Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I DRŽAVA EFTA

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2010)

PRILOG 2 UZ PROTOKOL B

LISTA OBRADE ILI PRERADE KOJU TREBA IZVRŠITI NA MATERIJALIMA BEZ POREKLA KAKO BI PRERAĐENI PROIZVOD MOGAO DA STEKNE STATUS PROIZVODA SA POREKLOM

Svi proizvodi navedeni u listi ne moraju biti obuhvaćeni Sporazumom. Iz tog razloga neophodno je konsultovati ostale delove Sporazuma.

HS tarifni broj

Naimenovanje

Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porekla, a koja im daje status proizvoda sa poreklom

(1)

(2)

(3)                            ili

(4)

Glava 1

Žive životinje

Sve životinje iz Glave 1 biće u potpunosti dobijene

 

Glava 2

Meso i drugi klanični proizvodi za jelo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glava 1 i 2 u potpunosti dobijeni

 

Glava 3

Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni

 

ex Glava 4

0403

Mleko i proizvodi od mleka; živinska i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porekla, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu; osim:

Mlaćenica, kiselo mleko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko ili pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem, jezgrastim voćem ili kakaom

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 4 u potpunosti dobijeni

Proizvodnja kod koje:

- su svi upotrebljeni materijali iz Glave 4 u potpunosti dobijeni,

- su svi upotrebljeni voćni sokovi (osim soka od ananasa, limete ili grejpfruta) iz tar. br. 2009 sa poreklom, i

- vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 5

ex 0502

Proizvodi životinjskog porekla, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; osim:

Pripremljene čekinje od pitomih ili divljih svinja

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 5 u potpunosti dobijeni

Čišćenje, dezinfekcija, sortiranje i ispravljanje čekinja i dlaka

 

Glava 6

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korenje i slično; sečeno cveće i ukrasno lišće

Proizvodnja kod koje:

- su svi upotrebljeni materijali iz Glave 6 u potpunosti dobijeni, i

- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 7

Povrće, korenje i krtole za jelo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 7 u potpunosti dobijeni

 

Glava 8

Voće za jelo, uključujući jezgrasto voće; kore agruma ili dinja i lubenica

Proizvodnja kod koje:

- je svo upotrebljeno voće (uključujući jezgrasto voće) u potpunosti dobijeno, i

- vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 9

Kafa, čaj, mate čaj i začini; osim:

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 9 u potpunosti dobijeni

 

0901

Kafa, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; ljuspice i opne kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja

 

0902

Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja

 

ex 0910

Mešavine začina

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja

 

Glava 10

Žitarice

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 10 u potpunosti dobijeni

 

ex Glava 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; skrob, inulin; gluten od pšenice; osim:

Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene žitarice, jestivo povrće, korenje i krtole (gomolje) iz tar. br. 0714 ili voće u potpunosti dobijeni

 

ex 1106

Brašno, griz i prah, od sušenog oljuštenog mahunastog povrća iz tar. br. 0713

Sušenje i mlevenje mahunastog povrća iz tar. br. 0708

 

Glava 12

Uljano semenje i plodovi; razno zrnevlje, seme i plodovi; industrijsko i lekovito bilje; slama i stočna hrana (kabasta)

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 12 u potpunosti dobijeni

 

1301

Šelak: prirodne gume, smole, gume-smole i uljane smole (npr.: balzami)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 1301 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgrušivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:

 

 

 

- Sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz biljnih proizvoda, modifikovani

Proizvodnja od nemodifikovane sluzi i sredstava za zgušnjavanje

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 14

Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 14 u potpunosti dobijeni

 

ex Glava 15

Masnoće i ulja životinjskog i biljnog porekla i proizvodi njihovog razlaganja; prerađene jestive masnoće; voskovi životinjskog i biljnog porekla; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

1501

Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i živinska masnoća, osim onih iz tar. br. 0209 ili 1503:

 

 

 

- Masnoće od kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 0203, 0206 ili 0207 ili od kostiju iz tar. br. 0506

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od mesa ili drugih jestivih klaničnih proizvoda od svinjskog mesa iz tar. br. 0203 ili 0206 ili od mesa i jestivih otpadaka od živine iz tar. br. 0207

 

1502

Masnoće od životinja vrste goveda, ovaca i koza, osim onih iz tar. br. 1503:

 

 

 

- Masnoće od kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 0201, 0202, 0204 ili 0206 ili od kostiju iz tar. br. 0506

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni

 

1504

Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

 

 

 

- Čvrste frakcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od drugih materijala iz tar. br. 1504

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni

 

ex 1505

Prečišćeni (rafinisani) lanolin

Proizvodnja od sirove masnoće od vune iz tar. br. 1505

 

1506

Ostale masti ili ulja životinjskog porekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

 

 

 

- Čvrste frakcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od drugih materijala iz tar. br. 1506

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni

 

1507 do 1515

Ulja biljnog porekla i njihove frakcije:

- Sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosovog oraha (kopre), ulje od palminog jezgra (koštice), ulje od "babasua", tungovo ulje, oitikika ulje, vosak smreče i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničke i industrijske namene, osim za proizvodnju hrane za ljudsku ishranu

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

- Čvrste frakcije, osim onih od jojoba ulja

Proizvodnja od drugih materijala iz tar. br. 1507 do 1515

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni

 

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni

Proizvodnja kod koje su:

- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni, i

- svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513

 

1517

Margarin, mešavine i preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave, podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. br. 1516

Proizvodnja kod koje su:

- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 4 u potpunosti dobijeni, i

- svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513

 

Glava 16

Prerađevine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka

Proizvodnja:

- od životinja iz Glave 1 i/ili

- kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni

 

ex Glava 17

Šećer i proizvodi od šećera; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 1701

Šećer od šećerne trske i šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju, sa dodatim sredstvima za aromatizaciju ili materijama za bojenje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

1702

Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom; karamel:

 

 

 

- Hemijski čista maltoza ili fruktoza

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od drugih materijala iz tar. br. 1702

 

 

- Ostali šećeri u čvrstom obliku, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali sa poreklom

 

ex 1703

Melase dobijene prilikom ekstrakcije ili rafinisanja šećera, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

1704

Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu), koji ne sadrže kakao

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 18

Kakao i proizvodi od kakaoa

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost ovih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

1901

Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada bez dodatka kakaoa ili sa dodatkom kakaoa u prahu u količini manjoj od 40% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tar. br. 0401 do 0404 bez dodatka kakao praha ili sa sadržajem kakaa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni:

 

 

 

- Ekstrakt slada

Proizvodnja od žitarica iz Glave 10

 

 

- Ostalo

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

1902

Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili na drukčije pripremljene, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljen ili nepripremljen:

 

 

 

- Sa sadržajem 20% ili manje po masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca

Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene žitarice i njihovi derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata), u potpunosti dobijeni

 

 

- Sa sadržajem više od 20% po masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca

Proizvodnja kod koje su:

- sve upotrebljene žitarice i njihovi derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata) u potpunosti dobijeni, i

- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni

 

1903

Tapioka i zamene tapioke pripremljeni od skroba u obliku ljuspica, zrnaca, perli i sličnih oblika

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od skroba od krompira iz tar. br. 1108

 

1904

Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr.: kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza), u zrnu ili u obliku pahuljica ili na drugi način obrađenog zrna (osim brašna, ječma i griza), prethodno kuvane ili drugačije pripremljene, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 1806,

- kod koje su sve upotrebljene žitarice i brašno (osim tvrde pšenice i kukuruza vrste Zea indurata i njihovih derivata) u potpunosti dobijeni, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

1905

Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafora, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz Glave 11

 

ex Glava 20

Proizvodi od povrća, voća, uključujući jezgrasto voće, i ostalih delova bilja, osim:

Proizvodnja kod koje je svo upotrebljeno voće, jezgrasto voće ili povrće u potpunosti dobijeno

 

ex 2001

Jam, slatki krompir i slični jestivi delovi bilja sa sadržajem najmanje 5% po masi skroba, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 2004 i ex 2005

Krompir u obliku brašna, griza, ljuspi, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

2006

Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi bilja, konzervisani u šećeru (suvi, glazirani ili kandirani)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 2008

- Jezgrasto voće, bez dodatka šećera ili alkohola

Proizvodnja kod koje je vrednost svog upotrebljenog jezgrastog voća sa poreklom i zrna uljarica iz tar. br. 0801, 0802 i 1202 do 1207, veća od 60% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Puter od kikirikija; mešavine od žitarica; palmina jezgra; kukuruz

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

- Ostalo, osim voća i jezgrastog voća kuvanog na drugi način, osim u vodi ili na pari, bez dodatka šećera, smrznuto

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

2009

Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 21

Razni proizvodi za ishranu; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja ili mate čaja i preparata na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje je sva cikorija koja se upotrebljava u potpunosti dobijena

 

2103

Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva; brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf):

 

 

 

- Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, može da se upotrebe brašno ili griz od slačice ili pripremljena slačica

 

 

- Brašno i griz od slačice i pripremljena slačica

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja

 

ex 2104

Supe i čorbe i preparati za te proizvode

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od pripremljenog ili konzervisanog povrća iz tar. br. 2002 do 2005

 

2106

Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 22

Pića, alkoholi i sirće; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje su svo upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa u potpunosti dobijeni

 

2202

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća iz tar. br. 2009

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje su svi upotrebljeni voćni sokovi (osim sokova od ananasa, limete ili grejpfruta) sa poreklom

 

2207

Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači; etil-alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 2207 ili 2208, i

- kod koje su svo upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali već sa poreklom, može da se upotrebi arak do 5% zapremine

 

2208

Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol; rakije, likeri i ostala alkoholna pića

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala iz tar. br. 2207 ili 2208, i

- kod koje su svo upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali već sa poreklom, može da se upotrebi arak do 5% zapremine

 

ex Glava 23

Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena hrana za životinje; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 2301

Brašno od kita; brašno, prah i pelete od riba ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobni za ljudsku ishranu

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni

 

ex 2303

Ostaci od proizvodnje skroba od kukuruza (isključujući koncentrisana močila) sa sadržajem belančevina preko 40% po masi, računato na suvi proizvod

Proizvodnja kod koje je sav upotrebljen kukuruz u potpunosti dobijen

 

ex 2306

Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom maslinovog ulja sa sadržajem više od 3% maslinovog ulja

Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene masline u potpunosti dobijene

 

2309

Proizvodi koji se upotrebljavaju za ishranu životinja

Proizvodnja kod koje su:

- sve upotrebljene žitarice, šećer ili melasa, meso ili mleko u potpunosti dobijeni, i

- svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni

 

ex Glava 24

Duvan i proizvodi zamene duvana; osim:

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 24 u potpunosti dobijeni

 

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duvana ili zamene duvana

Proizvodnja kod koje je najmanje 70% po masi upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 2401 sa poreklom

 

ex 2403

Duvan za pušenje

Proizvodnja kod koje je najmanje 70% po masi upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 2401 sa poreklom

 

ex Glava 25

So; sumpor; zemlja; kamen; gips; kreč i cement; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 2504

Prirodni kristalni grafit sa obogaćenim sadržajem ugljenika, prečišćen i mleven

Obogaćivanje sadržaja ugljenika, prečišćavanje i mlevenje sirovog kristalnog grafita

 

ex 2515

Mermer, samo sečen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog), debljine do 25 cm

Rezanje mermera debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isečen)

 

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, peščar i ostali kamen za spomenike, građevinarstvo i drugo, sečen testerom ili na drugi način u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog) debljine do 25 cm

Rezanje kamena, debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isečen)

 

ex 2518

Dolomit, pečen

Pečenje nepečenog dolomita

 

ex 2519

Usitnjen prirodni magnezijum-karbonat (magnezit) u hermetički zapečaćenim kontejnerima i magnezijum-oksid, čist ili nečist, osim topljenog magnezijum-oksida ili sintermagnezita

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, dozvoljena je upotreba prirodnog magnezijum-karbonata (magnezita)

 

ex 2520

Gips posebno pripremljen za zubarstvo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 2524

Prirodna azbestna vlakna

Proizvodnja od minerala azbesta (azbestnog koncentrata)

 

ex 2525

Liskun u prahu

Mlevenje liskuna ili otpadaka od liskuna

 

ex 2530

Zemljane boje, pečene ili u prahu

Pečenje ili mlevenje zemljanih boja

 

Glava 26

Rude, zgure i pepeli

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 27

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenozne materije; mineralni voskovi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 2707

Ulja, kod kojih masa aromatskih sastojaka prelazi masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobijenim destilacijom katrana kamenog uglja na visokoj temperaturi, od kojih više od 65% zapr. destiliše na temperaturi od 250°C (uključujući mešavine esencije nafte i benzola), namenjena za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa(1)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 2709

Sirova ulja dobijena od bitumenoznih minerala

Suva destilacija bitumenoznih materijala

 

2710

Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, osim sirovih; proizvodi na drugom mestu nepomenuti ili

obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, ako predstavljaju osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa(2)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

2711

Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa(3)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

2712

Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa(4)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

2713

Naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci iz nafte ili iz ulja od bitumenoznih minerala

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa(5)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

2714

Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenozni i uljni škriljci i ter-pesak; asfaltiti i asfaltne stene

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa(6)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

2715

Bitumenske mešavine na bazi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, bitumena od nafte, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr.: bitumen kit, "cutbacks")

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa(7)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

1Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodne napomene 7.1 i 7.3.
2Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodnu napomenu 7.2.
3Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodnu napomenu 7.2.
4Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodnu napomenu 7.2.
5Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodne napomene 7.1 i 7.3.
6Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodne napomene 7.1 i 7.3.
7Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodne napomene 7.1 i 7.3.

ex Glava 28

Neorganski hemijski proizvodi; organska i neorganska jedinjenja plemenitih metala, metala retkih zemlji, radioaktivnih elemenata ili izotopa; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 2805

"Misch-metal"

Proizvodnja elektrolitičkim ili termalnim postupkom, kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 2811

Sumpor-trioksid

Proizvodnja od sumpordioksida

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 2833

Sulfat aluminijuma

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 2840

Natrijum-perborat

Proizvodnja od disodium-tetraborat pentahidrata

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 2852

- Jedinjenja žive internih etera i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2909 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

- Jedinjenja žive nukleinskih kiselina i njihovih soli, hemijski određena ili neodređena; ostala heterociklična jedinjenja

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2852, 2932, 2933 i 2934 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 29

Organski hemijski proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 2901

Aciklični ugljovodonici za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa(8)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 2902

Ciklani i cikleni (osim azulena), benzol, toluol, ksiloli, za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa(9)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 2905

Alkoholati metala od alkohola iz ovog tar. br. i od etil-alkohola

Proizvodnja od materijala iz bilo kod tar. br., uključujući i od ostalih materijale iz tar. br. 2905. Međutim, mogu da se upotrebe alkoholati metala iz ovog tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

2915

Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2915 i 2916 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 2932

- Unutrašnji etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2909 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ciklični acetali i unutrašnji hemiacetali i njihovi halogeni, sulfo-, nitro-, nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br.

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

2933

Heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom ili heteroatomima azota

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2932 i 2933 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli hemijski definisane ili nedefinisane; ostala heterociklična jedinjenja

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2932, 2933 i 2934 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 2939

Koncentrati od slamki maka sa sadržajem ne manje od 50% po masi alkaloida

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

8Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodne napomene 7.1 i 7.3.
9Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodne napomene 7.1 i 7.3

ex Glava 30

Farmaceutski proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za upotrebu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserum i ostale frakcije krvi i modifikovani imunološki proizvodi, bilo da su dobijeni putem biotehnoloških procesa ili ne; vakcine, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasaca) i slični proizvodi:

 

 

 

- Proizvodi koji se sastoje od dva ili više sastojaka, koji su pomešani za upotrebu u terapeutske ili profilaktičke svrhe, ili nepomešani proizvodi za ove svrhe, pripremljeni u odmerene doze, ili u oblike ili pakovanja za maloprodaju

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, materijali istog naimenovanja kao i proizvod mogu da se upotrebe pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo:

 

 

 

- - ljudska krv

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, materijali istog naimenovanja kao i proizvod mogu da se upotrebe pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

-- životinjska krv pripremljena za terapeutske ili profilaktičke svrhe

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, materijali istog naimenovanja kao i proizvod mogu da se upotrebe pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

-- frakcije krvi, osim antiseruma, hemoglobina i krvnih globulina i serumskih globulina

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, materijali istog naimenovanja kao i proizvod mogu da se upotrebe pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

-- hemoglobin, krvni globulini i serumski globulini

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, materijali istog naimenovanja kao i proizvod mogu da se upotrebe pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

-- ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, materijali istog naimenovanja kao i proizvod mogu da se upotrebe pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

3003 i 3004

Lekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 3002, 3005 ili 3006):

 

 

 

- Dobijeni od amikacina iz tar. br. 2941

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 3003 i 3004, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veće od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz tar. br. 3003 i 3004, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% od cene proizvoda franko fabrika

 

ex 3006

Farmaceutski otpaci kako se navode u Napomeni 4(i) uz ovu glavu

Proizvod zadržava poreklo u skladu sa svojim izvornim svrstavanjem

 

 

- Sterilna hirurška ili zubarska sredstva za sprečavanje adhezije, bez obzira da li se mogu apsorbovati ili ne:

 

 

 

-- izrađena od plastične mase

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika(10)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

-- izrađena od tkanine

Proizvodnja od(11):

- prirodnih vlakana,

- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

 

- Sredstva za koja se može utvrditi da se koriste za stome

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

10U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3901 do 3906 i od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3907 do 3911, ovo ograničenje se primenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.
11Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

ex Glava 31

Đubriva; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3105

Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa-azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili sličnih oblika ili u pakovanjima do 10 kg bruto mase, osim:

- natrijum-nitrata

- kalcijum-cijanamida

- kalijum sulfata

- magnezijum-kalijum sulfata

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 32

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; boje, pigmenti i ostale materije za bojenje; pripremljena premazna sredstva i lakovi; kitovi i druge zaptivne mase, štamparske boje i mastila; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3201

Tanini i njihove soli, etri, estri i ostali derivati

Proizvodnja od ekstrakta za štavljenje, biljnog porekla

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

3205

Lak-boje; preparati predviđeni napomenom 3 uz ovu glavu, na bazi lak-boja(12)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 3203, 3204 i 3205. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 3205, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

12U napomeni 3 uz Glavu 32 navodi se da su to preparati koji se upotrebljavaju za bojenje bilo kog materijala ili se upotrebljavaju kao sastojci u proizvodnji preparata za bojenje, pod uslovom da se ne svrstavaju u neki drugi tar. br. u Glavi 32.

ex Glava 33

Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

3301

Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući tzv. "concretes" i čista ulja; rezinoidi, ekstrahovane uljane smole, koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeterskim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja, vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od materijala različite "grupe"(13) ovog tar. br. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz iste grupe, kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

13Pod pojmom "grupa" podrazumeva se bilo koji deo tarifnog broja koji je od ostalog dela odvojen znakom tačka-zarez.

ex Glava 34

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, veštački voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, sveće i slični proizvodi, paste za modeliranje, "zubarski voskovi" i zubarski preparati na bazi gipsa; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3403

Preparati za podmazivanje koji sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala

Postupak rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa(14)

ili

Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3404

Veštački voskovi i pripremljeni voskovi:

 

 

 

- Na bazi parafina, naftnih voskova, voskova dobijenih od bitumenoznih minerala, presovanog parafina ili parafina sa odstranjenim uljem

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od:

- hidrogenizovanih ulja iz tar. br. 1516, koja imaju svojstva voska,

- masnih kiselina, koje nisu definisane ili industrijskih masnih alkohola, koji imaju svojstva voskova, iz tar. br. 3823, i

- materijala iz tar. br. 3404

Međutim, ovi materijali mogu da se upotrebe, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

14Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodne napomene 7.1 i 7.3.

ex Glava 35

Belančevinaste materije; modifikovani skrobovi; lepkovi; enzimi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

3505

Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (npr. preželatinizovani i esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova:

 

 

 

- Skrobni etri i estri

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3505

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala iz tar. br. 1108

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3507

Pripremljeni enzimi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 36

Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne legure; zapaljivi preparati

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 37

Proizvodi za fotografske i kinematografske svrhe; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

3701

Fotografske ploče i plan-filmovi, osetljivi na svetlost, neosvetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osetljivi na svetlost, neosvetljeni, u kasetama ili bez kaseta:

 

 

 

- Plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju u boji, u kasetama

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 3701 ili 3702. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u tar. br. 3702, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 3701 ili 3702. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u tar. br. 3701 i 3702, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

3702

Fotografski filmovi u rolnama osetljivi na svetlost, neosvetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; filmovi u rolnama za trenutne (brze) fotografije, osetljivi na svetlost, neosvetljeni

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3701 i 3702

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

3704

Fotografske ploče, filmovi, hartije, karton i tekstil osvetljeni ali nerazvijeni

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3701 do 3704

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 38

Razni proizvodi hemijske industrije; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3801

- Koloidni grafit u rastvoru ulja i polukoloidni grafit; ugljenične paste za elektrode

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Grafit u obliku paste, gde mešavina grafita i mineralnih ulja učestvuje sa više od 30% po masi

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 3403 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3803

Tal-ulje, rafinisano

Rafinisanje sirovog tal-ulja

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3805

Sulfatno terpentinsko ulje, prečišćeno

Prečišćavanje destilacijom ili rafinisanjem sirovog sulfatnog terpentinskog ulja

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3806

Smolni estri

Proizvodnja od smolnih kiselina

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3807

Katran od drveta (smola od katrana od drveta)

Destilacija katrana od drveta

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (na primer, sumporisane trake, fitilji, sveće i hartija za ubijanje muva)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3809

Sredstva za doradu, nosači boja, odnosno sredstva za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (na primer, sredstva za apreturu i nagrizanje) koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože i sličnim industrijama, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3810

Preparati za dekapiranje metalnih površina; topitelji i drugi pomoćni preparati za lemljenje i zavarivanje; praškovi i paste za lemljenje i zavarivanje koji se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgro ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3811

Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoziteta, preparati za sprečavanje korozije i ostali pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tečnosti koje se upotrebljavaju za iste svrhe kao mineralna ulja:

 

 

 

- Pripremljeni aditivi za ulja za podmazivanje, koji sadrže naftna ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 3811 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3812

Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni plastifikatori za gumu i plastične mase, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; preparati za sprečavanje oksidacije i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3813

Preparati i punjenja za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3814

Složeni organski rastvarači i razređivači, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; pripremljena sredstva za skidanje premazanih sredstava ili lakova

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3818

Hemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; hemijska jedinjenja dopirana za upotrebu u elektronici

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3819

Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi naftnog ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3820

Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 3821

Pripremljene podloge za razvoj i održavanje mikroorganizama (uključujući viruse i slično) ili biljnih, ljudskih ili životinjskih ćelija

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3822

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, bez obzira da li su na podlozi ili ne, osim onih iz tar. br. 3002 ili 3006; overeni referentni materijali

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:

 

 

 

- Industrijske monokarbonske masne kiseline, kisela ulja od rafinacije

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

- Industrijski masni alkoholi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od drugih materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3823

 

3824

Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske industrije ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni:

 

 

 

- Sledeći proizvodi iz ovog tar. br.:

-- pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra na bazi prirodnih smolnih proizvoda

-- naftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri

-- sorbitol, osim sorbitola iz tar. br. 2905

-- naftni sulfonati, isključujući naftne sulfonate alkalnih metala, amonijuma ili etanolamina; tiofenovane sulfonske kiseline iz ulja koja su dobijena od bitumenoznih minerala i njihove soli

-- izmenjivači jona

-- apsorpciona sredstva za vakuum cevi

-- alkalni oksid gvožđa za prečišćavanje gasa

-- tekući amonijum gas i upotrebljen oksid dobijen prečišćavanjem gasa od uglja

-- sulfonaftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri

-- Fuzelovo i Dipelovo ulje

-- mešavine soli koje sadrže različite anione

-- paste za kopiranje na bazi želatina, uključujući i na podlozi od hartije ili tekstila

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3901 do 3915

Plastične mase u primarnim oblicima, otpaci, strugotina i ostaci od plastičnih masa; osim onih iz tar. br. ex 3907 i 3912, za koje važe dole navedena pravila

 

 

 

- Proizvodi adicione homopolimerizacije, gde samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera

Proizvodnja kod koje:

- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i

- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika(15)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika(16)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

ex 3907

- Kopolimer, od polikarbonata i akrilonitril-butadien-stirolnog kopolimera (ABS)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika(17)

 

 

- Poliester

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika i/ili proizvodnja od polikarbonata tetrabroma (bisfenol A)

 

15U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3901 do 3906 i od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3907 do 3911, ovo ograničenje se primenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.
16U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3901 do 3906 i od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3907 do 3911, ovo ograničenje se primenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.
17U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3901 do 3906 i od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3907 do 3911, ovo ograničenje se primenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.

3912

Celuloza i njeni hemijski derivati na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima

Proizvodnja kod koje vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

3916 do 3921

Poluproizvodi i proizvodi od plastičnih masa; osim proizvoda iz tar. br. ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921, za koje važe dole navedena pravila:

 

 

 

- Pljosnati proizvodi, koji su obrađeni na drugi način, a ne samo površinski obrađeni ili koji su sečeni u oblike različite od pravougaonih (uključujući i kvadratne); ostali proizvodi, koji su obrađeni na drugi način, a ne samo površinski obrađeni

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo:

 

 

 

- - proizvodi adicione homopolimerizacije, gde samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera

Proizvodnja kod koje:

- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i

- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika(18)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

- - ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika(19)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

18U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3901 do 3906 i od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3907 do 3911, ovo ograničenje se primenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.
19U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3901 do 3906 i od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3907 do 3911, ovo ograničenje se primenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.

ex 3916 i

ex 3917

Profilni oblici i cevi

Proizvodnja kod koje:

- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i

- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz istog tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

ex 3920

- Listovi ili filmovi jonomera

Proizvodnja od termoplastične delimične soli koja je kopolimer etilena i metakrilne kiseline, delimično neutralizovana jonima metala, uglavnom cinka i natrijuma

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

- Listovi od regenerisane celuloze, poliamida ili polietilena

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 3921

Folije od plastičnih masa, metalizovane

Proizvodnja od visoko transparentne poliesterske folije, debljine manje od 23 mikrona(20)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

20 Sledeće folije smatraće se visoko transparentnim: folije čija je optička propustljivost, ako se meri prema ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (tj. Hazefaktor), manja od 2%.

3922 do 3926

Proizvodi od plastičnih masa

Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 40

Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 4001

Laminirane ploče od krep gume za cipele

Laminiranje listova prirodnog kaučuka

 

4005

Mešavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala, osim prirodnog kaučuka, nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

4012

Protektirane ili upotrebljavane spoljne pneumatske gume; pune gume ili gume sa vazdušnim komorama, gazeći sloj (izmenjivi protektori) i zaštitni ulošci (pojasevi), od gume:

 

 

 

- Protektirane gume, pune gume ili gume sa vazdušnim komorama, od gume

Protektiranje upotrebljenih guma

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 4011 i 4012

 

ex 4017

Proizvodi od tvrde gume

Proizvodnja od tvrde gume

 

ex Glava 41

Sirova krupna i sitna koža sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) i štavljena koža, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 4102

Sirova ovčija ili jagnjeća koža, bez vune

Uklanjanje vune sa ovčijih i jagnjećih koža sa vunom

 

4104 do 4106

Štavljena ili okorela ("crust") koža, bez vune ili dlake, sečena ili nesečena, ali dalje neobrađivana

Ponovno štavljenje kože,

ili

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

4107,

4112 i 4113

Koža dalje obrađena posle štavljenja ili okoravanja uključujući sušenu kožu, bez vune, sečenu ili nesečenu, osim kože iz tar. br. 4114

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 4104 do 4113

 

ex 4114

Lakovana koža i lakovana laminirana koža; metalizovana koža

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 4104 do 4106, 4107, 4112 ili 4113, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 42

Proizvodi od kože, sedlarski i sarački proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični kontejneri; proizvodi od životinjskih creva (osim od svilenog ketguta)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 43

Prirodno i veštačko krzno; proizvodi od krzna; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 4302

Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:

 

 

 

- Ploče, krstovi i slični oblici

Beljenje ili bojenje, sa sečenjem ili sastavljanjem od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna

 

4303

Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krzna

Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna iz tar. br. 4302

 

ex Glava 44

Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 4403

Drvo, grubo obrađeno učetvoreno

Proizvodnja od trupaca sa korom ili bez kore ili samo otesano

 

ex 4407

Drvo obrađeno po dužini, rezanjem, glodanjem ili sečenjem ili ljuštenjem, debljine preko 6 mm, rendisano, brušeno ili spojeno na krajevima

Rendisanje, brušenje ili spajanje na krajevima

 

ex 4408

Listovi furnira (uključujući dobijene rezanjem laminiranog drveta) i listovi za šper ploče debljine do 6 mm, spojeni, i ostalo drvo dužno rezano, sečeno na nožu ili ljušteno, debljine do 6 mm rendisano, brušeno ili spojeno na krajevima

Spajanje, rendisanje, brušenje, spajanje na krajevima

 

ex 4409

Drvo, profilisano po dužini bilo koje ivice ili lica, uključujući brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno:

 

 

 

- Brušeno ili spojeno na krajevima

Brušenje ili spajanje na krajevima

 

 

- Oblikovane lajsne i venci

Prerada u oblik lajsni ili venaca

 

ex 4410 do ex 4413

Lajsne i venci od drveta za predmete domaćinstva, okvire za unutrašnju dekoraciju

Prerada u oblik lajsni ili venaca

 

ex 4415

Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta

Proizvodnja od dasaka koje nisu isečene na određenu veličinu

 

ex 4416

Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i njihovi delovi, od drveta

Proizvodnja od duga, dalje neobrađenih, osim sečenih testerom na dve glavne površine

 

ex 4418

- Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo, od drveta

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti ploče sa saćem, šindra rezana ili cepana

 

 

- Lajsne i venci

Prerada u oblik lajsni ili venaca

 

ex 4421

Drvca za šibice; drveni ekserčići i klinčići za obuću

Proizvodnja od drveta iz bilo kog tar. br., osim od drvene žice iz tar. br. 4409

 

ex Glava 45

Pluta i proizvodi od plute; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

4503

Proizvodi od prirodne plute

Proizvodnja od plute iz tar. br. 4501

 

Glava 46

Proizvodi od slame i esparta ili od ostalih materijala za pletarstvo; korparski i pletarski proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

Glava 47

Celuloza od drveta ili drugih vlaknastih celuloznih materijala; hartija i karton (otpaci i ostaci) za ponovnu preradu

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 48

Hartija i karton; proizvodi od hartijine pulpe, hartije ili kartona; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 4811

Hartija i karton, špartani, sa linijama ili kockama

Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47

 

4816

Karbon hartija, samokopirajuća hartija i ostale hartije za kopiranje ili prenošenje (osim onih iz tar. br. 4809), matrice za umnožavanje i ofset ploče od hartije, u kutijama ili bez kutija

Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47

 

4817

Koverti, pisma-koverti, dopisnice i karte za dopisivanje od hartije ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, kesicama, notesima i sličnim pakovanjima od hartije ili kartona

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 4818

Toaletna hartija

Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47

 

ex 4819

Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartije, kartona, celulozne vate i listova ili traka od celuloznih vlakana

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 4820

Blokovi listova za pisanje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 4823

Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike

Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47

 

ex Glava 49

Štampane knjige; novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije; rukopisi, kucani tekstovi i planovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

4909

Štampane ili ilustrovane poštanske razglednice; čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata ili ukrasa

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 4909 ili 4911

 

4910

Kalendari svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove:

 

 

 

- Takozvani "večni" kalendari sa zamenjivim blokovima montiranim na podlozi ili postolju od drugog materijala, osim od hartije ili kartona

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 4909 ili 4911

 

ex Glava 50

Svila; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 5003

Otpaci od svile (uključujući čaure nepodesne za odmotavanje, otpatke prediva i raščupane tekstilne materijale), vlačeni ili češljani

Vlačenje ili češljanje otpadaka od svile

 

5004 do ex 5006

Svileno predivo i prediva od otpadaka svile

Proizvodnja od:(21)

- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za izradu hartije

 

5007

Tkanine od svile ili od otpadaka od svile:

 

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima

Proizvodnja od jednožičnog prediva(22)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od:(23)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- hartije

ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

21Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
22Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
23Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

ex Glava 51

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; predivo i tkanine od konjske dlake; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

5106 do 5110

Predivo od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake

Proizvodnja od: (24)

- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za izradu hartije

 

5111 do 5113

Tkanine od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake:

 

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima

Proizvodnja od jednožičnog prediva(25)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od: (26)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- hartije

ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

24Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
25Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
26Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

ex Glava 52

Pamuk; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

5204 do 5207

Predivo i konac od pamuka

Proizvodnja od:(27)

- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za izradu hartije

 

5208 do 5212

Tkanine od pamuka:

 

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima

Proizvodnja od jednožičnog prediva (28)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od: (29)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- hartije

ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

27Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
28 Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
29 Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

ex Glava 53

Ostala biljna tekstilna vlakna; predivo od hartije i tkanine od prediva od hartije; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

5306 do 5308

Predivo od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; predivo od hartije

Proizvodnja od: (30)

- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za izradu hartije

 

5309 do 5311

Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od prediva od hartije:

 

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima

Proizvodnja od jednožičnog prediva (31)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od: (32)

- prediva od kokosovog vlakna,

- juta prediva,

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- hartije

ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

30Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
31Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
32Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

5401 do 5406

Predivo, monofilamenti i konac od veštačkih ili sintetičkih filamenata

Proizvodnja od: (33)

- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za izradu hartije

 

5407 i 5408

Tkanine od prediva veštačkih ili sintetičkih filamenata:

 

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima

Proizvodnja od jednožičnog prediva (34)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od: (35)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- hartije

ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

33Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
34Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
35Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

5501 do 5507

Veštačka ili sintetička sečena vlakna

Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

5508 do 5511

Predivo i konac za šivenje od veštačkih ili sintetičkih vlakana, sečenih (štapel)

Proizvodnja od: (36)

- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za izradu hartije

 

5512 do 5516

Tkanine od veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana:

 

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima

Proizvodnja od jednožičnog prediva (37)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od: (38)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- hartije

ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje; završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

36Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
37Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
38Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

ex Glava 56

Vata, filc i netkani materijal; specijalna prediva; kanapi, užad, konopci i kablovi i proizvodi od njih; osim:

Proizvodnja od: (39)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za proizvodnju hartije

 

5602

Filc, uključujući impregnisan, prevučen, ili laminiran:

 

 

 

- Iglani filc

Proizvodnja od: (40)

- prirodnih vlakana, ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

Međutim, smeju se koristiti:

- polipropilenski filament iz tar. br. 5402,

- polipropilenska sečena vlakna iz tar. br. 5503 ili 5506,

ili

- kablovi od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 5501,

kod kojih je, u svim slučajevima, numeracija svakog filamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od: (41)

- prirodnih vlakana

- sečenih vlakana dobijenih od kazeina,

ili

- hemijskih materija ili tekstilne celuloze

 

5604

Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilno predivo, trake i slično iz tar. br. 5404 ili 5405, impregnisani, prevučeni, obloženi gumom ili plastičnom masom:

 

 

 

- Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom

Proizvodnja od gumenih niti i korda koji nisu prekriveni tekstilnim materijalom

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od: (42)

- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za proizvodnju hartije

 

5605

Metalizovano predivo, uključujući obavijeno predivo, koje se sastoji od tekstilnog prediva, traka ili sličnih oblika iz tar. br. 5404 ili 5405, kombinovanih sa metalom u obliku niti, traka ili praha ili prekrivenih metalom

Proizvodnja od: (43)

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana, nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za proizvodnju hartije

 

5606

Obavijeno predivo, obavijene trake i slični oblici iz tar. br. 5404 ili 5405 (osim obavijenih proizvoda iz tar. br. 5605 i obavijenog prediva od konjske dlake iz grive i repa); žanila predivo (uključujući flokovano žanila predivo); efektno zamkasto predivo

Proizvodnja od: (44)

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih vlakana nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne pulpe,

ili

- materijala za izradu hartije

 

39Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
40Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
41Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
42Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
43Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
44Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

Glava 57

Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači:

 

 

 

- Od iglanog filca

Proizvodnja od: (45)

- prirodnih vlakana, ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

Međutim, smeju se koristiti:

- polipropilenski filament iz tar. br. 5402,

- polipropilenska vlakna iz tar. br. 5503 ili 5506, ili

- kablovi od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 5501,

kod kojih je, u svim slučajevima, numeracija svakog filamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Tkanine od jute smeju se koristiti kao podloga

 

 

- Od ostalog filca

Proizvodnja od: (46)

- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od: (47)

- prediva od kokosovog vlakna ili jute,

- sintetičkog ili veštačkog filament prediva,

- prirodnih vlakana,

ili

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje

Tkanine od jute smeju se koristiti kao podloga

 

45Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
46Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
47Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

ex Glava 58

Specijalne tkanine; taftovani tekstilni materijali; čipke; tapiserija; pozamanterija; vez; osim:

 

 

 

- Kombinovani, sa gumenim nitima

Proizvodnja od jednožičnog prediva: (48)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od: (49)

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih vlakana sečenih, koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost upotrebljenog neštampanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

5805

Tapiserije ručno tkane (vrsta: goblena, flandrija, bove, obison i slične) i tapiserije iglom rađene (npr: sitnim bodom, unakrsnim bodom), uključujući i konfekcionirane

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

5810

Vez u metraži, u trakama ili motivima

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

48Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
49Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

5901

Tekstilni materijali prevučeni lepkom ili skrobnim materijama, koji se upotrebljavaju za spoljno povezivanje knjiga ili za slične svrhe; tkanine za kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; bugram i slični kruti tekstilni materijali koji se koriste za izradu šešira

Proizvodnja od prediva

 

5902

Kord tkanine za spoljne pneumatske gume od prediva od najlona ili drugih poliamida, poliestera ili viskoznog rajona, velike jačine:

 

 

 

- Sa sadržajem do 90% po masi tekstilnih materijala

Proizvodnja od prediva

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

5903

Tekstilni materijali impregnisani, premazani, prevučeni ili prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tar. br. 5902

Proizvodnja od prediva

ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost upotrebljenog neštampanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

5904

Linoleum, uključujući sečen u oblike; podni pokrivači na tekstilnoj podlozi, premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj, uključujući sečene u oblike

Proizvodnja od prediva (50)

 

50Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

5905

Zidni tapeti od tekstila:

 

 

 

- Impregnisani, premazani, prekriveni ili laminirani gumom, plastičnim ili drugim materijalima

Proizvodnja od prediva

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od: (51)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost upotrebljenog neštampanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

51Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

5906

Kaučukovani ili gumirani tekstilni materijali, osim onih iz tar. br. 5902:

 

 

 

- Pleteni ili kukičani tekstilni materijali

Proizvodnja od: (52)

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

 

- Ostali tekstilni materijali izrađeni od prediva od sintetičkih filamenata, koji sadrže više od 90% tekstilnih materijala po masi

Proizvodnja od hemijskih materijala

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od prediva

 

52Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

5907

Tekstilni materijali na drugi način impregnisani, premazani, prevučeni ili prekriveni; platna slikana za pozorišne kulise, podloge od tekstilnih materijala za ateljea ili slično

Proizvodnja od prediva

ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost upotrebljenog neštampanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

5908

Fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za lampe, peći, upaljače, sveće i slično; čarapice za gasno osvetljenje i cevasto pleteni materijali za čarapice, impregnisani ili neimpregnisani:

 

 

 

- Čarapice za gasno osvetljenje, impregnisane

Proizvodnja od cevasto pletenog materijala za gasno osvetljenje

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

5909 do 5911

Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu:

 

 

 

- Diskovi ili prstenovi za poliranje, osim od filca iz tar. br. 5911

Proizvodnja od prediva ili otpadaka od tekstilnih materijala ili krpa iz tar. br. 6310

 

 

- Tkanine, koje se najčešće upotrebljavaju u proizvodnji hartije ili za druge tehničke svrhe, postavljene ili ne, impregnisane, odnosno prevučene ili ne, cevaste ili beskonačne sa jednožičnom ili višežičnom osnovom i/ili potkom, ili ravno tkane sa višestrukom osnovom i/ili potkom iz tar. br. 5911

Proizvodnja od: (53)

- prediva od kokosovog vlakna,

- sledećih materijala:

-- prediva od politetrafluoroetilena, (54)

-- prediva, višežičnog, od poliamida, prevučenog, impregnisanog ili pokrivenog fenolnom smolom,

-- prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana aromatizovanih poliamida, koja su dobijena polikondenzacijom m-fenilenediamina i izoftalne kiseline,

-- monofila politetrafluoretilena, (55)

-- prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana od poli-p-fenilen tereftalamida,

-- prediva od staklenih vlakana prevučenog fenolnom smolom i obavijenog predivom od akrila, (56)

-- kopoliester monofilamenata od poliestera i smole tereftalne kiseline i 1,4 cikloheksanedietanola i izoftalne kiseline,

-- prirodnih vlakana,

-- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili

-- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od: (57)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

53Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
54Upotreba ovog materijala ograničena je na proizvodnju tkanina koje se koriste u proizvodnji papira.
55Upotreba ovog materijala ograničena je na proizvodnju tkanina koje se koriste u proizvodnji papira.
56Upotreba ovog materijala ograničena je na proizvodnju tkanina koje se koriste u proizvodnji papira.
57Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

Glava 60

Pleteni ili kukičani materijali

Proizvodnja od: (58)

- prirodnih vlakana,

- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

58Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

Glava 61

Odeća i pribor za odeću, pleteni ili kukičani:

 

 

 

- Dobijeni šivenjem ili na drugi način sastavljanjem dva ili više komada pletenog ili kukičanog materijala koji je iskrojen u potrebnom obliku ili direktno dobijen u odgovarajućem obliku

Proizvodnja od prediva (59) (60)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od: (61)

- prirodnih vlakana,

- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

59Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
60Pogledati Uvodnu napomenu 6.
61Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

ex Glava 62

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 i ex 6211

Odeća i pribor za odeću, nepleteni i nekukičani; osim:

 

Proizvodnja od prediva (62) (63)

 

 

Odeća za žene, devojčice i bebe i pribor za odeću za bebe, vezeni

Proizvodnja od prediva (64)

ili

Proizvodnja od nevezenih tekstilnih materijala, pod uslovom da vrednost upotrebljenih nevezenih tekstilnih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (65)

 

ex 6210 i ex 6216

Vatrootporna oprema od materijala prevučenog folijom od aluminizovanog poliestera

Proizvodnja od prediva (66)

ili

Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala, pod uslovom da vrednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (67)

 

6213 i 6214

Maramice, maramice za džep, šalovi, ešarpe, marame, šamije, velovi i slični proizvodi:

 

 

 

- Vezeni

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (68) (69)

ili

Proizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da vrednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (70)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (71) (72)

ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost svih korišćenih neštampanih roba iz tar. br. 6213 i 6214 nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

6217

Ostali gotov pribor za odeću; delovi odeće ili pribora za odeću, osim onih iz tar. br. 6212:

 

 

 

- Vezeni

Proizvodnja od prediva (73)

ili

Proizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da vrednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (74)

 

 

- Vatrootporna oprema od materijala prevučenog folijom od aluminizovanog poliestera

Proizvodnja od prediva (75)

ili

Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala pod uslovom da vrednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (76)

 

 

- Postava za kragne, manžetne, skrojena

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od prediva (77)

 

62Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
63Pogledati Uvodnu napomenu 6.
64Pogledati Uvodnu napomenu 6.
65Pogledati Uvodnu napomenu 6.
66Pogledati Uvodnu napomenu 6.
67Pogledati Uvodnu napomenu 6.
68Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
69Pogledati Uvodnu napomenu 6.
70Pogledati Uvodnu napomenu 6.
71Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
72 Pogledati Uvodnu napomenu 6.
73Pogledati Uvodnu napomenu 6.
74 Pogledati Uvodnu napomenu 6.
75Pogledati Uvodnu napomenu 6.
76Pogledati Uvodnu napomenu 6.
77Pogledati Uvodnu napomenu 6.

ex Glava 63

Ostali gotovi proizvodi od tekstila; setovi; iznošena i dotrajala odeća i dotrajali proizvodi od tekstila; krpe; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

6301 do 6304

Ćebad, pokrivači, posteljno rublje, itd. zavese itd.; ostali proizvodi za unutrašnje opremanje:

 

 

 

- Od filca, od netkanih materijala

Proizvodnja od: (78)

- prirodnih vlakana,

ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

 

- Ostali:

 

 

 

-- vezeni

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (79) (80)

ili

Proizvodnja od nevezenih materijala (osim pletenih ili kukičanih), pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

 

-- ostalo

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (81) (82)

 

6305

Vreće i vrećice za pakovanje robe

Proizvodnja od: (83)

- prirodnih vlakana,

- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

6306

Cerade, platneni krovovi i spoljne platnene roletne (tende); šatori; jedra (za plovila, daske za jedrenje ili suvozemna vozila); proizvodi za kampovanje:

 

 

 

- Od netkanih materijala

Proizvodnja od: (84) (85)

- prirodnih vlakana,

ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (86) (87)

 

6307

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odeću

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

6308

Setovi koji se sastoje od komada tkanine i prediva s priborom ili bez pribora, za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stoljnjaka i salveta ili sličnih proizvoda od tekstila, pripremljeni u pakovanjima za prodaju na malo

Svaki proizvod u setu mora da zadovoljava pravilo koje bi se na njega primenilo i da nije u setu. Međutim, u setu mogu da budu proizvodi bez porekla, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika

 

78Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
79Pogledati Uvodnu napomenu 6.
80Za pletene ili kukičane proizvode, neelastične, niti gumirane, dobijene šivenjem ili spajanjem komada pletenih ili kukičanih materijala (sečeni ili kukičani neposredno u oblike), pogledati Uvodnu napomenu 6.
81Pogledati Uvodnu napomenu 6.
82Za pletene ili kukičane proizvode, neelastične, niti gumirane, dobijene šivenjem ili spajanjem komada pletenih ili kukičanih materijala (sečeni ili kukičani neposredno u oblike), pogledati Uvodnu napomenu 6.
83Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
84Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
85Pogledati Uvodnu napomenu 6.
86Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
87Pogledati Uvodnu napomenu 6.

ex Glava 64

Obuća, kamašne i slični proizvodi, delovi tih proizvoda; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od spojenih gornjišta pričvršćenih na unutrašnje đonove ili na druge komponente đona iz tar. br. 6406

 

6406

Delovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim đonovima); izmenljivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; kamašne, uvijače i slični proizvodi i njihovi delovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 65

Šeširi, kape i ostale pokrivke za glavu i njihovi delovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

6505

Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili kukičani, ili izrađeni od čipke, filca ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od traka), uključujući postavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kog materijala, uključujući postavljene ili ukrašene

Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana (88)

 

88 Pogledati Uvodnu napomenu 6.

ex Glava 66

Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači i njihovi delovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

6601

Kišobrani i suncobrani (uključujući i štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 67

Perje i paperje, preparirano i proizvodi izrađeni od perja i paperja; veštačko cveće; proizvodi od ljudske kose

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 68

Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, azbesta, liskuna i sličnih materijala; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 6803

Proizvodi od škriljca ili od aglomerisanog škriljca

Proizvodnja od obrađenog škriljca

 

ex 6812

Proizvodi od azbesta; proizvodi od mešavina na bazi azbesta ili mešavina na bazi azbesta i magnezijum-karbonata

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja

 

ex 6814

Proizvodi od liskuna, uključujući i od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna na podlozi od hartije, kartona ili ostalih materijala

Proizvodnja od obrađenog liskuna (uključujući i od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna)

 

Glava 69

Keramički proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 70

Staklo i proizvodi od stakla; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 7003, ex 7004 i ex 7005

Staklo sa nereflektujućim slojem

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001

 

7006

Staklo iz tar. br. 7003, 7004 ili 7005, savijeno, sa obrađenim ivicama, gravirano, bušeno, emajlirano ili drugačije obrađeno, ali neuokvireno niti spojeno sa drugim materijalima:

 

 

 

- Podloge staklenih ploča, prevučene dielektričnim tankim slojem i stepena poluprovodljivosti u skladu sa standardima SEMII (89)

Proizvodnja od podloga staklenih ploča iz tar. br. 7006, neprevučenih

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001

 

89SEMII - Institut za poluprovodničku opremu i materijale.

7007

Sigurnosno staklo, od kaljenog ili slojevitog stakla

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001

 

7008

Višezidni panel elementi za izolaciju, od stakla

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001

 

7009

Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001

 

7010

Valoni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

ili

Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

7013

Proizvodi od stakla vrsta koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, za toaletne svrhe, u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. br. 7010 ili 7018)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ili

Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ili

Ukrašavanje rukom (sa izuzetkom sito štampe) ručno duvanih staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost ručno duvanih staklenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 7019

Predmeti od staklenih vlakana (osim prediva)

Proizvodnja od:

- neobojenih snopova staklenih vlakana, rovinga, prediva i sečenih niti,

ili

- od staklene vune

 

ex Glava 71

Prirodni ili kultivisani biseri, drago ili poludrago kamenje, plemeniti metali, metali platirani plemenitim metalima i proizvodi od njih; imitacije nakita; metalni novac; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 7101

Prirodni ili kultivisani biseri, sortirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta

Proizvodnja kod koje ukupna vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 7102, ex 7103 i ex 7104

Obrađeno drago ili poludrago kamenje (prirodno, sintetičko ili rekonstituisano)

Proizvodnja od neobrađenog dragog ili poludragog kamenja

 

7106, 7108 i 7110

Plemeniti metali:

 

 

 

- Neobrađeni

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 7106, 7108 i 7110,

ili

Elektrolitička, termička ili hemijska separacija plemenitih metala iz tar. br. 7106, 7108 ili 7110

ili

Legiranje plemenitih metala iz tar. br. 7106, 7108 ili 7110, međusobno ili sa prostim metalima

 

 

- U obliku poluproizvoda ili u obliku praha

Proizvodnja od neobrađenih plemenitih metala

 

ex 7107, ex 7109 i ex 7111

Metali platirani plemenitim metalima, u obliku poluproizvoda

Proizvodnja od metala platiranih plemenitim metalima, neobrađenih

 

7116

Predmeti od prirodnih ili kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

7117

Imitacije nakita

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

ili

Proizvodnja od delova od prostih metala, neprevučenih niti prekrivenih plemenitim metalima, pod uslovom da ukupna vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 72

Gvožđe i čelik; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

7207

Poluproizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7201, 7202, 7203, 7204 ili 7205

 

7208 do 7216

Pljosnati valjani proizvodi, žica i šipke, profili od gvožđa ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7206

 

7217

Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7207

 

ex 7218, 7219 do 7222

Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, žica i šipke, profili od nerđajućih čelika

Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7218

 

7223

Hladno dobijena žica od nerđajućeg čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7218

 

 

ex 7224, 7225 do 7228

Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, toplo valjana žica i šipka u labavo namotanim koturovima; šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za burgije od legiranog ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7206, 7218 ili 7224

 

7229

Hladno dobijena žica od ostalih legiranih čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7224

 

ex Glava 73

Proizvodi od gvožđa i čelika; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 7301

Talpe

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206

 

7302

Materijal za izgradnju železničkih i tramvajskih koloseka, od gvožđa ili čelika: šine, šine-vođice i nazubljene šine, skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi delovi skretnica, pragovi, vezice, šinske stolice, klinovi šinskih stolica, podložne pločice, pričvrsne pločice, distantne šipke i motke, drugi delovi specijalno konstruisani za postavljanje, spajanje ili pričvršćivanje šina

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206

 

7304, 7305 i 7306

Cevi i šuplji profili, od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206, 7207, 7218 ili 7224

 

ex 7307

Pribor za cevi od nerđajućeg čelika (ISO br. X5CrNiMo 1712), koji se sastoji od nekoliko delova

Izvrtanje, bušenje, proširivanje, narezivanje, čišćenje peščanim mlazom kovanih grubo uobličenih ("blanks") proizvoda, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 35% cene proizvoda franko fabrika

 

7308

Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. br. 9406) i delovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, vrata za brane, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stubovi), od gvožđa ili čelika; limovi, šipke, profili, cevi i slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama, od gvožđa ili čelika

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, zavareni uglovi, kalupi i profili iz tar. br. 7301 ne smeju da se koriste

 

ex 7315

Lanci protiv klizanja

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 7315 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 74

Bakar i proizvodi od bakra; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

7401

Bakrenac; cement bakar (precipitat bakra)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

7402

Nerafinisani bakar; bakarne anode za elektrolitičku rafinaciju

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

7403

Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi:

 

 

 

- Rafinisani bakar

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

- Legure bakra i rafinisani bakar sa sadržajem drugih elemenata

Proizvodnja od rafinisanog bakra, sirovog, ili od otpadaka i ostataka od bakra

 

7404

Otpaci i ostaci, od bakra

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

7405

Predlegure bakra

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 75

Nikl i proizvodi od nikla; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

7501 do 7503

Niklov kamenac, sinterovani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla; sirovi nikl; otpaci i ostaci od nikla

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 76

Aluminijum i proizvodi od aluminijuma; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

7601

Aluminijum, sirovi

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ili

Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim postupkom od nelegiranog aluminijuma ili od otpadaka i ostataka od aluminijuma

 

7602

Otpaci i ostaci od aluminijuma

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 7616

Proizvodi od aluminijuma osim gaze, tkanina, rešetki, mreža, ograda ili zaklona, materijala za ojačavanje i sličnih materijala (uključujući i beskrajne trake), od aluminijumske žice, i rešetki od razvučenog metala od aluminijuma

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograde ili zakloni, materijali za ojačavanje i slični materijali (uključujući i beskrajne trake), od aluminijumske žice ili rešetki od razvučenog metala od aluminijuma, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 77

Rezervisana za moguću kasniju upotrebu u HS

 

 

ex Glava 78

Olovo i proizvodi od olova; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

7801

Sirovo olovo:

 

 

 

- Rafinisano olovo

Proizvodnja od "mekanog olova" (buljon olova) ili od "radnog olova"

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 7802

 

7802

Otpaci i ostaci, od olova

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 79

Cink i proizvodi od cinka; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala ia tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

7901

Cink, sirovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu se koristiti otpaci i ostaci iz tar. br. 7902

 

7902

Otpaci i ostaci, od cinka

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 80

Kalaj i proizvodi od kalaja; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

8001

Kalaj, sirovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 8002

 

8002 i 8007

Otpaci i ostaci, od kalaja; ostali proizvodi od kalaja

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

Glava 81

Ostali prosti metali, kermeti; proizvodi od njih:

 

 

 

- Ostali prosti metali, sirovi; proizvodi od njih

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz istog tar. br. u koji se svrstava sam proizvod nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 82

Alati, nožarski proizvodi, kašike i viljuške, od prostih metala; njihovi delovi od prostih metala; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

8206

Alat iz dva ili više tar. br. 8202 do 8205, u setovima za prodaju na malo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 8202 do 8205. Međutim, alati iz tar. br. 8202 do 8205 mogu da budu komponente seta, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika

 

8207

Izmenljivi alat za ručne alatke, sa ili bez mehaničkog pogona, ili za mašine alatke (npr. za presovanje, kovanje, utiskivanje, prosecanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje otvora, struganje, provlačenje, glodanje, umeci za odvrtke), uključujući matrice za izvlačenje ili ekstrudiranje metala, i alat za bušenje stena i zemlje

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8208

Noževi i sečiva, za mašine ili mehaničke sprave

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 8211

Noževi sa sečivom, nazubljenim ili ne (uključujući vrtne noževe), osim noževa iz tar. br. 8208

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe sečiva i drške za nožarske proizvode od prostih metala

 

8214

Ostali nožarski proizvodi (na primer, mašine za šišanje ili strižu, mesarske ili kuhinjske satare i mesarske sekire i noževi za seckanje mesa, noževi za papir); setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući i turpije za nokte)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe drške za nožarske proizvode od prostih metala

 

8215

Kašike, viljuške, kutlače, kašike za penu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stoni pribor

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drške od prostih metala

 

ex Glava 83

Razni proizvodi od prostih metala; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 8302

Ostali okovi, pribor i slični proizvodi za građevinsku upotrebu, kao i automatski zatvarači vrata

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drugi materijali iz tar. br. 8302, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 8306

Statuete i drugi ukrasi od prostih metala

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se koriste i drugi materijali iz tar. br. 8306, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 84

Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaji; njihovi delovi; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 8401

Nuklearni gorivi elementi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8402

Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grejanje koji mogu da proizvedu paru niskog pritiska); kotlovi za pregrejanu vodu

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8403 i ex 8404

Kotlovi za centralno grejanje, osim kotlova iz tar. br. 8402 i pomoćni uređaji za kotlove za centralno grejanje

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 8403 i 8404

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

8406

Turbine na vodenu i drugu paru

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8407

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću svećice, sa naizmeničnim ili obrtnim kretanjem klipa

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8408

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel motori)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8409

Delovi pogodni isključivo ili uglavnom za motore iz tar. br. 8407 ili 8408

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8411

Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale gasne turbine

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8412

Ostale pogonske mašine i motori

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene prozvoda franko fabrika

 

ex 8413

Pumpe za potiskivanje, sa rotacionim kretanjem

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

ex 8414

Industrijski ventilatori, duvaljke i slično

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8415

Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može regulisati nezavisno od temperature

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8418

Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od ukupne vrednosti upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

ex 8419

Mašine i uređaji za industriju drveta, hartijine mase i kartona

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8420

Kalanderi i ostale mašine za valjanje, osim za metale ili staklo, i valjci za njih

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8423

Vage (osim vaga osetljivosti do 5 centigrama), uključujući i mašine za brojanje i kontrolu, koje rade na bazi merenja mase; tegovi za vage svih vrsta

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8425 do 8428

Mašine i aparati za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8431, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8429

Buldožeri, angldozeri, mašine za ravnanje (grederi), skreperi, bageri, utovarivači sa lopatom, mašine za nabijanje i drumski valjci, samohodni:

 

 

 

- Drumski valjci

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8431 nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8430

Ostale mašine za ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda; makare i mašine za vađenje šipova; snežni plugovi i duvaljke za sneg

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8431 nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 8431

Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa drumskim valjcima

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8439

Mašine za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili za proizvodnju ili dovršavanje hartije ili kartona

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8441

Ostale mašine za preradu hartijine mase, hartije ili kartona, uključujući mašine za sečenje svih vrsta

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 8443

Štampači za kancelarijske mašine (npr. za mašine za automatsku obradu podataka, mašine za obradu teksta itd.)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8444 do 8447

Mašine iz ovih tarifnih brojeva za upotrebu u tekstilnoj industriji

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 8448

Pomoćne mašine za upotrebu sa mašinama iz tar. br. 8444 i 8445

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8452

Mašine za šivenje, osim mašina za prošivanje knjiga iz tar. br. 8440; nameštaj, stalci i poklopci predviđeni za mašine za šivenje; igle za mašine za šivenje:

 

 

 

- Mašine za šivenje (samo zatvorena petlja) sa glavom mase do 16 kg, bez motora, ili ne preko 17 kg uključujući motor

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika,

- kod koje vrednost svih materijala bez porekla koji su upotrebljeni u sastavljanju glave (bez motora) nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom, i

- kod koje su mehanizmi za zatezanje konca, kukičanje i cik-cak rad, koji se koriste, sa poreklom

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8456 do 8466

Mašine alatke, njihovi delovi i pribor, iz tar. br. 8456 do 8466

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8469 do 8472

Kancelarijske mašine (npr. pisaće mašine, mašine za računanje, mašine za automatsku obradu podataka, mašine za umnožavanje, mašine za spajanje)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8480

Kalupnice za livnice metala; modelne ploče; livački modeli; kalupi za metal (osim za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materijale, gumu i plastične mase

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika