

(b) primenu usvojenih mera prilikom izvoza.

2. Prilikom uvoza će biti naplaćena carina koja će se zasnivati na razlici između cene na domaćem i svetskom tržištu poljoprivrednih sirovina sadržanih u ovim proizvodima, ali je neće prelaziti.

Član 2

Carinske koncesije EFTA

Imajući u vidu odredbe iznete u članu 1. države EFTA će za proizvode iz Tabele 1, poreklom iz Srbije, obezbediti tretman koji nije manje povoljan od onog odobrenog Evropskoj zajednici.

Član 3

Carinske koncesije Srbije

Srbija će primenjivati snižene carinske stope na uvoz nekih poljoprivrednih proizvoda poreklom iz država EFTA u skladu sa Tabelom 2.

Član 4

Notifikacija

1. Države EFTA će obavestiti Srbiju u slučaju primene mera iz člana 1. pre njihovog stupanja na snagu.

2. Srbija i države EFTA će međusobno razmeniti informacije u slučaju promene u tretmanu odobrenom Evropskoj zajednici.

Član 5

Konsultacije

Srbija i države EFTA će periodično vršiti pregled kretanja trgovinske razmene proizvoda obuhvaćenih ovim Protokolom. U svetlu ovoga i imajući u vidu sporazume između Strana i Evropske zajednice i STO, Srbija i države EFTA će odlučiti o promeni u obuhvatu proizvoda obuhvaćenih ovim Protokolom, kao i mogućem razvoju primene mera iz člana 1.

TABELA 1 PROTOKOLA A - CARINSKE KONCESIJE EFTA

Tarifne oznake

Naimenovanje

Island

Norveška

Švajcarska/ Lihtenštajn

04.03

Mlaćenica, kiselo mleko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko ili pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem ili kakaom.

 

 

 

ex 0403.10

- Jogurt:

 

 

 

 

-- aromatizovan ili sa dodatkom voća, uključujući jezgrasto voće, ili kakaa

*

*

*

ex 0403.90

- Ostalo:

 

 

 

 

-- aromatizovan ili sa dodatkom voća, uključujući jezgrasto voće ili kakaa

*

*

*

05.01

Ljudska kosa, sirova, oprana ili neoprana, odmašćena ili neodmašćena; otpaci od ljudske kose.

Slobodno

Slobodno

Slobodno

05.02

Čekinje od pitomih ili divljih svinja, dlaka od jazavca i ostala dlaka za izradu četki; otpaci od tih čekinja ili dlaka.

Slobodno

Slobodno

Slobodno

05.05

Kože i ostali delovi ptica, sa njihovim perjem i paperjem, perje i delovi perja (sa podsečenim ili nepodsečenim ivicama) i paperje, dalje neobrađivani osim čišćenjem, dezinfikovanjem ili tretiranjem radi konzervisanja; prah i otpaci od perja ili delova perja.

Slobodno

Slobodno

Slobodno1)

05.07

Slonova kost, kornjačevina, kost kita, dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, kandže i kljunovi, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; prah i otpaci od ovih proizvoda.

Slobodno

Slobodno

Slobodno

05.08

Korali i slični materijali, sirovi ili prosto pripremljeni ali drukčije neobrađeni; ljušture mekušaca, ljuskara ili bodljokožaca, kosti sipe, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; prah i otpaci od tih proizvoda.

Slobodno

Slobodno

Slobodno1)

05.10

Ambra siva, kastoreum, civet i mošus; kantaride; žuč, sušena ili nesušena; žlezde i ostale životinjske materije, sveži, rashlađeni ili smrznuti ili drukčije privremeno konzervisani koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda.

Slobodno

Slobodno

Slobodno

07.10

Povrće (nekuvano ili kuvano u vodi ili pari), smrznuto.

 

 

 

0710.40

- Kukuruz šećerac

Slobodno

Slobodno1)

Slobodno

07.11

Povrće, privremeno konzervisano (npr. sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, sumporisanoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu

 

 

 

ex 0711.90

- Ostalo povrće; mešavine povrća:

 

 

 

 

-- kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata)

Slobodno

Slobodno1)

Slobodno

09.01

Kafa, pržena ili nepržena ili bez kofeina; ljuspice i opne od kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu.

Slobodno

Slobodno

Slobodno1)

09.02

Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan.

Slobodno

Slobodno

Slobodno

13.02

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar - agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani.

 

 

 

 

- Biljni sokovi i ekstrakti:

 

 

 

1302.12

-- od slatkog korena

Slobodno

Slobodno

Slobodno

1302.13

-- od hmelja

Slobodno

Slobodno

Slobodno

ex 1302.19

-- ostalo:

 

 

 

 

--- od buhača ili korena biljaka koje sadrže rotenone

Slobodno

Slobodno

Slobodno

 

--- mešavine biljnih ekstrakata za proizvodnju pića ili pripremanje hrane

Slobodno

Slobodno

Slobodno

 

--- medicinske, osim mešavina biljnih ekstrakata za proizvodnju pića ili pripremanje hrane ili preparati od oleosmola vanile

Slobodno

Slobodno

Slobodno

1302.20

- Pektinske materije, pektinati i pektati

Slobodno

Slobodno

Slobodno

 

- Sluzi i zgušnjivači dobijeni iz biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:

 

 

 

1302.31

-- agar - agar

Slobodno

Slobodno

Slobodno

1302.32

-- sluzi i zgušnjivači ekstrahovani iz roščića, semena roščića ili semena guara, modifikovani ili nemodifikovani

Slobodno

Slobodno

Slobodno

1302.39

-- ostalo

Slobodno

Slobodno

Slobodno

14.01

Biljni materijali koji se prvenstveno upotrebljavaju za pletarstvo (npr: bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, slama žitarica, očišćena beljena ili nebeljena i kora od lipe).

Slobodno

Slobodno

Slobodno

14.04

Biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni.

Slobodno

Slobodno

Slobodno1)

15.16

Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili elaidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni.

 

 

 

ex 1516.20

- Biljne masti i ulja i njihove frakcije:

 

 

 

 

-- hidrogenizovano ricinusovo ulje, tzv. "opal-wax"

Slobodno

Slobodno

Slobodno

15.17

Margarin; mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broj 1516.

 

 

 

ex 1517.10

- Margarin, isključujući tečni margarin:

 

 

 

 

-- sa sadržajem mlečnih masnoća preko 10% do 15% po masi

*

*

*

ex 1517.90

- Ostalo:

 

 

 

 

-- sa sadržajem mlečnih masnoća preko 10% do 15% po masi

*

(*)

*

 

-- jestive mešavine i preparati vrsta koje se upotrebljavaju za podmazivanje kalupa (modli)

Slobodno

Slobodno

Slobodno

15.18

Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije hemijski modifikovani, isključujući one iz tarifnog broja 1516; mešavine i preparati od životinjskih i biljnih masti i ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave, nepodobni za jelo, na drugom mestu nepomenuti ili obuhvaćeni.

 

 

 

ex 1518.00

Linoksin

Slobodno

Slobodno

Slobodno

15.20

Glicerol, sirov; glicerolske vode i lužine.

Slobodno

Slobodno1)

Slobodno

15.21

Biljni voskovi (osim triglicerida), vosak od pčela, voskovi od ostalih insekata i spermaceti, rafinisani ili nerafinisani, obojeni ili neobojeni.

Slobodno

Slobodno

Slobodno

15.22

Degra; ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla. 

Slobodno

Slobodno1)

Slobodno

17.02

Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom; karamel.

 

 

 

1702.50

- Hemijski čista fruktoza

Slobodno

Slobodno1)

Slobodno

ex 1702.90

- Ostalo, uključujući invertni šećer i ostali šećer i mešavine šećernog sirupa koji u suvom stanju sadrže 50% fruktoze po masi:

 

 

 

 

-- hemijski čista maltoza

Slobodno

Slobodno1)

Slobodno1)

17.04

Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu) bez kakaa.

Slobodno

*

*

18.03

Kakao masa, odmašćena ili neodmašćena.

Slobodno

Slobodno

Slobodno

18.04

Maslac, masnoće i ulje od kakaa.

Slobodno

Slobodno

Slobodno

18.05

Kakao u prahu, bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje.

Slobodno

Slobodno

Slobodno

18.06

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao.

 

 

 

1806.10

- Kakao u prahu sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje

Slobodno

Slobodno

*

1806.20

- Ostali proizvodi u blokovima, tablama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tečnom stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u sudovima ili neposrednim pakovanjima, sa sadržajem preko 2 kg

(*)

*

*

 

- Ostalo, u blokovima, tablama ili šipkama:

 

 

 

1806.31

-- punjeni

*

*

*

1806.32

-- nepunjeni

(*)

*

*

1806.90

- Ostalo

(*)

*

*

19.01

Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada bez dodatka kakaoa ili sa dodatkom kakaa u količini manjoj od 40% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tar. brojeva 0401 do 0404 bez dodatka kakaoa ili sa sadržajem kakaa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni.

 

 

 

1901.10

- Proizvodi za ishranu dece, u pakovanjima za prodaju na malo

Slobodno

*

*

1901.20

- Mešavine i testa za proizvodnju pekarskih proizvoda iz tarifnog broja 1905

(*)

*

*

1901.90

- Ostalo

Slobodno

(*)

(*)

19.02

Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljen ili nepripremljen.

 

 

 

 

- Testenine nekuvane, nepunjene niti drukčije pripremljene:

 

 

 

1902.11

-- sa dodatkom jaja

*

*

*

1902.19

-- ostalo

Slobodno

*

*

ex 1902.20

- Testenine punjene, kuvane ili nekuvane ili drukčije pripremljene:

 

 

 

 

-- osim proizvoda koji sadrže više od 20% po masi kobasica, mesa, iznutrica ili bilo koju kombinaciju istih

(*)

*

*

1902.30

- Ostale testenine

(*)

*

*

1902.40

- Kus - kus

(*)

*

*

19.03

Tapioka i zamene tapioke pripremljeni od skroba u obliku ljuspica, zrnaca, perli, prosejanih ili sličnih oblika.

Slobodno

*

Slobodno

19.04

Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr, kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drugačije obrađenog zrna (osim brašna, prekrupe i griza), prethodno kuvane ili drugačije pripremljene, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene.

 

 

 

1904.10

- Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica

Slobodno

Slobodno1)

*

1904.20

- Prehrambeni proizvodi dobijeni od neprženih pahuljica od žitarica, mešavine neprženih i prženih pahuljica od žitarica ili od bubrenih žitarica

Slobodno

*

*

1904.30

- "Bulgur" pšenica

(*)

*

*

1904.90

- Ostalo

(*)

(*)

*

19.05

Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafore i hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi.

 

 

 

1905.10

- Hrskavi hleb (krisp)

Slobodno

*

*

1905.20

- Medenjaci i slični proizvodi začinjeni đumbirom

*

*

*

 

- Slatki biskviti, vafle i oblande:

 

 

 

1905.31

-- slatki biskviti

*

*

*

1905.32

-- vafli i oblande

*

*

*

1905.40

- Dvopek, tost hleb i slični tost proizvodi

*

*

*

1905.90

- Ostalo

(*)

*

(*)1)

20.01

Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće, i ostali delovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini.

 

 

 

ex 2001.90

- Ostalo:

 

 

 

 

-- kukuruz šećerac (Zea mays var saccharata); palmina jezgra; jam slatki krompir i slični jestivi delovi biljaka sa sadržajem 5% ili više po masi skroba

Slobodno

(*)

Slobodno

20.02

Paradajz, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom.

 

 

 

2002.90

- Ostalo

Slobodno

Slobodno

Slobodno

20.04

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006.

 

 

 

ex 2004.10

- Krompir:

 

 

 

 

-- u obliku brašna, griza ili ljuspica

Slobodno

*

*

ex 2004.90

- Ostalo povrće i mešavine povrća:

 

 

 

 

-- kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata)

Slobodno

Slobodno1)

Slobodno

20.05

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006.

 

 

 

ex 2005.20

- Krompir:

 

 

 

 

-- jestivi u obliku brašna, griza ili ljuspica

Slobodno

*

*

2005.80

- Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata)

Slobodno

Slobodno1)

Slobodno

20.06

Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi bilja, konzervisani u šećeru (suvi, glazirani ili kandirani).

 

 

 

ex 2006.00

- Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata)

Slobodno

*

Slobodno

20.07

Džemovi, slatko, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća ili jezgrastog voća dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje.

 

 

 

2007.10

- Homogenizovani proizvodi

Slobodno

*

*

 

- Ostalo:

 

 

 

2007.91

-- od agruma

Slobodno

Slobodno

(*)

2007.99

-- ostalo

Slobodno

(*)

(*)

20.08

Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni.

 

 

 

 

- Jezgrasto voće, kikiriki i ostale semenke, uključujući i međusobne mešavine:

 

 

 

ex 2008.11

-- kikiriki:

 

 

 

 

--- maslac od kikirikija

Slobodno

Slobodno

*

 

--- kikiriki, pržen

Slobodno

*

Slobodno

 

- Ostalo, uključujući mešavine, osim onih iz tar. podbroja 2008 19:

 

 

 

2008.91

-- palmina jezgra

Slobodno

Slobodno1)

Slobodno

ex 2008.99

-- ostalo:

 

 

 

 

--- kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var saccharata)

Slobodno

*

Slobodno

21.01

Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja ili mate čaja i preparati na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda.

 

 

 

 

- Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe i preparati na bazi tih ekstrakta, esencija ili koncentrata ili na bazi kafe:

 

 

 

2101.11

-- ekstrakti, esencije i koncentrati

Slobodno

Slobodno

Slobodno

2101.12

-- preparati na bazi ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na bazi kafe

Slobodno

Slobodno

*

2101.20

- Ekstrakti, esencije i koncentrati čaja, mate - čaja i preparati na bazi tih ekstrakta, esencija i koncentrata ili na bazi čaja ili mate-čaja

Slobodno

Slobodno

*

2101.30

- Pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

Slobodno

Slobodno

Slobodno

21.02

Kvasac (aktivan ili neaktivan); ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi (osim vakcina iz tarifnog broja 3002); pripremljeni praškovi za peciva.

 

 

 

2102.10

- Aktivni kvasac

Slobodno

Slobodno

Slobodno2)

2102.20

- Neaktivni kvasac; ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi

Slobodno

Slobodno1)

Slobodno1)

2102.30

- Pripremljeni praškovi za pecivo

Slobodno

Slobodno

Slobodno

21.03

Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva; brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf).

 

 

 

2103.10

- Sos od soje

Slobodno

Slobodno

Slobodno

2103.20

- Kečap i ostali sosovi od paradajza

Slobodno

(*)

Slobodno

2103.30

- Brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf)

Slobodno

Slobodno

Slobodno1)

2103.90

- Ostalo

(*)

(*)

Slobodno

21.04

Supe i čorbe i preparati za te proizvode; homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi.

*

(*)

(*)

21.05

Sladoled i drugi slični proizvodi sa dodatkom ili bez dodatka kakaa.

Izuzeto

(*)

*

21.06

Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni.

 

 

 

2106.10

- Koncentrati belančevina i teksturirane belančevinaste materije

Slobodno

*

(*)

ex 2106.90

- Ostalo:

 

 

 

 

-- osim aromatizovanih ili bojenih sirupa od šećera

Izuzeto

(*)

(*)

22.01

Voda, uključujući prirodnu ili veštačku mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju; led i sneg.

Slobodno

Slobodno

Slobodno

22.02

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tarifnog broja 2009.

 

 

 

2202.10

- Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju

Slobodno

Slobodno

Slobodno

2202.90

- Ostalo

(*)

(*)

*

22.03

Pivo dobijeno od slada.

Slobodno

Slobodno

Slobodno

22.05

Vermut i ostala vina od svežeg grožđa aromatizovani biljem ili sredstvima za aromatizaciju.

Slobodno

Slobodno

Slobodno

22.07

Nedenaturisan etil - alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači; Etil - alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine.

 

 

 

2207.20

- Etil - alkohol i ostali alkoholi, bilo koje jačine, denaturisani

Slobodno

Slobodno

Slobodno

22.08

Nedenaturisan etil - alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol; rakije, likeri i ostala alkoholna pića.

 

 

 

2208.20

- Alkoholna pića dobijena destilacijom vina, kljuka ili komine od grožđa

Slobodno

Slobodno

Slobodno

2208.30

- Viski

Slobodno

Slobodno

Slobodno

2208.40

- Rum i druga alkoholna pića dobijena destilacijom fermentisanih proizvoda od šećerne trske

Slobodno

Slobodno

Slobodno

2208.50

- Džin i klekovača (geneva)

Slobodno

Slobodno

Slobodno

2208.60

- Vodka

Slobodno

Slobodno

Slobodno

2208.70

- Likeri, uključujući "cordials"

Slobodno

Slobodno

Slobodno

2208.90

- Ostalo

Slobodno

Slobodno

*

22.09

Sirće i zamene sirćeta dobijeni od sirćetne kiseline.

Slobodno

Slobodno

Slobodno

 

*

= Carine u skladu sa članovima 1 i 2 Protokola

Slobodno

= Bez carine u skladu sa članom 8 Sporazuma.

(*)

= Sadrži i tarifne oznake bez carine "slobodno"

1)

= Proizvodi za stočnu hranu: Norveška: delimična koncesija. Švajcarska: bez koncesija.

2)

= Koncesije se ne odobravaju za pekarski kvasac i za proizvodnju stočne hrane.

TABELA 2 PROTOKOLA A - CARINSKE KONCESIJE SRBIJE

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Carinska stopa danom stupanja na snagu Sporazuma

Carinska stopa od 1. januara 2011. godine

0403 10

- Jogurt:

 

 

0403 10 51 00 do 10 99 00

- - aromatizovan ili sa dodatkom voća, uključujući jezgrasto voće, ili kakaa:

20.0%

16% + 5 din/kg

0403 90

- Ostalo:

 

 

0403 90 71 00 do 90 99 00

- - aromatizovan ili sa dodatkom voća, uključujući jezgrasto voće ili kakaa

20.0%

16.0%

0501

Ljudska kosa, sirova, oprana ili neoprana, odmašćena ili neodmašćena; otpaci od ljudske kose.

Slobodno

-

0502

Čekinje od pitomih ili divljih svinja, dlaka od jazavca i ostala dlaka za izradu četki; otpaci od tih čekinja ili dlaka.

Slobodno

-

0505

Kože i ostali delovi ptica, sa njihovim perjem i paperjem, perje i delovi perja (sa podsečenim ili nepodsečenim ivicama) i paperje, dalje neobrađivani osim čišćenjem, dezinfikovanjem ili tretiranjem radi konzervisanja; prah i otpaci od perja ili delova perja.

Slobodno

-

0507

Slonova kost, kornjačevina, kost kita, dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, kandže i kljunovi, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; prah i otpaci od ovih proizvoda.

Slobodno

-

0508

Korali i slični materijali, sirovi ili prosto pripremljeni ali drukčije neobrađeni; ljušture mekušaca, ljuskara ili bodljokožaca, kosti sipe, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; prah i otpaci od tih proizvoda.

Slobodno

-

0510

Ambra siva, kastoreum, civet i mošus; kantaride; žuč, sušena ili nesušena; žlezde i ostale životinjske materije, sveži, rashlađeni ili smrznuti ili drukčije privremeno konzervisani koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda.

Slobodno

-

0710

Povrće (nekuvano ili kuvano u vodi ili pari), smrznuto

 

 

0710 40 00

- Kukuruz šećerac

18% + 15.00 din/kg

-

0711

Povrće, privremeno konzervisano (npr. sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, sumporisanoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu.

 

 

0711 90

- Ostalo povrće; mešavine povrća:

 

 

0711 90 30 00

- - kukuruz šećerac (Zea mays var.saccharata)

18% + 18 din/kg

-

0901

Kafa, pržena ili nepržena ili bez kofeina; ljuspice i opne od kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu

 

 

 

- Kafa, nepržena:

 

 

0901 11 00 00

- - sa kofeinom

Slobodno

-

0901 12 00 00

- - bez kofeina

Slobodno

-

0901 21 00 00 do 22 00 22

- Kafa pržena

12.0%

6.0 %

0901 90

- Ostalo:

 

 

0901 90 10 90

- - ljuspice i opne od kafe

10.0%

-

0901 90 90 00

- - zamene kafe koje sadrže kafu

10.0%

6.0 %

0902

Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan

Slobodno

 

1212

Roščići, morske i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, mleveni ili nemleveni; koštice i jezgra iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključući nepržen koren cikorije, vrste Cichorium intybus sativum) vrsta koja se prvenstveno upotrebljava za ljudsku ishranu, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni:

 

 

1212 20 00 00

- Morske alge i ostale alge

Slobodno

-

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar - agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:

 

 

 

- Biljni sokovi i ekstrakti:

 

 

1302 11 00 00

- - opijum

Slobodno

-

1302 12 00 00

- - od slatkog korena

Slobodno

-

1302 13 00 00

- - od hmelja

Slobodno

-

1302 19

- - ostalo

Slobodno

 

1302 19 80 00

- - - ostalo

Slobodno

-

1302 20

- - pektinske materije, pektinati i pektati

Slobodno

-

1302 31

- - agar - agar

Slobodno

-

1302 32

- - sluzi i zgušnjivači ekstrahovani iz roščića, semena roščića ili semena guara, modifikovani ili nemodifikovani

Slobodno

-

1401

Biljni materijali koji se prvenstveno upotrebljavaju za pletarstvo (npr: bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, slama žitarica, očišćena beljena ili nebeljena i kora od lipe)

Slobodno

-

1404

Biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

 

-

1404 90 00 90

- Ostalo

Slobodno

-

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili elaidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni

 

 

1516 20

- Biljne masti i ulja i njihove frakcije

Slobodno

-

1517

Margarin; mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broj 1516:

 

 

1517 10

- Margarin, isključujući tečni margarin

 

 

1517 10 10

- - sa sadržajem mlečnih masnoća preko 10% do 15% po masi

28.5% + 14.25 din/kg

-

1517 10 90

- - ostalo

28.5% + 14.25 din/kg

-

1517 90

- Ostalo:

 

 

1517 90 10

- - sa sadržajem mlečnih masnoća preko 10% do 15% po masi

28.5%

-

 

- - ostalo:

 

 

1517 90 93

- - jestive mešavine i preparati vrsta koje se upotrebljavaju za podmazivanje kalupa (modli)

28.5%

-

1518

Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije hemijski modifikovani, isključujući one iz tarifnog broja 1516; mešavine i preparati od životinjskih i biljnih masti i ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave, nepodobni za jelo, na drugom mestu nepomenuti ili obuhvaćeni:

 

 

1518 00 10 00

- Linoksin

Slobodno

-

1520

Glicerin, sirov; glicerinske vode i lužine

Slobodno

-

1521

Biljni voskovi (osim triglicerida), vosak od pčela, voskovi od ostalih insekata i spermaceti, rafinisani ili nerafinisani, obojeni ili neobojeni.

Slobodno

-

1522

Degra; ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla.

Slobodno

-

1702

Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom; karamel:

 

 

1702 50 00 00

- - Hemijski čista fruktoza

3.0%

3.0%

1702 90

- Ostalo, uključujući invertni šećer i ostali šećer i mešavine šećernog sirupa koji u suvom stanju sadrže 50% fruktoze po masi:

 

 

1702 90 10 00

- - hemijski čista maltoza

5.0%

5.0%

1704

Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu) bez kakaa:

 

 

1704 10

- Žvakaće gume, uključujući i one prevučene šećerom:

20.0%

17.0%

1704 90

- Ostalo:

 

 

1704 90 10 00

- - ekstrakt slatkog korena koji sadrži više od 10% po masi saharoze, ali bez drugih dodatih materija

12.0%

7.5%

1704 90 30 00

- - bela čokolada

20.0%

13.5%

1704 90 51 00 do 90 99 00

- - ostalo

20.0%

13.5%

1803

Kakao masa, odmašćena ili neodmašćena

Slobodno

-

1804

Maslac, masnoće i ulje od kakaa

Slobodno

-

1805

Kakao u prahu, bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje

Slobodno

-

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao:

 

 

1806 10

- Kakao u prahu sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje

18.0%

15.0%

1806 20

- Ostali proizvodi u blokovima, tablama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tečnom stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u sudovima ili neposrednim pakovanjima, sa sadržajem preko 2 kg:

9.0%

-

 

- Ostalo, u blokovima, tablama ili šipkama:

 

 

1806 31 00 00

- - punjeni

25.5%

-

1806 32

- - nepunjeni:

 

 

1806 32 10 00

- - - sa dodatkom žitarica, voća ili jezgrastog voća

25.5%

-

1806 32 90 00

- - - ostalo

21.0%

-

1806 90

- - Ostalo

22.0%

17.0%

1901

Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada bez dodatka kakaoa ili sa dodatkom kakaa u količini manjoj od 40% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tar. brojeva 0401 do 0404 bez dodatka kakaoa ili sa sadržajem kakaa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

 

 

1901 10

- Proizvodi za ishranu dece, u pakovanjima za prodaju na malo:

10.0%

6.0%

1901 20

- Mešavine i testa za proizvodnju pekarskih proizvoda iz tarifnog broja 1905

22.0%

22.0%

1901 90

- Ostalo

22.0%

19.0%

1902

Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljen ili nepripremljen:

 

 

 

- Testenine nekuvane, nepunjene niti drukčije pripremljene:

 

-

1902 11

- - sa dodatkom jaja

22.0%

-

1902 19

- - ostalo

22.0%

-

1902 20

- Testenine punjene, kuvane ili nekuvane ili drukčije pripremljene:

22.0%

18.0%

1902 30

- Ostale testenine

22.0%

18.0%

1902 40

- Kus - kus

25.0%

15.0%

1903

Tapioka i zamene tapioke pripremljeni od skroba u obliku ljuspica, zrnaca, perli, prosejanih ili sličnih oblika.

25.0%

15.0%

1904

Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr, kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drugačije obrađenog zrna (osim brašna, prekrupe i griza), prethodno kuvane ili drugačije pripremljene, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene:

 

 

1904 10

- Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica

22.0%

15.0%

1904 20

- Prehrambeni proizvodi dobijeni od neprženih pahuljica od žitarica, mešavine neprženih i prženih pahuljica od žitarica ili od bubrenih žitarica::

 

 

1904 20 10 00

- - proizvodi tipa "Musli" na bazi neprženih pahuljica od žitarica

28.0%

18.0%

1904 20 91 00 do 20 99 00

- - ostalo

22.0%

15.0%

1904 30 00 00

- "Bulgur" pšenica

22.0%

15.0%

1904 90

- Ostalo

22.0%

15.0%

1905

Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafore i hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi:

 

 

1905 10 00 00

- Hrskavi hleb (krisp)

22.0%

15.0%

1905 20

- Medenjaci i slični proizvodi začinjeni đumbirom:

10.0%

-

 

- Slatki biskviti, vafle i oblande:

 

 

1905 31

- - slatki biskviti

25.0%

20.0%

1905 32

- - vafli i oblande

28.0%

20.0%

1905 40

- Dvopek, tost hleb i slični tost proizvodi

22.5%

-

1905 90

- Ostalo:

 

-

1905 90 10 00

- - hleb bez kvasca (matzos)

27.0%

-

1905 90 20 00

- - hostije i nafore, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblande za pečaćenje, pirinčana hartija i slični proizvodi

27.0%

-

 

- - ostalo:

 

 

1905 90 30 00

- - - hleb, bez dodatka meda, jaja, sira ili voća, koji u suvom stanju po masi sadrži do 5% šećera i ne preko 5% masnoće

27.0%

-

1905 90 45 00

- - - biskviti

27.0%

-

1905 90 55 00

- - - proizvodi dobijeni istiskivanjem ili razvlačenjem, začinjeni ili slani

27.0%

-

 

- - - ostalo:

 

 

1905 90 60 00

- - - - sa dodatkom materija za zaslađivanje

25.5%

-

1905 90 90 00

- - - - ostalo

27.0%

-

2001

Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće, i ostali delovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini:

 

 

2001 90

- Ostalo:

 

 

2001 90 30 00

- - kukuruz šećerac (Zea mays var saccharata)

16.0%

-

2001 90 40 00

- - slatki krompir i slični jestivi delovi biljaka sa sadržajem 5% ili više po masi skroba

Slobodno

-

2001 90 60 00

- - palmina jezgra

Slobodno

-

2002

Paradajz, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom:

 

 

2002 90

- Ostalo:

16.0%

-

2004

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

 

 

2004 10

- Krompir:

 

 

2004 10 10 00

- - kuvan, nepripremljen na drugi način

15.0%

Slobodno

 

- - ostali:

 

 

2004 10 91 00

- - - u obliku brašna, griza ili ljuspica

Slobodno

-

2004 90

- - ostalo povrće i mešavine povrća:

 

 

2004 90 10 00

- - kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata)

Slobodno

-

2005

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

 

 

2005 20

- Krompir:

 

 

2005 20 10 00

- - u obliku brašna, griza ili ljuspica

Slobodno

-

2005 80 00 00

- kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata)

15.0%

-

2006

Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi bilja, konzervisani u šećeru (suvi, glazirani ili kandirani):

 

 

2006.00

- Ostalo:

 

 

 

- - ostalo:

 

 

ex 2006 00 99 00

- - - ostalo, kukuruz šećerac

15.0%

-

2007

Džemovi, slatko, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća ili jezgrastog voća dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje:

 

 

2007 10

- Homogenizovani proizvodi:

18.0%

-

 

- Ostalo:

 

 

2007 91

- - od agruma:

18.0%

-

2007 99

- - ostalo:

18.0%

15.0%

2008

Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

 

 

 

- Jezgrasto voće, kikiriki i ostale semenke, uključujući i međusobne mešavine:

 

 

2008 11

- - kikiriki:

 

 

2008 11 10 00

- - - maslac od kikirikija

10.0%

-

2008 11 91 00 do 11 98 00

- - - ostalo

Slobodno

-

 

- Ostalo, uključujući mešavine, osim onih iz tar. podbroja 2008 19:

 

 

2008 91 00 00

- - palmina jezgra

Slobodno

-

2008 99

- - ostalo:

 

 

 

- - - bez dodatka alkohola:

 

 

 

- - - - bez dodatka šećera:

 

 

2008 99 85 00

- - - - - kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var saccharata)

16.0%

15.0%

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja ili mate čaja i preparati na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda:

 

 

 

- Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe i preparati na bazi tih ekstrakta, esencija ili koncentrata ili na bazi kafe:

 

 

2101 11 00 00

- - ekstrakti, esencije i koncentrati

Slobodno

-

2101 12

- - preparati na bazi ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na bazi kafe

Slobodno

-

2101 20

- Ekstrakti, esencije i koncentrati čaja, mate - čaja i preparati na bazi tih ekstrakta, esencija i koncentrata ili na bazi čaja ili mate-čaja

Slobodno

-

2101 30

- Pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

20.0%

6.0%

2102

Kvasac (aktivan ili neaktivan); ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi (osim vakcina iz tarifnog broja 3002); pripremljeni praškovi za peciva:

 

 

2102 10

- Aktivni kvasac:

 

 

2102 10 10 00

- - kultura kvasca

10.0%

Slobodno

2102 10 90 00

- - ostalo

13.5%

7.5%

2102 20

- Neaktivni kvasac; ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi

Slobodno

 

2102 30 00 00

- Pripremljeni praškovi za pecivo

12.0%

7.5%

2103

Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva; brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf):

 

 

2103 10 00 00

- Sos od soje

30.0 %

6.0 %

2103 20 00 00

- Kečap i ostali sosovi od paradajza

24.0%

15.0%

2103 30

- Brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf):

 

 

2103 30 10 00

- - brašno od slačice

Slobodno

-

2103 30 90 00

- - pripremljena slačica (senf)

22.5%

15.0%

2103 90

- Ostalo:

 

 

2103 90 90

- - ostalo

 

 

2103 90 90 10

- - - pripremljene začinske mešavine za prehrambenu industriju

Slobodno

-

2103 90 90 90

- - - ostalo

20.0%

15.0%

2104

Supe i čorbe i preparati za te proizvode; homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi:

 

 

2104 10 00 00

- Supe i čorbe i preparati za te proizvode:

25.0%

17.0%

2104 20 00 00

- Homogenizovani složeni prehrambeni

20.0%

-

2105

Sladoled i drugi slični proizvodi sa dodatkom ili bez dodatka kakaa

25.0%

-

2106

Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

 

 

2106 10

- Koncentrati belančevina i teksturirane belančevinaste materije:

 

 

2106 10 20 00

- - bez mlečnih masnoća, saharoze, izoglikoze, glikoze ili skroba ili sa sadržajem, po masi, manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba

Slobodno

-

2106 10 80 00

- - ostali

10.0%

-

2106 90

- Ostalo:

 

 

2106 90 20 00

- - složeni alkoholni proizvodi, osim na bazi mirisnih materija, koji se koriste za proizvodnju pića

5.0%

-

 

- - sirupi od šećera, aromatizovani ili bojeni:

 

 

2106 90 30 00

- - - izoglikozni sirupi

25.0%

20.0%

 

- - - ostali:

 

 

2106 90 51 00

- - - - laktozni sirup

25.0%

20.0%

2106 90 55 00

- - - - glikozni sirup i maltodekstrinski sirup

25.0%

20.0%

2106 90 59 00

- - - - ostali

25.0%

20.0%

 

- - ostalo:

 

 

2106 90 92

- - - bez mlečnih masnoća, saharoze, izoglikoze, glikoze ili skroba ili sa sadržajem, po masi, manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba:

 

 

2106 90 92 10

- - - - žvakaće gume i bonbone bez šećera

22.0%

10.0%

2106 90 92 90

- - - - ostalo

20.0%

18.0%

2106 90 98

- - - ostalo:

 

 

 

- - - - bezalkoholni preparati, osim na bazi mirisnih materija koji se koriste za proizvodnju pića

5.0%

-

2106 90 98 20

- - - - fondi od sira ("cheese fondues")

25.0%

10.0%

2106 90 98 90

- - - - ostalo

20.0%

15.0%

2201

Voda, uključujući prirodnu ili veštačku mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju:

10.0%105

-

2202

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tarifnog broja 2009:

 

 

2202 10 00 00

- Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju

22.0%

18.0%

2202 90

- Ostalo:

 

 

2202 90 10 00

- - koje ne sadrži proizvode iz tar. brojeva 0401 do 0404 ili masnoće dobijene iz proizvoda iz tar. brojeva 0401 do 0404

22.0%

15.0%

2202 90 91 00 do 90 99 00

- - Ostalo

22.0%

13.0%

2203

Pivo dobijeno od slada

15.0%

-

2205

Vermut i ostala vina od svežeg grožđa aromatizovani biljem ili sredstvima za aromatizaciju

27.0%

-

2207

Nedenaturisan etil - alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači; Etil - alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine:

 

 

2207 20 00 00

- Etil - alkohol i ostali alkoholi, bilo koje jačine, denaturisani

27.0%

-

2208

Nedenaturisan etil - alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol; rakije, likeri i ostala alkoholna pića:

 

 

 

- Alkoholna pića dobijena destilacijom vina, kljuka ili komine od grožđa:

 

 

2208 20 12 00 do 20 29 90

- - u sudovima od 2 l ili manje:

22.0%

18.0%

 

- - u sudovima većim od 2 l:

 

 

2208 20 40 00

- - - sirovi destilat

22.0%

18.0%

 

- - - ostalo:

 

 

2208 20 62 00 do 20 64 00

- - - - konjak, armanjak

25.0%

15.0%

2208 20 86 00

- - - - grapa

24.0%

15.0%

2208 20 87 00

- - - - brendi (Brandy de Jerez)

24.0%

15.0%

2208 20 89

- - - - ostalo

24.0%

15.0%

2208 30

- Viski

24.0%

15.0%

2208 40

- Rum i druga alkoholna pića dobijena destilacijom fermentisanih proizvoda od šećerne trske

Slobodno

-

2208 50 1100 do 50 19 00

- - džin

Slobodno

-

2208 50 91 00 do 50 99 00

- - klekovača (Geneva)

24.0%

Slobodno

2208 60

- Vodka

Slobodno

-

2208 90 33 00 do 90 38 00

- - šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere), u sudovima

24.0%

-

 

- - ostale rakije i ostala žestoka alkoholna pića, u sudovima:

 

 

 

- - - ne preko 2 l:

 

 

2208 90 41 00

- - - - ouzo

Slobodno

-

 

- - - - ostalo:

 

 

 

- - - - - rakije (isključujući likere):

 

 

 

- - - - - - dobijene destilacijom voća:

 

 

2208 90 45 00

- - - - - - - kalvados

Slobodno

-

2208 90 48 00

- - - - - - - ostalo

Slobodno

-

 

- - - - - - ostalo:

 

 

2208 90 52 00

- - - - - - - korn

Slobodno

-

2208 90 54 00

- - - - - - - tekila

Slobodno

-

2208 90 56 00

- - - - - - - ostalo

Slobodno

-

2208 90 69 00

- - - - - ostala žestoka alkoholna pića

24.0%

15.0%

 

- - - preko 2 l:

 

 

 

- - - - rakije (isključujući likere):

 

 

2208 90 71 00

- - - - - dobijene destilacijom voća

27.0%

25.0%

2208 90 75 00

- - - - - tekila

Slobodno

-

2208 90 77 00

- - - - - ostale

Slobodno

-

2208 90 78 00

- - - - ostala žestoka alkoholna pića

Slobodno

-

2208 90 91 00 do 90 99 00

- - nedenaturisani etil - alkohol sa zapreminskom alkoholnom jačinom manjom od 80% vol

24.0%

20.0%

2209

Sirće i zamene sirćeta dobijeni od sirćetne kiseline:

 

 

 

- Vinsko sirće, u sudovima:

 

 

2209 00 11 00

- - ne preko 2 l

20.0%

15.0%

2209 00 19 00

- - preko 2 l

20.0%

10.0%

 

- Ostalo, u sudovima:

 

 

2209 00 91 00

- - ne preko 2 l

20.0%

15.0%

2209 00 99 00

- - preko 2 l

20.0%

10.0%

________________
105Za island primenjivaće se dogovorene koncesije iz Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Islanda

Protokol B

U SKLADU SA ČLANOM 7. DEFINICIJA POJMA "PROIZVODI SA POREKLOM" I METODE ADMINISTRATIVNE SARADNJE

PROTOKOL B U SKLADU SA ČLANOM 7.
DEFINICIJA POJMA "PROIZVODI SA POREKLOM" I METODE ADMINISTRATIVNE SARADNJE

SADRŽAJ

Glava I

OPŠTE ODREDBE

- Član 1.

Definicije

Glava II

DEFINICIJA POJMA "PROIZVODI SA POREKLOM"

- Član 2.

Opšti uslovi

- Član 3.

Kumulacija u državi EFTA

- Član 4.

Kumulacija u Srbiji

- Član 5.

Potpuno dobijeni proizvodi

- Član 6.

Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi

- Član 7.

Nedovoljni postupci obrade ili prerade

- Član 8.

Kvalifikaciona jedinica

- Član 9.

Pribor, rezervni delovi i alati

- Član 10.

Setovi

- Član 11.

Neutralni elementi

Glava III

TERITORIJALNI USLOVI

- Član 12.

Načelo teritorijalnosti

- Član 13.

Direktni transport

- Član 14.

Izložbe

Glava IV

POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENJA

- Član 15.

Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carine

Glava V

DOKAZ O POREKLU

- Član 16.

Opšti uslovi

- Član 17.

Postupak izdavanja uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED

- Član 18.

Naknadno izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED

- Član 19.

Izdavanje duplikata uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED

- Član 20.

Izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED na osnovu izdatog ili prethodno popunjenog dokaza o poreklu

- Član 21.

Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

- Član 22.

Uslovi za popunjavanje izjave na fakturi ili izjave na fakturi EUR-MED

- Član 23.

Ovlašćeni izvoznik

- Član 24.

Važenje dokaza o poreklu

- Član 25.

Podnošenje dokaza o poreklu

- Član 26.

Sukcesivni uvoz

- Član 27.

Izuzeća od dokazivanja porekla

- Član 28.

Prateći dokumenti

- Član 29.

Čuvanje dokaza o poreklu i prateće dokumentacije

- Član 30.

Neslaganje i formalne greške

- Član 31.

Iznosi izraženi u evrima

Glava VI

METODI ADMINISTRATIVNE SARADNJE

- Član 32.

Međusobna pomoć

- Član 33.

Provera dokaza o poreklu

- Član 34.

Rešavanje sporova

- Član 35.

Kazne

- Član 36.

Slobodne zone

Glava VII

ZAVRŠNE ODREDBE

- Član 37.

Prelazne odredbe za robu u provozu ili u skladištu

- Član 38.

Prilozi

Lista priloga

Prilog 1:

Uvodne napomene uz Listu u Prilogu 2

Prilog 2:

Lista obrade ili prerade koju treba izvršiti na materijalima bez porekla kako bi prerađeni proizvod mogao da stekne status proizvoda sa poreklom

Prilog 3a:

Obrasci uverenja o kretanju robe EUR.1 i zahteva za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1

Prilog 3b:

Obrasci uverenja o kretanju robe EUR-MED i zahteva za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR-MED

Prilog 4a:

Tekst izjave na fakturi

Prilog 4b:

Tekst izjave na fakturi EUR-MED

Prilog 5:

Spisak zemalja ili teritorija koje su uključene u Evro-Mediteransko partnerstvo na osnovu Barselonske deklaracije

 

Glava I

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Definicije

Za potrebe ovog Protokola:

(a) "izrada" znači bilo koju vrstu obrade ili prerade, uključujući sklapanje ili posebne postupke;

(b) "materijal" znači bilo koji sastojak, sirovinu, komponentu ili deo itd. koji se koriste u izradi proizvoda;

(v) "proizvod" znači proizvod koji se izrađuje, čak i ako je namenjen za kasniju upotrebu u nekom drugom postupku izrade;

(g) "roba" znači i materijale i proizvode;

(d) "carinska vrednost" znači vrednost utvrđenu u skladu sa Sporazumom o primeni člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini GATT (WTO Sporazum o carinskoj vrednosti) iz 1994;

(đ) "cena franko fabrika" znači cenu plaćenu za proizvod proizvođaču u Srbiji ili u državi EFTA u čijem je preduzeću obavljena zadnja obrada ili prerada, pod uslovom da ta cena uključuje vrednost svih upotrebljenih materijala, uz odbitak unutrašnjih poreza koji se vraćaju ili se mogu vratiti nakon izvoza dobijenog proizvoda;

(e) "vrednost materijala" znači carinsku vrednost u vreme uvoza upotrebljenih materijala bez porekla ili, ako ona nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi a koja se za te materijale plaća u Srbiji ili u državi EFTA;

(ž) "vrednost materijala sa poreklom" znači vrednost materijala iz tačke (e) primenjenu mutatis mutandis;

(z) "dodata vrednost" podrazumeva cenu proizvoda na paritetu franko fabrika, umanjenu za carinsku vrednost svakog uključenog materijala poreklom iz zemalja iz čl. 3. i 4. ili, ako carinska vrednost nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi, a koja se za te materijale plaća u Srbiji ili u odgovarajućoj državi EFTA;

(i) "glave" i "tarifni brojevi" znače glave i tarifne brojeve (četvorocifrene oznake) korišćene u nomenklaturi koja čini Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka roba (u daljem tekstu "Harmonizovani sistem" ili "HS");

(j) "svrstan" se odnosi na svrstavanje proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj;

(k) "pošiljka" znači proizvode koje jedan izvoznik istovremeno šalje jednom primaocu ili proizvode obuhvaćene jednim prevoznim dokumentom koji pokriva njihovu dopremu od izvoznika do primaoca ili, u nedostatku takvog dokumenta, proizvode obuhvaćene jednom fakturom;

(l) "teritorije" uključuje teritorijalne vode;

(lj) "evro" predstavlja jedinstvenu valutu za područje Evropske monetarne unije;

(m) "država EFTA" u smislu ovog protokola označava jednu od sledećih zemalja: Island, Norveška ili Švajcarska (uključujući Lihtenštajn)106, u zavisnosti od slučaja;

(n) "Strana ugovornica" u smislu ovog protokola označava Srbiju, Island, Norvešku, Švajcarsku ili Lihtenštajn.

_______________
106Zbog carinske unije između Švajcarske i Lihtenštajna, proizvodi poreklom iz Lihtenštajna smatraju se proizvodima poreklom iz Švajcarske.

Glava II

DEFINICIJA POJMA "PROIZVODI SA POREKLOM"

Član 2

Opšti uslovi

1. Za svrhe sprovođenja ovog sporazuma, sledeći proizvodi će se smatrati proizvodima sa poreklom iz države EFTA:

(a) proizvodi u potpunosti dobijeni u državi EFTA u smislu člana 5. ovog protokola;

(b) proizvodi dobijeni u državi EFTA koji uključuju materijale koji nisu u potpunosti tamo dobijeni, pod uslovom da su ti materijali prošli dovoljnu obradu ili preradu u državi EFTA u smislu člana 6. ovog protokola;

(v) proizvodi poreklom iz Evropskog ekonomskog prostora (EEA), u smislu Protokola 4 uz Sporazum o Evropskom ekonomskom prostoru.

2. Za svrhe sprovođenja ovog sporazuma, sledeći proizvodi će se smatrati proizvodima sa poreklom iz Srbije:

(a) proizvodi u potpunosti dobijeni u Srbiji u smislu člana 5. ovog protokola;

(b) proizvodi dobijeni u Srbiji koji uključuju materijale koji nisu u potpunosti tamo dobijeni, pod uslovom da su ti materijali prošli dovoljnu obradu ili preradu u Srbiji u smislu člana 6. ovog Protokola.

Član 3

Kumulacija u državi EFTA

1. Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 2. stav 1, proizvodi će se smatrati proizvodima poreklom iz države EFTA ukoliko su tamo dobijeni, a sadrže materijale poreklom iz Islanda, Norveške, Švajcarske (uključujući Lihtenštajn),107 Turske ili Evropske zajednice, pod uslovom da su u državi EFTA bili predmet obrade ili prerade koja premašuje postupke navedene u članu 7. Nije neophodno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu ili preradu.

2. Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 2. stav 1, proizvodi će se smatrati proizvodima poreklom iz države EFTA ukoliko su tamo dobijeni, a sadrže materijale poreklom iz Srbije ili bilo koje druge zemlje koja je uključena ili povezana u Proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji108 pod uslovom da su u državi EFTA bili predmet obrade ili prerade koja premašuje postupke navedene u članu 7. Nije neophodno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu ili preradu.

3. Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 2. stav 1, proizvodi će se smatrati proizvodima poreklom iz države EFTA ukoliko su tamo dobijeni, a sadrže materijale poreklom sa Farskih Ostrva ili iz bilo koje zemlje koja je uključena u Evro-Mediteransko partnerstvo, na osnovu Barselonske deklaracije usvojene na Evro-Mediteranskoj konferenciji održanoj 27. i 28. novembra 1995. godine,109 osim Turske, pod uslovom da su u državi EFTA bili predmet obrade ili prerade koja premašuje postupke navedene u članu 7. Nije neophodno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu ili preradu.

4. Ukoliko obrada ili prerada izvršena u državi EFTA ne premašuje postupke navedene u članu 7, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom poreklom iz države EFTA samo ukoliko je tamo dodata vrednost veća od vrednosti korišćenih materijala sa poreklom iz bilo koje zemlje navedene u st. 1, 2. i 3. Ukoliko to nije slučaj, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom sa poreklom one zemlje čiji materijal sa poreklom, korišćen u proizvodnji u državi EFTA, učestvuje sa najvećom vrednošću.

5. Proizvodi poreklom iz jedne zemlje navedene u st. 1, 2. i 3. koji u državi EFTA nisu bili predmet nikakve obrade ili prerade, zadržavaju svoje poreklo ukoliko se izvoze u neku od tih zemalja.

6. Kumulacija predviđena u ovom članu može se primeniti samo pod uslovom:

(a) da se između zemalja uključenih u sticanje statusa robe sa poreklom i zemalja odredišta primenjuje sporazum o preferencijalnoj trgovini, u skladu sa čl. XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT 1994);

(b) da su materijali i proizvodi stekli status robe sa poreklom primenom pravila o poreklu koja su identična pravilima datim u ovom protokolu;

i

(v) da su obaveštenja o ispunjenosti nužnih uslova za primenu kumulacije objavljena u Srbiji i u državama EFTA.

7. Kumulacija predviđena ovim članom primenjivaće se od dana dogovorenog između Strana ugovornica na koje se odnosi i naznačenog u obaveštenju objavljenom u odgovarajućem službenom glasilu.

8. Države EFTA će, preko Sekretarijata EFTA, dostaviti Srbiji detalje Sporazuma, uključujući datume njihovog stupanja na snagu i odgovarajućih pravila o poreklu, koji se primenjuju sa drugim zemljama navedenim u st. 1, 2. i 3.

_______________
107Kneževina Lihtenštajn, u skladu sa Sporazumom od 29. marta 1923. godine, čini carinsku uniju sa Švajcarskom i predstavlja Stranu ugovornicu u Sporazumu od 2. maja 1992. godine o Evropskom ekonomskom prostoru.
108Kao što je definisano u Zaključcima Saveta za opšte poslove u aprilu 1997. godine i Saopštenju Komisije od 19. maja 1999. godine o uspostavljanju Procesa stabilizacije i pridruživanja između Evropske zajednice i zemalja zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija i UNMIK).
109Spisak zemalja ili teritorija koje su uključene u Evro-Mediteransko partnerstvo nalazi se u Prilogu 5.

 

Član 4

Kumulacija u Srbiji

1. Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 2. stav 2, proizvodi će se smatrati proizvodima poreklom iz Srbije ukoliko su tamo dobijeni, a sadrže materijale poreklom iz Islanda, Norveške, Švajcarske (uključujući Lihtenštajn),110 Turske ili Evropske zajednice, pod uslovom da su u Srbiji bili predmet obrade ili prerade koja premašuje postupke navedene u članu 7. Nije neophodno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu ili preradu.

2. Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 2. stav 2, proizvodi će se smatrati proizvodima poreklom iz Srbije ukoliko su tamo dobijeni, a sadrže materijale poreklom iz Srbije ili bilo koje druge zemlje koja je uključena ili povezana u Proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji111 pod uslovom da su u Srbiji bili predmet obrade ili prerade koja premašuje postupke navedene u članu 7. Nije neophodno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu ili preradu.

3. Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 2. stav 2, proizvodi će se smatrati proizvodima poreklom iz Srbije ukoliko su tamo dobijeni, a sadrže materijale poreklom sa Farskih Ostrva ili iz bilo koje zemlje koja je uključena u Evro-Mediteransko partnerstvo, na osnovu Barselonske deklaracije usvojene na Evro-Mediteranskoj konferenciji održanoj 27. i 28. novembra 1995. godine,112 osim Turske, pod uslovom da su u Srbiji bili predmet obrade ili prerade koja premašuje postupke navedene u članu 7. Nije neophodno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu ili preradu.

4. Ukoliko obrada ili prerada izvršena u Srbiji ne premašuje postupke navedene u članu 7, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom poreklom iz Srbije samo ukoliko je tamo dodata vrednost veća od vrednosti korišćenih materijala sa poreklom iz bilo koje zemlje navedene u st. 1, 2. i 3. Ukoliko to nije slučaj, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom sa poreklom one zemlje čiji materijal sa poreklom, korišćen u proizvodnji u Srbiji, učestvuje sa najvećom vrednošću.

5. Proizvodi poreklom iz jedne zemlje navedene u st. 1, 2. i 3. koji u Srbiji nisu bili predmet nikakve obrade ili prerade, zadržavaju svoje poreklo ukoliko se izvoze u neku od tih zemalja.

6. Kumulacija predviđena u ovom članu može se primeniti samo pod uslovom:

(a) da se između zemalja uključenih u sticanje statusa robe sa poreklom i zemalja odredišta primenjuje sporazum o preferencijalnoj trgovini, u skladu sa čl. XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT 1994);

(b) da su materijali i proizvodi stekli status robe sa poreklom primenom pravila o poreklu koja su identična pravilima datim u ovom protokolu;

i

(v) da su obaveštenja o ispunjenosti nužnih uslova za primenu kumulacije objavljena u Srbiji i u državama EFTA.

7. Kumulacija predviđena ovim članom primenjivaće se od dana dogovorenog između Strana ugovornica na koje se odnosi i naznačenog u obaveštenju objavljenom u odgovarajućem službenom glasilu.

8. Srbija će, preko Sekretarijata EFTA, dostaviti državama EFTA detalje Sporazuma, uključujući datume njihovog stupanja na snagu i odgovarajućih pravila o poreklu, koji se primenjuju sa drugim zemljama navedenim u st. 1, 2. i 3.

______________
110 Kneževina Lihtenštajn, u skladu sa Sporazumom od 29. marta 1923. godine, čini carinsku uniju sa Švajcarskom i predstavlja Stranu ugovornicu u Sporazumu od 2. maja 1992. godine o Evropskom ekonomskom prostoru.
111Kao što je definisano u Zaključcima Saveta za opšte poslove u aprilu 1997. godine i Saopštenju Komisije od 19. maja 1999. godine o uspostavljanju Procesa stabilizacije i pridruživanja između Evropske zajednice i zemalja zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija i UNMIK).
112Spisak zemalja ili teritorija koje su uključene u Evro-Mediteransko partnerstvo nalazi se u Prilogu 5.

Član 5

Potpuno dobijeni proizvodi

1. Potpuno dobijenim proizvodima u Srbiji ili u državi EFTA smatraju se:

(a) mineralni proizvodi izvađeni iz zemlje ili morskog dna;

(b) tamo ubrani ili požnjeveni biljni proizvodi;

(v) tamo okoćene i uzgojene žive životinje;

(g) proizvodi dobijeni od tamo uzgojenih živih životinja;

(d) proizvodi tamo dobijeni lovom ili ribolovom;

đ) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koji su izvađeni iz mora van teritorijalnih voda Strana ugovornica, njihovim plovilima;

(e) proizvodi izrađeni na njenim brodovima fabrikama isključivo od proizvoda iz tačke (đ);

(ž) tamo prikupljeni upotrebljavani predmeti, namenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući upotrebljavane automobilske gume koje se mogu koristiti samo za protektiranje ili kao otpad;

(z) otpad i otpadne materije od proizvodnih aktivnosti sprovedenih tamo;

(i) proizvodi izvađeni s morskog dna ili podzemlja van njihovih teritorijalnih voda, pod uslovom da oni imaju isključiva prava na obradu tog dna ili podzemlja;

(j) roba tamo proizvedena isključivo od proizvoda navedenih u stavovima (a) do (i).

2. Pojmovi "njena plovila" i "njeni brodovi fabrike" u stavu 1. tačke (đ) i (e) primenjuju se samo na plovila i brodove fabrike:

(a) koji su registrovani ili se vode u Srbiji ili u državi EFTA;

(b) koji plove pod zastavom Srbije ili države EFTA;

(v) koji su najmanje 50% u vlasništvu državljana Srbije ili države EFTA, ili firme sa sedištem u jednoj od tih država, u kojoj su direktor ili direktori, predsednik poslovodnog ili nadzornog odbora te većina članova tih odbora državljani Srbije ili države EFTA, te u kojima, dodatno, u slučaju partnerstva ili društava s ograničenom odgovornošću, najmanje polovina kapitala pripada tim državama ili javnim telima ili državljanima tih država;

(g) na kojima su komandant i oficiri državljani Srbije ili države EFTA; i

(d) na kojima su najmanje 75% posade državljani Srbije ili države EFTA.

Član 6

Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi

1. Za potrebe člana 2, proizvodi koji nisu potpuno dobijeni smatraju se dovoljno obrađenim ili prerađenim kad su ispunjeni uslovi navedeni u listi iz Priloga II.

Gore pomenuti uslovi označavaju za sve proizvode obuhvaćene ovim sporazumom obradu ili preradu koje se moraju obaviti na materijalima bez porekla koji se koriste u izradi, te se primenjuju u odnosu samo na takve materijale. Iz toga sledi da ako se proizvod koji je stekao poreklo ispunjenjem uslova navedenih u listi koristi za izradu nekog drugog proizvoda, tada se na njega ne odnose uslovi primenljivi na proizvod u koji se on ugrađuje, te se ne uzimaju u obzir materijali bez porekla koji su eventualno korišćeni u njegovoj izradi.

2. Bez obzira na uslove iz stava 1, materijali bez porekla koji se prema uslovima iz Priloga II ne bi smeli koristiti u izradi određenog proizvoda, ipak se mogu koristiti, pod uslovom:

(a) da njihova ukupna vrednost ne prelazi 10% cene proizvoda franko fabrika;

(b) da se primenom ovog stava ne prekorači bilo koji od procenata navedenih u listi kao maksimalna vrednost materijala bez porekla.

Ovaj stav ne primenjuje se na proizvode obuhvaćene Glavama 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

3. Stavovi 1. i 2. će se primenjivati saglasno odredbama člana 7.

Član 7

Nedovoljni postupci obrade ili prerade

1. Ne dovodeći u pitanje odredbe stava 2. ovog člana, sledeće operacije treba smatrati obradom ili preradom koja nije dovoljna da bi proizvod dobio status proizvoda sa poreklom, bilo da su ili ne ispunjeni uslovi iz člana 6:

a) postupci za očuvanje robe u dobrom stanju za vreme prevoza i skladištenja;

b) rastavljanje i sastavljanje pošiljki;

v) pranje, čišćenje, uklanjanje prašine, korozije, ulja, boje ili drugih materija za prekrivanje;

g) peglanje ili presovanje tekstila;

d) jednostavni postupci bojenja i poliranja;

đ) komišanje, beljenje, delimično ili u celini, poliranje i glaziranje žita i pirinča;

e) postupci bojenja šećera ili oblikovanja šećernih kocki;

ž) guljenje, uklanjanje koštica i ljuštenje voća, oraščića i povrća;

z) brušenje, jednostavno drobljenje ili jednostavno rezanje;

i) prebiranje, prosejavanje, sortiranje, razvrstavanje, gradiranje i sparivanje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);

j) jednostavno pakovanje u flaše, konzerve, čuture, kesice, sanduke, kutije, učvršćivanje na kartone ili ploče, itd., kao i svi ostali jednostavni postupci pakovanja;

k) dodavanje oznaka, nalepnica, natpisa i drugih sličnih znakova za razlikovanje proizvoda i njihove ambalaže;

l) jednostavno mešanje proizvoda, bili oni različiti ili ne;

lj) jednostavno sklapanje delova kako bi se proizveo celovit proizvod, ili rastavljanje proizvoda na delove;

m) kombinacija dva ili više postupaka navedenih u tačkama od a) do lj);

n) klanje životinja.

2. Kada se utvrđuje da li je obrada ili prerada izvršena na proizvodu nedovoljna u smislu stava 1, svi postupci obavljeni na proizvodu u Srbiji ili u državi EFTA uzeće se u obzir zajedno.

Član 8

Kvalifikaciona jedinica

1. Kvalifikaciona jedinica za primenu odredbi ovog protokola konkretni je proizvod, koji se smatra osnovnom jedinicom kada se roba svrstava primenom nomenklature Harmonizovanog sistema.

Iz tog proizlazi da:

(a) kad se proizvod koji se sastoji od grupe ili sklopa elemenata, svrstava u jedan tarifni broj Harmonizovanog sistema, takva celina čini jednu kvalifikacionu jedinicu;

(b) kad se pošiljka sastoji od niza istih proizvoda svrstanih u isti tarifni broj Harmonizovanog sistema, svaki proizvod mora se uzimati pojedinačno prilikom primene odredbi ovog protokola.

2. Kada se, u skladu sa Osnovnim pravilom 5 Harmonizovanog sistema, ambalaža svrstava zajedno sa proizvodom, ona će biti uključena i za potrebe utvrđivanja porekla.

Član 9

Pribor, rezervni delovi i alati

Pribor, rezervni delovi i alati isporučeni sa opremom, mašinom, uređajem ili vozilom, koji su deo normalne opreme i uključeni u njenu cenu ili koji nisu posebno fakturisani, smatraju se sastavnim delom te opreme, mašine, uređaja ili vozila.

Član 10

Setovi

Setovi, kako su definisani Osnovnim pravilom 3 Harmonizovanog sistema, smatraju se proizvodom sa poreklom, kada sve komponente seta imaju poreklo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda sa poreklom i proizvoda bez porekla, smatraće se proizvodom sa poreklom pod uslovom da vrednost proizvoda bez porekla ne premašuje 15% cene seta franko fabrika.

Član 11

Neutralni elementi

Da bi se utvrdilo da li je neki proizvod sa poreklom, nije potrebno određivati poreklo onoga što je moglo biti korišćeno u njegovoj izradi, kako sledi:

(a) energija i gorivo;

(b) postrojenja i oprema;

(v) mašine i alati;

(g) roba koja ne ulazi niti je namenjena tome da uđe u konačni sastav proizvoda.

Glava III

TERITORIJALNI USLOVI

Član 12

Načelo teritorijalnosti

1. Osim u slučajevima predviđenim u čl. 2. st. 1. tač. (v), čl. 3. i 4. i stavu 3. ovog člana, uslovi za sticanje statusa proizvoda sa poreklom navedeni u Glavi II moraju biti ispunjeni bez prekida Srbiji i u državi EFTA.

2. Osim u slučajevima predviđenim u čl. 3. i 4, kada se proizvodi sa poreklom, izvezeni iz Srbije ili države EFTA u neku drugu zemlju vrate, moraju se smatrati proizvodima bez porekla, osim kada je carinskim organima na zadovoljavajući način moguće dokazati:

(a) da je vraćena roba ona ista koja je bila izvezena; i

(b) da nije bila podvrgnuta nikakvom drugom postupku osim onom koji je bio potreban da se roba očuva u dobrom stanju dok je bila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.

3. Za sticanje statusa proizvoda sa poreklom u skladu sa uslovima iznetim u Glavi II neće biti od uticaja obrada ili prerada izvršena van Srbije ili države EFTA na materijalima izvezenim iz Srbije ili države EFTA i naknadno ponovo uvezenim tamo, pod uslovom:

(a) da su ti materijali u potpunosti dobijeni u Srbiji ili državi EFTA ili su pre izvoza prošli obradu ili preradu koja premašuje postupke navedene u članu 7;

i

(b) da je carinskim organima na zadovoljavajući način moguće dokazati:

1) da je ponovno uvezena roba dobijena obradom ili preradom izvezenih materijala; i

2) da ukupna dodata vrednost ostvarena van Srbije ili države EFTA primenom odredaba ovog člana ne prelazi 10% cene proizvoda franko fabrika krajnjeg proizvoda za koji se traži status proizvoda sa poreklom.

4. Za potrebe stava 3, uslovi za sticanje statusa proizvoda sa poreklom izneti u Glavi II neće se primeniti na obradu ili preradu obavljenu van Srbije ili države EFTA. Ali kada je, u listi u Prilogu II, za određivanje statusa porekla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrednost za sve ugrađene materijale bez porekla, ukupna vrednost materijala bez porekla ugrađenih na teritoriji odnosne Strane ugovornice, zajedno sa ukupnom dodatom vrednošću ostvarenom van Srbije ili odnosne države EFTA uz primenu odredaba ovog člana, ne sme premašiti navedeni procenat.

5. Za potrebe primene odredbi st. 3. i 4. "ukupna dodata vrednost" znači sve troškove koji nastanu van Srbije ili odnosne države EFTA, uključujući vrednost tamo ugrađenih materijala.

6. Odredbe st. 3. i 4. neće se primeniti na proizvode koji ne ispunjavaju uslove navedene u listi u Prilogu II ili koji se mogu smatrati dovoljno obrađenim ili prerađenim jedino ukoliko se primene opšta odstupanja predviđena članom 6. stav 2.

7. Odredbe st. 3. i 4. neće se primenjivati na proizvode koji se svrstavaju u glave 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

8. Svaka vrsta obrade ili prerade obuhvaćena odredbama ovog člana obavljena van Srbije ili države EFTA, treba da bude obavljena po postupku pasivnog oplemenjivanja, ili sličnom postupku.

Član 13

Direktni transport

1. Povlašćeni tretman predviđen Sporazumom primenjuje se samo na proizvode koji zadovoljavaju uslove iz ovog protokola, koji se direktno transportuju između Strana ugovornica ili preko teritorija drugih zemalja navedenih u čl. 3. i 4, sa kojima je moguća kumulacija porekla. Međutim, proizvodi koji čine jednu jedinstvenu pošiljku mogu se transportovati preko drugih teritorija i mogu se, ako to okolnosti nalažu, pretovariti ili privremeno uskladištiti na tim teritorijama, pod uslovom da roba ostane pod nadzorom carinskih organa u zemlji tranzita ili skladištenja i da se ne podvrgava drugim postupcima osim istovara, ponovnog utovara ili bilo kog postupka namenjenog njenom očuvanju u dobrom stanju.

Proizvodi sa poreklom mogu se cevovodima transportovati preko drugih područja van Strana ugovornica.

2. Dokazi o tome da su ispunjeni uslovi iz stava 1. pružiće se carinskim organima zemlje uvoznice podnošenjem:

(a) transportnog dokumenta koji obuhvata put od zemlje izvoznice kroz zemlju tranzita; ili

(b) uverenja izdatog od strane carinskih organa zemlje tranzita:

(1) koje sadrži tačan opis proizvoda;

(2) u kome se navodi datum istovara i ponovnog utovara proizvoda i, gde je to moguće, imena brodova ili druge oznake upotrebljenih prevoznih sredstava;

i

(3) u kome se potvrđuju uslovi pod kojima su se proizvodi nalazili u zemlji tranzita; ili

(v) u nedostatku pomenutih, sve druge uverljive dokumente.

Član 14

Izložbe

1. Na proizvode sa poreklom koji se šalju na izložbu u zemlju, osim onih navedenih u čl. 3. i 4, sa kojima je moguća kumulacija porekla, i nakon izložbe se prodaju radi uvoza u Srbiju ili državu EFTA primenjivaće se odredbe Sporazuma pod uslovom da se carinskim organima na zadovoljavajući način dokaže:

(a) da je izvoznik poslao te proizvode iz Srbije ili države EFTA u zemlju u kojoj se održavala izložba i da ih je tamo izlagao;

(b) da je izvoznik prodao proizvode ili ih je na neki drugi način ustupio nekom licu u Srbiji ili u državi EFTA;

(v) da su proizvodi isporučeni za vreme ili odmah posle izložbe, u stanju u kojem su bili i upućeni na izložbu;

i

(g) da proizvodi, nakon upućivanja na izložbu, nisu bili korišćeni ni za kakvu drugu svrhu osim pokazivanja na izložbi.

2. Dokaz o poreklu mora se izdati ili popuniti u skladu sa odredbama Glave V i predati carinskim organima zemlje uvoznice na uobičajen način. Na njemu mora stajati ime i adresa izložbe. U slučaju potrebe mogu se zahtevati dodatni dokumentarni dokazi o uslovima pod kojima su proizvodi bili izlagani.

3. Odredbe stava 1. primenjuju se na bilo koju trgovinsku, industrijsku, poljoprivrednu ili zanatsku izložbu, sajam ili sličnu javnu priredbu ili izlaganje koji se ne organizuju u privatne svrhe u trgovinama i poslovnim prostorima sa namerom prodaje stranih proizvoda, i za vreme kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

Glava IV

POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENJA

Član 15

Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carine

1. Materijali bez porekla koji su upotrebljeni za izradu proizvoda sa poreklom u Srbiji, u državi EFTA, ili u nekoj drugoj zemlji navedenoj u čl. 3. i 4, za koji je dokaz o poreklu izdat ili sačinjen u skladu s odredbama Glave V, neće u Srbiji ili u državi EFTA biti predmet povraćaja ili oslobođenja od plaćanja carine bilo koje vrste.

2. Zabrana iz stava 1. primenjivaće se na svaki postupak kojim se predviđa povraćaj, oslobođenje ili neplaćanje, bilo delimično ili potpuno, carina ili dažbina sa istovetnim učinkom koje se u Srbiji ili u državi EFTA primenjuju na materijal upotrebljen u proizvodnji ako se takav povraćaj, oslobađanje ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primenjuje kada se proizvodi dobijeni od toga materijala izvoze, ali ne i kada se tamo zadržavaju radi domaće upotrebe.

3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o poreklu mora biti spreman da u svakom trenutku, na zahtev carinskih organa, podnese sve potrebne isprave kojima se dokazuje da u vezi sa materijalom bez porekla, koji je upotrebljen u proizvodnji tih proizvoda, nije ostvaren nikakav povraćaj carine i da su sve carine ili dažbine sa istovetnim učinkom koje se primenjuju na takav materijal u stvarnosti i plaćene.

4. Odredbe st. 1-3. takođe će se primenjivati u vezi sa ambalažom u smislu člana 8. stav 2, priborom, rezervnim delovima i alatima u smislu člana 9. i proizvodima u setu u smislu člana 10, ako su takvi proizvodi bez porekla.

5. Odredbe st. 1-4. primenjivaće se isključivo u vezi sa materijalom one vrste na koju se Sporazum primenjuje. Takođe, ove odredbe ne isključuju primenu instituta povraćaja izvoznih carina na poljoprivredne proizvode koji se pri izvozu primenjuje u skladu sa odredbama Sporazuma.

Glava V

DOKAZ O POREKLU

Član 16

Opšti uslovi

1. Proizvodi sa poreklom iz Srbije će kod uvoza u državu EFTA, a proizvodi poreklom iz države EFTA će kod uvoza u Srbiju imati olakšice u okviru Sporazuma ukoliko je podnet jedan od sledećih dokumenata:

(a) uverenje o kretanju robe EUR.1, čiji uzorak je dat u Prilogu 3a;

(b) uverenje o kretanju robe EUR-MED, čiji uzorak je dat u Prilogu 3b; ili

(v) U slučajevima navedenim u članu 22. stav 1, izjava (u daljem tekstu: "izjava na fakturi" ili "izjava na fakturi EUR-MED"), koju izvoznik unosi na fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji dovoljno detaljno opisuje proizvode o kojima je reč i tako omogućuje njihovu identifikaciju; tekstovi izjava na fakturi dati su u Prilozima 4a i 4b.

2. Pored slučajeva navedenih u stavu 1, proizvodi sa poreklom u smislu ovog Protokola, u slučajevima navedenim u članu 27, koristiće pogodnosti ovog sporazuma bez obaveze podnošenja bilo kog od dokaza o poreklu navedenih u stavu 1.

Član 17

Postupak izdavanja uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED

1. Uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED izdaju carinski organi u zemlji izvoznici na pismeni zahtev izvoznika ili njegovog ovlašćenog predstavnika, a na odgovornost izvoznika.

2. Za tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašćeni predstavnik popunjava uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED i obrazac zahteva, čiji su uzorci dati u Prilozima 3a i 3b. Pomenuti obrasci popunjavaju se na jednom od službenih jezika Strana ugovornica ili na engleskom jeziku i u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva zemlje izvoznice. Ako se obrasci popunjavaju rukom, treba pisati mastilom i štampanim slovima. Opis proizvoda unosi se u rubriku rezervisanu za tu namenu, bez praznih redova. Ako polje nije sasvim popunjeno povlači se horizontalna linija ispod zadnjeg reda opisa, a prazan prostor se precrtava.

3. Izvoznik koji podnosi zahtev za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED mora biti spreman da u svako doba na zahtev carinskih organa zemlje izvoznice u kojoj je izdato uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED podnese na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje poreklo proizvoda na koji se to odnosi, kao i to da su ispunjeni drugi uslovi iz ovog protokola.

4. Ne dovodeći u pitanje odredbe stava 5. ovog člana, carinski organi Srbije ili države EFTA izdaće uverenje o kretanju robe EUR.1 u sledećim slučajevima:

(a) ukoliko se proizvodi o kojima je reč mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz Srbije, iz države EFTA ili iz neke od zemalja navedenih u članu 3. stav 1. i članu 4. stav 1. sa kojima je moguća kumulacija porekla, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz neke od zemalja navedenih u čl. 3. st. 2. i 3. i čl. 4. st. 2. i 3. i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola; ili

(b) ukoliko se proizvodi o kojima je reč mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz neke od zemalja navedenih u čl. 3. st. 2. i 3. i čl. 4. st. 2. i 3. sa kojima je moguća kumulacija porekla, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz neke od zemalja navedenih u čl. 3. i 4. i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola, pod uslovom da je u zemlji porekla bilo izdato uverenje o kretanju robe EUR-MED ili sačinjena izjava na fakturi EUR-MED.

5. Carinski organi Srbije ili države EFTA izdaće uverenje o kretanju robe EUR-MED ako se proizvodi o kojima je reč mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz Srbije, iz države EFTA ili iz neke od zemalja navedenih u čl. 3. i 4. sa kojima je moguća kumulacija porekla, ukoliko ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola i:

(a) kumulacija je bila primenjena sa materijalima poreklom iz neke od zemalja navedenih u čl. 3. st. 2. i 3. i čl. 4. st. 2. i 3;

(b) proizvodi će biti korišćeni, uz primenu kumulacije, kao materijali za izradu proizvoda za izvoz u neku od zemalja navedenih u čl. 3. st. 2. i 3. i čl. 4. st. 2. i 3;

ili

(v) proizvodi će iz odredišne zemlje, bez ikakve obrade ili prerade, biti izvezeni u neku od zemalja navedenih u čl. 3. st. 2. i 3. i čl. 4. st. 2. i 3.

6. Uverenje o kretanju robe EUR-MED sadržavaće u rubrici 7 jednu od sledećih napomena, na engleskom jeziku:

(a) ukoliko je poreklo stečeno primenom kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne ili više zemalja navedenih u čl. 3. i 4:

"CUMULATION APPLIED WITH"

 

(ime zemlje/zemalja)

(b) ukoliko je poreklo stečeno bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne ili više zemalja navedenih u čl. 3. i 4:

"NO CUMULATION APPLIED"

7. Carinski organi koji izdaju uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED preduzeće sve potrebne korake za proveru porekla proizvoda i ispunjenja drugih uslova iz ovog protokola. U tom cilju imaju pravo da zahtevaju bilo koje dokaze i da sprovedu bilo koji pregled izvoznikovih računa ili bilo koju drugu proveru koju smatraju potrebnom. Oni će takođe obezbediti da se obrasci navedeni u stavu 2. pravilno popunjavaju. Posebno će proveravati da li je prostor rezervisan za opis proizvoda popunjen na način koji isključuje svaku mogućnost neistinitih dopunjavanja.

8. Datum izdavanja uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED naznačava se u polju 11 uverenja.

9. Uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED izdaju carinski organi i stavljaju ga na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili obezbedi stvarni izvoz.

Član 18

Naknadno izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED

1. Bez obzira na član 17. stav 9, uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED može se izuzetno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se ono odnosi, ako:

(a) ono nije bilo izdato u vreme izvoza zbog grešaka ili nenamernih propusta ili posebnih okolnosti;

ili

(b) ako se carinskim organima na zadovoljavajući način dokaže da je uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED bilo izdato, ali pri uvozu nije bilo prihvaćeno zbog tehničkih razloga.

2. Bez obzira na član 17. stav 9, uverenje o kretanju robe EUR-MED može se izdati nakon izvoza proizvoda na koje se ono odnosi, ako je u momentu izvoza bilo izdato uverenje o kretanju robe EUR.1, pod uslovom da se carinskim organima na zadovoljavajući način dokaže da su ispunjeni uslovi iz člana 17. stav 5.

3. Za primenu st. 1. i 2, izvoznik mora u svom zahtevu naznačiti vreme i mesto izvoza proizvoda na koje se odnosi uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED i navesti razloge svog zahteva.

4. Carinski organi mogu naknadno izdati uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED jedino nakon što proverom utvrde da se podaci iz izvoznikovog zahteva slažu sa onima iz odgovarajuće evidencije.

5. Uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED, izdata naknadno na osnovu stava 1. ovog člana, moraju biti označena sledećom napomenom na engleskom jeziku:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

Uverenja o kretanju robe EUR-MED, izdata naknadno na osnovu stava 2. ovog člana, moraju biti označena sledećom napomenom na engleskom jeziku:

"ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no

 

[datum i vreme izdavanja])"

6. Napomena iz stava 5. unosi se u rubriku 7 uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED.

Član 19

Izdavanje duplikata uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED, izvoznik može podneti zahtev carinskim organima koji su izdali uverenje za izdavanje duplikata na osnovu izvozne dokumentacije koju poseduje.

2. Duplikat izdat na osnovu stava 1. ovog člana mora biti označen sledećom napomenom na engleskom jeziku:

"DUPLICATE",

3. Napomena iz stava 2. unosi se u rubriku 7 duplikata uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED.

4. Duplikat mora nositi datum izdavanja originalnog uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED i važi od tog datuma.

Član 20

Izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED na osnovu izdatog ili prethodno sačinjenog dokaza o poreklu

Kad se proizvodi sa poreklom nalaze pod carinskim nadzorom u Srbiji ili u državi EFTA, originalni dokaz o poreklu biće moguće zameniti sa jednim ili više uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED u cilju slanja svih ili nekih od tih proizvoda na druga mesta u državi EFTA ili u Srbiji. Zamensko(a) uverenje(a) o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED izdaje carinarnica pod čijim se nadzorom proizvodi nalaze.

Član 21

Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

1. Ako nastanu značajni troškovi ili materijalne poteškoće u čuvanju odvojenih zaliha materijala sa poreklom i materijala bez porekla, koji su jednaki i međusobno zamenjivi, carinski organi mogu, na pismeni zahtev zainteresovanih, dozvoliti takozvani metod "odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja", za vođenje takvih zaliha.

2. Metod odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja mora biti sposoban da obezbedi, u određenom periodu, da broj dobijenih proizvoda koji se smatraju proizvodima sa poreklom bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile fizički odvojene.

3. Carinski organi mogu dati takvo odobrenje navedeno u stavu 1. pod bilo kojim uslovima, koji se smatraju potrebnim.

4. Metod odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja se evidentira i primenjuje na osnovu opštih knjigovodstvenih načela koja važe u zemlji u kojoj je proizvod bio proizveden.

5. Korisnik ove olakšice može sačiniti odnosno zatražiti dokaz o poreklu, u zavisnosti od slučaja, za one količine proizvoda koje se mogu smatrati proizvodima sa poreklom. Na zahtev carinskog organa, korisnik će dati izjavu o načinu vođenja količina.

6. Carinski organi će kontrolisati korišćenje odobrenja i mogu ga oduzeti u bilo kom trenutku, ako ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi ili propusti da ispuni neki od uslova propisanih ovim protokolom.

Član 22

Uslovi za sačinjavanje izjave na fakturi ili izjave na fakturi EUR-MED

1. Izjavu na fakturi ili izjavu na fakturi EUR-MED iz člana 16. stav 1. tačka (v) može sačiniti:

(a) ovlašćeni izvoznik u smislu člana 23,

ili

(b) bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadrže proizvode sa poreklom, čija ukupna vrednost ne prelazi 6.000 evra.

2. Bez obzira na stav 3. ovog člana, izjava na fakturi može da bude sačinjena u sledećim slučajevima:

(a) ukoliko se proizvodi o kojima je reč mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz Srbije, iz države EFTA ili iz neke od zemalja navedenih u članu 3. stav 1. i članu 4. stav 1. sa kojima je moguća kumulacija porekla, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz neke od zemalja navedenih u čl. 3. st. 2. i 3. i čl. 4. st. 2. i 3. i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola; ili

(b) ukoliko se proizvodi o kojima je reč mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz neke od zemalja navedenih u čl. 3. st. 2. i 3. i čl. 4. st. 2. i 3. sa kojima je moguća kumulacija porekla, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz neke od zemalja navedenih u čl. 3. i 4. i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola, pod uslovom da je u zemlji porekla bilo izdato uverenje o kretanju robe EUR-MED ili sačinjena izjava na fakturi EUR-MED.

3. Izjava na fakturi EUR-MED može da bude sačinjena ako se proizvodi o kojima je reč mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz Srbije, iz države EFTA ili iz neke od zemalja navedenih u čl. 3. i 4. sa kojima je moguća kumulacija porekla, ukoliko ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola i:

(a) kumulacija je bila primenjena sa materijalima poreklom iz neke od zemalja navedenih u čl. 3. st. 2. i 3. i čl. 4. st. 2. i 3;

(b) proizvodi će biti korišćeni, uz primenu kumulacije, kao materijali za izradu proizvoda za izvoz u neku od zemalja navedenih u čl. 3. st. 2. i 3. i čl. 4. st. 2. i 3;

ili

(v) proizvodi će iz odredišne zemlje, bez ikakve obrade ili prerade, biti izvezeni u neku od zemalja navedenih u čl. 3. st. 2. i 3. i čl. 4. st. 2. i 3.

4. Izjava na fakturi EUR-MED sadržavaće jednu od sledećih napomena, na engleskom jeziku:

(a) ukoliko je poreklo stečeno primenom kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne ili više zemalja navedenih u čl. 3. i 4:

"CUMULATION APPLIED WITH"

 

(ime zemlje/zemalja)

(b) ukoliko je poreklo stečeno bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne ili više zemalja navedenih u čl. 3. i 4:

"NO CUMULATION APPLIED"

5. Izvoznik koji sačinjava izjavu na fakturi ili izjavu na fakturi EUR-MED biće spreman da u bilo koje vreme, na zahtev carinskih organa zemlje izvoznice, podnese na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje poreklo za odgovarajuću robu, kao i to da su ispunjeni ostali uslovi iz ovog protokola.

6. Izjavu na fakturi ili izjavu na fakturi EUR-MED izvoznik će sačiniti tako što će je otkucati mašinom, otisnuti pečatom ili odštampati na fakturi, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu, s tim da će za izjavu čiji se tekst nalazi u Prilozima 4a i 4b koristiti jednu od jezičkih verzija navedenih u tim prilozima i u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva zemlje izvoznice. Ako se izjava ispisuje rukom, mora biti napisana mastilom i štampanim slovima.

7. Izjave na fakturi i izjave na fakturi EUR-MED moraju nositi originalni svojeručni potpis izvoznika. Međutim, ovlašćeni izvoznik u smislu člana 23. ne mora potpisivati takve izjave pod uslovom da se pred carinskim organima zemlje izvoznice pismeno obaveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu na fakturi koja ga identifikuje, kao da ju je sam svojeručno potpisao.

8. Izjavu na fakturi ili izjavu na fakturi EUR-MED izvoznik može sačiniti kad se proizvodi na koje se ona odnosi izvoze, ili nakon njihovog izvoza uz uslov da se ista u zemlji uvoznici predoči najkasnije u roku od dve godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Član 23

Ovlašćeni izvoznik

1. Carinski organi zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika (u daljem tekstu: "ovlašćeni izvoznik"), koji često obavlja isporuke proizvoda na osnovu ovog sporazuma, za sačinjavanje izjava na fakturi ili izjava na fakturi EUR-MED bez obzira na vrednost proizvoda o kojima je reč. Izvoznik koji traži takvo ovlašćenje mora pružiti, na način koji zadovoljava carinske organe, sve garancije nužne za dokazivanje statusa proizvoda sa poreklom, kao i za ispunjavanje drugih uslova iz ovog protokola.

2. Carinski organi mogu odobriti status ovlašćenog izvoznika uz bilo koji uslov koji smatraju potrebnim.

3. Carinski organi ovlašćenom izvozniku dodeljuju broj carinskog ovlašćenja koji se unosi u izjavu na fakturi, odnosno u izjavu na fakturi EUR-MED.

4. Carinski organi nadziraće korišćenje ovlašćenja ovlašćenog izvoznika.

5. Carinski organi mogu u bilo kom trenutku oduzeti ovlašćenje. To će učiniti onda kad ovlašćeni izvoznik više ne pruža garancije iz stava 1, kad ne ispunjava uslove iz stava 2. ili na neki drugi način nepravilno upotrebljava ovlašćenje.

Član 24

Važenje dokaza o poreklu

1. Dokaz o poreklu važi četiri meseca od dana izdavanja u zemlji izvoznici i mora se u tom periodu podneti carinskim organima zemlje uvoznice.

2. Dokazi o poreklu koji se podnose carinskim organima zemlje uvoznice nakon isteka roka za podnošenje navedenog u stavu 1, mogu se prihvatiti u cilju primene povlašćenog tretmana kad je nepodnošenje tih dokumenata pre isteka krajnjeg roka bilo izazvano vanrednim okolnostima.

3. U ostalim slučajevima zakasnelog podnošenja carinski organi zemlje uvoznice mogu prihvatiti dokaze o poreklu kad su proizvodi isporučeni pre napred navedenog krajnjeg roka.

Član 25

Podnošenje dokaza o poreklu

Dokazi o poreklu podnose se carinskim organima zemlje uvoznice u skladu sa postupcima koji se primenjuju u toj zemlji. Pomenuti organi mogu zahtevati prevod dokaza o poreklu, a takođe mogu zahtevati da uvoznu deklaraciju prati i izjava uvoznika o tome da proizvodi ispunjavaju uslove potrebne za primenu ovog sporazuma.

Član 26

Sukcesivni uvoz

Kad se na zahtev uvoznika i pod uslovima koje su odredili carinski organi zemlje uvoznice, uvoze u više pošiljki rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Osnovnog pravila 2(a) Harmonizovanog sistema, koji se svrstavaju u odeljke XVI i XVII ili u tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmonizovanog sistema, carinskim organima se za takve proizvode podnosi samo jedan dokaz o poreklu pri uvozu prve delimične pošiljke.

Član 27

Izuzeća od dokazivanja porekla

1. Proizvodi koje privatna lica u malim paketima šalju privatnim licima ili koji su deo ličnog prtljaga putnika priznaju se kao proizvodi sa poreklom pa se za iste ne zahteva podnošenje dokaza o poreklu, pod uslovom da se takvi proizvodi ne uvoze za trgovačke svrhe, i da su deklarisani kao proizvodi koji ispunjavaju uslove iz ovog protokola, i kad nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda poslatih poštom, takva izjava može se dati na carinskoj deklaraciji CN22/CN23 ili na listu hartije koji se prilaže tom dokumentu.

2. Pojedinačni uvoz koji se isključivo sastoji od proizvoda za ličnu upotrebu primaoca ili putnika ili njihovih porodica ne smatra se uvozom trgovačke prirode ako je iz prirode i količine proizvoda očigledno da nisu namenjeni za komercijalnu upotrebu.

3. Ukupna vrednost tih proizvoda ne može prelaziti 500 evra u slučaju malih paketa ili 1.200 evra u slučaju proizvoda koji su deo ličnog prtljaga putnika.

Član 28

Prateća dokumenta

Dokumenti iz člana 17. stav 3. i člana 22. stav 5. koji se koriste u cilju dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni uverenjem o kretanju robe EUR.1, uverenjem o kretanju robe EUR-MED, izjavom na fakturi ili izjavom na fakturi EUR-MED mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz Srbije, iz države EFTA ili iz jedne od drugih zemalja navedenih u čl. 3. i 4, i da ispunjavaju ostale uslove iz ovog protokola, mogu se između ostalog sastojati od sledećeg:

(a) direktnih dokaza o postupcima koje je preduzeo izvoznik ili dobavljač za dobijanje odnosne robe, sadržanih na primer u njegovim računima ili unutrašnjem knjigovodstvu;

(b) dokumenata koji dokazuju poreklo upotrebljenih materijala, izdatih ili sačinjenih u Srbiji ili u državi EFTA, gde se ti dokumenti koriste u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

(v) dokumenata koji dokazuju obradu ili preradu materijala u Srbiji ili u državi EFTA, izdatih ili sačinjenih u Srbiji ili u državi EFTA, gde se ti dokumenti koriste u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

(g) uverenja o kretanju robe EUR.1, uverenja o kretanju robe EUR-MED, izjave na fakturi ili izjave na fakturi EUR-MED koje dokazuju poreklo upotrebljenih materijala, izdatih ili sačinjenih u Srbiji ili u državi EFTA u skladu sa ovim protokolom, ili u nekoj od drugih zemalja navedenih u čl. 3. i 4, u skladu sa pravilima o poreklu koja su identična pravilima u ovom protokolu;

(d) odgovarajućih dokaza koji se odnose na obradu ili preradu izvršenu izvan Srbije, države EFTA ili drugih zemalja navedenih u čl. 3. i 4. primenom člana 12, kojima se dokazuje da su ispunjeni uslovi iz tog člana.

Član 29

Čuvanje dokaza o poreklu i prateće dokumentacije

1. Izvoznik koji podnese zahtev za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED čuvaće dokumente iz člana 17. stav 3. najmanje tri godine.

2. Izvoznik koji sačinjava izjavu na fakturi ili izjavu na fakturi EUR-MED najmanje tri godine čuvaće kopiju te izjave na fakturi, kao i dokumente iz člana 22. stav 5.

3. Carinski organi zemlje izvoznice koje izdaju uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED čuvaće najmanje tri godine obrazac zahteva iz člana 17. stav 2.

4. Carinski organi zemlje uvoznice čuvaće najmanje tri godine uverenja o kretanju robe EUR.1, uverenja o kretanju robe EUR-MED, izjave na fakturi i izjave na fakturi EUR-MED koji su im podneti.

Član 30

Neslaganje i formalne greške

1. Pronalaženje manjih neslaganja između izjava u dokazu o poreklu i onih u dokumentima koji se podnose carinskim organima u svrhu obavljanja formalnosti za uvoz proizvoda neće ipso facto učiniti dokaz o poreklu nevažećim i ništavnim ako se ispravno ustanovi da taj dokument zaista odgovara dostavljenim proizvodima.

2. Očite formalne greške, poput kucanih, u dokazu o poreklu neće biti razlog odbijanja tog dokumenta, ako te greške nisu takve da izazivaju sumnju u tačnost izjava datih u tom dokumentu.

Član 31

Iznosi izraženi u evrima

1. Za primenu odredaba iz člana 22. stav 1. tačka (b) i člana 27. stav 3. u slučajevima kad se faktura ispostavi u nekoj drugoj valuti, a ne u evrima, iznosi u nacionalnoj valuti zemalja u čl. 3. i 4, biće od strane svake zemlje na koju se to odnosi jednom godišnje iskazani u iznosima izraženim u evrima.

2. Za pošiljku se mogu uvažiti pogodnosti iz člana 22. stav 1. tačka (b) i člana 27. stav 3. pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, u skladu sa iznosom koji je utvrdila zemlja na koju se to odnosi.

3. Iznosi koje treba primeniti u bilo kojoj od domaćih valuta su one protivvrednosti u onoj nacionalnoj valuti, koje su jednake iznosima izraženima u evrima prema kursu na prvi radni dan u oktobru i primenjivaće se od 1. januara sledeće godine. Strane ugovornice biće obaveštene o odgovarajućim iznosima.

4. Zemlja može iznos, koji dobije prilikom preračunavanja iznosa izraženog u evrima u domaću valutu, zaokružiti prema gore ili prema dole. Zaokruženi iznos ne sme se razlikovati od iznosa koji se dobije prilikom preračunavanja za više od 5%. Zemlja može zadržati i neizmenjenu protivvrednost u domaćoj valuti kao iznos izražen u evrima, ako prilikom godišnjeg usklađivanja predviđenog stavom 3, preračunata protivvrednost tog iznosa, pre bilo kakvog zaokruživanja, rezultira povećanjem koje je manje od 15% iznosa izraženog u nacionalnoj valuti. Protivvrednost u domaćoj valuti može ostati neizmenjena, ako bi se zbog preračunavanja smanjila protivvrednost u toj nacionalnoj valuti.

5. Zajednički komitet može, na zahtev bilo koje Strane ugovornice, ponovo razmotriti iznose izražene u evrima. Prilikom tog razmatranja, Zajednički komitet će uzeti u obzir želju očuvanja stvarnih efekata predmetnih vrednosnih ograničenja. U tom cilju može se doneti odluka o promeni iznosa izraženih u evrima.

Glava VI

METODI ADMINISTRATIVNE SARADNJE

Član 32

Međusobna pomoć

1. Carinski organi Srbije i država EFTA dostaviće jedna drugoj, preko Sekretarijata EFTA, uzorke otisaka pečata koji se koriste u njihovim carinarnicama za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 i EUR-MED zajedno sa adresama carinskih organa zaduženih za proveru tih uverenja, izjava na fakturi i izjava na fakturi EUR-MED.

2. Radi obezbeđivanja pravilne primene ovog protokola, Srbija i države EFTA pomagaće jedna drugoj putem nadležnih carinskih administracija u proveri ispravnosti uverenja o kretanju robe EUR.1, uverenja o kretanju robe EUR-MED, izjava na fakturi i izjava na fakturi EUR-MED i tačnosti podataka u tim dokumentima.

Član 33

Provera dokaza o poreklu

1. Naknadne provere dokaza o poreklu obavljaće se nasumice ili u svakom slučaju opravdane sumnje carinskih organa zemlje uvoznice u ispravnost takvih dokumenata, poreklo robe o kojoj se radi ili u ispunjenje drugih uslova iz ovog protokola.

2. U cilju sprovođenja odredbi iz stava 1, carinski organi zemlje uvoznice vratiće uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED i fakturu, ukoliko je bila podneta, izjavu na fakturi ili izjavu na fakturi EUR-MED, ili kopiju tih dokumenata, carinskim organima zemlje izvoznice, uz navođenje razloga za proveru, gde je to potrebno. Svi pribavljeni dokumenti i podaci koji ukazuju na to da je podatak u dokazu o poreklu netačan biće dostavljeni kao dokaz uz zahtev za proveru.

3. Proveru će izvršiti carinski organi zemlje izvoznice. U tom cilju imaju pravo da zahtevaju bilo koje dokaze i da sprovedu bilo koji pregled izvoznikovih računa ili bilo koju drugu proveru koju smatraju potrebnom.

4. Ako carinski organi zemlje uvoznice odluče suspendovati odobrenje povlašćenog tretmana za konkretne proizvode u očekivanju rezultata provere, uvozniku će biti ponuđeno preuzimanje robe uz sve potrebne mere predostrožnosti.

5. Carinski organi koji zatraže proveru biće obavešteni o rezultatima te provere što pre. Ti rezultati moraju jasno pokazivati da li su dokumenti verodostojni i mogu li se konkretni proizvodi smatrati proizvodima sa poreklom iz Srbije, iz države EFTA ili iz neke druge zemlje navedene u čl. 3. i 4. i da li ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola.

6. Ako, u slučaju opravdane sumnje, odgovor ne stigne u roku od deset meseci od dana podnošenja zahteva za proveru, ili ako odgovor ne sadrži podatke dovoljne za utvrđivanje verodostojnosti dokumenta o kojem je reč ili stvarnog porekla proizvoda, carinski organi koji su podneli zahtev će, osim u izuzetnim okolnostima, uskratiti pravo na povlašćeni tretman.

Član 34

Rešavanje sporova

Ako dođe do sporova u odnosu na postupke provere iz člana 33. koji se ne mogu rešiti između carinskih organa koji su podneli zahtev za proveru i carinskih organa odgovornih za obavljanje provere, ili kad se u njima postavlja pitanje tumačenja ovog protokola, isti se upućuju Zajedničkom komitetu Srbija - EFTA.

U svim slučajevima rešavanja sporova između uvoznika i carinskih organa zemlje uvoznice primenjuje se zakonodavstvo te zemlje.

Član 35

Kazne

Kazniće se svako lice koje izradi ili omogući da se izradi dokument koji sadrži netačne podatke u cilju pribavljanja povlašćenog tretmana za proizvode.

Član 36

Slobodne zone

1. Srbija i države EFTA preduzeće sve potrebne mere za obezbeđenje da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o poreklu, te tokom transporta koriste slobodnu zonu smeštenu na njihovom području, ne budu zamenjeni drugom robom i da ne budu podvrgnuti drugom postupanju osim normalnih postupaka za sprečavanje njihovog propadanja.

2. Izuzimajući od odredbe sadržane u stavu 1, kada se proizvodi sa poreklom iz Srbije ili iz države EFTA uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o poreklu, a podležu obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED na zahtev izvoznika, ako je izvršena obrada ili prerada u skladu s odredbama ovog protokola.

Glava VII

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37

Prelazne odredbe za robu u provozu ili u skladištu

Odredbe ovog sporazuma mogu se primeniti na robu koja udovoljava uslovima ovog protokola i koja je na dan stupanja na snagu ovog protokola u provozu ili privremeno smeštena u carinskim skladištima ili slobodnim zonama u Srbiji ili u državi EFTA, pod uslovom da se, u roku od četiri meseca od tog datuma, carinskim organima zemlje uvoznice podnese uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED izdato naknadno od strane carinskih organa zemlje izvoznice, zajedno sa dokumentima koji potvrđuju da je roba transportovana direktno, u skladu sa članom 13.

Član 38

Prilozi

Prilozi uz ovaj protokol čine njegov sastavni deo.

PRILOG 1 UZ PROTOKOL B

UVODNE NAPOMENE UZ LISTU U PRILOGU 2

Napomena 1:

U listi se utvrđuju uslovi koje treba da ispune svi proizvodi da bi se smatrali da su bili predmet dovoljne obrade ili prerade u smislu člana 6. Protokola B.

Napomena 2:

2.1. U prve dve kolone u listi daje se opis proizvoda koji se dobija. U prvoj koloni navodi se tarifni broj ili broj glave iz Harmonizovanog sistema, dok se u drugoj koloni navodi naimenovanje robe, koje se u tom sistemu koristi za taj tarifni broj ili za tu glavu. Za svaki podatak koji se nalazi u prve dve kolone, postoji pravilo koje se navodi u koloni 3 ili 4. Ako se, u nekim slučajevima, ispred tarifnog broja u prvoj koloni nalazi oznaka "ex", to znači da se pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju samo na deo tog tarifnog broja, kako je navedeno u koloni 2.

2.2. Ako se u koloni 1 nalazi, grupisano, nekoliko tarifnih brojeva ili je naveden broj jedne glave, zbog čega je naimenovanje proizvoda u koloni 2 dato uopšteno, pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju se na sve proizvode koji se, po Harmonizovanom sistemu, svrstavaju u tarifne brojeve iz te glave ili u bilo koji od grupisanih tarifnih brojeva u koloni 1.

2.3. Ako je u listi navedeno nekoliko različitih pravila, koja se primenjuju na različite proizvode u okviru jednog tarifnog broja, u svakoj tački dato je naimenovanje dela tog tarifnog broja na koji se odnose susedna pravila u koloni 3 ili 4.

2.4. Kada su, uz podatke u prve dve kolone, navedena pravila i u koloni 3 i u koloni 4, izvoznik može da bira da li će da primeni pravilo iz kolone 3 ili pravilo iz kolone 4. Ako u koloni 4 nije navedeno pravilo za sticanje statusa proizvoda sa poreklom, primeniće se pravilo navedeno u koloni 3.

Napomena 3:

3.1. Odredbe člana 6 ovog protokola, koje se odnose na proizvode koji su stekli status proizvoda sa poreklom, a upotrebljavaju u procesu proizvodnje drugog proizvoda, primenjuju se, bez obzira da li su proizvodi stekli taj status u fabrici gde su upotrebljeni ili u nekoj drugoj fabrici u Strani ugovornici.

Primer:

Motor iz tarifnog broja 8407, za koji, na osnovu navedenog pravila, vrednost materijala bez porekla koji mogu da se ugrade u njega, ne sme da bude veća od 40% cene franko fabrika, proizvodi se od "ostalih legiranih čelika a grubo oblikovanih kovanjem" koji se svrstavaju u tarifni broj ex 7224.

Ako je otkivak dobijen kovanjem u Strani ugovornici na ingotu bez porekla, u tom slučaju on je već stekao status porekla na osnovu pravila uz tarifni broj ex 7224 u listi. Prema tome, prilikom utvrđivanja vrednosti motora, može se smatrati da je on sa poreklom, bez obzira da li je proizveden u istoj ili u nekoj drugoj fabrici u Strani ugovornici. Stoga se vrednost ingota bez porekla neće uzeti u obzir kada se dodaje vrednost upotrebljenih materijala bez porekla.

3.2. Pravilom u listi navodi se minimalan stepen obrade ili prerade koju treba izvršiti, a i sa višim stepenom obrade ili prerade se, takođe, stiče status proizvoda sa poreklom; nasuprot tome, sa nižim stepenom obrade ili prerade ne može da se stekne status proizvoda sa poreklom. Prema tome, ako se pravilom predviđa da, na određenom nivou proizvodnje, može da se upotrebi materijal bez porekla, taj materijal može da se upotrebi u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, dok njegova upotreba u nekoj kasnijoj fazi proizvodnje, nije dozvoljena.

3.3. Ne dovodeći u pitanje napomenu 3.2, kada se u pravilu upotrebljava izraz "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja", tada materijali iz bilo kog tarifnog broja (uključujući materijale istog naimenovanja i tarifnog broja kao i proizvod) mogu biti upotrebljeni, ali uz određena ograničenja koja takođe mogu biti sadržana u pravilu.

Međutim, pod pojmom "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja ... " ili "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod", se podrazumeva da se mogu upotrebljavati materijali iz bilo kog tarifnog broja izuzev onih istog naimenovanja kao proizvod, kao što je navedeno u koloni 2 u listi.

3.4. Ako se u pravilu iz liste navodi da u proizvodnji proizvoda može da se upotrebi više od jednog materijala, to znači da može da se upotrebi jedan ili više materijala. Nije neophodno da se upotrebe svi materijali.

Primer:

U pravilu koji se odnosi na tkanine iz tar. br. 5208 do 5212, navodi se da se mogu upotrebiti prirodna vlakna, kao i da se, između ostalih materijala, mogu, takođe, upotrebiti i hemijski materijali. To ne znači da se moraju upotrebiti oba materijala; može da se upotrebi jedan ili drugi, ili oba.

3.5. Ako se u pravilu iz liste navodi da proizvod mora da se proizvede od određenog materijala, očigledno je da ovaj uslov nije prepreka da se upotrebe i drugi materijali koji, zbog svoje svojstvene prirode, ne mogu da zadovolje uslove iz pravila. (videti, takođe, Napomenu 6.2. koja se odnosi na tekstile).

Primer:

Pravilom koje se odnosi na proizvode za ishranu iz tar. br. 1904, kojim se posebno isključuje upotreba žitarica i njihovih derivata, ne sprečava se upotreba mineralnih soli, hemikalija i drugih aditiva, koji nisu proizvodi žitarica.

Međutim, ovo se ne primenjuje u slučaju proizvoda koji, premda ne mogu da se proizvedu od određenih materijala navedenih u listi, mogu da se proizvedu, u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, od materijala iste prirode.

Primer:

U slučaju odeće od netkanih materijala iz ex. Glave 62, ako se za ovu vrstu proizvoda dozvoljava upotreba samo prediva bez porekla, proizvodnja ne može da se započne od netkane tkanine - čak i ako netkane tkanine ne mogu normalno biti izrađene od prediva. U takvim slučajevima, polazni materijal koji bi trebalo da se koristi je onaj materijal, koji u fazi obrade neposredno prethodi predivu - tj. koji je u stadijumu vlakna.

3.6. Ako su u pravilu iz liste date dve procentualne vrednosti za maksimalnu vrednost materijala bez porekla koji se mogu koristiti, onda se ovi procenti ne mogu sabirati. Drugim rečima, maksimalna vrednost materijala bez porekla koji mogu da se koriste ne sme ni u kom slučaju da premaši najveći navedeni procenat. Štaviše, pojedinačni procenti ne smeju biti premašeni u odnosu na određeni materijal na koji se odnose.

Napomena 4:

4.1. Pod pojmom "prirodna vlakna", koji se koristi u listi, podrazumevaju se vlakna, osim veštačkih ili sintetičkih. Ograničava se na vlakna u fazama pre predenja, uključujući i na otpatke i, ako nije na drugi način navedeno, na vlakna koja nisu vlačena, češljana ili na drugi način obrađena, ali nepredena.

4.2. Pod pojmom "prirodna vlakna" podrazumevaju se i konjska dlaka iz tar. br. 0503, svila iz tar. br. 5002 i 5003, kao i vunena vlakna, fina ili gruba životinjska dlaka iz tar. br. 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tar. br. 5201 do 5203 i ostala biljna vlakna iz tar. br. 5301 do 5305.

4.3. Pod pojmom "tekstilna celuloza", "hemijski materijali", i "materijali za proizvodnju hartije", koji se koriste u listi, podrazumevaju se materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, koji se mogu upotrebiti za proizvodnju veštačkih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili prediva.

4.4. Pod pojmom "veštačka ili sintetička vlakna, sečena", koji se koristi u listi, podrazumevaju se kablovi od sintetičkih ili veštačkih filamenata, sečena vlakna ili otpaci, iz tar. br. 5501 do 5507.

Napomena 5:

5.1. Kada se za određen proizvod iz liste, upućuje na ovu napomenu, uslovi navedeni u koloni 3 ne primenjuju se na osnovne tekstilne materijale koji se koriste u proizvodnji tog proizvoda i koji, svi zajedno, predstavljaju 10% ili manje od ukupne mase svih upotrebljenih osnovnih tekstilnih materijala. (videti takođe napomene 5.3. i 5.4).

5.2. Međutim, tolerancija navedena u napomeni 5.1 može da se primeni samo na mešane proizvode koji su izrađeni od dva ili više osnovna tekstilna materijala.

Sledeće se smatra osnovnim tekstilnim materijalima:

- svila,

- vuna,

- gruba životinjska dlaka,

- fina životinjska dlaka,

- konjska dlaka,

- pamuk,

- materijali za proizvodnju hartije i hartija,

- lan,

- prirodna konoplja,

- juta i ostala tekstilna likasta vlakna,

- sisal i ostala tekstilna vlakna roda Agave,

- kokosovo vlakno, abaka, ramija i ostala biljna tekstilna vlakna,

- sintetički filamenti,

- veštački filamenti,

- provodljivi filamenti,

- sintetička vlakna od polipropilena, sečena,

- sintetička vlakna od poliestera, sečena,

- sintetička vlakna od poliamida, sečena,

- sintetička vlakna od poliakrilonitrila, sečena,

- sintetička vlakna od polimida, sečena,

- sintetička vlakna od politetrafluoretilena, sečena,

- sintetička vlakna od polifenilensulfida, sečena,

- sintetička vlakna od polivinilhlorida, sečena,

- ostala sintetička vlakna, sečena,

- veštačka vlakna od viskoze, sečena,

- ostala veštačka vlakna, sečena,

- predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,

- predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima poliestra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,

- proizvodi iz tar. br. 5605 (metalizovano predivo) sa ugrađenom trakom koja se sastoji od jezgra od aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza,

- ostali proizvodi iz tar. br. 5605.

Primer:

Predivo iz tar. br. 5205, izrađeno od pamučnih vlakana iz tar. br. 5203 i od sintetičkih sečenih vlakana iz tar. br. 5506 predstavlja predivo od mešanih vlakana. Prema tome, sintetička sečena vlakna bez porekla koja ne zadovoljavaju uslove pravila o poreklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze), mogu se koristiti, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase prediva.

Primer:

Tkanina od vune iz tar. br. 5112, izrađena od vunenog prediva iz tar br. 5107 i od sintetičkog prediva od sečenih vlakana iz tar. br. 5509, predstavlja mešanu tkaninu. Prema tome, sintetičko predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o poreklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze) ili vuneno predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o poreklu (koja zahtevaju izradu od prirodnih vlakana nevlačenih, niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje) ili njihova kombinacija, mogu da se koriste, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase tkanine.

Primer:

Taftovana tekstilna tkanina iz tar. br. 5802, izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 5205 i od pamučne tkanine iz tar. br. 5210, je mešani proizvod samo ako je pamučna tkanina sama po sebi mešana tkanina izrađena od prediva koja se svrstavaju u dva odvojena tarifna broja ili ako su upotrebljena pamučna prediva i sama mešavina.

Primer:

Ako je predmetna taftovana tekstilna tkanina izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 5205 i od sintetičke tkanine iz tar. br. 5407, onda je očigledno da su prediva koja se koriste dva odvojena osnovna tekstilna materijala, pa je, prema tome, i taftovana tekstilna tkanina mešani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji sadrže "predivo izrađeno od poliuretana razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno", dozvoljeno odstupanje je 20% u odnosu na ovo predivo.

5.4. U slučaju proizvoda sa ugrađenom "trakom, koja se sastoji od jezgra od aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza", dozvoljeno odstupanje je 30% u odnosu na ovu traku.

Napomena 6:

6.1. Kada se u listi upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijali (sa izuzetkom postava i međupostava), koji ne ispunjavaju uslove iz pravila u koloni 3 liste, a koje se odnosi na gotove predmetne proizvode, mogu se upotrebiti pod uslovom da se svrstavaju u drugi tarifni broj, a ne u tarifni broj u koji se svrstava sam proizvod i da njihova vrednost nije veća od 8% cene proizvoda franko fabrika.

6.2. Ne dovodeći u pitanje napomenu 6.3, u proizvodnji proizvoda od tekstila mogu slobodno da se upotrebe materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, bez obzira da li sadrže ili ne sadrže tekstile.

Primer:

Ako se pravilom u listi predviđa da se za određen tekstilni predmet (kao što su pantalone) mora upotrebiti predivo, to ne zabranjuje upotrebu metalnih predmeta, kao što su dugmad, pošto se dugmad ne svrstavaju u Glave 50 do 63. Iz istog razloga to ne sprečava da se upotrebe patent-zatvarači, i pored toga što patent-zatvarači normalno sadrže tekstile.

6.3. Kada se primenjuje procentualno pravilo prilikom utvrđivanja vrednosti upotrebljenih materijala bez porekla, mora da se uzme u obzir vrednost materijala koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63.

Napomena 7:

7.1. U svrhe primene tar. br. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, pod pojmom "specifični procesi" podrazumeva se sledeće:

(a) vakuumska destilacija;

(b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom:

(v) kreking;

(g) davanje drugih oblika;

(d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarivača;

(đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalnim agensima; dekolorizacija i prečišćavanje sa prirodnoaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(e) polimerizacija;

(ž) alkilacija;

(z) izomerizacija.

7.2. U svrhe primene tar. br. 2710, 2711 i 2712, pod pojmom "specifični procesi" podrazumeva se sledeće:

(a) vakuumska destilacija;

(b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom;

(v) kreking;

(g) davanje drugog oblika;

(d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarača;

(đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalnim agensima: dekolarizacija i prečišćavanje sa prirodnoaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(e) polimerizacija;

(ž) alkilacija;

(z) izomerizacija;

(i) samo u slučaju teških ulja koja se svrstavaju u tar. br. ex 2710, desumporizacija sa hidrogenom čiji je rezultat smanjenje najmanje 85% sadržaja sumpora kod proizvoda koji se obrađuju (ASTM D 1266-59 T metod);

(j) samo u slučaju proizvoda koji se svrstavaju u tar. br. 2710, deparafinizacija nekim drugim procesom, a ne filtriranjem;

(k) samo u slučaju teških ulja iz tar. br. ex 2710, tretman sa hidrogenom pod pritiskom od preko 20 bara i na temperaturi iznad 250°C uz upotrebu nekog drugog katalizatora, a ne onog koji izaziva desumporizaciju, kada hidrogen predstavlja aktivni element u hemijskoj reakciji. Dalji tretman ulja za podmazivanje iz tar. br. ex 2710 sa hidrogenom (npr.: hidrofiniš ili dekolorizacija) u cilju, naročito, poboljšanja boje i stabilnosti, neće se smatrati specifičnim procesom;

(l) samo u slučaju ulja za gorivo iz tar. br. ex 2710, atmosferska destilacija, pod uslovom da manje od 30% zapremine ovih proizvoda, uključujući i gubitke, destiliše na temperaturi od 300°C po metodu ASTM D 86;

(lj) samo u slučaju teških ulja, osim gasnih ulja i goriva koji se svrstavaju u tar. br. ex 2710, postupak pomoću visokofrekventnih električnih pražnjenja bez iskrenja;

(m) samo u slučaju sirovih proizvoda iz tarifnog broja ex 2712 (osim vazelina, ozokerita, voska od lignita ili treseta, parafina koji sadrže po masi manje od 0,75% ulja), uklanjanje ulja frakcionom kristalizacijom.

7.3. U svrhe primene tar. br. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, jednostavne radnje, kao što su čišćenje, pretakanje, otklanjanje soli, izdvajanje vode, filtriranje, bojadisanje, stavljanje oznaka, dobijanje sumpornog sadržaja, kao rezultata mešanja proizvoda sa raznim sumpornim sadržajima, odnosno bilo koja kombinacija ovih ili sličnih radnji ne dodeljuju status porekla.