Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM

("Sl. glasnik RS", br. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015, 44/2016 i 10/2017)

ex Glava 49

Štampane knjige: novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije, rukopisi, kucani tekstovi i planovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

49.09

Poštanske razglednice, čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata, ili ukrasa

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 49.09 ili 49.11

49.10

Kalendari svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove:
- Kalendari tzv. večiti sa zamenjivim blokovima montiranim na podlozi ili postolju od drugog materijala osim od hartije ili kartona

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 49.09 ili 49.11

 

ex Glava 50

Svila; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 50.03

Otpaci od svile (uključujući čaure nepodesne za odmotavanje, otpatke prediva i raščupane tekstilne materijale), vlačeni ili češljani (čaure nepodesne za odmotavanje, otpatke prediva i raščupane tekstilne materijale), vlačeni ili češljani

Vlačenje ili češljanje otpadaka od svile

50.04 do ex 50.06

Svileno predivo i prediva od otpadaka svile

Proizvodnja od: (7)
- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,
- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,
ili
- materijala za izradu hartije

50.07

Tkanine od svile ili od otpadaka od svile:

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima
- Ostalo

Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)
Proizvodnja od (7)
- prediva od kokosa,
- prirodnih vlakana,
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- hartije,
ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 51

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; predivo i tkanine od konjske dlake; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

51.06 do 51.10

Predino od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake:

Proizvodnja od: (7)
- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,
- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,
ili
- materijala za izradu hartije

51.11 do 51.13

Tkanine od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake:

Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima
- Ostalo

Proizvodnja od (7)
- prediva od kokosa
- prirodnih vlakana
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- hartije
ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 52

Pamuk; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

52.04 do 52.07

Predivo i konac od pamuka

Proizvodnja od: (7)
- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,
- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,
ili
- materijala za izradu hartije

52.08 do 52.12

Tkanine od pamuka:

Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima
- Ostalo

Proizvodnja od (7)
- prediva od kokosa
- prirodnih vlakana
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- hartije
ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 53

Ostala biljna tekstilna vlakna; prediva od hartije i tkanine od prediva od hartije

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

53.06 do 53.08

Predivo od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; predivo od hartije

Proizvodnja od: (7)
- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje
- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,
ili
- materijala za izradu hartije

53.09 do 53.11

Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od prediva od hartije

Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima
- Ostalo

Proizvodnja od: (7)
- prediva od kokosa
- juta prediva
- prirodnih vlakana
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- hartije
ili

 

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića) pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

54.01 do 54.06

Predivo, monofilamenti i konac od veštačkih ili sintetičkih filamenata

Proizvodnja od: (7)
- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje
- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- materijala za izradu hartije

 

54.07 i 54.08

Tkanine od prediva veštačkih ili sintetičkih filamenata

Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)
Proizvodnja od: (7)

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima
- Ostalo

- prediva od kokosa
- prirodnih vlakana
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- hartije
ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje, oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

55.01 do 55.07   

Veštačka ili sintetička sečena vlakna

Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

55.08 do 55.11

Predivo i konac za šivenje od veštačkih ili sintetičkih vlakana, sečenih (štapel)

Proizvodnja od: (7)
- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje
- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- materijala za izradu hartije

55.12 do 55.16

Tkanine od veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana:

Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)
Proizvodnja od: (7)

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima
- Ostalo

- prediva od kokosa
- prirodnih vlakana
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- hartije
ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 56

Vata, filc i netkani materijal: specijalna prediva; kanapi, užad, konopci i kablovi i proizvodi od njih; osim:

Proizvodnja od: (7)
- prediva od kokosovog vlakna,
- prirodnih vlakana,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- materijala za proizvodnju hartije

 

56.02

Filc, uključujući impregnisan, prevučen, ili laminiran:
- Iglani filc

Proizvodnja od: (7)
- prirodnih vlakana, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
Međutim, može da se upotrebi i sledeće:
- polipropilenski filament iz tar. br. 54.02,
- polipropilenska sečena vlakna iz tar. br. 55.03 ili 55.06 ili
- kablovi od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 55.01 kod kojih je, u svim slučajevima, sadržaj svakog filamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

- Ostalo

Proizvodnja od: (7)
- prirodnih vlakana
- sečenih vlakana dobijenih od kazeina, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

56.04

Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilno predivo, trake i slično iz tar. br. 54.04 ili 54.05, impregnisani, prevučeni, obloženi gumom ili plastičnom masom:

- Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom;
- Ostalo

Proizvodnja od gumenih niti i korda koji nisu prekriveni tekstilnim materijalom
Proizvodnja od: (7)
- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- materijala za proizvodnju hartije

56.05

Metalizirano predivo, uključujući obavijeno predivo, koje se sastoji od tekstilnog prediva, traka ili sličnih oblika iz tar. br. 54.04 ili 54.05, kombinovanih sa metalom u obliku niti, traka ili praha ili prekrivenih metalom

Proizvodnja od: (7)
- prirodnih vlakana,
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana, nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- materijala za proizvodnju hartije

56.06

Obavijeno predivo, obavijene trake i slični oblici iz tar. br. 54.04 ili 54.05, osim obavijenih proizvoda iz tar br. 56.05, i obavijenog prediva od konjske dlake (iz grive i repa); žanila predivo (uključujući flokovano žanila predivo); efektno (zamkasto) predivo

Proizvodnja od: (7)
- prirodnih vlakana,
- sintetičkih ili veštačkih vlakana nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne pulpe
- materijala za izradu hartije

Glava 57

Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači:
- Od iglanog filca

Proizvodnja od: (7)
- prirodnih vlakana, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
Međutim, moguće je koristiti:
- polipropilenski filament iz tar. br. 54.02
- polipropilenska vlakna iz tar. br. 55.03 ili 55.06, ili - kablove od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 55.01, kod kojih je, u svim slučajevima, sadržaj svakog filamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
Kao podloga, može da se upotrebi tkanina od jute

 

- Od ostalog filca

Proizvodnja od: (7)
- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

- Od ostalih tekstilnih materijala

Proizvodnja od: (7)
- prediva od kokosovog vlakna
- sintetičkog ili veštačkog filament prediva,
- prirodnih vlakana, ili
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje tkanine od jute se smeju koristiti kao podloga

ex Glava 58

Specijalne tkanine; taftovane tekstilne tkanine; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez; osim:
- Kombinovani, sa gumenim nitima
- Ostalo

Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)
Proizvodnja od: (7)
- prirodnih vlakana,
- sintetičkih ili veštačkih vlakana sečenih, koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,
ili

 

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

58.05

Tapiserije ručno tkane (vrsta: goblena, flandrijske bove, obison i slične) i tapiserije iglom rađene (npr.: sitnim bodom i unakrsnim bodom), uključujući i konfekcionirane

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

58.10

Vez u metraži, u trakama ili motivima

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

59.01

Tekstilne tkanine prevučene lepkom ili skrobnim materijama, koje se upotrebljavaju za spoljno povezivanje knjiga i slično; tkanine za kopiranje, kanafas pripremljen za slikanje: krute tkanine (bugram) i slične tkanine koje se koriste za izradu šešira

Proizvodnja od prediva

 

59.02

Kord tkanine za spoljne pneumatske gume od prediva od najlona ili drugih poliamida, poliestera i viskoznog rajona, velike jačine:
- Sa sadržajem do 90% po masi tekstilnih materijala
- Ostalo

Proizvodnja od prediva
Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

59.03

Tekstilne tkanine impregnisane, premazane, prevučene ili prekrivene ili laminirane plastičnim masama, osim onih iz tar. br. 59.02

Proizvodnja od prediva
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

59.04

Linoleum, uključujući sečen u oblike; podni pokrivači na tekstilnoj podlozi, premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj, uključujući i sečene u oblike

Proizvodnja od prediva (7)

59.05

Zidni tapeti od tekstila:
- Impregnirani, premazani, prekriveni ili laminirani gumom, plastičnim ili drugim materijalima
- Ostalo

Proizvodnja od prediva
Proizvodnja od: (7)
- prediva od kokosovog vlakna
- prirodnih vlakana
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost korišćene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

59.06

Kaučukovane ili gumirane tekstilne tkanine, osim onih iz tar. br. 59.02;
- Pleteni ili kukičani tekstilni materijali

Proizvodnja od: (7)
- prirodnih vlakana
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

- Ostale tkanine izrađene od prediva od sintetičkih filamenata, koje sadrži više od 90% tekstilnih materijala po masi

Proizvodnja od hemijskih materijala

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od prediva

 

59.07

Tekstilne tkanine na drugi način impregnisane, premazane, prevučene ili prekrivene; platna slikana za pozorišne kulise, tkanine za ateljea i slične svrhe

Proizvodnja od prediva
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada na otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost korišćene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

59.08

Fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za lampe, peći, upaljače, sveće i slično; čarapice za gasno osvetljenje i cevasto pletene tkanine za čarapice, impregnisane ili neimpregnisane:
- Čarapice za gasno osvetljenje, impregnisane
- Ostalo

Proizvodnja od cevasto pletene tkanine za gasno osvetljenje
Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

59.09 do 59.11

Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu
- Diskovi ili prstenovi za poliranje, osim od filca iz tar. br. 59.11
- Tkanine, koje se najčešće upotrebljavaju u proizvodnji hartije ili za druge tehničke svrhe, postavljene ili ne, impregnisane, odnosno prevučene ili ne, cevaste ili beskonačne sa jednožičnom ili višežičnom osnovom i/ili potkom, ili ravno tkane sa višestrukom osnovom i/ili potkom iz tar. br. 59.11

Proizvodnja od prediva ili otpadaka od tkanina ili krpa iz tar. br. 63.10
Proizvodnja od: (7)
- prediva od kokosovog vlakna
- sledećih materijala:
- prediva od politetrafluoroetilena, (8)
- prediva, višežičnog, od poliamida, prevučenog, impregnisanog ili pokrivenog fenolnom smolom,
- prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana aromatizovanih poliamida, koja su dobijena polikondenzacijom m-fenilenediamina i izoftalne kiseline,
- monofila politetrafluoretilena, (8)
- prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana od poli-p-fenilen tereftalamida,
- prediva od staklenog vlakna prevučenog fenolnom smolom i obavijenog predivom od akrila, (8)
- kopoliester monofilamenata od poliestera i smole tereftalne kiseline i 1,4 cikloheksanedietanola i izoftalne kiseline
- prirodnih vlakana
- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

- Ostalo

Proizvodnja od: (7)
- prediva od kokosovog vlakna
- prirodnih vlakana
- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

Glava 60

Pleteni ili kukičani materijali

Proizvodnja od: (7)
- prirodnih vlakana
- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

Glava 61

Odeća i pribor za odeću, pleteni ili kukičani:

Proizvodnja iz prediva (7) (9)

- Dobijeni šivenjem ili na drugi način sastavljanjem dva ili više komada pletenog ili kukičanog materijala koji je iskrojen u potrebnom obliku ili direktno dobijen u odgovarajućem obliku
- Ostalo

Proizvodnja od: (7)
- prirodnih vlakana
- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

ex Glava 62

Odeća i pribor za odeću, nepleteni i nekukičani; osim:

Proizvodnja od prediva (7) (9)

ex 62.02,
ex 62.04,
ex 62.06,
ex 62.09 i
ex 62.11

Odeća za žene, devojčice i bebe i gotov pribor za odeću, vezeni

Proizvodnja iz prediva (9)
ili
Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nevezenih tkanina nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (9)

 

ex 62. 10 i ex 62.16

Vatrootporna oprema od materijala prevučenih folijom poliestera na koju je nanet sloj aluminijumskog praha

Proizvodnja od prediva (9)
ili
Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (9)

62.13 i 62.14

Maramice, maramice za džep, šalovi, ešarpe, marame, šamije, zarovi, velovi, koprene i slični proizvodi

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (7) (9)
ili

 

- Vezeni

Proizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (9)

 

 

- Ostalo:

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (7) (9)
ili

 

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost korišćene neštampane tkanine iz tar. br. 62.13 i 62.14 nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

62.17

Ostali gotov pribor za odeću; delovi odeće ili pribora za odeću, osim onih iz tar. br. 62.12:

Proizvodnja od prediva (9)
ili

 

- Vezeni

Proizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (9)

 

 

- Vatrootporna oprema od materijala prevučenih folijom poliestera na koju je nanet sloj aluminijumskog praha

Proizvodnja od prediva (9)
ili

 

- Postava za kragne, manžetne, skrojena

Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nepremazanih ili nepresvučenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (9)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
Proizvodnja od prediva (9)

 

ex Glava 63

Ostali gotovi proizvodi od tekstila; setovi; iznošena dotrajala odeća i dotrajali proizvodi od tekstila; krpe; osim

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

63.01 do 63.04

Ćebad, pokrivači, posteljno rublje, itd; zavese itd; ostali proizvodi za unutrašnje opremanje:

 

 

 

- Od filca, od netkanih materijala

Proizvodnja od materijala: (7)
- prirodnih vlakana, ili
hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

 

- Ostali:
- - vezeni

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (9) (10)
ili

 

 

Proizvodnja od nevezenih materijala (osim pletenih ili kukičanih), pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

- - ostalo

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (9) (10)

63.05

Vreće i vrećice za pakovanje robe

Proizvodnja od (7):
- prirodnih vlakana
- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

63.06

Cerade, platneni krovovi i spoljne platnene roletne (tende; šatori; jedra (za plovila, daske za jedrenje ili suvozemna vozila); proizvodi za kampovanje:

Proizvodnja od: (7) (9)
- prirodnih vlakana, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

- Od netkanih materijala
- Ostalo

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (7) (9)

 

63.07

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odeću

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

63.08

Setovi koji se sastoje od komada tkanine i prediva, s priborom ili bez pribora, za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stolnjaka i salveta ili sličnih proizvoda od tekstila, pripremljeni u pakovanjima za prodaju na malo

Svaki proizvod u setu mora da zadovoljava pravilo koje bi se na njega primenilo i da nije u setu. Međutim, u setu mogu da budu proizvodi bez porekla, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika

ex Glava 64

Obuća, kamašne i slični proizvodi, delovi tih proizvoda; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. osim od spojenih gornjišta pričvršćenih na unutrašnje đonove ili na druge komponente đona iz tar. br. 64.06

 

64.06

Delovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim đonovima); izmenljivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; kamašne, uvijače i slični proizvodi i njihovi delovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex Glava 65

Šeširi, kape i ostale pokrivke za glavu i njihovi delovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

65.03

Šeširi i druge pokrivke za glavu, od filca, izrađeni od tuljaka, konusa i drugih proizvoda iz tar. br. 65.01, uključujući i postavljene ili ukrašene

Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana (9)

65.05

Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili kukičani, ili izrađeni do čipke, filca ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od traka), uključujući postavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kog materijala, uključujući postavljene ili ukrašene

Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana (9)

ex Glava 66

Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači i njihovi delovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

66.01

Kišobrani i suncobrani (uključujući i štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

Glava 67

Perje i paperje, preparirano i proizvodi izrađeni od perja i paperja; veštačko cveće; proizvodi od ljudske kose

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 68

Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, betona, azbesta, liskuna i sličnih materijala; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex 68.03

Proizvodi od škriljca ili od aglomerisanog škriljca

Proizvodnja od obrađenog škriljca

ex 68.12

Proizvodi od azbesta; proizvodi od mešavina na bazi azbesta ili mešavina na bazi azbesta i magnezijum-karbonata

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br.

ex 68.14

Proizvodi od liskuna, uključujući i od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna na podlozi od hartije, kartona ili ostalih materijala

Proizvodnja od obrađenog liskuna (uključujući i od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna)

Glava 69

Keramički proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 70

Staklo i proizvodi od stakla; osim

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex 70.03 ex 70.04 i ex 70.05

Staklo sa nereflektujućim slojem

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01

70.06

Staklo iz tar. br. 70.03, 70.04 ili 70.05, savijeno, sa obrađenim ivicama, granirano, brušeno, emajlirano ili na drugi način obrađeno, neuokvireno, niti spojeno sa drugim materijalima:

- Podloge staklenih ploča, prevučene dielektričnim tankim slojem i stepena poluprovodljivosti u skladu sa standardima SEMII (11)
- Ostalo

Proizvodnja od podloga staklenih ploča iz tar. br. 70.06, neprevučenih
Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01

70.07

Sigurnosno staklo, od kaljenog ili slojevitog stakla

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01

70.08

Višezidni panel elementi za izolaciju, od stakla

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01

70.09

Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01

70.10

Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzervisanje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,
ili

 

 

Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

70.13

Proizvodi od stakla koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, za toaletne svrhe, u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. br. 70.10 ili 70.18)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,
ili

 

 

Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nebrušenih staklenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
ili

 

 

 

Ukrašavanje rukom (sa izuzetkom sito štampe) ručno duvanih staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost ručno duvanih staklenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 70.19

Predmeti od staklenih vlakana (osim prediva)

Proizvodnja od:
- neobojenih snopova staklenih vlakana, rovinga, prediva i sečenih niti, ili od
- staklene vune

ex Glava 71

Prirodni ili kultivisani biseri, drago ili poludrago kamenje, plemeniti metali, metali platirani plemenitim metalima i proizvodi od njih; imitacije nakita; metalni novac, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 71.01

Prirodni ili kultivisani biseri, sortirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta

Proizvodnja kod koje ukupna vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex 71.02, ex
71.03 i ex 71.04

Obrađeno drago ili poludrago kamenje (prirodno, sintetičko ili rekonstituisano)

Proizvodnja od neobrađenog dragog ili poludragog kamenja

71.06, 71.08 i 71.10

Plemeniti metali:
- Neobrađeni

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. osim od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 71.06, 71.08 ili 71.10,
ili
Elektrolitička, termička ili hemijska separacija plemenitih metala iz tar. br. 71.06, 71.08 i 71.10
ili

 

 

- U obliku poluproizvoda ili u obliku praha

Legiranje plemenitih metala iz tar. br. 71.06, 71.08 ili 71.10, međusobno ili sa prostim metalima
Proizvodnja od plemenitih metala, neobrađenih

 

ex 71.07, ex 71.09 i ex 71.11

Metali platirani plemenitim metalima, u obliku poluproizvoda

Proizvodnja od metala platiranih plemenitim metalima, neobrađenih

71.16

Predmeti od prirodnih ili kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

71.17

Imitacije nakita

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,
ili

 

 

Proizvodnja od delova prostih metala neprevučenih niti prekrivenih plemenitnm metalima, pod uslovom da ukupna vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 72

Gvožđe i čelik; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

72.07

Poluproizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 72.01, 72.02, 72.03, 72.04 i 72.05

72.08 do 72.16

Pljosnati valjani proizvodi, žica i šipke, profili od gvožđa ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 72.06

 

72.17

Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 72.07

ex 72.18, 72.19 do 72.22

Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, šipke i profili od nerđajućih čelika

Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 72.18

72.23

Hladno dobijena žica od nerđajućeg čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 72.18

ex 72.24, 72.25 do 72.28

Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, toplovaljana žica i šipka u labavo namotanim koturovima; šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za burgije od legiranog ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 72.06, 72.18 i 72.24

72.29

Hladno dobijena žica od ostalih legiranih čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 72.24

ex Glava 73

Proizvodi od gvožđa i čelika, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 73.01

Talpe

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 72.06

73.02

Delovi za izgradnju železničkih i tramvajskih koloseka, od gvožđa ili čelika: šine, šine-vođice i nazubljene šine, skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi delovi skretnica, pragovi, vezice, šinske stolice, klinovi šinskih stolica, podložne pločice, pričvršćene pločice, distantne šipke i motke, drugi delovi specijalno konstruisani za postavljanje, spajanje ili pričvršćivanje šina

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 72.06

73.04, 73.05 i 73.06

Cevi i šuplji profili, od gvožđa (osim od livenog gvožđa ili čelika)

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 72.06, 72.07, 72.18 ili 72.24

ex 73.07

Pribor za cevi od nerđajućeg čelika (ISO br. H5CrNiMo 1712), koji se sastoji od nekoliko delova

Izvrtanje, bušenje, proširivanje, narezivanje, čišćenje peščanim mlazom kovanih grubo uobličenih ("blanks") proizvoda za profile, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 35% cene proizvoda franko fabrika

73.08

Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. br. 94.06) i delovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, vrata za brane, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, rolon, ograde i stubovi), od gvožđa ili čelika; limovi, šipke, profili, cevi i slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama, od gvožđa ili čelika

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, zavareni uglovi, kalupi i profili iz tar. br. 73.01, ne smeju da se koriste

ex 73.15

Lanci protiv klizanja

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tr. br. 73.15 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 74

Bakar i proizvodi od bakra; osim

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

74.01

Bakrenac, cement bakar (precipitat bakra)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

74.02

Nerafinisani bakar, bakarne anode za elektrolitičku rafinaciju

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

74.03

Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi:
- Rafinisani bakar

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

- Legure bakra i rafinisani bakar sa sadržajem drugih elemenata

Proizvodnja od rafinisanog bakra, sirovog ili od otpadaka i ostataka od bakra

 

74.04

Ostaci i otpaci, od bakra

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

74.05

Predlegure bakra

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex Glava 75

Nikl i proizvodi od nikla; osim:

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

75.01 do 75.03

Niklov kamenac, sinterovani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla, sirovi nikl; otpaci i ostaci od nikla

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex Glava 76

Aluminijum i proizvodi od aluminijuma; osim:

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

76.01

Aluminijum, sirovi

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
ili
Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim postupkom od nelegiranog aluminijuma ili od otpadaka i ostataka od aluminijuma

76.02

Otpaci i ostaci od aluminijuma

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex 76.16

Proizvodi od aluminijuma osim gaze, tkanina, rešetki, mreža, ograda ili zaklona, materijala za ojačavanje i sličnih materijala (uključujući i beskrajne trake), od aluminijumske žice i rešetki od razvučenog metala od aluminijuma

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograde ili zakloni, materijali za ojačavanje i slični materijali (uključujući i beskrajne trake), od alumnimjumske žice ili rešetki od razvučenog metala od aluminijuma, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

Glava 77

Rezervisana za moguću kasniju upotrebu u HS

 

ex Glava 78

Olovo i proizvodi od olova; osim:

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

78.01

Sirovo olovo:
- Rafinisano olovo
- Ostalo

Proizvodnja od "mekanog olova" (buljon olova) ili od "radnog olova"
Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 78.02

78.02

Otpaci i ostaci, od olova

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex Glava 79

Cink i proizvodi od cinka; osim:

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

79.01

Cink, sirovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu se koristiti otpaci i ostaci iz tar. br. 79.02

79.02

Otpaci i ostaci, od cinka

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex Glava 80

Kalaj i proizvodi od kalaja; osim:

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

80.01

Kalaj, sirovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 80.02

80.02 i 80.07

Otpaci i ostaci, od kalaja; ostali proizvodi od kalaja

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

Glava 81

Ostali prosti metali, kermeti; proizvodi od njih:
- Ostali prosti metali, sirovi; proizvodi od njih

- Ostali


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz istog tar. br. u koji se svrstava sam proizvod nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 82

Alati, nožarski proizvodi, kašike i viljuške, od prostih metala; njihovi delovi od prostih metala; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

82.06

Alati, iz dva ili više od tar. br. 82.02 do 82.05, u setovima za prodaju na malo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 82.02 do 82.05. Međutim, alati iz tar. br. 82.02 do 82.05 mogu da budu komponente seta, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika

82.07

Izmenjivi alat za ručne alatke, sa ili bez mehaničkog pogona, ili za mašine alatljike (npr. za presovanje, kovanje, utiskivanje, prosecanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje otvora, struganje, provlačenje, glodanje), uključujući matrice za izvlačenje ili ekstrudiranje metala, i alat za bušenje stena i zemlje

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

82.08

Noževi i sečiva, za mašine ili mehaničke sprave

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 82.11

Noževi sa sečivom, nazubljenim ili ne (uključujući vrtne noževe), osim noževa iz tar. br. 82.08

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe sečiva i drške za nožarske proizvode od prostih metala

82.14

Ostali nožarski proizvodi (na primer mašine za šišanje, mesarske ili kuhinjske satare i mesarske sekire, noževi za seckanje mesa, noževi za papir); setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući i turpije za nokte)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drške za nožarske proizvode od prostih metala

82.15

Kašike, viljuške, kutlače, kašike za penu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i slični kuhinjski i stoni pribor

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drške od prostih metala

ex Glava 83

Razni proizvodi od prostih metala; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 83.02

Ostali okovi, pribor i slični proizvodi za građevine, i automatski zatvarači vrata

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drugi materijali iz tar. br. 83.02, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 83.06

Statuete i drugi ukrasi od prostih metala

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se koriste i drugi materijali iz tar. br. 83.06, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 84

Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaji; njihovi delovi; osim:

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 84.01

Nuklearni gorivni elementi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod (12)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

84.02

Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grejanje koji mogu da proizvedu paru niskog pritiska); kotlovi za pregrejanu vodu

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

84.03 i ex 84.04

Kotlovi za centralno grejanje, osim kotlova iz tar. br. 84.02 i pomoćni uređaji za kotlove za centralno grejanje

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 84.03 i 84.04

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

84.06

Turbine na vodenu i drugu paru

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

84.07

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice, sa naizmeničnim ili obrtnim kretanjem klipa

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

84.08

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel motori)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

84.09

Delovi pogodni isključivo ili uglavnom za motore iz tar. br. 84.07 ili 84.08

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

84.11

Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale gasne turbine

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

84.12

Ostale pogonske mašine i motori

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvodnja franko fabrika

ex 84.13

Pumpe za potiskivanje, sa rotacionim kretanjem

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

ex 84.14

Industrijski ventilatori, duvaljke i slično

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

84.15

Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata
za menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može posebno regulisati

Proizvodnja kod koje vrednost svih
upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

84.18

Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ostali; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. broja 84.15

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,
- kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od ukupne vrednosti upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

ex 84.19

Mašine i uređaji za industriju drveta, hartijine mase, i kartona

Preizvodnja:
- kod koje vrednosti svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

84.20

Kalendari i ostale mašine za valjanje, osim za metale ili staklo, i valjci za njih

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog organičenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

84.23

Vage (osim vaga osetljivosti do 5 centigrama), uključujući i mašine za brojanje i kontrolu, koje rade na bazi merenja mase; tegovi za vage svih vrsta

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

84.25 do 84.28

Mašine i aparati za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 84.31, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

84.29

Buldožeri, angldozeri, mašine za ravnanje (grederi), skreperi, bageri, utovarivači sa lopatom, mašine za nabijanje i drumski valjci, samohodni:

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

- Drumski valjci
- Ostali

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 84.31, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

84.30

Ostale mašine za ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda; makare i mašine za vađenje šipova; snežni plugovi i duvaljke za sneg

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 84.31, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 84.31

Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa drumskim valjcima

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

84.39

Mašine za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili za proizvodnju ili dovršavanje hartija ili kartona

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

84.41

Ostale mašine za preradu hartijine mase, hartije ili kartona, uključujući i mašine za sečenje svih vrsta

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

84.44 do 84.47

Mašine iz ovih tar. br. za upotrebu u tekstilnoj industriji

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 84.48

Pomoćne mašine za upotrebu sa mašinama iz tr. br. 84.44 i 84.45

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

84.52

Mašine za šivenje, osim mašina za prošivanje knjiga iz tar. br. 84.40; nameštaj, stalci i poklopci predviđeni za mašine za šivenje; igle za mašine za šivenje:

- Mašine za šivenje (samo sa veražnim bodom) sa glavom mase do 16 kg, bez motora, ili do 17 kg, sa motorom

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika,
- kod koje vrednost svih materijala bez porekla, koji su upotrebljeni u sastavljanju glave (bez motora), nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom, i
- kod koje su mehanizmi za zatezanje konca, kukičanje i cik-cak rad, koji se koriste, sa poreklom

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

84.56 do 84.66

Mašine alatljike, njihovi delovi i pribor, iz tar. br. 84.56 do 84.66

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

84.69 do 84.72

Kancelarijske mašine (npr. pisaće mašine, mašine za računanje, mašine za automatsku obradu podataka, mašine za umnožavanje, mašine za spajanje)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

84.80

Kalupnice za livnice metala; modelne ploče, livački modeli; kalupi za metal (osim kalupa za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materijale, gumu i plastične mase

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

84.82

Kuglični ili kotrljajni ležajevi

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

84.84

Zaptivači od metalnih listova kombinovani sa drugim materijalom ili od dva ili više slojeva metala; setovi zaptivača, različiti po sastavu materijala, u kesama, omotima ili sličnim pakovanjima; mehanički zaptivači

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

84.85

Delovi mašina bez električnih priključaka, izolatora, kalema, kontakata ili drugih električnih delova, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 85

Električne mašine i oprema i njihovi delovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka i delovi i pribor za te proizvode; osim:

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

85.01

Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 85.03, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

85.02

Električni generatorski agregati i rotacioni konvertori (pretvarači)

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 85.01 i 85.03, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 85.04

Jedinice za napajanje mašina za automatsku obradu podataka

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 85.18

Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; audiofrekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

85.19

Gramofoni, sa i bez sopstvenog pojačivača, kasetofoni i drugi aparati za reprodukciju zvuka, koji nemaju ugrađen uređaj za snimanje zvuka

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

85.20

Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka uključujući i aparate sa ugrađenim uređajima za reprodukciju zvuka

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

85.21

Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

85.22

Delovi i pribor koji se upotrebljavaju isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 85.19 do 85.21

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

85.23

Pripremljene nesnimljene podloge za snimanje zvuka ili slična snimanja drugih fenomena, osim proizvoda iz Glave 37

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

85.24

Ploče, trake i ostale podloge sa snimljenim zvukom i drugim sličnim fenomenima, uključujući matrice i galvanske otiske za proizvodnju ploča, osim proizvoda iz Glave 37:

Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

- Matrice i galvanski otisci za proizvodnju ploča
- Ostalo

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 85.23. nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

85.25

Predajnici za radio-telefoniju, radio-telegrafiju, radio-difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim radio-prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka: televizijske kamere; video kamere za snimanje nepokretnih slika i ostale video kamere sa rekorderima; digitalne kamere

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

85.26

Radari, uređaji za radionavigaciju i uređaji za radiodaljinsko upravljanje

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

85.27

Prijemnici za radio-telefoniju, radio-telegrafiju i radio-difuziju, uključujući i prijemnike kombinovane u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili sa časovnikom

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

85.28

Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio-prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike; video monitori i video projektori

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

85.29

Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 85.25 do 85.28:
- Pogodni za upotrebu, isključivo ili uglavnom sa aparatima za snimanje ili reprodukciju slike
- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

85.35 i 85.36

Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola, ili za priključivanja za ili u električnim strujnim kolima

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 85.38, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

85.37

Table, ploče, pultovi, stolovi, ormani i ostale osnove, opremljeni sa dva ili više aparata iz tar. br. 85.35 ili 85.36, za električno upravljanje ili razvođenje električne struje, uključujući i one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz Glave 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacionih aparata iz tar. br. 85.17

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 85.38, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 85.41

Diode, tranzistori i ostali slični poluprovodnički elementi, osim diskova (pločica) još neisečenih u mikropločice (čipova)

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

85.42

Elektronska integrisana kola i mikrosklopovi

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 85.41 i 85.42, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

- Monolitna integrisana kola

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 85.41 i 85.42, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika
ili
Postupak difuzije kod kog se integrisana kola formiraju na podlozi poluprovodnika selektivnim uvođenjem odgovarajuće primese (dopanta), bez obzira da li su sastavljena ili nesastavljena, odnosno testirana u nekoj drugoj zemlji, a ne u zemlji jedne od strana ugovornica

- Ostala

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih; materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 85.41 i 85.42, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

85.44

Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici sa ili bez konektora; kablovi od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

85.45

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugalj za sijalice, ugalj za baterije i drugi proizvodi od grafita ili drugog ugljena, sa ili bez metala, za električne svrhe

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

85.46

Električni izolatori od bilo kog materijala

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

85.47

Izolacioni delovi za električne mašine, uređaje ili opremu, izrađeni u potpunosti od izolacionog materijala ili samo sa manjim komponentama od metala (npr.: čaure sa navojem) ugrađenim za vreme presovanja isključivo radi spajanja, osim izolatora iz tar. br. 85.46; cevi za električne provodnike i spojnice za njih, od prostih metala obložene izolacionim materijalom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

85.48

Ostaci i otpaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije i istrošeni električni akumulatori; električni delovi mašina i aparata nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi

Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 86

Šinska vozila i njihovi delovi: železnički i tramvajski kolosečni sklopovi i pribor i njihovi delovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za saobraćaj svih vrsta; osim:

Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

86.08

Železnički i tramvajski šinski sklopovi i pribor; mehanička (uključujući i elektromehaničku) oprema za signalizaciju, sigurnost, kontrolu ili komandovanje saobraćajem na železničkim i tramvajskim prugama, drumovima, unutrašnjim vodenim putevima, parkiralištima, lučkim instalacijama ili aerodromima; njihovi delovi

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 87

Vozila, osim železničkih ili tramvajskih šinskih vozila i njihovi delovi i pribor; osim:

Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

87.09

Samohodna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje ili manipulaciju, koja se koriste u fabrikama, skladištima, lukama ili na aerodromima, za prevoz robe na kratkim rastojanjima: vučna vozila koja se koriste na peronima železničkih stanica; delovi navedenih vozila

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

87.10

Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem i njihovi delovi

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

87.11

Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila sa pomoćnim motorom, sa bočnom prikolicom ili bez bočne prikolice; bočne prikolice:
- Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindra:

- - Do 50 cm3

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

- - Preko 50 cm3

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

- - Ostalo

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala, sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 87.12

Bicikli bez kotrljajućih ležajeva

Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 87.14

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

87.15

Dečja kolica i njihovi delovi

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednosti svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

87.16

Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 88

Vazduhoplovi, kosmičke letilice i njihovi delovi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 88.04

Rotošuti

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 88.04

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

88.05

Oprema za lansiranje vazduhoplova; palubni zaustavljači aviona i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; delovi navedenih proizvoda

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

Glava 89

Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, nije dozvoljena upotreba brodskih korita iz tar. br. 89.06

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 90

Optički, fotografski, kinematografski, merni, kontrolni, precizni, medicinski i hirurški instrumenti i aparati; njihovi delovi i pribor; osim:

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

90.01

Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana, kablovi od optičkih vlakana, osim onih iz tar. br. 85.44, listovi i ploče od polarizujućeg materijala; sočiva (uključujući i kontaktna sočiva), prizme, ogledala i ostali optički elementi, od bilo kog materijala, nemontirani, osim takvih optički neobrađenih elemenata od stakla

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika

90.02

Sočiva, prizme, ogledala i drugi optički elementi od bilo kog materijala, montirani, koji su delovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih elemenata od stakla, optički neobrađenih

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika

90.04

Naočare i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika

ex 90.05

Durbini (sa jednim ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja, osim astronomskih refrakcionih teleskopa i njihova postolja

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 90.06

Fotografski aparati (osim filmskih kamera); fotografski fleš aparati i fleš sijalice, osim fleš sijalica sa električnim paljenjem

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

90.07

Filmske kamere i projektori, uključujući i sa ugrađenim aparatima za snimanje ili reprodukciju zvuka

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,
- kod koje vrednost svih upotrebljnih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

90.11

Optički mikroskopi, uključujući i one za mikrofotografiju, mikrokinematografiju i mikroprojekciju

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 90.14

Ostali navigacioni instrumenti i aparati

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

90.15

Geodetski (uključujući fotogrametrijske), hidrografski, okeanografski, hodrološki, meteorološki i geofizički instrumenti i aparati, osim kompasa: daljinomeri

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

90.16

Vage osetljivosti do 5 centigrama uključujući sa tegovima

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika

90.17

Instrumenti i aparati za crtanje, obeležavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, uglomeri, pribor za crtanje u setu, logaritmari i kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za merenje dužine, koji se drže u ruci (npr.: merne šipke u trake, mikrometarska merila, merila sa nonijusom) nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika

90.18

Instrumenti i aparati za medicinu, hirurgiju, zubarstvo i veterinu, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate i aparate za ispitivanje vida:
- Zubarske stolice, sa ugrađenim zubarskim uređajima ili zubarskim pljuvaonicama
- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 90.18
Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

90.19

Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol terapiju, veštačko disanje i ostali terapeutski aparati za disanje

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

90.20

Ostali aparati za disanje i gas maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih delova i izmenljivih filtera

Proizvodnja kod koje:
- od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

90.24

Mašine i aparati za ispitivanje tvrdoće, čvrstoće na kidanje ili sabijanje, elastičnosti ili ostalih mehaničkih svojstava (npr. metala, drveta, tekstila, hartije, plastičnih masa)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika

90.25

Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, hidrometri i psihrometri, uključujući kombinacije ovih instrumenata, sa ili bez mogućnosti registrovanja

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika

90.26

Instrumenti i aparati za merenje ili kontrolu protoka, nivoa, pritiska ili drugih promenljivih veličina tečnosti ili gasova (npr.: merači protoka, pokazivači nivoa, manometri, merači količine toplote), osim instrumenata i aparata iz tar. br. 90.14, 90.15, 90.28 ili 90.32

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika

90.27

Instrumenti i aparati za fizičke i hemijske analize (npr.: polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu gasa ili dima), instrumenti i aparati za merenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti, ekspanzije površinskog napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska merenja ili kontrolu (uključujući i ekspozimetre); mikrotomi

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika

90.28

Merači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta, uključujući i merače za njihovo baždarenje:
- Delovi i pribor
- Ostali

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika
Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika

90.29

Brojači obrtaja, brojači proizvodnje, taksimetri, brojači kilometara, brojači koraka i slično; pokazivači brzine i tahometri, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 90.14 ili 90.15; stroboskopi

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika

90.30

Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za merenje i kontrolu električnih veličina, isključujući merače iz tar. br. 90.28; instrumenti i aparati za merenje ili otkrivanje alfa, beta, gama, rendgenskih, kosmičkih ili drugih jonizujućih zračenja

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika

90.31

Instrumenti, aparati i mašine za merenje ili kontrolu, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi; projektori profila

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika

90.32

Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika

90.33

Delovi i pribor (nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi) za mašine, uređaje, instrumente ili aparate iz Glave 90

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika

ex Glava 91

Časovnici i njihovi delovi; osim:

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika

 

91.05

Ostali časovnici

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika

91.09

Ostali mehanizmi za časovnike, kompletni i sastavljeni

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika

91.10

Kompletni mehanizmi za časovnike (lične ili druge), nesastavljeni ili delimično sastavljeni (mehanizmi u setovima); nekompletni mehanizmi za časovnike (lične i druge), sastavljeni; grubi mehanizmi za časovnike (lične ili druge)

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 91.14. nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika

91.11

Kutije za lične časovnike i delovi kutija

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika

91.12

Kutije za kućne, kancelarijske i slične časovnike i kutije slične vrste za ostale proizvode iz ove Glave, i delovi kutija

Proizvodnja:
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika

91.13

Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i delovi za kaiševe i narukvice:
- Od prostih metala, uključujući pozlaćene ili posrebrene ili prevučene ili platirane plemenitim metalima
- Ostali

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika
Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% proizvoda franko fabrika

Glava 92

Muzički instrumenti; delovi i pribor tih proizvoda

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika

 

Glava 93

Oružje i municija; njihovi delovi i pribor

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% proizvoda franko fabrika

ex Glava 94

Nameštaj, posteljina, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; lampe i druga svetleća tela, na drugom mestu nepomenuti ili uključeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično; montažne zgrade; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika

ex 94.01 i ex 94.03

Nameštaj od prostih metala, sa ugrađenom nenapunjenom pamučnom tkaninom mase 300 g/m2 ili manje

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ili
Proizvodnja od pamučne tkanine, koja je već konfekcionirana za upotrebu sa proizvodima iz tar. br. 94.01 ili 94.03, pod uslovom da:
- vrednost tkanine nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika,
- su svi drugi upotrebljeni materijali sa poreklom i da se svrstavaju u neki drugi tar. br., a ne u tar. br. 94.01 ili 94.03

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika

94.05

Lampe, i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove delove, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svetlosnim izvorom, i njihovi delovi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% proizvoda franko fabrika

94.06

Montažne zgrade

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 95

Igračke, rekviziti za društvene igre i sport; njihovi delovi i pribor; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

95.03

Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom, slagalice (zagonetke) svih vrsta

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kod tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 95.06

Palice za golf i ostala oprema za golf

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe grubo oblikovani blokovi za izradu glava palica za golf

 

ex Glava 96

Razni proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 96.01 i ex 96.02

Proizvodi od materijala za rezbarenje, životinjskog, biljnog ili mineralnog porekla

Proizvodnja od "obrađenih" materijala za rezbarenje iz istog tar. br.

ex 96.03

Metle i četke (osim metli i metlica od pruća, sa ili bez drške i četki od dlake kuna i veverica), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, ulošci i valjci za bojenje, brisači za podove i pajalice

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% proizvoda franko fabrika

96.05

Putni setovi (neseseri) za ličnu toaletu, šivenje ili čišćenje cipela ili odela

Svaki proizvod u setu mora da zadovolji pravilo koje bi se na njega primenjivalo da se ne nalazi u setu. Međutim, u setu mogu da se nalaze i proizvodi bez porekla, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika

96.06

Dugmad, drikeri, dugmad za presvlačenje i ostali delovi tih proizvoda; nedovršena dugmad

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

96.08

Hemijske olovke; flomasteri i markeri sa vrhom od filca ili drugog poroznog materijala; nalivpera i slična pera; pera za kopiranje; patent olovke; držalje za pera, držalje za olovke i slične držalje; delovi (uključujući kape i klipsove) navedenih proizvoda, osim onih iz tar. br. 96.09

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti pera i njihovi vrhovi koji se svrstavaju u isti tarifni broj kao i sam proizvod

96.12

Trake za pisaće mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili na drugi način pripremljene za davanje otisaka, uključujući i na kalemima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex 96.13

Upaljači sa piezo paljenjem

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 96.13 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 96.14

Lule za pušenje i glave lula

Proizvodnja od grubo obrađenih blokova

Glava 97

Predmeti umetnosti, kolekcija i starina

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

LISTA FUSNOTA

(1)Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.
(2) Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodnu napomenu 7.2.
(3)U napomeni 3 uz Glavu 32 navodi se da su to preparati koji se upotrebljavaju za bojenje bilo kog materijala ili se upotrebljavaju kao sastojci u proizvodnji preparata za bojenje, pod uslovom da se ne svrstavaju u neki drugi tar. br. u Glavi 32.
(4)pod pojmom "grupa" podrazumeva se bilo koji deo tarifnog broja koji je od ostalog dela odvojen tačkom i zapetom (;).
(5)U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 39.01 do 39.06 i od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 39.07 do 39.11 ovo ograničenje se primenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.
(6)Sledeće folije smatraće se visoko transparentnim: folije čija je optička propusnost, ako se meri prema ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (tj. Hazefaktor), manja od 2%.
(7)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(8)Upotreba ovog materijala ograničena je na proizvodnju tkanina koje se koriste u proizvodnji papira.
(9)Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(10)Za pletene i kukičane proizvode, neelastične, niti gumirane, dobijene šivenjem ili spajanjem komada od pletenih ili kukičanih materijala (sečeni ili kukičani neposredno u oblike), pogledati Uvodnu napomenu 6.
(11)SEMII - institut za poluprovodničku opremu i materijale.
(12)Ovo pravilo primenjuje se do 31. decembra 2005. godine.

Prilog 18.

UVERENJE O POREKLU ROBE EUR.1 I ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA O POREKLU ROBE EUR.1

Uputstvo za štampanje

1. Svaki formular će biti 210 x 297 mm; može se dopustiti odstupanje od minus 5 mm ili plus 8 mm po dužini. Mora se koristiti beli papir, prilagođen za pisanje, bez mehaničke pulpe i težine ne manje od 25 g/m2. Na pozadini će biti otisnut zeleni "guiloche" uzorak, što omogućuje da bilo kakvo krivotvorenje mehaničkim ili hemijskim sredstvima bude uočljivo.

2. Obrazac uverenja može štampati samo štamparija koju odredi direktor Uprave carina, a svaki formular mora sadržati belešku o takvom ovlašćenju. Svaki formular mora imati odštampan naziv i adresu štamparije ili znak po kome štamparija može biti prepoznata. Takođe će imati serijski broj, štampan ili ne, na osnovu kog se može prepoznati.

Način popunjavanja

3. Rubrike obrasca uverenja EUR.1 popunjavaju se na sledeći način:

1) u rubriku 1 Exporter (Izvoznik) upisuje se naziv izvoznika, adresa i država (Name, full adress, country);

2) u rubriku 2 Certificate used in preferential trade between (Uverenje se koristi u preferencijalnoj razmeni između) upisuje se: "Srbija" i naziv države, grupe država ili teritorija;

3) u rubriku 3 Consignee (Primalac), upisuje se naziv primaoca robe, njegova adresa i država (Name, full adress, country) (Optinal). Popunjavanje ove rubrike nije obavezno;

4) u rubriku 4 Country, group of countries or territory, in which the products are considered as Originationg (Država, grupa država ili teritorija čiji se proizvodi smatraju proizvodima koji ispunjavaju kriterijume o poreklu) upisuje se: "Srbija";

5) u rubriku 5 Country, group of countries or territory of destination (Država, grupa država ili teritorija u koju se roba upućuje) upisuje se: "Država, grupa država ili teritorija";

6) u rubriku 6 Transport details (Optional)-(Informacija u vezi sa prevozom), upisuje se način transporta robe i put kojim će roba biti transportovana u državu uvoza. Popunjavanje ove rubrike nije obavezno;

7) u rubriku 7 Remarks (Napomena), ako se uverenje izdaje naknadno upisuje se: "Naknadno izdato", ili ako se izdaje duplikat uverenja EUR.1, upisuje se: "Duplikat". U ovom slučaju u rubriku se upisuje serijski broj, službeni broj i datum izdavanja originalnog uverenja EUR.1. Ovu rubriku popunjava nadležna carinarnica;

8) u rubriku 8 Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages (1); Description of goods (Redni broj, oznake, brojevi i vrsta koleta, naziv proizvoda) upisuje se:

(1) za "redni broj" - redni brojevi robe, ako se za više vrsta robe traži izdavanje uverenja EUR.1;

(2) za "oznake, brojevi i vrste koleta" - oznaka i identifikacioni brojevi na koletima (paketima).

Ako je paket upućen (adresiran) na primaoca, upisuje se adresa primaoca, broj paketa označen u fakturi i opis paketa (kutija, bala, paleta, bačvi i dr.). Ako paketi nisu obeleženi, upisuje se: "bez oznaka i brojeva";

(3) za "naziv proizvoda" - opis proizvoda na način da nadležna carinarnica može da identifikuje proizvod i utvrdi njegovo poreklo;

9) u rubriku 9 Gross mass (kg) or other measure (litres, m3 etc) (Bruto masa (kg) ili druge jedinice mera (1, m3 itd.), upisuje se bruto masa robe ili bruto količina u drugim jedinicama mere koje su navedene u fakturi;

10) u rubriku 10 Invoices (Optional) (Fakture), upisuju se brojevi i datumi svih faktura za robu za koju se traži izdavanje uverenja EUR.1. Popunjavanje ove rubrike nije obavezno;

11) u rubriku 11 CUSTOMS ENDORSEMENT (Overa carinskog organa) upisuje se broj koji nadležna carinarnica dodeljuje, datum i mesto izdavanja uverenja EUR.1 i njen pečat (Declaration certified; Export document; Form; No; Customs office; Issuing country of territory; Date; Signature) kojim se uverenje overava;

12) u rubriku 12 DECLARATION BY THE EXPORTER (Deklaracija izvoznika) upisuje se mesto i datum kada je zatraženo izdavanje Uverenja EUR.1 i potpis (I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate; Place and date; Signature) izvoznika overen pečatom;

13) rubrike 13 i 14, koje se nalaze na poleđini uverenja EUR.1, ne popunjavaju se i služe za naknadnu proveru porekla robe.

4. Obrazac uverenja EUR.1 popunjava se na srpskom jeziku, na jednom od svetskih jezika ili na jeziku države uvoznice, u kom slučaju nadležna carinarnica može da traži prevod.

MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)

EUR.1            No    A   000000

See notes overleaf before completing this form.

2. Certificate used in preferential trade between

_______________________________________
and
_______________________________________
(Insert appropriate countries, group of countries or territories)

3. Consignee (Name, full adress, country)(Optional)

4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating

5. Country, group of countries or territory of destination

6. Transport details (Optional)

7. Remarks

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1); Description of goods

9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3, etc.)

10. Invoice
(Optional)

11. CUSTOMS ENDORSEMENT

Declaration certified
Export document(2)
Form __________ No _____________
Customs office: ___________________
Issuing country or territory __________
________________________________        Stamp
Place __________, date ___________

________________________________
                           (Signature)

 

12. DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.

 

Place __________, date ___________

________________________________
                           (Signature)

 

 

13. REQUEST FOR VERIFICATION, to:

14. RESULT OF VERIFICATION

Verification carried out shows that this certificate(1)

c was issued by the Customs Office indicated and that the information contained therein is accurate.

c does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended).

________________________________________
(Place and date)

 

Stamp

_____________________
         (Signature)

_____________
(1) Insert X in the appropriate box.

Verification of the authenticy and accuracy of this certificate is requested.

Place and date __________________________

Stamp

 

 

_____________________
         (Signature)

_____________________
(1)If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate
(2)Complete only where the regulations of the exporting country require

NOTES

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)

EUR.1            No    A   000000

See notes overleaf before completing this form.

2. Application for a certificate used in preferential trade between

_______________________________________
and
_______________________________________
(Insert appropriate countries, group of countries or territories)

3. Consignee (Name, full adress, country)(Optional)

4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating

5. Country, group of countries or territory of destination

6. Transport details (Optional)

7. Remarks

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1); Description of goods

9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3, etc.)

10. Invoice
(Optional)

 

 

 

 

 

 

(1)If goods are note packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE

that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY

as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:

 

 

 

 

 

 

 

SUBMIT

the following supporting documents(1):

 

 

 

 

 

 

UNDERTAKE

to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

 

 

REQUEST

the issue of the attached certificate for these good

 

 

 

 

 

(Place and date)

 

 

 

(Signature)

_________________
(1)For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.

 

Prilog 19.

IZJAVA NA FAKTURI

Izjava na fakturi, čiji tekst je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu sa napomenama. Međutim, nije potrebno utisnuti broj napomene.

Verzija na srpskom jeziku:

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. ___ (1) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ___ (2) preferencijalnog porekla.

ili

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. ___ (1) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ___ (2) preferencijalnog porekla.

Verzija na engleskom jeziku:

That exporter of the products covered by this document (customs authorization No ___ (1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ___ (2) preferential origin.

 

___________________________ (3)
(Mesto i datum)
___________________________ (4)
(Potpis izvoznika, dodatno mora
biti čitko navedeno ime lica
koje je izjavu potpisalo)

__________________________
(1)Kada je izjava na fakturi data od strane ovlašćenog izvoznika u skladu sa članom 91. ove uredbe, ovde se mora upisati broj ovlašćenja. Kada izjava na fakturi nije data od strane ovlašćenog izvoznika, reči u zagradi se ispuštaju ili se taj prostor ostavlja prazan.
(2)Navodi se poreklo proizvoda.
(3)Ovi navodi se mogu ispustiti ako je podatak sadržan u samom dokumentu.
(4)U slučajevima kada se ne zahteva potpis izvoznika, izuzeće potpisa se takođe odnosi na navođenje imena potpisnika.

 

Prilog 20.

NAPOMENE ZA UTVRĐIVANJE CARINSKE VREDNOSTI

Članovima 39. do 45. Carinskog zakona propisan je način utvrđivanja carinske vrednosti uvezene robe. Metode vrednovanja utvrđene su po redosledu primene. Primarni metod carinskog vrednovanja definisan je članom 39. Carinskog zakona i uvezenu robu treba vrednovati u skladu sa odredbama tog člana uvek kada su ispunjeni uslovi propisani u njemu.

Ako se carinska vrednost ne može utvrditi prema odredbama člana 39. Carinskog zakona, odrediće se primenom sledećih članova dok se ne dođe do člana prema kome se može odrediti carinska vrednost. Osim u slučajevima predviđenim u članu 42. Carinskog zakona, samo ako se carinska vrednost ne može odrediti prema odredbama određenog člana, mogu se primeniti odredbe člana koji neposredno sledi.

Ako uvoznik ne zahteva da se izmeni redosled primene čl. 43. i 44. Carinskog zakona, postupiće se po normalnom redosledu. Ako uvoznik to zahteva, ali se pokaže da je nemoguće utvrditi carinsku vrednost prema odredbama člana 44. Carinskog zakona, carinska vrednost odrediće se prema odredbama člana 43. Carinskog zakona, ukoliko se tako može odrediti.

Ako se carinska vrednost ne može utvrditi prema odredbama čl. 39. do 44. Carinskog zakona, odrediće se prema odredbama člana 45. Carinskog zakona.

Prva kolona

Druga kolona

Odredbe Carinskog zakona
na koje se odnose napomene

Napomene

Član 39. stav 1. tačka 1) alineja 3

Primer takvih ograničenja je slučaj kada prodavac zahteva od kupca automobila da ih ne prodaje niti izlaže pre određenog datuma koji predstavlja početak godine izvesnog modela.

Član 39. stav 1. tačka 2)

Neki primeri ovoga bi bili:
(1) prodavac utvrđuje cenu uvezene robe pod uslovom da kupac kupi i drugu robu u određenim količinama;
(2) cena uvezene robe zavisi od cene ili cena po kojima kupac uvezene robe prodaje drugu robu prodavcu uvezene robe;
(3) cena se utvrđuje na osnovu načina plaćanja koji nije u vezi s uvezenom robom, na primer, kada je uvezena roba poluproizvod koji prodavac obezbeđuje pod uslovom da primi određenu količinu gotove robe.
Međutim, uslovi ili ograničenja povezani sa proizvodnjom ili plasmanom uvezene robe ne povlače odbacivanje transakcijske vrednosti. Na primer, činjenica da kupac obezbeđuje prodavcu inženjering i planove urađene u zemlji uvoza ne povlači odbacivanje transakcijske vrednosti za svrhe primene člana 39. stav 1.

Član 39. stav 2.

Stavom 2. tač. 1), 2) i 3) propisani su različiti načini utvrđivanja prihvatljivosti transakcijske vrednosti.
Stav 2. tačka 1) predviđa da će se, u slučajevima kada su kupac i prodavac u međusobnoj vezi, ispitati okolnosti kupoprodaje, a transakcijska vrednost će se prihvatiti kao carinska vrednost pod uslovom da ta povezanost nije uticala na cenu. Neće se vršiti ispitivanje okolnosti u svim slučajevima u kojima su kupac i prodavac međusobno povezani. Takvo ispitivanje biće potrebno samo kada postoji sumnja u pogledu prihvatljivosti cena. Ako carinski organ nema nikakvih sumnji u pogledu prihvatljivosti cene, treba da je prihvati bez traženja daljih podataka od deklaranta. Na primer, carinski organ je možda već ranije ispitao taj odnos, ili možda već raspolaže detaljnim podacima o kupcu i prodavcu i već se uverio na osnovu takvih ispitivanja ili podataka da njihova povezanost nije uticala na cenu.
Ako carinski organ ne može da prihvati transakcijsku vrednost bez daljeg ispitivanja, treba da omogući deklarantu da obezbedi detaljnije podatke koji budu potrebni carinskom organu da ispita okolnosti kupoprodaje. U tom kontekstu carinski organ mora da bude spreman da ispita relevantne aspekte transakcije, uključujući način na koji kupac i prodavac organizuju svoje trgovinske odnose i način na koji je postignuta cena o kojoj je reč, da bi utvrdio da li je njihova povezanost uticala na cenu. Ako može da se pokaže da kupac i prodavac, iako su uzajamno povezani u smislu člana 102. ove uredbe, kupuju i prodaju jedan od drugog kao da nisu povezani, to bi značilo da njihov odnos nije uticao na cenu. Na primer, ako je cena određena u skladu sa normalnom praksom određivanja cena u industriji o kojoj je reč ili načinom na koji prodavac određuje cene za prodaju kupcima s kojima nije povezan, to znači da njihova povezanost nije uticala na cenu. I još jedan primer: tamo gde se pokaže da je cena dovoljna da obezbedi pokriće troškova plus takvu dobit koja je tipična za ukupnu dobit firme ostvarenu tokom tipičnog vremenskog perioda (na primer, na godišnjoj osnovi) u kupoprodaji robe iste vrste ili grupe, to znači da nije bilo uticaja na cenu.
Stav 2. tač. 2) i 3) pruža mogućnost deklarantu da pokaže da je transakcijska vrednost približno jednaka vrednosti koja služi kao kriterijum, a koju je prethodno prihvatio carinski organ i stoga je prihvatljiva prema odredbama člana 39. Carinskog zakona. Kad se zadovolji kriterijum prema stavu 2. tač. 2) i 3), nema potrebe da se ispituje pitanje uticaja shodno stavu 2. tačka 1). Ako carinski organ već raspolaže podacima na osnovu kojih se bez daljih detaljnih ispitivanja može uveriti da je zadovoljen jedan od kriterijuma datih u stavu 2. tač. 2) i 3), onda nema razloga da zahteva od uvoznika da pokaže da se kriterijum može zadovoljiti.

Član 39. stav 2. tač. 2) i 3)

Prilikom određivanja da li je neka vrednost "približno jednaka" nekoj drugoj vrednosti, treba uzeti u obzir niz faktora. Ti faktori obuhvataju prirodu uvezene robe, prirodu same industrije, godišnje doba u kom se roba uvozi, kao i da li je razlika u vrednosti od komercijalnog značaja. Pošto se ti faktori mogu razlikovati od slučaja do slučaja, bilo bi nemoguće primeniti jedinstveni standard za svaki pojedinačni slučaj, kao na primer fiksni procenat. Na primer, mala razlika u vrednosti kod jednog tipa robe mogla bi da bude neprihvatljiva, dok bi velika razlika kod nekog drugog tipa robe mogla da bude prihvatljiva u određivanju da li je transakcijska vrednost približno jednaka vrednostima koje služe kao kriterijumi dati u članu 39. stav 2. tač. 2) i 3).

Član 39. stav 3.

Kao primer posrednog plaćanja mogla bi se navesti situacija u kojoj kupac podmiri deo ili u celini dug prodavca.

Član 40.
Član 41.

Prilikom primene ovih članova, carinski organ će, kad god je to moguće, koristiti, po potrebi, prodaju istovetne ili slične robe, na istom komercijalnom nivou i u približno istoj količini kao i roba koja se vrednuje. Kad nema takve prodaje, može se koristiti prodaja istovetne ili slične robe, po potrebi, koja se vrši pod jednim od sledeća tri uslova:
(1) prodaja na istom komercijalnom nivou ali u različitim količinama;
(2) prodaja na različitom komercijalnom nivou ali u približno istim količinama ili
(3) prodaja na različitom komercijalnom nivou i u različitim količinama.

Kad se pronađe prodaja koja potpada pod bilo koji od prethodna tri uslova, izvršiće se usklađivanje, prema slučaju:
(1) samo za količinske faktore;
(2) samo za faktore komercijalnog nivoa; ili
(3) i za faktore komercijalnog nivoa i za količinske faktore.
Uslov za usklađivanje usled različitih komercijalnih nivoa ili različitih količina jeste da takvo usklađivanje, bez obzira na to da li vodi povećanju ili smanjenju vrednosti, može da se vrši samo na osnovu dokaza koji jasno pokazuju opravdanost i tačnost usklađivanja, na primer važećih cenovnika koji sadrže cene koje se odnose na različite nivoe ili različite količine. Na primer, ako se uvezena roba koja se vrednuje sastoji od pošiljke od 10 jedinica, a jedina istovetna ili slična uvezena roba, po potrebi, za koju postoji transakcijska vrednost je iz prodaje u kojoj je bilo 500 jedinica, a pri tome je poznato da prodavac daje popust na količinu, potrebno usklađivanje se može postići na osnovu cenovnika prodavca i korišćenjem cene koja se može primeniti na prodaju 10 jedinica. To ne znači da je obavezno da je prodaja izvršena u količinama od 10, ako je utvrđeno da je cenovnik bona fide u prodajama drugih količina. Međutim, u odsustvu jedne takve objektivne mere nije pogodno da se carinske vrednosti određuju prema odredbama čl. 40. i 41.

Član 40. stav 2.
Član 41. stav 2.

Izraz "odnosno" podrazumeva fleksibilnost u korišćenju kupoprodaja i u potrebnom usklađivanju u bilo kom od tri navedena uslova iz stava 1 napomene uz čl. 40. i 41.

Član 43. stav 1. tačka 1)

Treba napomenuti da "dobit i opšti troškovi" koji se pominju u članu 43. stav 1. tačka 1), treba da se uzmu kao celina. Iznos za potrebe ovog umanjenja treba da se utvrdi na osnovu podataka koje obezbedi deklarant, osim ako se iznos koji je on naveo ne slaže s onim koji su dobijeni na osnovu prodaje uvezene robe iste vrste ili grupe u Republici Srbiji. Kad se iznos koji daje deklarant ne slaže sa tim iznosima, iznos za dobit i opšte troškove može se zasnivati na relevantnim podacima iz drugih izvora, a ne na onima koje je dao deklarant.
Dažbine koje se plaćaju u Republici Srbiji prilikom prodaje robe, a koje se ne odbijaju prema odredbama člana 43. stav 1. tačka 3), odbiće se prema odredbama člana 43. stav 1. tačka 1).
Pri određivanju uobičajene provizije ili uobičajenog uvećanja radi ostvarivanja dobiti i opštih troškova prema odredbama člana 43. stav 1. tačka 1), pitanje da li je određena roba iste "vrste ili grupe" kao neka druga roba mora se utvrditi od slučaja do slučaja, s obzirom na date okolnosti. Treba ispitati prodaju, u Republici Srbiji, najuže grupe ili asortimana uvezene robe iste vrste ili grupe koja obuhvata robu koja se vrednuje i za koju se mogu obezbediti potrebni podaci. Za svrhe člana 43. stav 1. tačka 1), "robe iste vrste ili grupe" obuhvata kako robu uvezenu iz iste zemlje kao i roba koja se vrednuje tako i robu uvezenu iz drugih zemalja.

Član 43. stav 3.

Kad se primenjuje metod iz člana 43. stav 3., odbici za vrednost koja je dodata u daljoj preradi zasnivaće se na objektivnim i merljivim podacima koji se odnose na troškove takvog rada. Osnovu za te kalkulacije predstavljale bi prihvaćene industrijske formule, recepture, metodi izgradnje i druga industrijska praksa te grane.
Metod procene predviđen u članu 43. stav 3. normalno se ne bi primenjivao kada roba izgubi svoj identitet zbog dalje obrade ili prerade. Međutim, ima i takvih slučajeva u kojima se za uvezenu robu koja izgubi svoj identitet može tačno i bez većih teškoća odrediti vrednost dodata obradom ili preradom. S druge strane, ima i slučajeva u kojima uvezena roba zadržava svoj identitet ali čini tako mali deo robe koja se prodaje u zemlji uvoza da ne bi bilo opravdano da se primenjuje ovaj metod vrednovanja. S obzirom na gore izneto, svaka situacija te vrste mora se razmotriti od slučaja do slučaja.

Član 44.

Po pravilu, carinska vrednost se određuje prema odredbama ovog člana, na osnovu podataka kojima se u tom trenutku raspolaže u Republici Srbiji. Međutim, da bi se utvrdila obračunata vrednost, može biti potrebno da se ispitaju troškovi proizvodnje robe koja se vrednuje, kao i drugi podaci koji se moraju dobaviti iz drugih zemalja, izvan Republike Srbije. Osim toga, u većini slučajeva proizvođač robe neće potpadati pod nadležnost organa Republike Srbije. Primena metoda obračunate vrednosti uglavnom će biti ograničena na one slučajeve u kojima su kupac i prodavac uzajamno povezani, a proizvođač je spreman da organima Republike Srbije podnese potrebne kalkulacije i pruži olakšice za bilo koju eventualno naknadno potrebnu proveru.
"Vrednost" i "troškovi" koji se pominju u članu 44. stav 1. tačka 1) odrediće se na osnovu podataka koji se odnose na proizvodnju robe koja se vrednuje, obezbeđenih od proizvođača ili u njegovo ime. Podaci će se zasnivati na komercijalnom knjigovodstvu proizvođača, pod uslovom da je takvo knjigovodstvo u saglasnosti sa opšteprihvaćenim računovodstvenim principima koji se primenjuju u zemlji u kojoj se roba proizvodi.
"Vrednost" i "troškovi" obuhvataće troškove elemenata definisanih u članu 46. stav 1. tačka 1) alineje 2. i 3. kao i vrednost koja je na odgovarajući način raspoređena shodno odredbama odgovarajuće napomene uz član 46. bilo kog elementa navedenog u članu 46. stav 1. tačka 2) koji je kupac neposredno ili posredno isporučio za upotrebu u vezi s proizvodnjom uvezene robe. Vrednost elemenata navedenih u članu 46. stav 1. tačka 2) alineja 4., koji su izvršeni u Republici Srbiji, obuhvatiće se samo u onoj meri u kojoj se takvi elementi naplaćuju od proizvođača.
"Iznos dobiti i opštih troškova" koji se pominje u članu 44. stav 1. tačka 2) određivaće se na osnovu podataka obezbeđenih od proizvođača ili u njegovo ime, osim u slučaju kad se iznosi koje je on naveo ne slažu sa onima koje se obično javljaju u prodaji robe iste vrste ili grupe, kao što je roba koja se vrednuje, a koju proizvode proizvođači u zemlji izvoza za izvoz u Republiku Srbiju.
Podrazumeva se da se nikakvi troškovi ili vrednost elemenata o kojima se govori u ovom članu neće računati dva puta prilikom određivanja obračunate vrednosti.
Treba napomenuti da se, u ovom kontekstu, "iznos dobiti i opštih troškova" mora uzimati kao celina. Prema tome, ako je u bilo kom pojedinačnom slučaju iznos dobiti proizvođača nizak, a opšti troškovi su mu visoki, njegova dobit i opšti troškovi uzeti zajedno mogu ipak da se slažu s onima koji se obično javljaju pri prodaji robe iste vrste ili grupe. Takva situacija može da nastane, na primer, ako se proizvod lansira u Republici Srbiji, a proizvođač ne prihvati nikakvu dobit ili prihvati malu dobit da bi neutralisao visoke opšte troškove u vezi s lansiranjem. Kad proizvođač može da pokaže da, zbog posebnih trgovinskih okolnosti, prodajom uvezene robe ostvaruje malu dobit, treba uzeti u obzir njegovu stvarnu dobit pod uslovom da on raspolaže verodostojnim trgovinskim razlozima kojima to može da opravda, kao i da je njegova politika cena rezultat uobičajene politike cena u toj grani proizvodnje. Takva situacija može da nastane, na primer, kad su proizvođači prinuđeni da privremeno snize cene zbog nepredviđenog pada potražnje, ili kad prodaju robu da popune asortiman robe koja se proizvodi u zemlji uvoza, a prihvate nisku dobit da bi održali konkurentnost. Kad iznosi prodavca za dobit i opšte troškove nisu u skladu s onima koje se obično javljaju pri prodaji robe iste vrste ili grupe kao roba koja se vrednuje, a koju proizvode proizvođači u zemlji izvoza za izvoz u zemlju uvoza, iznos za dobit i opšte troškove može da se zasniva na odgovarajućim podacima iz drugih izvora, izvan okvira koje je dao proizvođač robe ili koji su dati u njegovo ime.
Određivanje da li je neka roba "iste vrste ili grupe" kao neka druga roba mora se vršiti od slučaja do slučaja, uzimajući u obzir i date okolnosti. U utvrđivanju uobičajene dobiti i opštih troškova prema odredbama člana 44., treba ispitati prodaje najuže grupe ili asortimana robe za izvoz u zemlju uvoznicu, kojim je obuhvaćena i roba koja se vrednuje, a za koju se mogu obezbediti potrebni podaci. Za svrhe člana 44. "roba iste vrste ili grupe" mora da bude iz iste zemlje kao i roba koja se vrednuje.

Član 45. stav 1.

Neki primeri razumnih odstupanja bili bi sledeći:
(1) Istovetna roba - zahtev da istovetna roba treba da bude izvezena u isto ili približno isto vreme kao i roba koja se vrednuje, može se tumačiti elastičnije; istovetna uvezena roba, proizvedena u drugoj zemlji izvan zemlje izvoznice robe koja se vrednuje, mogla bi da posluži kao osnova za carinsko vrednovanje; mogu se koristiti i carinske vrednosti istovetne uvezene robe koje su već određene čl. 43. i 44.
(2) Slična roba - zahtev da slična roba treba da bude izvezena u isto ili približno isto vreme kao i roba koja se vrednuje, može se tumačiti elastičnije; slična uvezena roba proizvedena u drugoj zemlji izvan zemlje izvoznice robe koja se vrednuje mogla bi da posluži kao osnova za carinsko vrednovanje; mogu se koristiti i carinske vrednosti slične uvezene robe koje su određene čl. 43. i 44.
(3) Metod dedukcije - zahtev da se roba prodaje u "istom stanju u kakvom je uvezena" u članu 43. stav 1. može se tumačiti elastičnije; rok od "devedeset dana" može se primenjivati elastičnije.

Član 46. stav 1. tačka 2) alineja 2

Dva faktora utiču na raspoređivanje elemenata definisanih u članu 46. stav 1. tačka 2) alineja 2 na uvezenu robu - vrednost samog elementa i način na koji se ta vrednost pripisuje uvezenoj robi. Raspoređivanje tih elemenata treba da se vrši na razuman način, shodno okolnostima i u skladu s opšteprihvaćenim principima obračuna.
Što se tiče vrednosti elemenata, ako uvoznik uz određene troškove pribavi element od nekog prodavca s kojim nije povezan, ti troškovi predstavljaju vrednost elementa. Ako je proizvođač elementa sam uvoznik ili neko lice koje je s njim povezano, troškovi proizvodnje elementa bi bili njegova vrednost. Ako je uvoznik već ranije koristio taj element, bez obzira na to da li ga je uvoznik dobavio ili proizveo, prvobitni troškovi nabavke ili proizvodnje elementa, vodeći računa o korišćenju, morali bi da se smanje da bi se dobila vrednost elementa.
Kad se jednom odredi vrednost elemenata, potrebno je rasporediti tu vrednost na uvezenu robu. Postoje razne mogućnosti. Na primer, vrednost se može dodeliti prvoj pošiljci ako uvoznik želi da odjednom plati dažbine na celokupnu vrednost. Kao drugi primer, uvoznik može da zahteva da se vrednost rasporedi na jedan deo jedinica proizvedenih do vremena prve isporuke. Ili još jedan primer: on može da zahteva da se ta vrednost rasporedi na celu predviđenu proizvodnju ako postoje ugovori ili čvrste obaveze za tu proizvodnju. Metod raspoređivanja će zavisiti od dokumentacije koju podnese uvoznik.
Primer za ilustraciju napred navedenog: neki uvoznik obezbeđuje proizvođaču kalup koji će se koristiti u proizvodnji uvezene robe i ugovori s njim da kupi 10.000 jedinica. Do roka prispeća prve isporuke od 1.000 jedinica, proizvođač je već proizveo 4.000 jedinica. Uvoznik može da zahteva da carinski organ rasporedi vrednost kalupa na 1.000 jedinica, 4.000 jedinica ili 10.000 jedinica.

Član 46. stav 1. tačka 2) alineja 4

Dodaci za elemente definisane u članu 46. stav 1. tačka 2) alineja 4, treba da se zasnivaju na objektivnim i merljivim podacima. Da bi se teškoće određivanja vrednosti koje treba dodati svele na minimum i za deklaranta i za carinskog organa, treba, koliko god je moguće, koristiti u tom momentu dostupne podatke iz sistema poslovne evidencije kupca.
Za one elemente koje obezbedi kupac, a koje je kupac kupio ili iznajmio, dodatak bi predstavljao trošak kupovine ili najamnine. Za one elemente koji su javno vlasništvo, osim za troškove nabavljanja njihove kopije, neće se ništa dodavati.
Jednostavnost određivanja vrednosti koje treba dodati zavisiće od strukture i sistema upravljanja konkretne firme, kao i od knjigovodstvenih metoda koje ona primenjuje.
Na primer, moguće je da firma koja uvozi razne proizvode iz više zemalja, vodi knjigovodstvenu evidenciju svog centra za oblikovanje izvan zemlje uvoza, na način kojim se precizno pokazuju troškovi vezani za određeni proizvod. U takvim slučajevima može se vršiti neposredno usklađivanje, prema odredbama člana 46.
U drugom slučaju firma može da snosi troškove ovog centra za oblikovanje koji se nalazi izvan zemlje uvoznice kao opšti trošak, bez raspoređivanja na pojedine proizvode. Tada se, u odnosu na uvezenu robu, može izvršiti odgovarajuće usklađivanje prema odredbama člana 46. raspoređivanjem ukupnih troškova centra za oblikovanje na celokupnu proizvodnju koja ima koristi od centra za oblikovanje i dodavanjem tako raspoređenih troškova na jedinicu uvoza.
Razlike u navedenim okolnostima, naravno, zahtevaće da se uzmu u obzir razni faktori prilikom određivanja pravilnog metoda raspoređivanja troškova.
U slučajevima kad u proizvodnji elementa o kome je reč u određenom periodu učestvuje nekoliko zemalja, usklađivanje treba da se ograniči na stvarno dodatu vrednost tom elementu izvan Republike Srbije.

Član 46. stav 1. tačka 3)

Naknade za korišćenje autorskog prava i licencne naknade iz člana 46. stav 1. tačka 3), mogu da obuhvataju, pored ostalog isplate za patente, zaštitne znakove i autorska prava.

Član 46. stav 2.

Kad nema objektivnih i merljivih podataka u pogledu elemenata koje treba dodati prema odredbama člana 46., ne može se odrediti transakcijska vrednost prema odredbama člana 39. Kao ilustracija toga, na primer, naknada za korišćenje autorskog prava se plaća na osnovu cene u prodaji jednog litra nekog proizvoda u zemlji uvoznici koji je uvezen na kilo, a posle uvoza pretvoren u rastvor. Ako se naknada za korišćenje autorskog prava zasniva delimično na uvezenoj robi, a delimično na drugim faktorima koji nemaju nikakve veze s uvezenom robom (na primer kada se uvezena roba meša sa domaćim sastojcima i ne može se više odvojeno prepoznati, ili kad se naknada za korišćenje autorskog prava ne može razgraničiti od specijalnih finansijskih aranžmana između kupca i prodavca) ne bi bilo ispravno pokušati da se izvrši dodavanje za naknadu za korišćenje autorskog prava. Međutim, ako se iznos ove naknade za korišćenje autorskog prava zasniva samo na uvezenoj robi i može se lako izmeriti, moguće je izvršiti dodavanje na cenu koja je stvarno plaćena ili treba da se plati.

Prva kolona

Druga kolona

Odredbe ove uredbe na koje se odnose napomene

Napomene

Član 102. stav 1. tačka 5)

Smatra se da jedno lice kontroliše drugo, kada je ovo prvo, pravno ili operativno, u položaju da ograničava ili usmerava poslovanje drugog lica.

Član 111. stav 1.

Na primer, roba se prodaje prema cenovniku kojim se predviđaju povoljne jedinične cene za kupovinu većih količina.

Prodajna
količina

Jedinična
cena

Broj
prodaja

Ukupna količina prodata po svakoj od cena

1 do 10 jedinica

100

10 prodaja po 5 jedinica,
5 prodaja po 3 jedinice

65

11 do 25 jedinica

95

5 prodaja po 11 jedinica

55

preko 25 jedinica

90

jedna prodaja od 30 jedinica,
jedna prodaja od 50 jedinica

80

 

Najveći broj jedinica prodat po jednoj ceni jeste 80; prema tome, jedinična cena koja se odnosi na najveći broj jedinica je 90.
Još jedan primer za slučajeve kada se vrše dve prodaje. U prvoj se prodaje 500 jedinica po ceni od 95 novčanih jedinica za svaku. U drugoj prodaji prodaje se 400 jedinica po ceni od 90 novčanih jedinica za svaku. U ovom primeru najveći broj jedinica prodatih po određenoj ceni je 500; prema tome, jedinična cena koja se odnosi najveći broj jedinica je 95.
Treći primer se odnosi na situaciju u kojoj se prodaju razne količine po raznim cenama.

 

a) Prodaje

Prodajna količina

Jedinična cena

40 jedinica
30 jedinica
15 jedinica
50 jedinica
25 jedinica
35 jedinica
5 jedinica

100
90
100
95
105
90
100

 

b) Ukupno

Ukupno prodata količina

Jedinična cena

65
50
60
25

90
95
100
105

U ovom primeru, najveći broj jedinica prodatih po određenoj ceni je 65; prema tome, jedinična cena za najveći broj jedinica je 90.

 

Prilog 21.

PRIMENA OPŠTEPRIHVAĆENIH RAČUNOVODSTVENIH PRINCIPA

"Opšteprihvaćeni računovodstveni principi" odnose se na priznatu opštu saglasnost ili propis nadležnih organa u jednoj zemlji u određeno vreme o tome koja se ekonomska sredstva i obaveze registruju kao aktiva i pasiva, koje izmene u aktivi i pasivi treba da se registruju, kako aktiva i pasiva i promene u njima treba da se mere, koje informacije se mogu dati i na koji način i koji finansijski iskazi treba da se pripreme. Ovi standardi mogu predstavljati široke smernice opšte primene, kao i detaljni opis prakse i procedura.

Radi primene odredbi koje se odnose na utvrđivanje carinske vrednosti, carinski organ koristiće informacije pripremljene na način koji je u skladu sa opšteprihvaćenim računovodstvenim principima u zemlji, a koji je pogodan s obzirom na određeni član. Na primer, određivanje uobičajene dobiti i opštih troškova prema odredbama člana 43. Carinskog zakona, vršilo bi se uz pomoć informacija pripremljenih na način koji je u skladu sa opšteprihvaćenim računovodstvenim principima u zemlji uvoznici. S druge strane, određivanje uobičajene dobiti i opštih troškova prema odredbama člana 44. Carinskog zakona, vršilo bi se uz pomoć informacija pripremljenih na način koji je u skladu s opšteprihvaćenim računovodstvenim principima u zemlji proizvodnje. Još jedan primer: određivanje nekog elementa od predviđenih u članu 46. stav 1. tačka 2. alineja 2. Carinskog zakona preduzetih u zemlji uvoza vršilo bi se uz pomoć informacije na način koji je u skladu s opšteprihvaćenim računovodstvenim principima te zemlje.

 

Prilog 22.

NALEPNICA ZA PREDATI PRTLJAG U DOMAĆEM AERODROMU

1. Nalepnica iz člana 157. ove uredbe mora biti napravljena tako da se ne može ponovno upotrebiti.

2. Bez obzira na izgled uzorka prikazanog u ovom Prilogu, na nalepnici mora, na mestu na kojem je u ovom konkretnom primeru naslikan znak aerodroma i natpis aerodroma biti navedeno pravno lice koje je u određenom aerodromu preuzelo predati prtljag na prevoz u svoje ime ili u ime prevoznika.

Modeli

 

 

 

 

Prilog 23.

DEKLARACIJA ZA REGISTROVANI PRTLJAG

 

a)

Izjavljujem da dole označeni prtljag sadrži predmete za ličnu upotrebu, koje putnici redovno upotrebljavaju za vreme svojih putovanja kao: odelo, rublje, toaletne predmete, knjige, sportske rekvizite, izuzev fotografske ili kinematografske kamere i radiodifuzne i televizijske prijemnike.

b)

Izjavljujem da ovaj prtljag ne sadrži:

 

- životne namirnice, duvan, alkoholna pića, oružje, municiju, opojne droge ili valutu,

 

- robu, namenjenu otuđivanju uz nadoknadu ili besplatno,

 

- predmete kupljene ili dobijene van zemlje mog stalnog boravka i koji nisu bili prijavljeni carinarnici ove zemlje (ovo ograničenje primjenjuje se samo prilikom povratka u zemlju stalnog boravka).

c)

Ovlašćujem železničku službu da izvrši sve carinske formalnosti.

d) 

Poznato mi je da će se u slučaju netačne izjave sprovesti protiv mene krivični postupak.

 

Odredišna zemlja ______________________

 

Odredišno mesto ______________________

 

 

Broj komada prtljaga

 

 

Broj lica koja prate putnika

 

 

 

ŠTAMPANIM VELIKIM SLOVIMA

PREZIME

 

IME

__________________________

 

__________________________

 

 

 

Adresa:
Ulica _________________________
Mesto ________________________
Zemlja ________________________

 

Pečat otpremne stanice
s naznačenim datumom

 

 

Potpis putnika

 

 

 

 

 

 

 

Prtljag

 

 

 

 

 


Br.

 

 

 

 

Prilog 24.

LISTA UOBIČAJENIH OBLIKA RUKOVANJA U CARINSKOM SKLADIŠTU I SLOBODNOJ ZONI

Osim ako nije na drugi način utvrđeno, nijedan od sledećih oblika rukovanja, ne sme da dovede do promene osmocifrene tarifne oznake Carinske tarife u koji je dotična roba svrstana.

Uobičajeni, dole navedeni, oblici rukovanja ne dozvoljavaju se ako bi, po mišljenju carinskih organa, takva radnja mogla da poveća rizik od prevare:

1. ventilacija, prostiranje, sušenje, uklanjanje prašine, jednostavne radnje čišćenja, popravak pakovanja, elementarne popravke oštećenja koja su nastala u toku prevoza ili skladištenja sve dok su to samo jednostavne radnje, stavljanje i uklanjanje zaštitnog sloja za prevoz;

2. rekonstrukcija roba nakon prevoza;

3. inventarisanje, uzimanje uzoraka, sortiranje, prosejavanje, mehaničko filtriranje i vaganje robe;

4. uklanjanje oštećenih ili zaraženih komponenti;

5. konzervacija putem pasterizacije, sterilizacije, zračenja ili dodavanjem konzervansa;

6. zaštita protiv parazita;

7. zaštita protiv rđe;

8. zaštita:

- jednostavnim podizanjem temperature, bez daljeg tretmana ili procesa destilacije;

- jednostavnim snižavanjem temperature;

čak i ako to dovodi do promene osmocifrene tarifne oznake Carinske tarife.

9. Elektrostatička zaštita, ispravljanje ili peglanje tekstila;

10. Zaštita se sastoji od:

- uklanjanja peteljki i/ili koštica voća, sečenja i lomljenja sušenog voća ili povrća, rehidracije voća, ili

- dehidracije voća čak i ako to dovodi do promene osmocifrene tarifne oznake Carinske tarife;

11. desalinizacija, čišćenje i spajanje sirovih koža;

12. dodavanje robe ili dodavanje ili zamena dopunskih komponenti, sve dok su ti dodaci ili zamene relativno ograničeni ili namenjeni da bi se obezbedilo uklapanje u tehničke standarde i ne menjaju prirodu niti poboljšavaju učinak prvobitne robe, čak i ako to dovodi do promene osmocifrene CT šifre za dodatu ili zamenjenu robu;

13. razblaživanje ili koncentrisanje tečnosti, bez daljeg procesa tretiranja ili destilacije, čak i ako to dovodi do promene osmocifrene CT šifre;

14. mešanje istih vrsta robe, različitog kvaliteta, kako bi se dobio podjednak kvalitet ili kvalitet koji zahteva kupac, bez promene prirode robe;

15. deljenje ili sečenje robe, ako su uključene samo jednostavne radnje;

16. pakovanje, raspakivanje, promena ambalaže, presipanje i jednostavno smeštanje premeštanje u kutije, čak i ako to dovodi do promene osmocifrene tarifne oznake Carinske tarife, pričvršćivanje, uklanjanje ili izmena oznaka, plombi, etiketa, nalepnica sa cenom i drugih sličnih znakova za razlikovanje;

17. testiranje, podešavanje, regulisanje i pokretanje u rad mašina, aparata i vozila, posebno u cilju kontrolisanja ispunjavanja tehničkih standarda, ako su u pitanju samo jednostavne radnje;

18. prilagođavanje profila cevi kako bi se roba pripremila za određena tržišta;

19. bilo koji oblik rukovanja, osim gore navedenih, čija je namera da se poboljša izgled ili tržišni kvalitet uvezene robe ili da se ona pripremi za distribuciju ili preprodaju, pod uslovom da se tim radnjama ne menja priroda ili poboljšava učinak originalne robe. Kada nastanu troškovi zbog uobičajenog rukovanja, takvi troškovi ili porast vrednosti ne uzimaju se u obzir kod obračunavanja uvozne carine, ako je deklarant obezbedio zadovoljavajući dokaz za te troškove. Međutim, prilikom obračuna uvoznih dažbina u obzir se uzima carinska vrednost, priroda i poreklo robe koja nije iz Republike Srbije, a koja se koristi u tim radnjama.

 

Prilog 25.

EKONOMSKI USLOVI U OKVIRU POSTUPAKA PRERADE POD CARINSKOM KONTROLOM

Smatra se da su ispunjeni uslovi za sledeće vrste robe i radnje:

 

Kolona 1

Kolona 2

Redni broj

Roba

Prerada

1

Bilo koja vrsta robe

Prerada uzoraka koji su prijavljeni kao takvi ili u setovima

2

Bilo koja vrsta robe

Smanjenje ostataka i otpadaka ili uništenje

3

Bilo koja vrsta robe

Denaturisanje

4

Bilo koja vrsta robe

Obnavljanje delova ili komponenti

5

Bilo koja vrsta robe

Razdvajanje i/ili uništavanje oštećenih delova

6

Bilo koja vrsta robe

Prerada da bi se ispravio efekat oštećenja na robi

7

Bilo koja vrsta robe

Uobičajeni oblici rukovanja koji su dozvoljeni u carinskim skladištima ili slobodnim zonama

8

Bilo koja vrsta robe

Prerada u proizvode koji bi trebalo da se ugrade ili koriste za civilne vazduhoplove, za koje je izdat sertifikat o bezbednosti vazduhoplova od strane kompanije koju su za to ovlastili organi evropske avijacije ili organi avijacije neke treće zemlje.

8a

Bilo koja vrsta robe

Prerada u proizvode koji mogu da koriste povlasticu autonomne suspenzije od uvoznih dažbina za određeno oružje i vojnu opremu

9

Roba obuhvaćena članom 318. st. 1. i 2. ove uredbe

Bilo koji oblik prerade

10

Bilo koja vrsta robe koja nije predmet neke mere poljoprivredne ili trgovinske politike, ili privremene ili konačne antidampinške ili kompenzatorne dažbine

Bilo koji oblik prerade, kada u slučaju ove prednosti koja proističe iz primene postupaka uvozne dažbine nisu veće od 50.000 evra po podnosiocu zahteva ili po kalendarskoj godini.

 

Prilog 26.

ROBA ZA KOJU SE NE POLAŽE OBEZBEĐENJE PRI STAVLJANJU U POSTUPAK PRIVREMENOG UVOZA

Slučajevi u kojima prijavljivanje robe za privremeni uvoz uz podnošenje pisane carinske deklaracije ne treba podneti obezbeđenje.

1. Roba u vlasništvu vazduhoplovnih, brodskih ili železničkih kompanija ili poštanskih službi, a kada je koriste u međunarodnom saobraćaju pod uslovom da je sasvim jasno označena.

2. Ambalaža uvezena prazna, koja na sebi ima neizbrisive i neuklonjive oznake.

3. Roba za pomoć u slučaju nesreća namenjen državnim ili ovlašćenim organima.

4. Medicinska, hirurška ili laboratorijska oprema namenjena bolnicama ili medicinskim ustanovama, kojima je ta oprema hitno potrebna (neophodna).

5. Stavljanje robe u postupak privremenog uvoza robe, koja se premešta u smislu člana 278. ove uredbe, ako je prethodni korisnik postupka stavio robu u postupak privremenog uvoza u skladu sa čl. 182. ili 185. ove uredbe.

 

Prilog 27.

ŽUTA NALEPNICA

 

 

¥

49 mm

¦

 

 

 

 

CARINSKA ROBA

 


23 mm

 

 



 

Boja: crna slova na žutoj pozadini.

 

Prilog 28.

ZAJEDNIČKI TRANZITNI POSTUPAK/ NACIONALNI TRANZITNI POSTUPAK POJEDINAČNO OBEZBEĐENJE

I. Obaveze garanta:

1. Dole potpisani(1)_________________________________________________________________________
sa prebivalištem u(2) _______________________________________________________________________

ovim zajednički i pojedinačno (solidarno) garantuje u carinskom organu obezbeđenja ____________________
________________________________________________________________________________________

do maksimalnog iznosa od __________________________________________________________________ za Evropsku uniju (Kraljevinu Belgiju, Republiku Bugarsku, Češku Republiku, Kraljevinu Dansku, Saveznu Republiku Nemačku, Republiku Estoniju, Irsku, Republiku Grčku, Kraljevinu Španiju, Republiku Francusku, Republiku Hrvatsku, Republiku Italiju, Republiku Kipar, Republiku Letoniju, Republiku Litvaniju, Veliko Vojvodstvo Luksemburga, Mađarsku, Republiku Maltu, Kraljevinu Holandiju, Republiku Austriju, Republiku Poljsku, Republiku Portugaliju, Rumuniju, Republiku Sloveniju, Slovačku Republiku, Republiku Finsku, Kraljevinu Švedsku, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske),

i Republiku Island, Republiku Makedoniju, Kraljevinu Norvešku, Republiku Srbiju, Švajcarsku Konfederaciju, Republiku Tursku, Kneževinu Andoru i Republiku San Marino(3) za svaki iznos glavnice, troškova i nepredviđenih izdataka, ali ne i za novčane kazne, za koje principal(4)________________________________________________________________________________

jeste ili može da postane odgovoran gore navedenim zemljama za dug u vidu dažbina i drugih naknada koje se primenjuju na robu koja je stavljena u nacionalni tranzitni postupak ili zajednički tranzitni postupak, od polazne carinarnice _______________________________________________________________________ do odredišne carinarnice ___________________________________________________________________

Opis robe:

_______________________________________________________________________________________

2. Dole potpisani se obavezuje da će izvršiti plaćanje traženih iznosa na prvi pisani zahtev nadležnih organa zemalja iz tačke 1, a bez mogućnosti odlaganja plaćanja traženih iznosa duže od 30 dana od dana podnošenja zahteva, osim ako on ili ona ili bilo koje drugo zainteresovano lice pre isteka tog roka ne dokaže nadležnim organima, da je radnja na propisan način okončana.

Nadležni organi, na zahtev dole potpisanog i iz svakog razloga koji se priznaje kao opravdan, mogu da produže, preko roka od 30 dana računajući od dana podnošenja zahteva za plaćanje, rok u kom on ili ona ima obavezu da izvrši plaćanje traženih iznosa. Troškovi nastali odobravanjem tog dodatnog roka, naročito kamate, moraju se obračunati tako da iznos bude jednak onom koji bi bio naplaćen pod sličnim uslovima na novčanom ili finansijskom tržištu u predmetnoj zemlji.

3. Ova obaveza važi od dana kada je prihvati carinski organ obezbeđenja. Dole potpisani ostaje odgovoran za plaćanje bilo kog duga koji nastaje u toku zajedničkog tranzitnog postupka ili tranzitnog postupka Zajednice, koji je obuhvaćen ovom obavezom i koji je započeo pre stupanja na snagu bilo kakvog otkazivanja ili ukidanja garancije, čak i ako je zahtev za naplatu podnet posle tog datuma.

4. Za potrebe ove obaveze, potpisnik navodi svoju adresu za dostavu(5) svakoj od ostalih zemalja navedenih u odeljku 1 kao:

Zemlja

Prezime i ime ili ime firme i puna adresa  

   
   
   
   

Dole potpisani potvrđuje da će prihvatiti da su mu bila uredno dostavljena sva pisma i obaveštenja, i sve formalnosti i postupci u vezi sa ovom obavezom, upućeni ili izvršeni u pisanom obliku na jednu od (službenih) adresa za dostavljanje.

Dole potpisani priznaje nadležnost pravosudnih organa u mestima gde je njena/njegova (službena) adresa za dostavljanje.

Dole potpisani se obavezuje da neće promeniti adresu koju je naveo ili, ako mora da promeni tu adresu, da će o tome unapred obavestiti carinski organ obezbeđenja.

U

_________________________________________________, dana ________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

(Potpis)(6)

II. Prihvatanje od strane carinskog organa obezbeđenja

Carinski organ obezbeđenja

_______________________________________________________________________________________

Obaveza garanta je prihvaćena dana ___________________________________________________ za pokrivanje nacionalnog tranzitnog postupka ili zajedničkog tranzitnog postupka po tranzitnoj deklaraciji br. ___________ od __________(7)

_________________________
(Pečat i potpis)

_______________________
(1) Prezime i ime ili naziv firme
(2) Puna adresa
(3) Precrtati ime ugovornih strana ili država (Andora ili San Marino) čija teritorija se ne prelazi.
(4) Prezime i ime ili naziv firme i adresa principala
(5) Ako, po zakonu zemlje, nema odredbi o adresi za dostavu, garant u toj zemlji imenuje zastupnika ovlašćenog za primanje saopštenja naslovljenih na njega tako da se potvrda iz stava dva i potvrda o preuzimanju obaveze iz stava 4. tačke 4. sastavljaju na način dat u tim stavovima. Sudovi u mestima u kojima se nalaze adrese za dostavu garanta ili adrese njegovih predstavnika nadležni su za sporove vezane uz ovu garanciju
(6) Lice koje potpisuje dokument mora, pre svog potpisa, upisati sledeću napomenu: "Garancija u iznosu od _____", iznos navesti slovima.
(7) Popunjava polazna carinarnica.

 

Prilog 29.

ZAJEDNIČKI TRANZITNI POSTUPAK/ NACIONALNI TRANZITNI POSTUPAK POJEDINAČNO OBEZBEĐENJE U OBLIKU KUPONA

I. Obaveze garanta:

1. Dole potpisani(1)_______________________________________________________________________
sa prebivalištem u(2)______________________________________________________________________

ovim zajednički i pojedinačno (solidarno) garantuje u carinskom organu obezbeđenja _______________________________________________________________________________________

za Evropsku uniju (Kraljevinu Belgiju, Republiku Bugarsku, Češku Republiku, Kraljevinu Dansku, Saveznu Republiku Nemačku, Republiku Estoniju, Irsku, Republiku Grčku, Kraljevinu Španiju, Republiku Francusku, Republiku Hrvatsku, Republiku Italiju, Republiku Kipar, Republiku Letoniju, Republiku Litvaniju, Veliko Vojvodstvo Luksemburga, Mađarsku, Republiku Maltu, Kraljevinu Holandiju, Republiku Austriju, Republiku Poljsku, Republiku Portugaliju, Rumuniju, Republiku Sloveniju, Slovačku Republiku, Republiku Finsku, Kraljevinu Švedsku, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske),

i Republiku Island, Republiku Makedoniju, Kraljevinu Norvešku, Republiku Srbiju, Švajcarsku Konfederaciju, Republiku Tursku, Kneževinu Andoru i Republiku San Marino(3)

za svaki iznos glavnice, troškova i nepredviđenih izdataka, ali ne i za novčane kazne, za koje principal jeste ili može da postane odgovoran gore navedenim zemljama za dug u vidu dažbina i drugih naknada koje se primenjuju na robu koja je stavljena u nacionalni tranzitni postupak ili zajednički tranzitni postupak, a u pogledu koje se dole potpisani obavezao da će izdati kupone pojedinačne garancije do maksimalnog iznosa od 7000 evra po kuponu.

2. Dole potpisani se obavezuje da će izvršiti plaćanje na prvi pisani zahtev nadležnih organa zemalja iz tačke 1, a bez mogućnosti odlaganja plaćanja traženih iznosa duže od 30 dana od dana podnošenja zahteva, do 7000 evra po kuponu pojedinačnog obezbeđenja, osim ako on ili ona ili bilo koje drugo zainteresovano lice pre isteka tog roka ne dokaže nadležnim organima, da je radnja na propisan način okončana.

Na zahtev dole potpisanog i iz svakog razloga koji se priznaje kao opravdan, nadležni organi mogu produžiti preko roka od 30 dana računajući od dana podnošenja zahteva za plaćanje, rok u kom on ili ona ima obavezu da izvrši plaćanje traženih iznosa. Troškovi nastali odobravanjem tog dodatnog roka, naročito kamate, moraju se obračunati tako da iznos bude jednak onom koji bi bio naplaćen pod sličnim uslovima na novčanom ili finansijskom tržištu u predmetnoj zemlji.

3. Ova obaveza važi od dana kada je prihvati carinski organ obezbeđenja. Dole potpisani ostaje odgovoran za plaćanje bilo kog duga koji nastaje u toku zajedničkog tranzitnog postupka ili tranzitnog postupka Zajednice, koji je obuhvaćen ovom obavezom i koji je započeo pre stupanja na snagu bilo kakvog otkazivanja ili ukidanja garancije, čak i ako je zahtev za naplatu podnet posle tog datuma.

4. Za potrebe ove obaveze, potpisnik navodi svoju adresu za dostavu(4) svakoj od ostalih zemalja navedenih u odeljku 1 kao:

Zemlja

Prezime i ime ili ime firme i puna adresa  

   
   
   
   

Dole potpisani potvrđuje da će prihvatiti da su mu bila uredno dostavljena sva pisma i obaveštenja, i sve formalnosti i postupci u vezi sa ovom obavezom, upućeni ili izvršeni u pisanom obliku na jednu od (službenih) adresa za dostavljanje.

Dole potpisani priznaje nadležnost pravosudnih organa u mestima gde je njena/njegova (službena) adresa za dostavljanje.

Dole potpisani se obavezuje da neće promeniti adresu koju je naveo ili, ako mora da promeni tu adresu, da će o tome unapred obavestiti carinski organ obezbeđenja.

U

_________________________________________________, dana ________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

(Potpis)(5)

II. Prihvatanje od strane carinskog organa obezbeđenja

Carinski organ obezbeđenja ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Obaveza garanta je prihvaćena dana _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_________________________
(Pečat i potpis)

____________________________
(1)Prezime i ime ili naziv firme
(2)Puna adresa
(3) Samo u tranzitnim operacijama u Zajednici
(4)Ako, po zakonu zemlje, nema odredbi o adresi za dostavu, garant u toj zemlji imenuje zastupnika ovlašćenog za primanje saopštenja naslovljenih na njega tako da se potvrda iz stava dva i potvrda o preuzimanju obaveze iz stava 4. tačke 4. sastavljaju na način dat u tim stavovima. Sudovi u mestima u kojima se nalaze adrese za dostavu garanta ili adrese njegovih predstavnika nadležni su za sporove vezane uz ovu garanciju
(5)Lice koje potpisuje dokument mora, pre svog potpisa, svojeručno napisati: "Obezbeđenje"

 

Prilog 30.

KUPON POJEDINAČNOG OBEZBEĐENJA

(Prednja strana)

 

TC 32 - KUPON POJEDINAČNOG OBEZBEĐENJA

A 000 000

 

Izdat od  

 

(ime/naziv i adresa lica ili firme)

 

(Obavezivanje garanta prihvaćeno dana 

 

od strane carinskog organa obezbeđenja 

 

)

 

 

 

Ovaj kupon, izdat dana ___________ pokriva iznos do 7 000 evra za nacionalni tranzitni postupak / zajednički tranzitni postupak koji započinje najkasnije _____________________________________ i za koji je principal ____________________________________________________________________

(ime/naziv i adresa lica ili firme)

 

_______________________________________

 

________________________________________

(Potpis principala)(1)

 

(Potpis i pečat garanta)

 

________________________
(1)
Potpis nije obavezan

(poleđina)

 

Popunjava polazna carinarnica

Postupak tranzita koji se obavlja pod dokumentima T1,T2,T2F (1)

evidentiran dana ______________________ pod brojem ________________________________________

u carinarnici u __________________________________________________________________________

 

 

___________________________

 

_______________________________

(pečat)

 

(potpis)

 

________________________
(1)
Precrtati nepotrebno

 

Prilog 31.

KARAKTERISTIKE CARINSKIH OBELEŽJA - PLOMBI

Carinska obeležja imaju najmanje sledeće karakteristike i ispunjavaju sledeće tehničke uslove:

(a) Osnovne karakteristike:

Obeležja moraju:

1. da ostanu otporne u redovnoj upotrebi;

2. da budu takva da se lako proveravaju i prepoznaju;

3. da budu tako izrađena da bilo koje lomljenje ili uklanjanje ostavlja tragove vidljive golim okom;

4. da budu napravljene za jednokratnu upotrebu ili, ako su namenjene za višestruku upotrebu, da su napravljene na način koji će dozvoliti da im se kod svakog ponovnog korišćenja može staviti i jasna pojedinačna identifikaciona oznaka;

5. imati na sebi identifikacione oznake.

(b) Tehnički uslovi:

1. oblik i dimenzije obeležja mogu varirati zavisno od upotrebljenog načina njihovog stavljanja, ali dimenzije moraju da budu takve da osiguraju lako očitavanje identifikacionih oznaka;

2. da se identifikacione oznake na plombi ne mogu falsifikovati i da nisu jednostavne za ponovnu izradu (reprodukciju);

3. upotrebljen materijal mora da bude otporan na slučajno lomljenje i takav da sprečava neopaženo falsifikovanje ili ponovnu upotrebu.

Prilog 31a

SVOJSTVA ELEKTRONSKOG LOKATORA

Oblik i dimenzije elektronskog lokatora variraju zavisno od načina njihovog stavljanja, s tim da dimenzije moraju da budu takve da osiguraju lako očitavanje identifikacionih oznaka i lako zabravljivanje tovarnog prostora.

Materijal od kog je izrađen lokator mora da bude otporan na lomljenje i da sprečava neopaženo falsifikovanje.

Elektronski lokator mora da ima najmanje sledeće karakteristike:

- da je otporan u redovnoj upotrebi;

- da se lako proverava i prepoznaje;

- da je izrađen tako da bilo koje lomljenje ili uklanjanje ostavlja tragove vidljive golim okom;

- da ima upisane identifikacione oznake;

- da je napravljen za višestruku upotrebu, na način koji će dozvoliti da se kod svakog ponovnog korišćenja može upisati jedinstvena identifikaciona oznaka;

- da obezbedi praćenje celokupnog transporta robe i/ili prevoznih sredstava na carinskom području Republike Srbije.

Prilog 32.

KRITERIJUMI ZA UMANJENJE ZAJEDNIČKOG OBEZBEĐENJA

 

Kriterijumi

Napomene

1) Dovoljno iskustvo

Dokaz o dovoljnom iskustvu se pruža pravilnom upotrebom zajedničkog postupka tranzita u svojstvu principala u toku sledećeg vremenskog roka pre podnošenja zahteva za umanjenje:
- šest meseci za primenu člana 431. stav 2. tačka 1) i člana 432. stav 1.;
- jedna godina za primenu člana 431. stav 2. tačka 2) i člana 432. stav 2. tačka 1);
- dve godine za primenu člana 431. stav 3. i člana 432. stav 2. tačka 2).

2) Vrlo bliska saradnja sa Upravom carina

Principal postiže veoma blisku saradnju sa Upravom carina tako što u upravljanje svojim prevozom uključuje posebne mere koje na taj način Upravi carina olakšavaju obavljanje provera i zaštitu interesa u pitanju. Pod uslovom da zadovoljavaju Upravu carina, takve se mere između ostalog mogu odnositi na:
- posebne metode popunjavanja deklaracija za postupak tranzita;
ili
- sadržaj takvih deklaracije, kada principal pruža dodatne informacije kada to nije obavezno;
ili
- metode ispunjavanja formalnosti za stavljanje robe u postupak (npr. principal uvek podnosi svoje deklaracije istoj carinarnici).

3) Upravljanje prevozom

Principal pruža dokaze da upravlja prevozom među ostalim:
a) tako da sam obavlja prevoz i primenjuje visoke standarde sigurnosti;
ili
(b) korišćenjem prevoznika s kojim ima dugogodišnje ugovorne odnose i koji pruža uslugu koja zadovoljava visoke standarde sigurnosti;
ili
c) korišćenjem posrednika koji je ugovorom vezan s prevoznikom i pruža uslugu koja zadovoljava visoke standarde sigurnosti.

4) Dovoljna finansijska sredstva za ispunjenje obveza

Principal dokazuje da ima finansijska sredstva za ispunjenje svojih obaveza pružanjem dokaza Upravi carina kojima dokazuje da ima sredstva za plaćanje duga koji bi mogao nastati u vezi s dotičnom robom.

 

Prilog 33.

PRIVREMENA ZABRANA KORIŠĆENJA ZAJEDNIČKOG OBEZBEĐENJA NA UMANJEN IZNOS ILI ZAJEDNIČKOG OBEZBEĐENJA

1. Situacije kada može privremeno da se zabrani korišćenje zajedničkog obezbeđenja na umanjen iznos ili zajedničkog obezbeđenja

1.1. Privremena zabrana korišćenja zajedničkog obezbeđenja na umanjen iznos

predstavlja situacija u kojoj je utvrđeno, u velikom broju slučajeva u koje je uključeno više principala i u kojima je ugroženo nesmetano odvijanje postupka da, ovo obezbeđenje nije više dovoljno da osigura plaćanje, u propisanom roku, carinskog duga koji nastaje kada se bilo koja propisana osetljiva roba, neovlašćeno izuzme iz tranzitnog postupka.

1.2. Privremena zabrana korišćenja zajedničkog obezbeđenja

predstavlja situaciju u kojoj je utvrđeno, u velikom broju slučajeva u koje je uključeno više principala i u kojima je ugroženo nesmetano odvijanje postupka da, ovo obezbeđenje nije više dovoljno da osigura plaćanje, u propisanom roku, carinskog duga koji nastaje kada se bilo koja propisana osetljiva roba neovlašćeno izuzme iz postupka tranzita. U vezi s ovim, potrebno je uzeti u obzir količinu robe neovlašćeno izuzete iz postupka tranzita i okolnosti pod kojima je izuzeta, naročito ako one nastaju kao posledica međunarodno organizovanih kriminalnih aktivnosti.

2. Dejstvo odluke

2.1. Dejstvo odluke, kojom se privremeno zabranjuje korišćenje zajedničkog obezbeđenja na umanjeni iznos ili zajedničkog obezbeđenja, ograničava se na period od 12 meseci osim ako Uprava carina ne odluči da taj period produži ili da poništi odluku u skladu sa propisima.

2.2. Sledeće mere će se primeniti na tranzitne radnje koje se odnose na robu obuhvaćenu odlukom o zabrani korišćenja zajedničkog obezbeđenja:

- preko svih primeraka tranzitne deklaracije dijagonalno se stavlja sledeća zabeleška, veličine najmanje 100 x 10 mm i štampana u crvenoj boji: "ZABRANJENO ZAJEDNIČKO OBEZBEĐENJE",

- odredišna carinarnica vraća primerak 5 tranzitne deklaracije koja sadrži zabelešku iz prethodne alineje najkasnije sledećeg radnog dana nakon pokazivanja pošiljke i potrebnih primeraka deklaracije u toj carinarnici. Kada se takva pošiljka isporučuje ovlašćenom primaocu u smislu člana 441. ove uredbe, on primerak 5 prosleđuje svojoj lokalnoj odredišnoj carinarnici najkasnije sledećeg radnog dana od dana kada je primio pošiljku.

3. Mere za ublažavanje finansijskih posledica zabrane korišćenja zajedničkog obezbeđenja

Kada je korišćenje zajedničkog obezbeđenja privremeno zabranjeno za propisano osetljivu robu, nosioci zajedničkog obezbeđenja mogu na osnovu zahteva, da koriste pojedinačno obezbeđenje. Međutim, primenjuju se sledeći posebni uslovi:

- pojedinačno obezbeđenje se sačinjava na obrascu posebnog garantnog dokumenta i sadrži pozivanje na ovaj prilog i obuhvata samo robu navedenu u odluci,

- osim kada se garantni podaci razmenjuju između carinskog organa obezbeđenja i polazne carinarnice pomoću informacione tehnologije i kompjuterskih mreža, to pojedinačno obezbeđenje se može koristiti samo u polaznoj carinarnici koja je navedena u garantnom dokumentu,

- može da se koristi da bi se obuhvatilo nekoliko istovremenih ili uzastopnih radnji, pod uslovom da ukupan iznos uključen u postojeće radnje u pogledu kojih postupak još nije razdužen ne prelazi iznos pojedinačnog obezbeđenja,

- svaki put kada se postupak razduži u pogledu tranzitne radnje pokrivene ovim pojedinačnim obezbeđenjem, iznos koji odgovara toj radnji oslobađa se i može ponovno da se upotrebi za pokrivanje druge radnje do maksimalnog iznosa obezbeđenja.

4. Odstupanje od odluke kojom se privremeno zabranjuje zajedničko obezbeđenje na umanjen iznos ili zajedničko obezbeđenje

4.1. Principalima može, na njihov zahtev, da se odobri da koriste zajedničko obezbeđenje na umanjen iznos odnosno zajedničko obezbeđenje za sprovođenje postupka tranzita za robu na koju se primenjuje odluka kojom se privremeno zabranjuje takvo korišćenje ako mogu da dokažu da nikakav carinski dug nije nastao u pogledu predmetne robe u toku tranzitnih radnji, koje su oni preduzeli u periodu od dve godine pre donošenja odluke ili, ako su se carinski dugovi pojavili u tom periodu, ako mogu dokazati da su ih dužnik odnosno dužnici ili jemac (garant) u celosti platili u propisanom roku.

Da bi dobio odobrenje za korišćenje privremeno zabranjenog zajedničkog obezbeđenja, principal mora da ispuni i uslove utvrđene u članu 432. stav 2. tačka 2) ove uredbe.

4.2. Članovi 425-429. ove uredbe primenjuju se mutatis mutandis na zahteve i odobrenja za odstupanja iz tačke 4.1 ovog priloga.

4.3. Kada carinski organi odobre odstupanje, overavaju rubriku 8 uverenja o zajedničkom obezbeđenju stavljanjem sledeće zabeleške: "NEOGRANIČENA UPOTREBA"

 

Prilog 34.

ZAJEDNIČKI TRANZITNI POSTUPAK/NACIONALNI TRANZITNI POSTUPAK

ZAJEDNIČKO OBEZBEĐENJE

I. Obaveze garanta:

1. Dole potpisani(1)_________________________________________________________________________

sa prebivalištem u(2) _______________________________________________________________________

ovim zajednički i pojedinačno (solidarno) garantuje u carinskom organu obezbeđenja ___________________

do maksimalnog iznosa od _________________________________________________________________

koji je 100/50/30%(3) referentnog iznosa, za Evropsku uniju

(Kraljevinu Belgiju, Republiku Bugarsku, Češku Republiku, Kraljevinu Dansku, Saveznu Republiku Nemačku, Republiku Estoniju, Irsku, Republiku Grčku, Kraljevinu Španiju, Republiku Francusku, Republiku Hrvatsku, Republiku Italiju, Republiku Kipar, Republiku Letoniju, Republiku Litvaniju, Veliko Vojvodstvo Luksemburga, Mađarsku, Republiku Maltu, Kraljevinu Holandiju, Republiku Austriju, Republiku Poljsku, Republiku Portugaliju, Rumuniju, Republiku Sloveniju, Slovačku Republiku, Republiku Finsku, Kraljevinu Švedsku, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske)

i Republiku Island, Republiku Makedoniju, Kraljevinu Norvešku, Republiku Srbiju, Švajcarsku Konfederaciju, Republiku Tursku, Kneževinu Andoru i Republiku San Marino(4), za svaki iznos glavnice, troškova i nepredviđenih izdataka, ali ne i za novčane kazne, za koje principal(5) _______________________, jeste ili može da postane odgovoran gore navedenim zemljama za dug u vidu dažbina i drugih naknada koje se primenjuju na robu koja je stavljena u nacionalni tranzitni postupak ili zajednički tranzitni postupak.

2. Dole potpisani se obavezuje da će izvršiti plaćanje traženih iznosa do gore navedenog maksimalnog iznosa, na prvi pisani zahtev nadležnih organa zemalja iz tačke 1, a bez mogućnosti odlaganja plaćanja traženih iznosa duže od 30 dana od dana podnošenja zahteva, osim ako on ili ona ili bilo koje drugo zainteresovano lice pre isteka tog roka ne dokaže nadležnim organima, da je radnja na propisan način okončana.

Nadležni organi, na zahtev dole potpisanog i iz svakog razloga koji se priznaje kao opravdan, mogu da produže, preko roka od 30 dana računajući od dana podnošenja zahteva za plaćanje, rok u kom on ili ona ima obavezu da izvrši plaćanje traženih iznosa. Troškovi nastali odobravanjem tog dodatnog roka, naročito kamate, moraju se obračunati tako da iznos bude jednak onom koji bi bio naplaćen pod sličnim uslovima na novčanom ili finansijskom tržištu u predmetnoj zemlji.

Ovaj iznos se ne može umanjiti za bilo koji iznos koji je već plaćen pod uslovima ovog obavezivanja, osim ako se od dole potpisanog zatraži da plati dug koji se pojavi u toku nacionalnog tranzitnog postupka ili zajedničkog tranzitnog postupka koji je započet pre prijema prethodnog zahteva ili u roku od 30 dana posle toga.

3. Ova obaveza važi od dana kada je prihvati carinski organ obezbeđenja. Dole potpisani ostaje odgovoran za plaćanje bilo kog duga koji nastaje u toku nacionalnog tranzitnog postupka ili zajedničkog tranzitnog postupka, koji je obuhvaćen ovom obavezom i koji je započeo pre stupanja na snagu bilo kakvog opoziva ili ukidanja obezbeđenja, čak i ako je zahtev za naplatu podnet posle tog datuma.

4. Za potrebe ove obaveze, potpisnik navodi svoju adresu za dostavu(6) u svakoj od ostalih zemalja navedenih u odeljku 1 kao:

Zemlja

Prezime i ime ili ime firme i puna adresa

   
   
   
   

Dole potpisani potvrđuje da će prihvatiti da su mu bila uredno dostavljena sva pisma i obaveštenja, i sve formalnosti i postupci u vezi sa ovom obavezom, upućeni ili izvršeni u pisanom obliku na njegovu (službenu) adresu za dostavljanje.

Dole potpisani priznaje nadležnost pravosudnih organa u mestima gde je njena/njegova službena adresa za dostavljanje.

Dole potpisani se obavezuje da neće menjati adresu koju je naveo ili, ako mora da promeni tu adresu, da će o tome unapred obavestiti garantnu carinarnicu.

U

_________________________________________________, dana ________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

(Potpis)(7)

II. Prihvatanje od strane carinskog organa obezbeđenja

Carinski organ obezbeđenja ________________________________________________________________________________________

Obaveza garanta je prihvaćena dana __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

_________________________
(Pečat i potpis)

_________________________
(1) Prezime i ime ili naziv firme
(2) Puna adresa
(3) Precrtati nepotrebno
(4) Precrtati ime ugovornih strana ili država (Andora ili San Marino) čija teritorija se ne prelazi. Upućivanje na Kneževinu Andoru i Republiku San Marino primenjivaće se samo u tranzitnim operacijama u Zajednici
(5) Prezime i ime, ili naziv firme i puna adresa principala
(6) Ako, po zakonu zemlje, nema odredbi o adresi za dostavu, garant u toj zemlji imenuje zastupnika ovlašćenog za primanje saopštenja naslovljenih na njega tako da se potvrda iz stava dva i potvrda o preuzimanju obaveze iz stava 4. tačke 4. sastavljaju na način dat u tim stavovima. Sudovi u mestima u kojima se nalaze adrese za dostavu garanta ili adrese njegovih predstavnika nadležni su za sporove vezane uz ovo obezbeđenje
(7) Lice koje potpisuje dokument mora, pre svog potpisa svojeručno, napisati sledeću napomenu: "Obezbeđenje na iznos od _____", sa upisanim iznosom u celini

 

Prilog 35.

UVERENJE O ZAJEDNIČKOM OBEZBEĐENJU

TC31 - UVERENJE O ZAJEDNIČKOM OBEZBEĐENJU

(Prednja strana)

1.

Važi do

 

 

 

 

 
 

Dan

Mesec

Godina

 
 

 

 

 

 

2. Broj

3.

Principal
(prezime i ime ili naziv firme, puna adresa i zemlja)

 

4.

Garant
(prezime i ime ili naziv firme, puna adresa i zemlja)

 

5.

Carinski organ obezbeđenja
(naziv, puna adresa i zemlja)

 

6.

Referentni iznos

brojevima:

slovima:

Šifra valute

 

7.

Carinski organ obezbeđenja potvrđuje da je gore navedeni principal položio zajedničko obezbeđenje koje važi za nacionalni tranzitni postupak ili zajednički tranzitni postupak kroz carinsku teritoriju onih zemalja koje su navedene ispod i čija imena nisu precrtana:

EVROPSKA ZAJEDNICA, ISLAND, REPUBLIKA MAKEDONIJA, NORVEŠKA, REPUBLIKA SRBIJA, ŠVAJCARSKA, TURSKA, ANDORA (*) , SAN MARINO (*)

8.

Posebne primedbe

 

 

 

9.

 

 

Period važenja produžen do
 

 

 

 

   
 

Dan

Mesec

God.

   
 

 

 

 

 

uključujući

 

  

Sačinjeno u

______________________

 dana 

________________

 
 

 

(Mesto)

 

(Datum)

 

 

(Potpis i pečat carinskog organa obezbeđenja)

 

 

Sačinjeno u _______________ dana _________________
                           (Mesto)                               (Datum)

 

(Potpis i pečat carinskog organa obezbeđenja)

(*) samo za tranzitni postupak Zajednice

10.

Lica koja su ovlašćena da u ime principala potpišu deklaraciju za nacionalni tranzitni postupak ili zajednički tranzitni postupak:

 

 

 

(poleđina)

 

11. Prezime, ime i primerak potpisa ovlašćenog lica

12. Potpis principala(1)

11. Prezime, ime i primerak potpisa ovlašćenog lica

12. Potpis principala(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Kada je principal pravno lice, lice čiji se potpis pojavljuje u rubrici 12 mora svom potpisu dodati i svoje prezime, ime i u kom svojstvu potpisuje.

 

Prilog 36.

UVERENJE O OSLOBOĐENJU OD POLAGANJA OBEZBEĐENJA

TC33 - UVERENJE O OSLOBOĐENJU OD POLAGANJA OBEZBEĐENJA

(Prednja strana)

1.

Važi do

 

 

 

 

 
 

Dan

Mesec

Godina

 
 

 

 

 

 

2. Broj

3.

Principal
(prezime i ime ili naziv firme, puna adresa i zemlja)

 

4.

Carinski organ obezbeđenja
(naziv, puna adresa i zemlja)

 

5.

Referentni iznos

brojevima:

slovima:

Šifra valute

 

6.

Carinski organ obezbeđenja potvrđuje da je gore navedenom principalu odobreno oslobođenje od polaganja obezbeđenja koje važi za njegov nacionalni tranzitni postupak ili zajednički tranzitni postupak kroz carinsku teritoriju onih zemalja koje su navedene ispod i čija imena nisu precrtana:

EVROPSKA ZAJEDNICA, ISLAND, REPUBLIKA MAKEDONIJA, NORVEŠKA, REPUBLIKA SRBIJA, ŠVAJCARSKA, TURSKA, ANDORA (*) , SAN MARINO (*)

7.

Posebne primedbe:

 

 

 

8.

 

 

Period važenja produžen do
 

 

 

 

   
 

Dan

Mesec

God.

   
 

 

 

 

 

uključujući

  

Sačinjeno u

______________________

 dana 

________________

 
 

 

(Mesto)

 

(Datum)

 

 

 

 

 

 

(Potpis i pečat carinskog organa obezbeđenja)

 

Sačinjeno u _______________ dana _________________
                           (Mesto)                               (Datum)

 

(Potpis i pečat carinskog organa obezbeđenja)

(*) samo za tranzitni postupak Zajednice

 

9.

Lica koja su ovlašćena da u ime principala potpišu deklaraciju nacionalni tranzitni postupak ili zajednički tranzitni postupak

 

 

 

(poleđina)

 

10. Prezime, ime i primerak potpisa ovlašćenog lica

11. Potpis principala(1)

10. Prezime, ime i primerak potpisa ovlašćenog lica

11. Potpis principala(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)Kada je principal pravno lice, lice čiji se potpis pojavljuje u rubrici 11 mora svom potpisu dodati i svoje prezime, ime i u kom svojstvu potpisuje.

 

Prilog 37.

NAPOMENE ZA POPUNJAVANJE UVERENJA O ZAJEDNIČKOM OBEZBEĐENJU I UVERENJA O OSLOBOĐENJU OD POLAGANJA OBEZBEĐENJA

1. Podaci koje se upisuju na prednjoj strani uverenja

Nakon izdavanja, ne mogu se vršiti bilo kakve izmene, dodavanje ili brisanje podataka navedenih u rubrikama od 1 do 8 uverenja o zajedničkom obezbeđenju ili rubrikama 1 do 7 uverenja o oslobođenju od polaganja obezbeđenja.

1.1. Šifra valute

U rubriku 6 uverenja o zajedničkom obezbeđenju i rubriku 5 uverenja o oslobođenju od polaganja obezbeđenja upisuje se ISO ALPHA 3 (ISO 4217) šifra korišćene valute.

1.2. Napomene

1.2.1. Kada zajedničko obezbeđenje ne može da se koristi za propisanu osetljivu robu, u rubriku 8 uverenja upisuje se: "Ograničeno važenje".

1.2.2. Kada se principal obavezao da će sve svoje tranzitne deklaracije podnositi kod određene polazne carinarnice, naziv carinarnice mora velikim slovima da se upiše u rubriku 8 uverenja o zajedničkom obezbeđenju ili rubriku 7 uverenja o oslobođenju od polaganja obezbeđenja, u zavisnosti od slučaja.

1.3. Overa uverenja u slučaju produženja njihovog važenja

Kada se period važenja uverenja produži, carinski organ obezbeđenja mora da overi rubriku 9 uverenja o zajedničkom obezbeđenju ili rubriku 8 uverenja o oslobođenju od polaganja obezbeđenja.

2. Podaci koji se navode na poleđini uverenja - Lica koja su ovlašćena da potpisuju tranzitne deklaracije

2.1. Kada je uverenje izdato, ili u bilo kom momentu u toku njegovog važenja, principal mora na poleđini da navede imena lica ovlašćenih za potpisivanje tranzitne deklaracije. Svaki takav navod mora da sadrži prezime i ime ovlašćenog lica i primerak njegovog potpisa i svaki mora da bude potpisan od strane principala. Principal ima mogućnost da precrta sve rubrike koje ne želi da koristi.

2.2. Principal može u bilo kom momentu da povuče takva ovlašćenja.

2.3. Svako lice čije je ime navedeno na poleđini uverenja koje se podnosi polaznoj carinarnici, predstavlja ovlašćenog zastupnika principala.

3. Korišćenje ovakvih uverenja kada je upotreba zajedničkog obezbeđenja zabranjena

Za postupak, primenjuje se stav 4. Priloga 33.

Prilog 38.

NALEPNICA ZA TERETNI LIST

 

Boja: crno na zelenom

 

Prilog 39.

OBRAČUNSKI LIST

 

POLAZNA
CARINARNICA

 

OBRAČUNSKI LIST
Prodaje u vazduhoplovima

000000

PRIJEMNA CARINARNICA

 

Broj bokseva - kolica

 

 

 

 

Brojevi carinskih plombi

 

 

 

Brojevi carinskih plombi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linija

20 _____ godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovlašćeni član posade

 

RB

Vrsta robe

JM

Cena po JM u valuti

Količina

Vrednost prodate robe u valuti

RB

Vrsta robe

JM

Cena po JM u valuti

Količina

Vrednost prodate robe u valuti

Pregled uplate prodaje inostrane robe za valutu

Primljeno

Prodato

Vraćeno

Primljeno

Prodato

Vraćeno

Vrsta valute

Iznos valute

Kurs u dinarima

Ukupno dinara

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svega deviznih dinara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno dinara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za službenu upotrebu vozara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Izdao rukovalac magacina

Primio član posade

Overa carine u odlasku

Primio dispečar po povratku

Overa carine po povratku

Primio rukovalac magacina

Obračunao

Kontrolor

 

Prilog 40.

LISTA SNABDEVANJA VAZDUHOPLOVA NA MEĐUNARODNIM LINIJAMA

 

Avio-prevozilac, odnosno ovlašćeno lice

LISTA SNABDEVANJA VAZDUHOPLOVA NA MEĐUNARODNIM LINIJAMA

Broj leta

Tip vazduhoplova

Datum polaska

Vreme polaska

000000

Ovl. član posade

 

Brojevi plombi odlazak

Rb

Vrsta robe

JM

Količina

Cena

Iznos

Rb

Vrsta robe

JM

Količina

Cena

Iznos

Brojevi rezervnih plombi

Primljeno

Vraćeno

Utrošeno

Primljeno

Vraćeno

Utrošeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brojevi
plombi za
povratak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overa
carin.
organa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overa
carinskog
organa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

 

SLANJE ROBE

 

VRAĆANJE ROBE

 

OVERA RAZDUŽENJA
CARINSKOG ORGANA

Izdao magacin

 

Predao član posade

 

 

 

 

 

Dana

 

 

 

M.P.

Primio - predao dispečer

 

Primio - predao dispečer

 

 

 

 

 

Primio - član posade

 

Primio - magacin

 

 

 

 

 

 

Prilog 41.

LISTA POZAJMICA

 

IZVEŠTAJ
o uzimanju delova na pozajmicu između avio-prevozioca

Broj                                            000000 /

Aerodrom

Oznaka
vazduhoplova

DEO - MATERIJAL

Pozajmljen ispravan

Neispravan izgrađen

Avio-prevozioc koji daje deo

Deo je

 

 

ugrađen u avion

c

 

 

kao rezerva u avionu

c

 

 

ostao na aerodromu

c

 

 

Vraća se istim vazduh.

c

Avio-prevozioc koji uzima deo

Kat. br. (P/N)

Naziv dela

Serijski br.(S/N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum uzimanja dela

Overa carinskog organa

Primedba (broj tovarnog lista i sl.):

Overa ovlašćenog lica avio-prevozioca

Datum vraćanja dela

Overa carinskog organa

Primedba (broj tovarnog lista i sl.):

Overa ovlašćenog lica avio-prevozioca

 

Prilog 42.

LISTA EVIDENCIJE REZERVNIH DELOVA U STOKU

 

Avio-prevozilac, pravno lice koje se bavi opravkom i održavanjem vazduhoplova i njihovih delova, odnosno ovlašćeno lice

LISTA EVIDENCIJE REZERVNIH DELOVA U STOKU

 

Tip i registarska oznaka vazduhoplova

 

 

Red. br.

Kataloški i serijski broj

Naziv dela

Kol./kg

Datum slanja/dopreme
Br. tov lista/br. CU

Datum slanja/dopreme
Br. tov lista/br. CU

Kol./kg

Datum i overa razduženja
CARINSKOG ORGANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slanje / dopremu delova po listi evidencije od r. br. potvrđuje i overava

 

do. r. br.

 

 

 

Avio-prevozilac, pravno lice koje se bavi opravkom i održavanjem vazduhoplova i njihovih delova, odnosno ovlašćeno lice

 

 

OVERA NADLEŽNE CARINARNICE

M.P.

 

M.P.

 

Prilog 43.

ZAHTEV ZA POVRAĆAJ ILI OTPUST UVOZNIH ILI IZVOZNIH DAŽBINA (*)

 

1

1. Podnosilac zahteva ili njegov zastupnik (ime i adresa)
c

2. Zahtev za povraćaj ili otpust

Veza sa carinskom deklaracijom

 

ORIGINAL
za
carinski
organ

3. Carinarnica knjiženja (naziv i adresa)

 

 

4. Nadzorna carinarnica (naziv i adresa)

 

5. Mesto na kojem se nalazi roba

 

6. Komentari nadzorne carinarnice

7. Odredište robe (zahtev za prethodno određivanje)

 

1

 

8. Opis robe, broj i vrsta

 

9. Tarifna oznaka

 

10. Neto količina

 

11. Carinska vrednost

12. Iznos dažbina u vezi sa kojima se podnosi zahtev za povraćaj ili otpust u dinarima

Broj priloga

13. Zahtev za povraćaj ili otpust

Dolepotpisani ovim podnosi zahtev za povraćaj / otpust(1) uvoznih / izvoznih(1) dažbina na osnovu sledećeg člana Carinskog zakona(2)

 

14. Potvrda prijema zahteva od strane carinarnice knjiženja

Mesto i datum

Potpis:

Pečat

c273
c274
c275
c276

15. Komentari

16. Mesto i datum

Potpis podnosioca zahteva

 

______________
(*)
Pročitati napomene na poleđini primerka pre popunjavanja obrasca
(1) Nepotrebno precrtati
(2) Prekrižiti kućicu ispred odgovarajućeg člana Carinskog zakona - (X)

 

ZAHTEV ZA POVRAĆAJ ILI OTPUST UVOZNIH ILI IZVOZNIH DAŽBINA (*)

2

1. Podnosilac zahteva ili njegov zastupnik (ime i adresa)
c

2. Zahtev za povraćaj ili otpust

Veza sa carinskom deklaracijom

 

KOPIJA
za
podnosioca
zahteva

3. Carinarnica knjiženja (naziv i adresa)

 

 

4. Nadzorna carinarnica (naziv i adresa)

 

5. Mesto na kojem se nalazi roba

 

6. Komentari nadzorne carinarnice

7. Odredište robe (zahtev za prethodno određivanje)

 

2

 

8. Opis robe, broj i vrsta

9. Tarifna oznaka

 

10. Neto količina

 

11. Carinska vrednost

12. Iznos dažbina u vezi sa kojima se podnosi zahtev za povraćaj ili otpust u dinarima

Broj priloga

13. Zahtev za povraćaj ili otpust

Dolepotpisani ovim podnosi zahtev za povraćaj / otpust(1) uvoznih / izvoznih(1) dažbina na osnovu sledećeg člana Carinskog zakona(2)

 

14. Potvrda prijema zahteva od strane carinarnice knjiženja

Mesto i datum

Potpis:

Pečat

c273
c274
c275
c276

15. Komentari

16. Mesto i datum

Potpis podnosioca zahteva

 

______________
(*)
Pročitati napomene na poleđini primerka pre popunjavanja obrasca
(1) Nepotrebno precrtati
(2) Prekrižiti kućicu ispred odgovarajućeg člana Carinskog zakona - (X)

 

NAPOMENE

A. Opšte napomene

Deo obrasca Zahteva (rubrike 1 do 13) popunjava podnosilac zahteva, čitko i neizbrisivo, po mogućnosti pisaćom mašinom ili štampačem. Podaci u obrascu ne smeju se brisati ni pisati jedni preko drugih. Ispravke se vrše precrtavanjem pogrešnih reči i unošenjem novih podataka, po potrebi. Ispravke se vrše na zahtev podnosioca zahteva i moraju biti overene od strane carinskog organa.

B. Posebne napomene o pojedinim rubrikama obrasca

1. Upisuje se ime i prezime ili naziv firme i puna adresa podnosioca zahteva ili njegovog zastupnika, uključujući i poštanski broj, ako postoji.

Ako podnosilac zahteva nije lice koje je platilo ili ima obavezu da plati dažbine na koje se odnosi zahtev, navesti u kom svojstvu podnosilac zahteva istupa.

2. Upisuju se podaci o deklaraciji na osnovu koje je izvršeno knjiženje dažbina za koje se zahteva povraćaj ili otpust.

3. Upisuje se naziv i puna adresa, uključujući i poštanski broj ako postoji, carinarnice koja je proknjižila uvozne ili izvozne dažbine za koje se zahteva povraćaj ili otpust.

4. Ova rubrika se popunjava kada je roba u nadležnosti druge carinarnice, a ne carinarnice navedene u rubrici tri. U tom slučaju navesti naziv i punu adresu carinarnice u pitanju, uključujući i poštanski broj ako postoji.

5. Upisuje se puna adresa, uključujući i poštanski broj ako postoji.

6. Ova rubrika se popunjava ako se primenjuje član 640. ove uredbe. U tom slučaju navesti količinu, vrstu i vrednost robe koja treba da ostane u Republici Srbiji.

Za robu koja je namenjena humanitarnim organizacijama, navesti naziv ili poslovno ime i punu adresu, uključujući i poštanski broj ako postoji.

7. Osim u slučajevima iz člana 273. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", br. 18/10 i 111/12), upisuje se oblik carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe u koji podnosilac zahteva namerava da stavi robu u zavisnosti od raspoloživih mogućnosti predviđenih Carinskim zakonom, u konkretnom slučaju (ponovni izvoz robe iz carinskog područja Republike Srbije, stavljanje robe u carinski postupak, unošenje robe u slobodnu zonu ili u slobodno skladište, uništavanje robe ili ustupanje robe u humanitarne svrhe). Ako je za novi carinski postupak potrebno odobrenje, navesti podatke o tom odobrenju.

Navesti ako se zahteva prethodno određivanje postupanja ili upotrebe.

8. Upisuje se uobičajeni trgovački naziv robe ili tarifno naimenovanje. Opis mora odgovarati opisu navedenom u carinskoj deklaraciji iz rubrike 2.

Navesti broj, vrstu, oznake i identifikacione brojeve paketa. U slučaju neupakovane robe, navesti broj predmeta ili upisati "rasuto".

9. Upisuje se tarifna oznaka.

10. Količine se navode u jedinicama metričkog sistema (kilogram, litar, kvadratni metar...).

11. Upisuje se carinska vrednost robe.

12. Iznos se navodi u dinarima.

13. Okolnosti koje mogu prouzrokovati povraćaj ili otpust (uputstvo):

Član 273: Iznos carinskog duga obračunat na nivou koji nije viši od zakonom dugovanog iznosa;

Član 274: Roba greškom prijavljena za carinski postupak koji uključuje obavezu plaćanja dažbina;

Član 275: Roba nije prihvaćena zato što je s nedostacima ili ne ispunjava uslove ugovora;

Član 276: posebni slučajevi kao rezultat okolnosti u kojima se prevara ili gruba nepažnja ne mogu pripisati zainteresovanom licu.

Ako se primenjuje član 276. Carinskog zakona, posebni slučajevi se moraju detaljno opisati u prilogu zahteva.

Ako se primenjuje neki drugi član Carinskog zakona, a ne član 276., može se ako je potrebno, dodati i prilog sa objašnjenjima.

Ako se zahtevu dodaju prilozi, neophodno je navesti broj stranica priloga.

V. Tehničke odredbe koje se odnose na obrazac zahteva za povraćaj ili otpust

Obrazac se štampa na belom papiru bez mehaničkih delova, na kojem je moguće pisati. Težina papira mora biti između 40 i 65 g/m2.

Obrazac mora biti veličine 210 x 297 mm.

Obrazac mora imati sopstveni serijski broj.

Prilog 43.

ROBA VISOKOG RIZIKA OD PREVARA

 

1

2

3

4

5

HS tarifni podbroj

Opis robe

Minimalne količine

Oznaka osetljive robe(1)

Minimalna stopa pojedinačnog obezbeđenja

0207 12
0207 14

Meso i jestivi otpaci od živine iz tarifnog broja 0105 od kokoši vrste Gallus Domesticus, smrznuto

3 000 kg

 

-

1701 12
1701 13
1701 14
1701 91
1701 99

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju

7 000 kg

 

-
-
-
-

2208 20
2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
ex 2208 90

Rakije, likeri i ostala alkoholna pića

5 hl

1

2 500 evra/hl čistog alkohola

2402 20

Cigarete koje sadrže duvan

35 000 komada

 

120 evra/
1 000 komada

2403 11
2403 19

Duvan za pušenje s dodatkom ili bez dodatka zamene duvana u bilo kom odnosu

35 kg

 

-

___________
(1) Kada se podaci o tranzitu razmenjuju upotrebom elektronske obrade podataka, a oznaka HS-a nije dovoljna da se nedvosmisleno utvrdi roba navedena u koloni 2, mora se upotrebiti i oznaka osetljive robe iz kolone 4. i oznaka HS-a iz kolone 1.

Prilog 44.

ODREDBE O OBRASCIMA KOJI SE KORISTE U TRANZITU

U ovom prilogu navode se karakteristike obrazaca koji se upotrebljavaju u postupku tranzita, osim jedinstvene carinske isprave.

1. Obaveštenje o tranzitu (TC 10)

1.1. Obrasci se štampaju na papiru za pisanje, težine najmanje 40 g/m2 koji je dovoljno čvrst da se onemogući lako kidanje ili gužvanje u toku uobičajene upotrebe. Papir je bele boje.

1.2. Format obrazaca je 210 × 148 mm.

2. Potvrda prijema (TC 11)

2.1. Obrasci se štampaju na papiru koji je dovoljno čvrst da onemogući lako kidanje ili gužvanje u toku uobičajene upotrebe. Papir je bele boje.

2.2. Format obrazaca je 148 × 105 mm.

3. Pojedinačna garancija

3.1. Obrasci se štampaju na papiru koji ne sadrži mehaničku celulozu, obrađenom za pisanje, težine najmanje 55 g/m3. Pozadina papira sadrži štampani guilloche uzorak crvene boje kako bi se otkrilo svako falsifikovanje mehaničkim ili hemijskim sredstvima. Papir je bele boje.

3.2. Format obrazaca je 148 × 105 mm.

3.3. Na obrascima su navedeni naziv i adresa štamparije ili oznaka prema kojoj se može identifikovati i broj identifikacije.

4. Potvrde o zajedničkoj garanciji i oslobođenju od garancije

4.1. Obrasci potvrda o zajedničkoj garanciji i oslobođenju od garancije, u daljem tekstu "potvrde" štampaju se na belom papiru koji ne sadrži mehaničku celulozu, težine najmanje 100 g/m². Pozadina papira na obe strane sadrži štampani guilloche uzorak kako bi se otkrilo svako falsifikovanje mehaničkim ili hemijskim sredstvima. Štampani obrazac je:

- zelene boje za potvrde o garanciji,

- svetlo plave boje za potvrde o oslobođenju od garancije.

4.2. Format obrazaca je 210 × 148 mm.

4.3. Obrazac potvrde može štampati samo štamparija koju odredi direktor Uprave carina. Svaka potvrda ima utisnut serijski broj identifikacije.

5. Zajedničke odredbe.

5.1. Obrasci se popunjavaju pisaćom mašinom ili drugim mehanografskim ili sličnim postupkom. Obaveštenje o tranzitu i potvrda prijema mogu se rukom čitko popuniti, pri čemu se u tom slučaju popunjavaju mastilom štampanim slovima.

5.2. Obrasci se popunjavaju na srpskom jeziku. Ova odredba ne primenjuje se na kupone za garancije sa jedinstvenom stopom.

5.3. Nisu dozvoljena brisanja ni izmene. Izmene i dopune unose se precrtavanjem netačnih podataka i prema potrebi, dodavanjem potrebnih podataka. Svaku takvu izmenu i dopunu inicijalima overava osoba koja ih je unela, a mora ih overiti i nadležni carinski organ.

Prilog 45.

POTVRDA (TC11)

 

TC11 - Potvrda

________________________________________________________________________

Odredišna carinarnica ______________________________________________________

ovim se potvrđuje da je deklaracija NT, T1, T2, T2F (1)

evidentirana dana _____________ pod brojem ___________________

u carinarnici u _____________________________________________

bila podneta.

 

 

Službeni
pečat

(potpis)

U ________________________ dana _______________

______________________________________________

 

______________
(1) nepotrebno precrtati

 

Prilog 46.

POSEBAN PEČAT

 

1. Slovna oznaka države
2. Carinarnica
3. Broj dokumenta
4. Datum
5. Ovlašćeni pošiljalac
6. Broj odobrenja.

 

Prilog 47.

LISTA ROBE IZ ČLANA 111a

 

Pojednostavljeni postupak za utvrđivanje carinske vrednosti određene kvarljive robe uvezene radi konsignacione prodaje u skladu sa članom 43. Carinskog zakona

Tarifna oznaka

Naziv robe

Period važenja

0701 90 50 00

Mladi krompir

od 1.1. do 30.6.

0703 10 19 00

Crni luk, ostali

od 1.1. do 31.12.

0703 20 00 00

Beli luk

od 1.1. do 31.12.

0708 20 00 00

Pasulj i boranija
(Vigna spp., Phaseoulus spp.)

od 1.1. do 31.12.

ex 0709 20 00 00

Špargle
ex zelene

od 1.1. do 31.12.

ex 0709 20 00 00

Špargle
ex ostale

od 1.1. do 31.12.

0709 60 10 00

Slatka paprika

od 1.1. do 31.12.

ex 0714 20

Slatki krompir, svež ili rashlađen, ceo

od 1.1. do 31.12.

ex 0804 30 00 00

Ananas
ex osim sušenog

od 1.1. do 31.12.

ex 0804 40 00 00

Avokado
ex svež

od 1.1. do 31.12.

0805 10 20 00

Slatke pomorandže, sveže

od 1.6. do 30.11.

ex 0805 20 10 00

Klementine
ex sveže

od 1.3. do 31.10.

ex 0805 20 30 00

Monrealke i satsumas
ex sveže

od 1.3. do 31.10.

ex 0805 20 50 00

Mandarine i vilking
ex sveže

od 1.3. do 31.10.

ex 0805 20 70 00

Tangerske mandarine
ex sveže

od 1.3. do 31.10.

ex 0805 20 90 00

Ostale mandarine
ex sveže

od 1.3. do 31.10.

ex 0805 40 00 00

Grejpfrut,
uključujući pomelo (pomelos) beli, svež

od 1.1. do 31.12.

ex 0805 40 00 00

Grejpfrut
ex rozi, svež

od 1.1. do 31.12.

ex 0805 50 90 00

Limeta (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
ex sveža

od 1.1. do 31.12.

0806 10 10 00

Stono grožđe

od 21.11. do 20.7.

0807 11 00 00

Lubenice

od 1.1. do 31.12.

ex 0807 19 00 00

Dinje
ex Sorte Amarillo, Cuper, Honey dew (uključujući Cantalene), Ontentiente, Piel de sapo, (uključujući Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

od 1.1. do 31.12.

ex 0807 19 00 00

Dinje
ex ostale

od 1.1. do 31.12.

ex 0808 30 90 00

Kruške, ostale
ex Nashi (Pyrus pyrifolia) i Ya (Pyrus bretscheideri)

od 1.5. do 30.6.

ex 0808 30 90 00

Kruške, ostale
ex ostale

od 1.5. do 30.6.

0809 10 00 00

Kajsije

od 1.1 do 30.5. i
1.8. do 31.12.

0809 30 10 00

Nektarine

od 1.1 do 10.6. i
1.10. do 31.12.

0809 30 90 00

Ostale breskve

od 1.1 do 10.6. i
1.10. do 31.12.

0809 40 05 00

Šljive

od 1.10. do 10.6.

0810 10 00 00

Jagode

od 1.1. do 31.12.

0810 20 10 00

Maline

od 1.1. do 31.12.

0810 50 00 00

Kivi

od 1.1. do 31.12.