Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOŠENJE I ŠIFRIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA

("Sl. glasnik RS", br. 56/2018, 101/2020 i 74/2021)


 

7316

Firmopisci, dekorateri i graveri

7316.01

Bakrojetkač

7316.02

Bakrorezac

7316.03

Bojadiser dekorativnog stakla

7316.04

Bojadiser keramike/grnčarije

7316.05

Graver

7316.06

Graver klišea

7316.07

Dekorater

7316.08

Dekorater keramike/grnčarije

7316.09

Jetkač stakla (ecer)

7316.10

Kaligraf

7316.11

Korektor foto-gravire

7316.12

Litograf

7316.13

Matirer-peskirer stakla

7316.14

Metalograf

7316.15

Monter u foto-graviri

7316.16

Pečatorezac

7316.17

Posrebrivač stakla/ogledala

7316.18

Retušer keramike

7316.19

Staklograver

7316.20

Firmopisac

7316.21

Foto-graver

7316.22

Fotolitografski crtač

7316.23

Hemigraf

7316.24

Cinkograf

7316.25

Cinkojetkač

7317

Izrađivači predmeta od drveta i drugih prirodnih materijala ručnim alatom

7317.01

Zanatlija za izradu predmeta od drveta

7317.02

Zanatlija za izradu predmeta od kamena

7317.03

Zanatlija za izradu predmeta od papira

7317.04

Zanatlija za izradu predmeta od plute

7317.05

Izrađivač drvene obuće

7317.06

Izrađivač drvenih igračaka

7317.07

Izrađivač korpi od pruća

7317.08

Izrađivač nameštaja od pruća/trske

7317.09

Roletnar

7317.10

Četkar-metlar

7318

Izrađivači i obrađivači tekstila, kože i srodnih materijala ručnim alatom

7318.01

Bojadžija

7318.02

Vunovlačar

7318.03

Impregnator tekstila

7318.04

Ručni izrađivač predmeta od kože

7318.05

Ručni izrađivač predmeta od tekstila

7318.06

Ručni pletač

7318.07

Sarač/sedlar

7318.08

Tkač na razboju za izradu tepiha

7318.09

Tkač na razboju za izradu tkanina

7318.10

Tkač predmeta od vune/svile (ručno)

7318.11

Tkač tepiha (ručno)

7318.12

Umetnički štoper tekstila

7318.13

Čipkar

7319

Umetničke zanatlije ručnim alatom nerazvrstane na drugom mestu

7319.01

Izrađivač metalnih igračaka

7319.02

Ručni izrađivač predmeta od kamena

7319.03

Svećar/voskar

732

Štampari i srodni

7321

Zanimanja pripreme za štampu

7321.01

Grafički montažer

7321.02

Grafičko-tehnički urednik

7321.03

Radnik na elektronskoj pripremi za štampu

7321.04

Foto-litograf

7321.05

Foto-slagač

7321.06

Štamparski monter-kopista

7322

Štampari

7322.01

Mašinista ravne štampe

7322.02

Poslovođa u štampariji

7322.03

Poslužilac grafičkih mašina

7322.04

Sitoštampar

7322.05

Štampar visoke štampe

7322.06

Štampar duboke štampe

7322.07

Štampar propusne štampe

7322.08

Štampar ravne štampe - ofset

7323

Dorađivači štampe i knjigovesci

7323.01

Biger

7323.02

Grafički radnik za doradu i preradu

7323.03

Knjigovezac

7323.04

Knjigovezac dekorater korica

7323.05

Knjigovezac prošivač

7323.06

Pomoćnik knjigovesca

7323.07

Pomoćnik mašiniste grafičke obrade i prerade

7323.08

Radnik na izradi ading i termo rolne

7323.09

Radnik na izradi registratora

7323.10

Radnik na koričenju knjiga

7323.11

Radnik na spiralnom povezu

7323.12

Rezač papira

74

Električari i elektroničari

741

Instalateri i serviseri električne opreme

7411

Električari i elektroinstalateri u poslovnim objektima

7411.01

Građevinski elektroinstalater

7411.02

Električar

7411.03

Elektroinstalater

7412

Elektromehaničari i elektromonteri

7412.01

Auto-električar

7412.02

Brodoelektričar

7412.03

Električar u proizvodnom pogonu

7412.04

Elektromehaničar

7412.05

Elektromehaničar za razvodne uređaje

7412.06

Elektromehaničar za hlađenje i klimatizaciju

7412.07

Elektromehaničar liftova

7412.08

Elektromehaničar pogona

7412.09

Elektromehaničar-oružar

7412.10

Elektromonter energetskih mašina i uređaja

7412.11

Železnički elektroenergetičar

7412.12

Mehaničar električne signalne opreme / električnih transformatora / elektroinstrumenata

7412.13

Mehaničar elektromotora/generatora

7412.14

Mehaničar za remont energetskih postrojenja

7412.15

Mehaničar šinskih vozila

7412.16

Monter elektrogeneratora

7412.17

Pomoćnik elektromontera energetskih mašina i uređaja

7412.18

Poslovođa servisa aparata za domaćinstvo

7412.19

Serviser električnih liftova i srodne opreme

7412.20

Serviser elektroopreme

7412.21

Serviser opreme proizvodnih mašina i pogona

7413

Instalateri i serviseri električnih instalacija i mreža

7413.01

Elektromonter instalacija i mreža

7413.02

Pomoćnik elektromontera instalacija i mreža

7413.03

Radnik na dalekovodima

7413.04

Serviser elektromreže

742

Instalateri i serviseri elektronskih i telekomunikacionih instalacija i uređaja

7421

Mehaničari i serviseri elektronskih mašina, instrumenata i opreme

7421.01

Avio-elektroničar

7421.02

Mehaničar elektronske industrijske opreme

7421.03

Mehaničar elektronske meteorološke opreme

7421.04

Mehaničar elektronskih signalnih sistema (radija i radara)

7421.05

Mehaničar za bankomate

7421.06

Mehaničar za birotehničke mašine

7421.07

Mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu

7421.08

Serviser gasnih peći

7421.09

Serviser elektronske opreme

7422

Instalateri i serviseri informaciono-komunikacionih uređaja

7422.01

Instalater računarske opreme

7422.02

Instalater hardvera

7422.03

Monter telekomunikacionih kablova

7422.04

Serviser audio i video tehnike

7422.05

Serviser mobilnih telefona

7422.06

Serviser računara i računarske opreme

7422.07

Serviser sigurnosnih uređaja

75

Prerađivači prehrambenih proizvoda, drveta, tekstila i druga zanatska zanimanja

751

Prerađivači prehrambenih proizvoda i srodni

7511

Mesari i srodni

7511.01

Derač kože ručnim alatima

7511.02

Klaničar

7511.03

Klaser mesa

7511.04

Kobasičar

7511.05

Mesar

7511.06

Radnik na mariniranju mesa/ribe

7511.07

Radnik na preradi iznutrica

7511.08

Salamurer mesa/ribe

7511.09

Sekač mesa/ribe

7511.10

Sušilac mesa/ribe

7511.11

Čistač ribe

7512

Pekari, poslastičari i srodni

7512.01

Bombondžija

7512.02

Buregdžija

7512.03

Izrađivač biskvita/kolača

7512.04

Izrađivač kora

7512.05

Izrađivač sladoleda

7512.06

Izrađivač čokolade

7512.07

Pekar

7512.08

Pica majstor

7512.09

Pomoćnik poslastičara

7512.10

Poslastičar

7512.11

Preser testenina

7512.12

Preser čokolade

7512.13

Testeninar

7513

Proizvođači mlečnih proizvoda

7513.01

Proizvođač sira

7513.02

Proizvođač maslaca

7513.03

Proizvođač mlečnih proizvoda

7514

Preređivači voća i povrća i srodni

7514.01

Pasirer voća/povrća

7514.02

Pripremač voća/povrća za konzerviranje

7514.03

Proizvođač ajvara

7514.04

Proizvođač alkoholnih pića tradicionalnim metodama

7514.05

Proizvođač voćnih sokova tradicionalnim metodama

7514.06

Proizvođač maslinovog ulja

7514.07

Proizvođač turšije

7514.08

Proizvođač džema

7514.09

Sortirer voća/povrća

7515

Degustatori i ocenjivači hrane i pića

7515.01

Degustator vina

7515.02

Degustator piva

7515.03

Degustator pića

7515.04

Degustator hrane

7516

Prerađivači duvana i proizvođači duvanskih proizvoda

7516.01

Ocenjivač duvana

7516.02

Rezač duvana

7516.03

Sortirer duvana

7516.04

Sušilac duvana

752

Obrađivači drveta, stolari i srodni

7521

Zanimanja primarne obrade drveta

7521.01

Gaterista drveta

7521.02

Impregnator drveta

7521.03

Paraličar drveta

7521.04

Hidrotermičar drveta

7522

Stolari i srodni

7522.01

Bačvar

7522.02

Brodostolar

7522.03

Graditelj drvenih šasija/ramova vozila

7522.04

Drvomodelar

7522.05

Drvorezbar

7522.06

Izrađivač drvene galanterije

7522.07

Izrađivač drvenih muzičkih instrumenata

7522.08

Izrađivač elemenata montažnih kuća

7522.09

Izrađivač sportske opreme od drveta

7522.10

Intarzista

7522.11

Kolar

7522.12

Livački drvomodelar

7522.13

Pomoćnik stolara

7522.14

Savijač drveta

7522.15

Stolar

7522.16

Stolar za dekor i umetničke predmete od drveta

7522.17

Stolar za izradu nameštaja

7522.18

Stolar za izradu šablona i prototipova

7522.19

Stolar za montažu, opravke i održavanje

7522.20

Finalizer drvenog nameštaja

7522.21

Furnirač

7523

Operateri i podešavači mašina za obradu drveta

7523.01

Drvobrusač

7523.02

Operater na mašini za površinsku obradu drveta

7523.03

Operater na mašini za preciznu obradu drveta

7523.04

Operater na mašini za rezbarenje drveta

7523.05

Rukovalac mašinom za glačanje drveta

7523.06

Rukovalac mašinom za savijanje drveta

7523.07

Rukovalac rendetom za drvo

7523.08

Rukovalac testerom/cirkularom za drvo

753

Proizvođači odeće i srodni

7531

Krojači, krznari i šeširdžije

7531.01

Vlasuljar

7531.02

Izrađivač narodne nošnje

7531.03

Izrađivač odeće

7531.04

Izrađivač pozorošnih kostima

7531.05

Izrađivač rublja/korseta

7531.06

Krznar

7531.07

Krznarski pomoćnik

7531.08

Krojač

7531.09

Krojač krzna

7531.10

Krojač po meri

7531.11

Krojač popravljač

7531.12

Pomoćni krojač

7531.13

Ćurčija

7531.14

Šeširdžija

7532

Modelari, šabloneri i rezači odeće i srodni

7532.01

Modelar odeće

7532.02

Modelar proizvoda od krzna

7532.03

Rezač krzna

7532.04

Rezač proizvoda od tekstila/kože

7532.05

Tapetarski šabloner

7532.06

Tekstilski crtač

7532.07

Šabloner tekstila/kože

7533

Šivači, vezilje i srodni

7533.01

Vezilja

7533.02

Izrađivač kišobrana

7533.03

Izrađivač mekih (punjenih) igračaka

7533.04

Tapetarski šivač

7533.05

Šivač

7533.06

Šivač kože/krzna

7533.07

Šivač odeće

7533.08

Šivač šatora/jedara/posteljine

7534

Tapetari i srodni

7534.01

Izrađivač dušeka

7534.02

Pomoćnik tapetara

7534.03

Tapetar

7534.04

Tapetar-dekorater

7534.05

Tapetar za vozila

7534.06

Tapetar za nameštaj

7534.07

Tapetar ortopedskih pomagala

7535

Štavljači i obrađivači kože i krzna

7535.01

Belilac kože

7535.02

Bojilac kože/krzna

7535.03

Impregnator kože

7535.04

Klaser kože

7535.05

Kožar

7535.06

Polirer kože

7535.07

Prerađivač kože/krzna

7535.08

Ravnač krzna

7535.09

Rastezač kože

7535.10

Šišač krzna

7535.11

Štavilac kože

7536

Obućari, kožni galanteristi i srodni

7536.01

Izrađivač amova / bičeva / konjskih oglava

7536.02

Izrađivač kožne galanterije

7536.03

Kalupar obuće

7536.04

Kožarski galanterista

7536.05

Krojač delova obuće

7536.06

Lepilac delova obuće

7536.07

Modelar kožne galanterije

7536.08

Modelar obuće

7536.09

Obućar

7536.10

Izrađivač obuće po meri

7536.11

Obućar za ortopedsku obuću

7536.12

Obućar za popravke

7536.13

Obućar za sportsku obuću

7536.14

Opančar

7536.15

Pomoćnik izrađivača kožne galanterije

7536.16

Pomoćnik obućara

7536.17

Preser/zaobljivač đonova

7536.18

Remenar

7536.19

Rukavičar

7536.20

Tašner

7536.21

Šabloner obuće

7536.22

Šivač delova obuće

754

Zanimanja srodna zanatskim

7541

Ronioci

7541.01

Kesonac

7541.02

Monter ronilac

7541.03

Ronilac

7541.04

Ronilac spasilac

7542

Mineri

7542.01

Građevinski miner

7542.02

Miner

7542.03

Pomoćnik minera

7542.04

Rudarski miner

7543

Ispitivači kvaliteta i ocenjivači proizvoda, osim hrane i pića

7543.01

Inspektor za kontrolu kvaliteta proizvoda

7543.02

Klaser vune

7543.03

Klaser kože/krzna

7543.04

Klaser obuće

7543.05

Klaser tekstilnih vlakana

7543.06

Kontrolor kvaliteta neprehrambenih proizvoda

7543.07

Ocenjivač krzna

7543.08

Ocenjivač proizvoda

7543.09

Sortirer obuće

7544

Zaprašivači i suzbijači štetočina i korova

7544.01

Dezinsektor

7544.02

Dezinfektor

7544.03

Deratizer

7544.04

Zaprašivač korova

7544.05

Suzbijač štetočina

7549

Zanimanja srodna zanatskim nerazvrstana na drugom mestu

7549.01

Aranžer cveća

7549.02

Izrađivač mreža

7549.03

Izrađivač traka

7549.04

Kalupar optičkih sočiva

7549.05

Kukičar

7549.06

Optički modelar

7549.07

Izrađivač ribolovačke opreme

8

RUKOVAOCI MAŠINAMA I POSTROJENJIMA, MONTERI I VOZAČI

81

Rukovaoci stabilnim mašinama i postrojenjima

811

Rukovaoci rudarskim i postrojenjima za preradu minerala

8111

Rudari i rukovaoci postrojenjima u rudnicima i kamenolomima

8111.01

Bušač na površinskom kopu

8111.02

Jamski bušač

8111.03

Jamski kopač

8111.04

Jamski podgrađivač

8111.05

Podgrađivač u kamenolomu

8111.06

Pomoćnik rudara u površinskoj eksploataciji

8111.07

Pomoćnik rudara u podzemnoj eksploataciji

8111.08

Poslužilac postrojenja površinske eksploatacije

8111.09

Poslužilac postrojenja podzemne eksploatacije

8111.10

Pripremač uzoraka ruda i koncentrata

8111.11

Radnik u kamenolomu

8111.12

Rudar površinske eksploatacije

8111.13

Rudar podzemne eksploatacije

8111.14

Rukovalac bagerom cikličnog delovanja

8111.15

Rukovalac grejderom

8111.16

Rukovalac jamskom utovarnom mehanizacijom

8111.17

Rukovalac jednostavnom rudarskom mehanizacijom

8111.18

Rukovalac odlagačem

8111.19

Rukovalac postrojenjem u kamenolomu

8111.20

Rukovalac rudarskim konvejerom

8111.21

Rukovalac rudarskim transportnim postrojenjima

8111.22

Rukovalac rudarskom pumpnom stanicom

8111.23

Trasant

8112

Rukovaoci postrojenjima za preradu minerala i kamena

8112.01

Poslužilac trijažera rude

8112.02

Pržioničar rude

8112.03

Rukovalac mašinama za proizvodnju građevinskog materijala

8112.04

Rukovalac mašinom za ispiranje zlata

8112.05

Rukovalac mašinom za ispiranje uglja

8112.06

Rukovalac mašinom za preradu nemetala

8112.07

Rukovalac mašinom za usitnjavanje mineralnih sirovina

8112.08

Rukovalac uređajem za pripremu i oplemenjivanje mineralnih sirovina

8112.09

Separater rude/srebra/zlata

8112.10

Sušioničar rude

8112.11

Floter rude

8113

Rukovaoci opremom za dubinsko bušenje i srodni

8113.01

Geobušač

8113.02

Operater geobušenja

8113.03

Pomoćnik geobušača

8113.04

Rukovalac garniturom za bušenje bunara

8113.05

Rukovalac opremom za dubinsko bušenje (nafte i gasa)

8113.06

Rukovalac opremom za eksploataciono bušenje na površinskim kopovima i jami

8114

Rukovaoci mašinama u proizvodnji i obradi cementa, kamena i drugih nemetala

8114.01

Pekač klinkera

8114.02

Poslužilac postrojenja za proizvodnju nemetalnih minerala

8114.03

Rukovalac mašinom za oblikovanje kamena

8114.04

Rukovalac mašinom za obradu betona

8114.05

Rukovalac mašinom za poliranje kamena

8114.06

Rukovalac mašinom za proizvodnju betona

8114.07

Rukovalac mašinom za proizvodnju betonskih prefabrikata

8114.08

Rukovalac mašinom za proizvodnju građevinskih elemenata

812

Rukovaoci metalurškim pećima i mašinama i uređajima za doradu metala

8121

Rukovaoci metalurškim pećima i srodni

8121.01

Kalioničar

8121.02

Livac aluminijumskog liva

8121.03

Livac sivog liva

8121.04

Livac čeličnog liva

8121.05

Mašiski kalupar

8121.06

Poslužilac mašine za obradu metala peskirenjem

8121.07

Poslužilac postrojenja za kalupovanje

8121.08

Poslužilac postrojenja za kokilni i kalupni liv

8121.09

Poslužilac postrojenja za livenje obojenih metala

8121.10

Poslužilac postrojenja za livenje preciznog liva

8121.11

Poslužilac postrojenja za obradu odlivaka

8121.12

Poslužilac postrojenja za preradu olova

8121.13

Poslužilac postrojenja za termičku obradu metala

8121.14

Poslužilac postrojenja za topljenje sivog i čeličnog liva

8121.15

Poslužilac postrojenja za centrifugalni liv

8121.16

Preser metala na ekstruderu

8121.17

Pripremač metalurških uzoraka

8121.18

Rafiner metala

8121.19

Rukovalac postrojenjem za preradu bakra i aluminijuma valjanjem i kovanjem

8121.20

Rukovalac postrojenjem za preradu bakra i aluminijuma presovanjem i izvlačenjem

8121.21

Rukovalac postrojenjem za preradu bakra i aluminijuma topljenjem i livenjem

8121.22

Rukovalac postrojenjem za proizvodnju čelika

8121.23

Rukovalac postrojenjem za proizvodnju čeličnih cevi

8121.24

Rukovalac postrojenjem za toplo valjanje čelika

8121.25

Rukovalac postrojenjem za hladno valjanje i vučenje čelika

8121.26

Termoobrađivač metala

8121.27

Topioničar za sivi liv

8121.28

Topioničar za čelični liv

8122

Rukovaoci mašinama i uređajima za doradu metala

8122.01

Galvanizer

8122.02

Elektrolizer-anodaš

8122.03

Emajlirac

8122.04

Izrađivač akumulatora

8122.05

Izrađivač baterija

8122.06

Izrađivač kablovskog pribora i priključaka

8122.07

Metalizer

8122.08

Operater čistilac metalne opreme peščanim mlazom

8122.09

Pomoćnik galvanizera

8122.10

Pocinkovač-šerardirer

8122.11

Rukovalac mašinom za završnu obradu metala

8122.12

Rukovalac mašinom za oblaganje metala/žice

8122.13

Rukovalac mašinom za odmašćivanje metala

8122.14

Rukovalac mašinom za poliranje metala

8122.15

Rukovalac mašinom za premazivanje metala

8122.16

Rukovalac mašinom za rasprskivanje metala

8122.17

Rukovalac postrojenjem za doradu čeličnih proizvoda

8122.18

Rukovalac postrojenjem za elektrolizu bakra

8122.19

Rukovalac postrojenjem za proizvodnju kablova i provodnika

813

Rukovaoci mašinama i uređajima za proizvodnju hemijskih proizvoda i fotomaterijala

8131

Rukovaoci mašinama i uređajima za proizvodnju hemijskih proizvoda

8131.01

Operater granulacije farmaceutskih toaletnih proizvoda

8131.02

Operater destilacije parfema

8131.03

Operater elektrolitskim ćelijama u proizvodnji hemikalija

8131.04

Operater na prosejavanju hemikalija

8131.05

Operater uređaja za destilaciju

8131.06

Pirotehničar

8131.07

Rukovalac autoklavom u hemijskoj proizvodnji

8131.08

Rukovalac vakuum loncima u hemijskoj proizvodnji (osim nafte i prirodnog gasa)

8131.09

Rukovalac dehidratorom u hemijskoj proizvodnji

8131.10

Rukovalac ekstraktorom u hemijskoj proizvodnji

8131.11

Rukovalac kalcinatorom u hemijskoj proizvodnji

8131.12

Rukovalac konvertorom u hemijskoj proizvodnji (osim nafte i prirodnog gasa)

8131.13

Rukovalac kotlovima/kazanima u hemijskoj proizvodnji

8131.14

Rukovalac mašinama i uređajima za proizvodnju šibica

8131.17

Rukovalac mašinom za izradu eksploziva

8131.18

Rukovalac mašinom za izradu municije

8131.19

Rukovalac mašinom za mešanje hemikalija

8131.20

Rukovalac mašinom za proizvodnju deterdženata

8131.21

Rukovalac mašinom za proizvodnju linoleuma i sličnih materijala

8131.22

Rukovalac mašinom za proizvodnju olovaka

8131.23

Rukovalac mašinom za proizvodnju sintetičkih vlakana

8131.24

Rukovalac mašinom za proizvodnju sredstava za higijenu

8131.25

Rukovalac mašinom za proizvodnju toaletnih/kozmetičkih proizvoda

8131.26

Rukovalac mašinom za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

8131.27

Rukovalac mašinom za proizvodnju halogen/hidrogen/hlornog gasa

8131.28

Rukovalac mašinom za proizvodnju hemikalija za higijenu

8131.29

Rukovalac mašinom za sintezu hemikalija

8131.30

Rukovalac mašinom za usitnjavanje/drobljenje/mlevenje/pulverzaciju hemikalija

8131.31

Rukovalac mašinom u proizvodnji ćumura

8131.32

Rukovalac mašinom u hemijskoj proizvodnji

8131.33

Rukovalac otparivačem u hemijskoj proizvodnji (osim nafte i prirodnog gasa)

8131.34

Rukovalac peći u proizvodnji koksa

8131.35

Rukovalac reaktorom u hemijskoj proizvodnji (osim nafte i prirodnog gasa)

8131.36

Rukovalac retortom za dobijanje ugljenog gasa

8131.37

Rukovalac retortom u hemijskoj proizvodnji

8131.38

Rukovalac separatorom u hemijskoj proizvodnji

8131.39

Rukovalac filter-presom u hemijskoj proizvodnji

8131.40

Rukovalac mašinom za proizvodnju sveća

8132

Rukovaoci mašinama i uređajima za proizvodnju fotomaterijala i izradu fotografija

8132.01

Razvijač fotografskih filmova

8132.02

Rukovalac mašinom za izradu fotografija

8132.03

Rukovalac mašinom za proizvodnju fotografskih ploča

8132.04

Rukovalac mašinom za proizvodnju foto-filmova

8132.05

Rukovalac mašinom za uvećanje fotografija

8132.06

Rukovalac mašinom za štampanje fotografija

8132.07

Rukovalac mašinom za proizvodnju fotografskog papira

8132.08

Foto-laborant

814

Rukovaoci mašinama za proizvodnju i preradu gume, plastike i papira

8141

Rukovaoci mašinama za proizvodnju i preradu gume

8141.01

Vulkanizer

8141.02

Gumarski modelar

8141.03

Konfekcionar gumarskih proizvoda

8141.04

Operater gumar kalandrista

8141.05

Pomoćnik vulkanizera

8141.06

Pripremač gumarskih poluproizoda i proizvoda

8141.07

Rukovalac glodalicom za gumu

8141.08

Rukovalac mašinom za istiskivanje gume

8141.09

Rukovalac mašinom za oblaganje gumom

8141.10

Rukovalac mašinom za presovanje gume

8141.11

Rukovalac mašinom za proizvodnju gume

8141.12

Rukovalac mašinom za proizvodnju gumenih kablova

8141.13

Rukovalac mašinom za proizvodnju pečata od gume

8141.14

Rukovalac mašinom za proizvodnju pneumatika

8141.15

Rukovalac mašinom za reljefiranje gume

8142

Rukovaoci mašinama za proizvodnju i preradu plastike

8142.01

Izrađivač plastičnih čamaca

8142.02

Modelar plastike

8142.03

Operater na mašini za naduvavanje plastičnih boca

8142.04

Rukovalac mašinom za bušenje plastike

8142.05

Rukovalac mašinom za valjanje plastike

8142.06

Rukovalac mašinom za ecovanje plastike

8142.07

Rukovalac mašinom za istiskivanje plastike

8142.08

Rukovalac mašinom za kalupljenje plastike

8142.09

Rukovalac mašinom za livenje plastičnih masa brizganjem

8142.10

Rukovalac mašinom za mlevenje plastike

8142.11

Rukovalac mašinom za oblaganje plastikom

8142.12

Rukovalac mašinom za preradu polimera

8142.13

Rukovalac mašinom za proizvodnju plastike

8142.14

Rukovalac mašinom za sabijanje/presovanje plastičnih masa

8142.15

Rukovalac mašinom za sečenje plastike

8142.16

Rukovalac mašinom za finalno oblikovanje plastike

8142.17

Rukovalac mašinom i uređajem za proizvodnju optičkih vlakana

8142.18

Rukovalac presom za plastični laminat

8143

Rukovaoci mašinama za proizvodnju predmeta od papira

8143.01

Kartonažer

8143.02

Modelar predmeta od papirne kaše

8143.03

Operater mašinom za lepljenje u proizvodnji papira

8143.04

Operater mašinom za reljefno ukrašavanje papira

8143.05

Operater mašinom za savijanje papirnih proizvoda

8143.06

Operater mašinom za sečenje papirnih proizvoda

8143.07

Pomoćnik kartonažera

8143.08

Rukovalac mašinom za proizvode od papira

8143.09

Rukovalac mašinom za proizvodnju papirnih koverata i kesa

8143.10

Rukovalac mašinom za proizvodnju papirnih kutija

815

Rukovaoci mašinama za proizvodnju tekstila, obradu kože i krzna i srodni

8151

Rukovaoci mašinama za pripremu vlakana, predenje i namotavanje

8151.01

Mašinski prelac

8151.02

Operater mašinom za mešanje tekstilnih vlakana

8151.03

Operater mašinom za obradu sintetičkih vlakana

8151.04

Operater mašinom za sortiranje tekstilnih vlakana

8151.05

Operater mašinom za udvajanje tekstilnih prediva

8151.06

Operater mašinom za češljanje tekstilnih vlakana

8151.07

Rukovalac mašinom za namotavanje vlakana

8151.08

Rukovalac mašinom za predenje vlakana

8151.09

Rukovalac mašinom za pripremu vlakana

8151.10

Skidač tkačkog kalema

8152

Rukovaoci industrijskih mašina za tkanje i pletenje

8152.01

Bušač žakard kartica

8152.02

Operater pletenja

8152.03

Operater tkanja

8152.04

Pomoćnik rukovaoca industrijskim mašinama za tkanje i pletenje

8152.05

Poslužilac razboja

8152.06

Rukovalac žakard razbojem

8152.07

Rukovalac mašinom za vezenje

8152.08

Rukovalac mašinom za kukičanje

8152.09

Rukovalac mašinom za motanje prediva sa kalema

8152.10

Rukovalac mašinom za pletenje čarapa/odeće

8152.11

Rukovalac mašinom za proizvodnju mreža

8152.12

Rukovalac mašinom za tkanje tepiha

8152.13

Rukovalac mašinom za tkanje čipke

8152.14

Snovač

8152.15

Užar

8153

Rukovaoci mašinama za šivenje u industriji

8153.01

Rukovalac mašinom za proizvodnju šešira i kapa

8153.02

Rukovalac mašinom za šivenje mebla

8153.03

Šivač kožne odeće (industrijski)

8153.04

Šivač konfekcije

8153.05

Šivač tekstila

8154

Rukovaoci mašinama za doradu prediva i tekstila

8154.01

Bojadiser tekstila

8154.02

Oplemenjivač tekstila

8154.03

Pomoćnik rukovaoca mašinama za doradu prediva i tekstila

8154.04

Rukovalac valjkom za tekstil

8154.05

Rukovalac mašinom za dekatiranje tkanina

8154.06

Rukovalac mašinom za beljenje tekstila

8154.07

Rukovalac mašinom za valjanje tekstila

8154.08

Rukovalac mašinom za degumiranje svile

8154.09

Rukovalac mašinom za impregniranje tekstila

8154.10

Rukovalac mašinom za oplemenjivanje svile

8155

Rukovaoci mašinama za pripremu i obradu kože i krzna

8155.01

Rukovalac mašinom za bojenje kože

8155.02

Rukovalac mašinom za doradu kože/krzna

8155.03

Rukovalac mašinom za izvlačenje krzna

8155.04

Rukovalac mašinom za preradu kože/krzna

8155.05

Rukovalac mašinom za proizvodnju filca

8155.06

Rukovalac mašinom za sečenje kože

8155.07

Rukovalac mašinom za štavljenje kože

8156

Rukovaoci mašinama za proizvodnju obuće i kožne galanterije

8156.01

Izrađivač gornjih delova obuće

8156.02

Izrađivač donjih delova obuće

8156.03

Operater za kompjutersko krojenje obuće

8156.04

Rukovalac mašinom za krojenje obuće

8156.05

Rukovalac mašinom za proizvodnju obuće

8156.06

Rukovalac mašinom za proizvodnju ortopedske obuće

8156.07

Rukovalac mašinom za proizvodnju sportske obuće

8156.08

Rukovalac mašinom za šivenje obuće

8156.09

Rukovalac mašinom za proizvodnju kožne galanterije

8157

Rukovaoci mašinama za uslužno pranje i peglanje veša

8157.01

Pegler

8157.02

Rukovalac mašinom za pranje i hemijsko čišćenje

8157.03

Rukovalac mašinom za hemijsko čišćenje

8159

Rukovaoci mašinama za proizvodnju tekstila, obradu kože i krzna i srodna zanimanja nerazvrstana na drugom mestu

8159.01

Konfekcijski krojač

8159.02

Konfekcionar kožne i krznene odeće

8159.03

Konfekcionar tekstila

8159.04

Modelar konfekcije

8159.05

Pomoćnik konfekcionara

8159.06

Rukovalac mašinom za izradu crteža i šablona za tekstil/kožu/krzno

8159.07

Rukovalac mašinom za pozamanteriju

8159.08

Rukovalac mašinom za proizvodnju šatora

8159.09

Rukovalac mašinom za rezanje tekstila/kože

816

Rukovaoci mašinama za proizvodnju prehrambenih i srodnih proizvoda

8160

Rukovaoci mašinama za proizvodnju prehrambenih i srodnih proizvoda

8160.01

Konditor

8160.02

Kuvar industrijskih jela

8160.03

Mlinar žitarica

8160.04

Mlinar začina

8160.05

Rukovalac autoklavom za ulje i masnoće

8160.06

Rukovalac presom za uljarice

8160.07

Rukovalac separatorom u prehrambenoj proizvodnji

8160.08

Rukovalac sušarom za žitarice

8160.09

Rukovalac uređajem za destilaciju alkoholnih pića

8160.10

Rukovalac uređajem za dehidriranje prehrambenih proizvoda

8160.11

Rukovalac uređajem za difuziju u preradi šećerne repe

8160.12

Rukovalac uređajem za ekstrakciju namirnica

8160.13

Rukovalac uređajem za zamrzavanje namirnica i proizvoda

8160.14

Rukovalac uređajem za izradu mlečnih proizvoda

8160.15

Rukovalac uređajem za izradu pekarskih proizvoda

8160.16

Rukovalac uređajem za konzerviranje namirnica i proizvoda

8160.17

Rukovalac uređajem za kristalizaciju šećera

8160.18

Rukovalac uređajem za kuvanje slada za proizvodnju alkoholnih pića

8160.19

Rukovalac uređajem za natapanje/klijanje slada

8160.20

Rukovalac uređajem za pasterizovanje mlečnih proizvoda

8160.21

Rukovalac uređajem za pranje namirnica

8160.22

Rukovalac uređajem za preradu voća i povrća

8160.23

Rukovalac uređajem za preradu duvana

8160.24

Rukovalac uređajem za preradu mesa

8160.25

Rukovalac uređajem za preradu mleka

8160.26

Rukovalac uređajem za preradu ribe

8160.27

Rukovalac uređajem za preradu soli

8160.28

Rukovalac uređajem za prženje kafe/kakaoa

8160.29

Rukovalac uređajem za proizvodnju alkohola, kvasca i kiselina

8160.30

Rukovalac uređajem za proizvodnju alkoholnih pića

8160.31

Rukovalac uređajem za proizvodnju bezalkoholnih pića

8160.32

Rukovalac uređajem za proizvodnju vina

8160.33

Rukovalac uređajem za proizvodnju vode

8160.34

Rukovalac uređajem za proizvodnju i preradu aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina

8160.35

Rukovalac uređajem za proizvodnju i preradu skroba

8160.36

Rukovalac uređajem za proizvodnju jestivog ulja i masnoća (uljar)

8160.37

Rukovalac uređajem za proizvodnju koncentrovane stočne hrane

8160.38

Rukovalac uređajem za proizvodnju margarina

8160.39

Rukovalac uređajem za proizvodnju piva (pivar)

8160.40

Rukovalac uređajem za proizvodnju sirćeta

8160.41

Rukovalac uređajem za proizvodnju slatkiša

8160.42

Rukovalac uređajem za proizvodnju sode

8160.43

Rukovalac uređajem za proizvodnju sokova od voća/povrća

8160.44

Rukovalac uređajem za proizvodnju testenina

8160.45

Rukovalac uređajem za proizvodnju cigareta

8160.46

Rukovalac uređajem za proizvodnju čokolade

8160.47

Rukovalac uređajem za proizvodnju šećera

8160.49

Rukovalac uređajem za sterilisanje namirnica

8160.50

Rukovalac uređajem za sušenje prehrambenih proizvoda

8160.51

Rukovalac uređajem za trebljenje/ljušćenje žita

8160.52

Rukovalac uređajem za usoljavanje mesa/ribe

8160.53

Rukovalac uređajem za fermentaciju alkoholnih pića

8160.54

Rukovalac uređajem za hidrogenizaciju ulja i masnoća

817

Rukovaoci mašinama i uređajima u procesu obrade i prerade drveta i proizvodnje papirne mase i papira

8171

Rukovaoci mašinama i uređajima u procesu proizvodnje papirne mase i papira

8171.01

Operater beljenja papira

8171.02

Operater na supervaljku u proizvodnji papira

8171.03

Operater presovanja papira

8171.04

Operater rafinisanja papirne kaše

8171.05

Operater spajanja papira

8171.06

Operater uređaja za pripremu papirne mase/pulpe

8171.07

Rukovalac mašinom za apretiranje hartije

8171.08

Rukovalac mašinom za drvenu kašu

8171.09

Rukovalac mašinom za proizvodnju papira/kartona

8171.10

Rukovalac mašinom za proizvodnju celuloze

8172

Rukovaoci mašinama i uređajima za obradu i preradu drveta

8172.01

Drvostrugar (mašinski)

8172.02

Mašinski obrađivač za impregnaciju drveta

8172.03

Oblagač drvenih ploča

8172.04

Operater na mašinama za izradu lake ambalaže

8172.05

Operater na mašini za izradu parketa

8172.06

Operater u preradi drveta

8172.07

Operater u strugari/pilani

8172.08

Oplemenjivač drveta

8172.09

Peskirer drveta

8172.10

Pomoćnik rukovaoca mašinama i uređajima za obradu i preradu drveta

8172.11

Rukovalac mašinom za bušenje drveta

8172.12

Rukovalac mašinom za krojenje rezane građe, elemenata i ploča

8172.13

Rukovalac mašinom za lepljenje drveta

8172.14

Rukovalac mašinom za oblikovanje drveta

8172.15

Rukovalac mašinom za oblikovanje furnira

8172.16

Rukovalac mašinom za postavljanje jezgra iverica

8172.17

Rukovalac mašinom za pripremu oblovine za obradu

8172.18

Rukovalac mašinom za rendisanje drveta

8172.19

Rukovalac mašinom za sečenje drveta

8172.20

Rukovalac mašinom za sušenje drveta

8172.21

Rukovalac mašinom za usitnjavanje drveta

8172.22

Rukovalac mašinom za hidrotermičku obradu drveta

8172.23

Rukovalac mašinskom testerom za drvo (gater / cirkular / tračna pila / strug)

8172.24

Rukovalac presom za furnir

8172.25

Rukovalac strugom za furnir

8172.26

Rukovalac sušarom za drvo

8172.27

Sortirer elemenata i gotovih proizvoda od drveta

818

Rukovaoci ostalim stabilnim mašinama i postrojenjima

8181

Rukovaoci mašinama i uređajima u procesu proizvodnje stakla i keramike

8181.01

Žarilac stakla

8181.02

Kalilac stakla

8181.03

Livac stakla (mašinski)

8181.04

Operater glaziranja u ciglani

8181.05

Operater mašinske linije obrade stakla

8181.06

Operater sušenja/pečenja opeke i crepa

8181.07

Operater potapač stakla

8181.08

Rukovalac kalupom za opeku i porcelan

8181.09

Rukovalac mašinom za bojenje stakla/keramike

8181.10

Rukovalac mašinom za bušenje stakla/opeke

8181.11

Rukovalac mašinom za glačanje ravnog stakla

8181.12

Rukovalac mašinom za graviranje stakla/opeke

8181.13

Rukovalac mašinom za doradu stakla

8181.14

Rukovalac mašinom za izradu glazure za keramiku

8181.15

Rukovalac mašinom za izradu staklenih boca

8181.16

Rukovalac mašinom za izradu staklenih cevi/šipki

8181.17

Rukovalac mašinom za istanjivanje stakla

8181.18

Rukovalac mašinom za kalupljenje u proizvodnji stakla

8181.19

Rukovalac mašinom za livenje opeke i porcelana

8181.20

Rukovalac mašinom za mešanje glinene mase

8181.21

Rukovalac mašinom za mešanje staklene mase

8181.22

Rukovalac mašinom za naduvavanje stakla

8181.23

Rukovalac mašinom za poliranje stakla / staklenih sočiva

8181.24

Rukovalac mašinom za presovanje stakla

8181.25

Rukovalac mašinom za proizvodnju opeke

8181.26

Rukovalac mašinom za proizvodnju sanitarne keramike

8181.27

Rukovalac mašinom za proizvodnju stakla

8181.28

Rukovalac mašinom za rezanje stakla

8181.29

Rukovalac mašinom za savijanje stakla

8181.30

Rukovalac mašinom u valjaonici ravnog stakla

8181.31

Rukovalac opremom za peskarenje stakla

8181.32

Rukovalac peći za sušenje/pečenje grnčarije i porcelana

8181.33

Rukovalac pećima za proizvodnju keramike

8181.34

Rukovalac pećima za proizvodnju stakla

8181.35

Rukovalac presom za istiskivanje gline

8181.36

Rukovalac presom za opeku i porcelan

8181.37

Temperirer stakla/keramike

8181.38

Topilac stakla

8181.39

Rukovalac mašinom za brušenje stakla

8182

Rukovaoci parnim mašinama - kotlovima i mehaničari

8182.01

Mašinista gasne stanice

8182.02

Mašinista za parne kotlove

8182.03

Mašinista kompresorske stanice

8182.04

Mašinista termoenergetskih postrojenja

8182.05

Mehaničar za gasoenergetska i pneumoenergetska postrojenja

8182.06

Mehaničar za termoenergetska postrojenja

8182.07

Mehaničar za termotehnička postrojenja

8182.08

Mehaničar za turbine

8182.09

Mehaničar za hidroenergetska postrojenja

8182.10

Operater generatorske podstanice

8182.11

Operater toplane

8182.12

Pomoćnik mašiniste kompresorske stanice

8182.13

Rukovalac mazutnom stanicom

8182.14

Rukovalac parnim kotlovima

8182.15

Rukovalac parnim turbinama

8182.16

Rukovalac termoregulacionim uređajem

8183

Rukovaoci mašinama za pakovanje, flaširanje i etiketiranje

8183.01

Rukovalac mašinom za etiketiranje

8183.02

Rukovalac mašinom za pakovanje

8183.03

Rukovalac mašinom za paletizaciju

8183.04

Rukovalac mašinom za pečaćenje

8183.05

Rukovalac mašinom za punjenje boca gasom pod pritiskom

8183.06

Rukovalac mašinom za punjenje konzervi

8183.07

Rukovalac mašinom za flaširanje

8189

Rukovaoci ostalim stabilnim mašinama i postrojenjima nerazvrstani na drugom mestu

8189.01

Operater automatske inspekcije elektronskih sklopova X-zracima

8189.02

Operater automatske optičke inspekcije elektronskih sklopova

8189.03

Operater površinske montaže elektronskih proizvoda/sklopova

8189.04

Operater proizvodnje elektronskih sklopova mašinskim lemljenjem

8189.05

Operater proizvodnje elektronskih sklopova ručnim umetanjem i lemljenjem

8189.06

Operater proizvodnje elektrotehničkih proizvoda

8189.07

Operater ručnog ulaganja i lemljenja elektronskih proizvoda

8189.08

Rukovalac mašinom za proizvodnju komponenti za integrisana elektronska kola

8189.09

Rukovalac mašinom za proizvodnju silikonskih čipova

8189.10

Rukovalac mašinom za spajanje kablova i užadi

8189.11

Hidrauličar brodske prevodnice

8189.12

Rukovalac postrojenjem za reciklažu

82

Monteri proizvoda

821

Monteri proizvoda

8211

Monteri mehaničkih mašina

8211.01

Mašinski instalater

8211.02

Mašinski monter

8211.03

Monter avionskih motora

8211.04

Monter alatnih mašina

8211.05

Monter brodskih motora

8211.06

Monter građevinskih i rudarskih mašina

8211.07

Monter mašina za obradu drveta

8211.08

Monter mašinskih delova za automobile i kamione

8211.09

Monter metalnih proizvoda široke potrošnje

8211.10

Monter motora motornih vozila

8211.11

Monter poljoprivrednih mašina

8211.12

Monter trupa aviona

8211.13

Monter turbina

8211.14

Monter uređaja hidraulike i pneumatike

8211.15

Monter hidrotehničkih postrojenja

8211.16

Monter šasija vozila

8211.17

Pomoćnik mašinskog instalatera

8211.18

Pomoćnik mašinskog montera

8211.19

Sastavljač kotrljajućih ležaja

8212

Monteri električne i elektronske opreme

8212.01

Elektromotač

8212.02

Monter električne opreme za automobile i kamione

8212.03

Monter električnih aparata za domaćinstvo

8212.04

Monter električnih mašina i opreme

8212.05

Monter električnih mernih instrumenata i sklopova

8212.06

Monter elektromehaničke opreme

8212.07

Monter elektronskih sklopova

8212.08

Monter elektronskih štampanih kola

8212.09

Monter opreme za merenje i kontrolu

8212.10

Monter računarske opreme

8212.11

Monter televizora i radio-aparata

8212.12

Monter telekomunikacione opreme

8212.13

Monter telekomunikacionih vodova

8212.14

Monter telefonskih aparata

8212.15

Monter časovnika

8212.16

Operater za montažu telekomunikacionih mreža

8212.17

Pomoćnik montera električne opreme

8212.18

Pomoćnik montera elektronske opreme

8212.19

Spajač elektrotehničkih elemenata

8212.20

Monter klima-uređaja

8219

Monteri proizvoda nerazvrstani na drugom mestu

8219.01

Monter bicikala

8219.02

Monter vrata i prozora

8219.04

Monter metalnih proizvoda u serijskoj proizvodnji

8219.05

Monter predmeta od gume/plastike u serijskoj proizvodnji

8219.06

Monter roletni

8219.07

Monter suve gradnje

8219.08

Monter u industriji nameštaja

83

Vozači i rukovaoci pokretnom mehanizacijom

831

Mašinovođe i srodni

8311

Mašinovođe

8311.01

Mašinovođa

8311.02

Mašinovođa dizel-vuče

8311.03

Mašinovođa elektro-vuče

8311.04

Mašinovođa manevarke

8311.05

Mašinovođa u rudniku/kamenolomu

8311.06

Suvozač mašinovođe vučnih vozila

8312

Železnički kočničari, signalisti i skretničari

8312.01

Vozač motornih pružnih vozila

8312.02

Vozač transportnih elektro-kolica

8312.03

Vozovođa - sprovodnik voza

8312.04

Železnički kočničar

8312.05

Železnički skretničar

8312.06

Kočničar voza u rudniku/kamenolomu

8312.07

Manevrista

8312.08

Pregledač železničkih kola

8312.09

Rukovalac drezinom

8312.10

Saobraćajno-transportni pomoćnik

8312.11

Spajač u manevarskim stanicama (ranžer vagona)

832

Vozači automobila, dostavnih vozila i motocikala

8321

Vozači motocikala i kuriri

8321.01

Kurir motociklista

8321.02

Motociklista dostavljač hrane

8322

Vozači automobila, taksija i dostavnih vozila

8322.01

Auto-prevoznik

8322.02

Vozač dostavnih vozila

8322.03

Vozač kola hitne medicinske pomoći

8322.04

Vozač lakih motornih vozila

8322.05

Vozač pogrebnog vozila

8322.06

Vozač putničkog automobila

8322.07

Vozač sanitetskog vozila

8322.08

Vozač službenog vozila pod pratnjom

8322.09

Taksista

833

Vozači teških teretnih vozila i autobusa

8331

Vozači autobusa, trolejbusa i tramvaja

8331.01

Vozač autobusa

8331.02

Vozač autobusa u međunarodnom saobraćaju

8331.03

Vozač tramvaja

8331.04

Vozač trolejbusa

8332

Vozači teških teretnih vozila i kamiona

8332.01

Vozač auto-mešalice za beton

8332.02

Vozač vatrogasnih kola

8332.03

Vozač vozila za prevoz asfaltne mase

8332.04

Vozač kamiona

8332.05

Vozač kamiona sa prikolicom

8332.06

Vozač kipera

8332.07

Vozač komunalnih vozila

8332.08

Vozač teških teretnih vozila

8332.09

Vozač cisterne

8332.10

Rukovalac jamskim kamionom

8332.11

Rukovalac teškim kamionom na površinskom kopu

834

Rukovaoci pokretnom mehanizacijom

8341

Rukovaoci poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom

8341.01

Vozač kamiona za šumsku građu

8341.02

Pomoćnik rukovaoca mehanizacijom u poljoprivredi i šumarstvu

8341.03

Rukovalac vršilicom

8341.04

Rukovalac žetelicom

8341.05

Rukovalac kombajnom

8341.06

Rukovalac mehanizacijom za seču šume

8341.07

Rukovalac poljoprivrednim mašinama

8341.08

Rukovalac šumskom mehanizacijom

8341.09

Traktorista

8341.10

Hidromeliorator

8342

Rukovaoci mehanizacijom za zemljane radove i srodni

8342.01

Pomoćni rukovalac jednostavnim građevinskim mašinama

8342.02

Rukovalac bagerom

8342.03

Rukovalac buldožerom

8342.04

Rukovalac valjkom za sabijanje tla

8342.05

Rukovalac građevinskom mehanizacijom

8342.06

Rukovalac jednostavnim građevinskim mašinama

8342.07

Rukovalac mašinom za katranisanje

8342.08

Rukovalac mašinom za kopanje tunela

8342.09

Rukovalac mašinom za pobijanje šipova

8342.10

Rukovalac mašinom za polaganje kablova

8342.11

Rukovalac mašinom za rasipanje rizle/soli

8342.12

Rukovalac mašinom za čišćenje snega

8342.13

Rukovalac mehanizacijom za asfaltiranje

8342.14

Rukovalac rovokopačem

8342.15

Rukovalac skreperom i ravnalicom

8342.16

Rukovalac cevopolagačem

8343

Rukovaoci dizalicama, kranovima i srodni

8343.01

Kranista

8343.02

Operater mehanizacije visokogradnje

8343.03

Rukovalac auto-dizalicom

8343.04

Rukovalac branama/prevodnicama/ustavama

8343.05

Rukovalac brodskom pokretnom dizalicom

8343.06

Rukovalac građevinskom dizalicom

8343.07

Rukovalac železničkom kranskom dizalicom

8343.08

Rukovalac žičarom/uspinjačom

8343.09

Rukovalac mostnom dizalicom

8343.10

Rukovalac pokretnim mostom

8343.11

Rukovalac portalnom kranskom dizalicom

8343.12

Rukovalac rudarskim liftom

8343.13

Rukovalac stabilnom kranskom dizalicom

8343.14

Rukovalac transporterom

8343.15

Rukovalac čekrkom/vitlom

8343.16

Rukovalac šumskom žičarom

8344

Rukovaoci pretovarnom mehanizacijom

8344.01

Viljuškarista

8344.02

Rukovalac pretovarnom mehanizacijom

8344.03

Rukovalac utovarivačem

835

Brodska posada i srodni

8350

Brodska posada i srodni

8350.01

Brodovođa unutrašnje plovidbe

8350.02

Brodski mašinista

8350.03

Brodski signalist

8350.04

Brodski užar

8350.05

Kormilar tegljenice/tegljača/šlepa/barže

8350.06

Kormilar unutrašnje plovidbe

8350.07

Mornar

8350.08

Rukovalac plovnom napravom

8350.09

Rukovalac šlepom

8350.10

Skelar-splavar

8350.11

Čamdžija

8350.12

Čistač brodske mašine

9

JEDNOSTAVNA ZANIMANJA

91

Čistači i pomoćno osoblje

911

Čistači i pomoćno osoblje u domaćinstvima i poslovnim prostorima

9111

Kućne pomoćnice i čistači u domaćinstvima

9111.01

Kućna pomoćnica

9111.02

Čistač prostorija u domaćinstvu

9112

Čistači i pomoćno osoblje u hotelima, preduzećima i drugim zatvorenim prostorima

9112.01

Pomoćni radnik u laboratoriji

9112.02

Sobarica/spremačica

9112.03

Čistač prostorija (hotela, kancelarija, toaleta)

9112.04

Higijeničar u zdravstvu

912

Zanimanja za ručno pranje i čišćenje vozila, prozora, veša i srodna zanimanja

9121

Perači i pegleri rublja, ručno

9122

Čistači i perači vozila

9122.01

Perač vozila

9122.02

Perač prozora na automobilima

9123

Perači prozora

9123.01

Perač prozora

9129

Ostali čistači i pomoćno osoblje

9129.01

Čistač bazena za kupanje

9129.02

Čistač grafita

9129.03

Čistač industrijskog tornja za kondenzaciju vodene pare

9129.04

Čistač tepiha

92

Jednostavna zanimanja u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

921

Jednostavna zanimanja u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

9211

Jednostavna zanimanja u ratarstvu

9211.01

Berač/sakupljač voća / povrća / šumskih plodova / lekovitog bilja

9211.02

Manuelni radnik na plantažama

9212

Jednostavna zanimanja u stočarstvu

9212.01

Konjušar

9212.02

Manuelni radnik na farmi za uzgajanje stoke

9213

Jednostavna zanimanja u ratarsko-stočarskoj proizvodnji

9213.01

Manuelni radnik na farmi za ratarsko-stočarsku proizvodnju

9214

Jednostavna zanimanja u vrtlarstvu i hortikulturi

9214.01

Baštenski radnik

9214.02

Manuelni radnik na poslovima ozelenjavanja

9214.03

Manuelni radnik u rasadniku

9215

Jednostavna zanimanja u šumarstvu

9215.01

Manuelni radnik u šumarstvu

9215.02

Radnik na seči i vuči drva

9215.03

Šumski putar

9216

Jednostavna zanimanja u ribarstvu

9216.01

Manuelni radnik u ribarstvu

93

Jednostavna zanimanja u rudarstvu, građevinarstvu, prerađivačkoj industriji i transportu

931

Jednostavna zanimanja u rudarstvu i građevinarstvu

9311

Jednostavna zanimanja u rudnicima i kamenolomima

9311.01

Manuelni radnik u kamenolomu

9311.02

Manuelni radnik u rudniku

9312

Jednostavna zanimanja u niskogradnji

9312.01

Manuelni radnik za niskogradnju

9312.02

Manuelni radnik na održavanju brane

9312.03

Putar

9313

Jednostavna zanimanja na gradilištima visokogradnje

9313.01

Manuelni radnik za visokogradnju

9313.02

Manuelni radnik za rušenje objekata

932

Jednostavna zanimanja u prerađivačkoj industriji

9321

Pakeri, ručno

9321.01

Paker nameštaja i parketa

9321.02

Radnik na etiketiranju robe

9321.03

Ručni paker ambalažirane robe

9329

Ostala jednostavna zanimanja u prerađivačkoj industriji

9329.01

Manuelni radnik u grafičarstvu

9329.02

Manuelni radnik u elektroenergetici

9329.03

Manuelni radnik u mašinstvu

9329.04

Manuelni radnik u metalurgiji

9329.05

Manuelni radnik u preradi drveta

9329.06

Manuelni radnik u prehrambenoj industriji

9329.07

Manuelni radnik u tekstilnoj industriji

9329.08

Manuelni radnik u hemijskoj industriji

9329.09

Merač-vagar u proizvodnom pogonu

9329.10

Manuelni radnik u industriji

933

Jednostavna zanimanja u transportu i skladištenju

9331

Rukovaoci vozilima na mehanički pogon

9331.01

Vozač vozila na nožni pogon

9332

Upravljači zaprežnim vozilima

9332.01

Vozač zaprežnog vozila

9332.02

Rukovalac poljoprivrednom mašinom bez motornog pogona

9332.03

Fijakerista

9333

Manipulanti teretom

9333.01

Lučki radnik

9333.02

Manipulant arhivskom građom

9333.03

Manuelni radnik u PTT saobraćaju

9333.04

Radnik na pretovaru robe

9333.05

Radnik na utovaru/istovaru

9333.06

Utovarač rude

9334

Manipulanti robom u trgovini

9334.01

Manuelni radnik u trgovini

9334.02

Radnik na punjenju rafova

94

Jednostavna zanimanja u pripremi hrane

941

Jednostavna zanimanja u pripremi hrane

9411

Pripremači brze hrane

9411.01

Pripremač brze hrane

9411.02

Roštiljdžija

9412

Kuhinjski pomoćnici

9412.01

Kafe-kuvar

9412.02

Perač sudova

9412.03

Pomoćni radnik u kuhinji

95

Jednostavna trgovačka i uslužna zanimanja koja se obavljaju na ulici

951

Jednostavna uslužna zanimanja koja se obavljaju na ulici

9510

Jednostavna uslužna zanimanja koja se obavljaju na ulici

9510.01

Postavljač plakata i reklama

9510.02

Ulični distributer letaka

9510.03

Čistač cipela

952

Ulični prodavci neprehrambenih proizvoda

9520

Ulični prodavci neprehrambenih proizvoda

9520.01

Ulični prodavac robe

9520.02

Ulični prodavac novina

96

Zanimanja na uklanjanju otpada i ostala jednostavna zanimanja

961

Zanimanja na uklanjanju otpada i čišćenju javnih površina

9611

Zanimanja na sakupljanju i odvoženju otpada

9611.01

Komunalni radnik na odnošenju smeća

9611.02

Čistač septičkih jama

9611.03

Radnik u kafileriji

9612

Sakupljači sekundarnih sirovina

9612.01

Manuelni radnik za sortiranje otpada

9612.02

Sakupljač sekundarnih sirovina

9613

Čistači ulica i srodni

9613.01

Čistač ulica/parkova/plaže

9613.02

Radnik na čišćenju kanalizacione mreže

962

Ostala jednostavna zanimanja

9621

Kuriri, dostavljači i srodna zanimanja

9621.01

Dostavljač novina

9621.02

Dostavljač robe

9621.03

Kurir

9621.04

Liftboj

9621.05

Nosač prtljaga

9621.06

Sudski dostavljač/pozivar

9621.07

Hotelski vratar

9622

Jednostavna zanimanja za sporedne poslove

9622.01

Zvonar

9623

Čitači brojila i opsluživači automata

9623.01

Opslužilac automata za prodaju pića/slatkiša/cigareta

9623.02

Sakupljač novca/žetona iz automata

9623.03

Čitač brojila

9624

Vodonoše i sakupljači ogrevnog drveta

9629

Jednostavna zanimanja, nerazvrstana na drugom mestu

9629.01

Veterinarski higijeničar

9629.02

Garderober

9629.03

Grobar (inhumator)

9629.04

Domaćica

9629.05

Nadničar

9629.06

Radnik na parkingu / u garaži

9629.07

Razvodnik u bioskopu/pozorištu

0

VOJNA ZANIMANJA

01

Oficiri vojske

011

Oficiri vojske

0110

Oficiri vojske

0110.01

Vojni pilot

0110.02

Vojni predstavnik

0110.03

Vojni referent za logistiku

0110.04

Vojni referent za mobilizaciju

0110.05

Vojni referent za obaveštajno-izviđačke poslove

0110.06

Vojni referent za obuku

0110.07

Vojni referent za operativne poslove

0110.08

Vojni referent za telekomunikacije i informatiku

0110.09

Vojni referent za civilno-vojnu saradnju

0110.10

Izaslanik odbrane

0110.11

Komandant združenog taktičkog/operativnog sastava

0110.12

Komandant/komandir u inženjerijskim jedinicama

0110.13

Komandant/komandir u jedinicama za borbene operacije

0110.14

Komandant/komandir u jedinicama logistike

0110.15

Komandant/komandir u specijalnim jedinicama

0110.16

Načelnik OJ za logistiku

0110.17

Načelnik OJ za mobilizaciju

0110.18

Načelnik OJ za obaveštajno-izviđačke poslove

0110.19

Načelnik OJ za obuku

0110.20

Načelnik OJ za operativne poslove

0110.21

Načelnik OJ za telekomunikacije i informatiku

0110.22

Načelnik OJ za civilno-vojnu saradnju

0110.23

Načelnik uprave u generalštabu

0110.24

Pomoćnik komandanta za operacije

0110.25

Pomoćnik komandanta za podršku

02

Podoficiri vojske

021

Podoficiri vojske

0210

Podoficiri vojske

0210.01

Vodič službenih pasa

0210.02

Glavni/prvi podoficir

0210.03

Komandir u inženjerijskim jedinicama

0210.04

Komandir u jedinicama za borbene operacije

0210.05

Komandir u jedinicama logistike

0210.06

Komandir u specijalnim jedinicama

0210.07

Operater u jedinicama za vazdušno osmatranje i javljanje

0210.08

Pirotehničar (vojni)

0210.09

Radarski tehničar

0210.10

Radio-prisluškivač

0210.11

Radio-goniometrist

0210.12

Specijalac u jedinicama pešadije

0210.13

Tehničar za avion i motor

0210.14

Tehničar za vazduhoplovno naoružanje

0210.15

Tehničar za elektroopremu

0210.16

Tehničar za kriptozaštitne uređaje

0210.17

Tehničar za municiju i raketnu tehniku

0210.18

Tehničar za raketno naoružanje

0210.19

Upravnik strelišta

0210.20

Šifrer/dešifrer

03

Ostala vojna zanimanja

031

Ostala vojna zanimanja

0310

Ostala vojna zanimanja

0310.01

Vojnik vozač oklopnih borbenih vozila

0310.02

Vojnik diverzant

0310.03

Vojnik izviđač

0310.04

Vojnik operater artiljerijskih i raketnih sredstava PVO

0310.05

Vojnik operater inženjerijskih sredstava

0310.06

Vojnik operater na artiljerijskim sredstvima

0310.07

Vojnik operater na elektronskim sredstvima za prisluškivanje, goniometrisanje i ometanje

0310.08

Vojnik operater sredstava veze

0310.09

Vojnik operater u OMJ

0310.10

Vojnik osmatrač

0310.11

Vojnik padobranac

0310.12

Vojnik pionir

0310.13

Vojnik pomorski i rečni diverzant

0310.14

Vojnik protivminski ronilac

0310.15

Vojnik protivterorista

0310.16

Vojnik računač

0310.17

Vojnik strelac operater

0310.18

Vojnik šifrer

 

2. ŠIFARNIK NIVOA I VRSTA KVALIFIKACIJA

 

Šifra

Nivo kvalifikacije

Nivo

Vrsta

00

0

Lice bez stečenog osnovnog obrazovanja i vaspitanja

10

1

Prvi nivo (nivo 1) NOKS-a, koji se stiče završavanjem osnovnog obrazovanja i vaspitanja, osnovnog obrazovanja odraslih, osnovnog muzičkog, odnosno osnovnog baletskog obrazovanja i vaspitanja.
Ekvivalencija prvom nivou (nivo 1) - osnovno obrazovanje stečeno na osnovu propisa koji su važili do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 27/18 i 6/20) - 14. aprila 2018. godine.

20

2

Drugi nivo (nivo 2) NOKS-a, koji se stiče stručnim osposobljavanjem, u trajanju do jedne godine, obrazovanjem za rad u trajanju do dve godine, odnosno neformalnim obrazovanjem odraslih u trajanju od 120-360 sati obuke. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 1 NOKS-a.
Ekvivalencija drugom nivou (nivou 2) - stručno osposobljavanje u trajanju od godinu dana koje je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije odgovaralo prvom stepenu stručne spreme i obrazovanje za rad u trajanju od dve godine, koje je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije odgovaralo drugom stepenu stručne spreme.

30

2

Treći nivo (nivo 3) NOKS-a, koji se stiče završavanjem srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju, odnosno neformalnim obrazovanjem odraslih u trajanju od najmanje 960 sati obuke. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 1 NOKS-a.
Ekvivalencija trećem nivou (nivou 3) - srednje obrazovanje u trajanju od tri godine, koje je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije odgovaralo trećem stepenu stručne spreme.

40

1

Četvrti nivo (nivo 4) NOKS-a, koji se stiče završavanjem srednjeg gimnazijskog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 1 NOKS-a.
Ekvivalencija četvrtom nivou (nivou 4) - srednje gimnazijsko obrazovanje u trajanju od četiri godine, koje je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije odgovaralo četvrtom stepenu stručne spreme.

40

2

Četvrti nivo (nivo 4) NOKS-a, koji se stiče završavanjem srednjeg stručnog i umetničkog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 1 NOKS-a.
Ekvivalencija četvrtom nivou (nivou 4) - obrazovanje stečeno završavanjem srednjeg stručnog i umetničkog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju, kao obrazovanje stečeno u školi za talentovane učenike koje je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije odgovaralo četvrtom stepenu stručne spreme.

50

2

Peti nivo (nivo 5) NOKS-a, koji se stiče završavanjem majstorskog, odnosno specijalističkog obrazovanja u trajanju od jedne do dve godine i neformalnim obrazovanjem odraslih u trajanju od najmanje šest meseci. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 3 NOKS-a, odnosno nivo 4 NOKS-a, a za sticanje kroz neformalno obrazovanje odraslih prethodno stečen nivo 4 NOKS-a.
Ekvivalencija petom nivou (nivou 5) - školovanje za specijalizaciju, koje je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije odgovaralo petom stepenu stručne spreme.

61

3

Šesti nivo, podnivo jedan (nivo 6.1) NOKS-a, koji se stiče završavanjem osnovnih akademskih studija (u daljem tekstu: OAS) obima od najmanje 180 ESPB, označava se sa 6.1 A. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 4 NOKS-a i položena opšta, stručna odnosno umetnička matura, u skladu sa zakonima koji uređuju srednje obrazovanje i vaspitanje i visoko obrazovanje.
Ekvivalencija šestom nivou, podnivo jedan (nivou 6.1) - stručni naziv stečen završavanjem dela studijskog programa osnovnih studija na fakultetu, čijim završavanjem se stiče prvi stepen visokog obrazovanja, a koji je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa stručnim nazivom osnovnih akademskih studija obima od najmanje 180 ESPB bodova.
Ekvivalencija šestom nivou, podnivo jedan (nivou 6.1) - stručni naziv stečen završavanjem osnovnih studija na fakultetu, u trajanju od tri godine, koji je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa stručnim nazivom osnovnih akademskih studija obima od najmanje 180 ESPB bodova.

61

4

Šesti nivo, podnivo jedan (nivo 6.1) NOKS-a, koji se stiče završavanjem osnovnih strukovnih studija (u daljem tekstu: OSS) obima od 180 ESPB, označava se sa 6.1 S. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 4 NOKS-a i položena opšta, stručna odnosno umetnička matura, u skladu sa zakonima koji uređuju srednje obrazovanje i vaspitanje i visoko obrazovanje.
Ekvivalencija šestom nivou, podnivo jedan (nivou 6.1) - stručni naziv stečen završavanjem studija na višoj školi, u trajanju do tri godine, koji je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa stručnim nazivom prvog stepena strukovnih studija.

62

3

Šesti nivo, podnivo dva (nivo 6.2) NOKS-a, koji se stiče završavanjem OAS obima od najmanje 240 ESPB, označava se sa 6.2 A. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 4 NOKS-a i položena opšta, stručna odnosno umetnička matura, u skladu sa zakonima koji uređuju srednje obrazovanje i vaspitanje i visoko obrazovanje.

62

4

Šesti nivo, podnivo dva (nivo 6.2), koji se stiče završavanjem specijalističkih strukovnih studija obima od najmanje 60 ESPB, označava se sa 6.2 S. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 6.1 NOKS-a na OSS obima 180 ESPB.

71

3

Sedmi nivo, podnivo jedan (nivo 7.1) NOKS-a, koji se stiče završavanjem integrisanih akademskih studija obima od 300 do 360 ESPB, master akademskih studija (u daljem tekstu: MAS) obima od najmanje 60 ESPB, uz prethodno ostvarene OAS obima 240 ESPB, MAS obima od najmanje 120 ESPB (uz prethodno ostvarene OAS obima 180 ESPB), označava se sa 7.1 A.
Ekvivalencija sedmom nivou, podnivo jedan (nivou 7.1) - stručni naziv stečen završavanjem osnovnih studija na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, koji je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa akademskim nazivom master, odnosno diplomirani master.

71

4

Sedmi nivo, podnivo jedan (nivo 7.1) NOKS-a, koji se stiče završavanjem master strukovnih studija obima od najmanje 120 ESPB (uz prethodno ostvarene OSS obima 180 ESPB), označava se sa 7.1 S.
Ekvivalencija sedmom nivou, podnivo jedan (nivou 7.1) - stručni naziv stečen završavanjem specijalističkih strukovnih studija drugog stepena u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - autentično tumačenje, 68/15, 87/16 i 88/17 - dr. zakon).

72

3

Sedmi nivo, podnivo dva (nivo 7.2) NOKS-a, koji se stiče završavanjem specijalističkih akademskih studija obima od najmanje 60 ESPB (uz prethodno ostvarene master akademske studije).
Ekvivalencija sedmom nivou, podnivo dva (nivou 7.2) - akademski naziv stečen završavanjem specijalističkih studija na fakultetu, koji je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa akademskim nazivom specijaliste drugog stepena akademskih studija.
Ekvivalencija sedmom nivou, podnivo dva (nivou 7.2) - akademski naziv magistra nauka stečen završavanjem magistarskih studija, odnosno odbranom magistarske teze, koji je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa naučnim nazivom magistra nauka.

80

3

Osmi nivo (nivo 8) NOKS-a, koji se stiče završavanjem doktorskih studija obima 180 ESPB (uz prethodno završene integrisane akademske, odnosno master akademske studije).
Ekvivalencija osmom nivou (nivou 8) - naučni stepen doktora nauka stečen završavanjem doktorskih studija, odnosno odbranom doktorske disertacije, koji je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa naučnim nazivom doktora nauka.

Šifra vrste kvalifikacije: 0 - bez kvalifikacije, 1 - opšte, 2 - stručne, 3 - akademske, 4 - strukovne.

 

3. ŠIFARNIK DRŽAVA I TERITORIJA

 

Šifra

Naziv države i teritorije

004

Avganistan

031

Azerbejdžan

248

Alandska Ostrva

008

Albanija

012

Alžir

016

Američka Samoa

660

Angvila

024

Angola

020

Andora

010

Antarktik

028

Antigva i Barbuda

032

Argentina

533

Aruba

036

Australija

040

Austrija

050

Bangladeš

052

Barbados

044

Bahami

048

Bahrein

056

Belgija

084

Belize

112

Belorusija

204

Benin

060

Bermudi

162

Božićno Ostrvo

068

Bolivija

535

Boner, Sveti Eustahije i Saba

070

Bosna i Hercegovina

072

Bocvana

076

Brazil

086

Britanska Teritorija Indijskog Okeana

096

Brunej

074

Buve

100

Bugarska

854

Burkina Faso

108

Burundi

064

Butan

548

Vanuatu

336

Vatikan (Sveta Stolica)

862

Venecuela

704

Vijetnam

876

Volis i Futuna

266

Gabon

270

Gambija

288

Gana

312

Gvadelup

328

Gvajana

320

Gvatemala

324

Gvineja

624

Gvineja Bisao

831

Gernzi

292

Gibraltar

308

Grenada

304

Grenland

268

Gruzija

300

Grčka

316

Guam

208

Danska

092

Devičanska Ostrva (Britanska)

850

Devičanska Ostrva (SAD)

408

DNR Koreja

212

Dominika

214

Dominikanska Republika

180

DR Kongo

818

Egipat

218

Ekvador

226

Ekvatorijalna Gvineja

232

Eritreja

748

Esvatini

233

Estonija

231

Etiopija

894

Zambija

732

Zapadna Sahara

132

Zelenortska Ostrva (Kabo Verde)

716

Zimbabve

376

Izrael

356

Indija

360

Indonezija

368

Irak

364

Iran

372

Irska

352

Island

626

Istočni Timor

380

Italija

388

Jamajka

392

Japan

887

Jemen

051

Jermenija

400

Jordan

710

Južna Afrika

260

Južna Francuska Teritorija

239

Južna Džordžija i Južna Sendvič Ostrva

728

Južni Sudan

398

Kazahstan

136

Kajmanska Ostrva

116

Kambodža

120

Kamerun

124

Kanada

634

Katar

404

Kenija

156

Kina

196

Kipar

417

Kirgistan

296

Kiribati

166

Kokosova (Kiling) Ostrva

170

Kolumbija

174

Komori

188

Kostarika

192

Kuba

414

Kuvajt

184

Kukova Ostrva

531

Kurasao

418

Laos

426

Lesoto

428

Letonija

422

Liban

430

Liberija

434

Libija

440

Litvanija

438

Lihtenštajn

442

Luksemburg

450

Madagaskar

348

Mađarska

175

Majote

446

Makao

454

Malavi

462

Maldivi

458

Malezija

466

Mali

470

Malta

504

Maroko

474

Martinik

584

Maršalska Ostrva

478

Mauritanija

480

Mauricijus

484

Meksiko

583

Mikronezija

104

Mjanmar

508

Mozambik

498

Moldavija

492

Monako

496

Mongolija

500

Monserat

516

Namibija

520

Nauru

276

Nemačka

524

Nepal

562

Niger

566

Nigerija

558

Nikaragva

570

Niue

540

Nova Kaledonija

554

Novi Zeland

578

Norveška

384

Obala Slonovače (Kot d’Ivoar)

512

Oman

796

Ostrva Turks i Kaikos

334

Ostrva Herd i Mekdonald

833

Ostrvo Man

574

Ostrvo Norfolk

586

Pakistan

585

Palau

275

Palestina

591

Panama

598

Papua Nova Gvineja

600

Paragvaj

604

Peru

612

Pitkern

616

Poljska

630

Portoriko

620

Portugalija

638

Reinion

178

Republika Kongo

410

Republika Koreja

646

Ruanda

642

Rumunija

643

Rusija

222

Salvador

882

Samoa

674

San Marino

678

Sao Tome i Prinsipe

682

Saudijska Arabija

744

Svalbard i Jan Majen

654

Sveta Jelena

662

Sveta Lucija

652

Sveti Bartolomej

663

Sveti Martin (francuski deo)

534

Sveti Martin (holandski deo)

807

Severna Makedonija

580

Severnomarijanska Ostrva

690

Sejšeli

666

Sen Pjer i Mikelon

686

Senegal

670

Sent Vinsent i Grenadini

659

Sent Kits i Nevis

694

Sijera Leone

702

Singapur

760

Sirija

840

Sjedinjene Američke Države

703

Slovačka

705

Slovenija

090

Solomonova Ostrva

706

Somalija

688

Srbija

729

Sudan

740

Surinam

158

Tajvan, Kineska Provincija

764

Tajland

834

Tanzanija

762

Tadžikistan

768

Togo

772

Tokelau

776

Tonga

780

Trinidad i Tobago

798

Tuvalu

788

Tunis

795

Turkmenistan

792

Turska

800

Uganda

860

Uzbekistan

581

Ujedinjene Države Manjih Udaljenih Ostrva

784

Ujedinjeni Arapski Emirati

826

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske

804

Ukrajina

858

Urugvaj

234

Farska Ostrva

608

Filipini

246

Finska

242

Fidži

238

Foklandska Ostrva (Malvini)

250

Francuska

254

Francuska Gijana

258

Francuska Polinezija

332

Haiti

528

Holandija

344

Hongkong

340

Honduras

191

Hrvatska

140

Centralnoafrička Republika

499

Crna Gora

148

Čad

203

Češka

152

Čile

832

Džersi

262

Džibuti

756

Švajcarska

752

Švedska

724

Španija

144

Šri Lanka

 

 

4. ŠIFARNIK OPŠTINA U REPUBLICI SRBIJI

 

Šifra
opštine

Naziv opštine

80012

Ada

70017

Aleksandrovac

70025

Aleksinac

80039

Alibunar

80047

Apatin

70033

Aranđelovac

70041

Arilje

70050

Babušnica

70068

Bajina Bašta

70092

Barajevo

70076

Batočina

80055

Bač

80063

Bačka Palanka

80071

Bačka Topola

80080

Bački Petrovac

70084

Bela Palanka

80098

Bela Crkva

80101

Beočin

80110

Bečej

70262

Blace

70289

Bogatić

70297

Bojnik

70319

Boljevac

70327

Bor

70335

Bosilegrad

70343

Brus

70351

Bujanovac

70360

Valjevo

70378

Varvarin

70386

Velika Plana

70394

Veliko Gradište

90018

Vitina

70408

Vladimirci

70416

Vladičin Han

70424

Vlasotince

70106

Voždovac

70432

Vranje

71358

Vranjska Banja

70114

Vračar

80462

Vrbas

70459

Vrnjačka Banja

80128

Vršac

90026

Vučitrn

70467

Gadžin Han

90034

Glogovac

90042

Gnjilane

70475

Golubac

90336

Gora

70483

Gornji Milanovac

70122

Grocka

70491

Despotovac

90069

Dečani

70505

Dimitrovgrad

70513

Doljevac

90085

Đakovica

80136

Žabalj

70521

Žabari

70530

Žagubica

80144

Žitište

70548

Žitorađa

70556

Zaječar

70149

Zvezdara

90352

Zvečan

70157

Zemun

80152

Zrenjanin

90093

Zubin Potok

70564

Ivanjica

80179

Inđija

80187

Irig

90107

Istok

71048

Jagodina

80195

Kanjiža

90115

Kačanik

80209

Kikinda

70572

Kladovo

90123

Klina

70599

Knić

70602

Knjaževac

80217

Kovačica

80225

Kovin

70629

Kosjerić

90131

Kosovo Polje

90140

Kosovska Kamenica

90298

Kosovska Mitrovica

71340

Kostolac

70637

Koceljeva

70645

Kragujevac

70653

Kraljevo

70661

Krupanj

70670

Kruševac

80233

Kula

70688

Kuršumlija

70696

Kučevo

70165

Lazarevac

70700

Lajkovac

71277

Lapovo

70718

Lebane

90158

Leposavić

70726

Leskovac

90166

Lipljan

70734

Loznica

70742

Lučani

70769

Ljig

70777

Ljubovija

70785

Majdanpek

70793

Mali Zvornik

80241

Mali Iđoš

70807

Malo Crniće

70815

Medveđa

71331

Medijana

70823

Merošina

70831

Mionica

70173

Mladenovac

70840

Negotin

71285

Niška Banja

70866

Nova Varoš

80250

Nova Crnja

70181

Novi Beograd

80268

Novi Bečej

80276

Novi Kneževac

70874

Novi Pazar

89010

Novi Sad

90182

Novo Brdo

90204

Obilić

70190

Obrenovac

80292

Opovo

90212

Orahovac

70882

Osečina

80306

Odžaci

70203

Palilula (Beograd)

71323

Palilula (Niš)

71307

Pantelej

80314

Pančevo

70904

Paraćin

70912

Petrovac na Mlavi

90239

Peć

80322

Pećinci

70939

Pirot

80349

Plandište

90247

Podujevo

70947

Požarevac

70955

Požega

70963

Preševo

70971

Priboj

90255

Prizren

70980

Prijepolje

90263

Priština

70998

Prokuplje

71005

Ražanj

70211

Rakovica

71013

Rača

71021

Raška

71030

Rekovac

80357

Ruma

70220

Savski venac

71056

Svilajnac

71064

Svrljig

71366

Sevojno

80365

Senta

80373

Sečanj

71072

Sjenica

71099

Smederevo

71102

Smederevska Palanka

71129

Sokobanja

80381

Sombor

70238

Sopot

90271

Srbica

80390

Srbobran

80403

Sremska Mitrovica

80411

Sremski Karlovci

80420

Stara Pazova

70246

Stari grad

80438

Subotica

90280

Suva Reka

71137

Surdulica

71293

Surčin

80446

Temerin

80454

Titel

71153

Topola

71161

Trgovište

71170

Trstenik

71188

Tutin

71196

Ćićevac

71200

Ćuprija

71218

Ub

71145

Užice

90301

Uroševac

71315

Crveni krst

71226

Crna Trava

71234

Čajetina

71242

Čačak

80489

Čoka

70254

Čukarica

71269

Šabac

80497

Šid

90310

Štimlje

90328

Štrpce

 

5. ŠIFARNIK NASELJENIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI

 

  Šifra
opštine

Naziv opštine

         Šifra
naseljenog mesta

Naziv naseljenog mesta

70017

Aleksandrovac

700029

Aleksandrovac

70017

Aleksandrovac

700037

Bzenice

70017

Aleksandrovac

700045

Bobote

70017

Aleksandrovac

700053

Boturići

70017

Aleksandrovac

700061

Bratići

70017

Aleksandrovac

700070

Velika Vrbnica

70017

Aleksandrovac

700088

Velja Glava

70017

Aleksandrovac

700096

Venčac

70017

Aleksandrovac

700100

Vitkovo

70017

Aleksandrovac

700118

Vražogrnci

70017

Aleksandrovac

700126

Vranštica

70017

Aleksandrovac

700134

Vrbnica

70017

Aleksandrovac

700142

Garevina

70017

Aleksandrovac

700169

Gornja Zleginja

70017

Aleksandrovac

700177

Gornje Rataje

70017

Aleksandrovac

700185

Gornji Vratari

70017

Aleksandrovac

700193

Gornji Stupanj

70017

Aleksandrovac

700207

Grčak

70017

Aleksandrovac

700215

Dašnica

70017

Aleksandrovac

700223

Dobroljupci

70017

Aleksandrovac

700231

Donja Zleginja

70017

Aleksandrovac

700240

Donje Rataje

70017

Aleksandrovac

700258

Donji Vratari

70017

Aleksandrovac

700266

Donji Stupanj

70017

Aleksandrovac

700274

Drenča

70017

Aleksandrovac

700282

Jelakci

70017

Aleksandrovac

700304

Kožetin

70017

Aleksandrovac

700312

Koznica

70017

Aleksandrovac

700339

Latkovac

70017

Aleksandrovac

700347

Laćisled

70017

Aleksandrovac

700355

Lesenovci

70017

Aleksandrovac

700363

Leskovica

70017

Aleksandrovac

700371

Ljubinci

70017

Aleksandrovac

700380

Mrmoš

70017

Aleksandrovac

700398

Novaci

70017

Aleksandrovac

700401

Panjevac

70017

Aleksandrovac

700410

Parčin

70017

Aleksandrovac

700428

Pleš

70017

Aleksandrovac

700436

Ploča

70017

Aleksandrovac

700444

Popovci

70017

Aleksandrovac

700452

Puhovac

70017

Aleksandrovac

700479

Raklja

70017

Aleksandrovac

700487

Ržanica

70017

Aleksandrovac

700495

Rogavčina

70017

Aleksandrovac

700509

Rokci

70017

Aleksandrovac

700517

Rudenice

70017

Aleksandrovac

700525

Stanjevo

70017

Aleksandrovac

700533

Starci

70017

Aleksandrovac

700541

Strmenica

70017

Aleksandrovac

700550

Stubal

70017

Aleksandrovac

700568

Subotica

70017

Aleksandrovac

700576

Tržac

70017

Aleksandrovac

700584

Trnavci

70017

Aleksandrovac

700592

Tuleš

70017

Aleksandrovac

700606

Šljivovo

70025

Aleksinac

700614

Aleksinac

70025

Aleksinac

700622

Aleksinački Bujmir

70025

Aleksinac

700649

Aleksinački Rudnik

70025

Aleksinac

700657

Bankovac

70025

Aleksinac

700665

Beli Breg

70025

Aleksinac

700673

Belja

70025

Aleksinac

700681

Bobovište

70025

Aleksinac

700690

Bovan

70025

Aleksinac

700703

Bradarac

70025

Aleksinac

700711

Vakup

70025

Aleksinac

700720

Veliki Drenovac

70025

Aleksinac

700738

Vitkovac

70025

Aleksinac

700746

Vrelo

70025

Aleksinac

700754

Vrćenovica

70025

Aleksinac

700762

Vukanja

70025

Aleksinac

700789

Vukašinovac

70025

Aleksinac

700797

Glogovica

70025

Aleksinac

700819

Golešnica

70025

Aleksinac

700827

Gornja Peščanica

70025

Aleksinac

700835

Gornje Suhotno

70025

Aleksinac

700843

Gornji Adrovac

70025

Aleksinac

700851

Gornji Krupac

70025

Aleksinac

700860

Gornji Ljubeš

70025

Aleksinac

700878

Gredetin

70025

Aleksinac

700886

Grejač

70025

Aleksinac

700894

Dašnica

70025

Aleksinac

700908

Deligrad

70025

Aleksinac

700916

Dobrujevac

70025

Aleksinac

700924

Donja Peščanica

70025

Aleksinac

700932

Donje Suhotno

70025

Aleksinac

700959

Donji Adrovac

70025

Aleksinac

700967

Donji Krupac

70025

Aleksinac

700975

Donji Ljubeš

70025

Aleksinac

700983

Draževac

70025

Aleksinac

700991

Žitkovac

70025

Aleksinac

701009

Jakovlje

70025

Aleksinac

701017

Jasenje

70025

Aleksinac

701025

Kamenica

70025

Aleksinac

701033

Katun

70025

Aleksinac

701041

Koprivnica

70025

Aleksinac

701050

Korman

70025

Aleksinac

701068

Kraljevo

70025

Aleksinac

701076

Krušje

70025

Aleksinac

701084

Kulina

70025

Aleksinac

701092

Lipovac

70025

Aleksinac

701106

Loznac

70025

Aleksinac

701114

Loćika

70025

Aleksinac

701122

Lužane

70025

Aleksinac

701149

Ljupten

70025

Aleksinac

701157

Mali Drenovac

70025

Aleksinac

701165

Mozgovo

70025

Aleksinac

701173

Moravac

70025

Aleksinac

701181

Moravski Bujmir

70025

Aleksinac

701190

Nozrina

70025

Aleksinac

701203

Porodin

70025

Aleksinac

701211

Prekonozi

70025

Aleksinac

701220

Prćilovica

70025

Aleksinac

701238

Prugovac

70025

Aleksinac

701246

Radevce

70025

Aleksinac

701254

Rsovac

70025

Aleksinac

701262

Rutevac

70025

Aleksinac

701289

Srezovac

70025

Aleksinac

701297

Stanci

70025

Aleksinac

701319

Stublina

70025

Aleksinac

701327

Subotinac

70025

Aleksinac

701335

Tešica

70025

Aleksinac

701343

Trnjane

70025

Aleksinac

701351

Ćićina

70025

Aleksinac

701360

Crna Bara

70025

Aleksinac

701378

Česta

70025

Aleksinac

701386

Čukurovac

70025

Aleksinac

701394

Šurić

70033

Aranđelovac

701408

Aranđelovac

70033

Aranđelovac

701416

Banja

70033

Aranđelovac

701424

Bosuta

70033

Aranđelovac

701432

Brezovac

70033

Aranđelovac

701459

Bukovik

70033

Aranđelovac

701467

Venčane

70033

Aranđelovac

701475

Vrbica

70033

Aranđelovac

701483

Vukosavci

70033

Aranđelovac

701491

Garaši

70033

Aranđelovac

701505

Gornja Trešnjevica

70033

Aranđelovac

701556

Darosava

70033

Aranđelovac

701513

Jelovik

70033

Aranđelovac

701521

Kopljare

70033

Aranđelovac

701530

Misača

70033

Aranđelovac

701548

Orašac

70033

Aranđelovac

701564

Progoreoci

70033

Aranđelovac

701572

Ranilović

70033

Aranđelovac

701599

Stojnik

70033

Aranđelovac

701602

Tulež

70041

Arilje

701629

Arilje

70041

Arilje

701637

Bjeluša

70041

Arilje

701645

Bogojevići

70041

Arilje

701653

Brekovo

70041

Arilje

701661

Vigošte

70041

Arilje

701670

Virovo

70041

Arilje

701688

Visoka

70041

Arilje

701696

Vrane

70041

Arilje

701700

Grdovići

70041

Arilje

701718

Grivska

70041

Arilje

701726

Dobrače

70041

Arilje

701734

Dragojevac

70041

Arilje

701742

Kruščica

70041

Arilje

701769

Latvica

70041

Arilje

701777

Mirosaljci

70041

Arilje

701785

Pogled

70041

Arilje

701793

Radobuđa

70041

Arilje

701807

Radoševo

70041

Arilje

701815

Severovo

70041

Arilje

701823

Stupčevići

70041

Arilje

701831

Trešnjevica

70041

Arilje

701840

Cerova

70050

Babušnica

701858

Aleksandrovac

70050

Babušnica

701866

Babušnica

70050

Babušnica

701874

Berduj

70050

Babušnica

701882

Berin Izvor

70050

Babušnica

701904

Bogdanovac

70050

Babušnica

701912

Bratiševac

70050

Babušnica

701939

Brestov Dol

70050

Babušnica

701947

Vava

70050

Babušnica

701955

Valniš

70050

Babušnica

701963

Veliko Bonjince

70050

Babušnica

701971

Vojnici

70050

Babušnica

701980

Vrelo

70050

Babušnica

701998

Vuči Del

70050

Babušnica

702005

Gornje Krnjino

70050

Babušnica

702013

Gornji Striževac

70050

Babušnica

702021

Gorčince

70050

Babušnica

702030

Grnčar

70050

Babušnica

702048

Dol

70050

Babušnica

702056

Donje Krnjino

70050

Babušnica

702064

Donji Striževac

70050

Babušnica

702072

Draginac

70050

Babušnica

702099

Dučevac

70050

Babušnica

702102

Zavidince

70050

Babušnica

702129

Zvonce

70050

Babušnica

702137

Izvor

70050

Babušnica

702145

Jasenov Del

70050

Babušnica

702153

Kaluđerevo

70050

Babušnica

702161

Kambelevac

70050

Babušnica

702170

Kijevac

70050

Babušnica

702188

Leskovica

70050

Babušnica

702196

Linovo

70050

Babušnica

702200

Ljuberađa

70050

Babušnica

702218

Malo Bonjince

70050

Babušnica

702226

Masurovac

70050

Babušnica

702234

Mezgraja

70050

Babušnica

702242

Modra Stena

70050

Babušnica

702269

Našuškovica

70050

Babušnica

702277

Ostatovica

70050

Babušnica

702285

Preseka

70050

Babušnica

702293

Provaljenik

70050

Babušnica

702307

Radinjince

70050

Babušnica

702315

Radosin

70050

Babušnica

702323

Radoševac

70050

Babušnica

702331

Rakita

70050

Babušnica

702340

Rakov Dol

70050

Babušnica

702358

Raljin

70050

Babušnica

702366

Resnik

70050

Babušnica

702374

Stol

70050

Babušnica

702382

Strelac

70050

Babušnica

702404

Studena

70050

Babušnica

702412

Suračevo

70050

Babušnica

702439

Crvena Jabuka

70050

Babušnica

702447

Štrbovac

70068

Bajina Bašta

702455

Bajina Bašta

70068

Bajina Bašta

702463

Bačevci

70068

Bajina Bašta

702471

Beserovina

70068

Bajina Bašta

702480

Višesava

70068

Bajina Bašta

702498

Gvozdac

70068

Bajina Bašta

702501

Dobrotin

70068

Bajina Bašta

702510

Draksin

70068

Bajina Bašta

702528

Dub

70068

Bajina Bašta

702536

Zaglavak

70068

Bajina Bašta

702544

Zaovine

70068

Bajina Bašta

702552

Zarožje

70068

Bajina Bašta

702579

Zaugline

70068

Bajina Bašta

702587

Zlodol

70068

Bajina Bašta

702595

Jagoštica

70068

Bajina Bašta

702609

Jakalj

70068

Bajina Bašta

702617

Jelovik

70068

Bajina Bašta

702625

Konjska Reka

70068

Bajina Bašta

702633

Kostojevići

70068

Bajina Bašta

702641

Lug

70068

Bajina Bašta

702650

Lještansko

70068

Bajina Bašta

702668

Mala Reka

70068

Bajina Bašta

702676

Obajgora

70068

Bajina Bašta

702684

Ovčinja

70068

Bajina Bašta

702692

Okletac

70068

Bajina Bašta

702706

Pepelj

70068

Bajina Bašta

702714

Perućac

70068

Bajina Bašta

702722

Pilica

70068

Bajina Bašta

702749

Pridoli

70068

Bajina Bašta

702757

Rastište

70068

Bajina Bašta

702765

Rača

70068

Bajina Bašta

702773

Rogačica

70068

Bajina Bašta

702781

Sijerač

70068

Bajina Bašta

702790

Solotuša

70068

Bajina Bašta

702803

Strmovo

70068

Bajina Bašta

702811

Cerje

70068

Bajina Bašta

702820

Crvica

70076

Batočina

702838

Badnjevac

70076

Batočina

702846

Batočina

70076

Batočina

702854

Brzan

70076

Batočina

702862

Gradac

70076

Batočina

702889

Dobrovodica

70076

Batočina

702897

Žirovnica

70076

Batočina

702919

Kijevo

70076

Batočina

702943

Milatovac

70076

Batočina

702951

Nikšić

70076

Batočina

702960

Prnjavor

70076

Batočina

702978

Crni Kao

70084

Bela Palanka

702986

Babin Kal

70084

Bela Palanka

702994

Bežište

70084

Bela Palanka

703001

Bela Palanka

70084

Bela Palanka

703010

Bukurovac

70084

Bela Palanka

703028

Veta

70084

Bela Palanka

703036

Vitanovac

70084

Bela Palanka

703044

Vrandol

70084

Bela Palanka

703052

Vrgudinac

70084

Bela Palanka

703079

Glogovac

70084

Bela Palanka

703087

Gornja Glama

70084

Bela Palanka

703095

Gornja Koritnica

70084

Bela Palanka

703109

Gornji Rinj

70084

Bela Palanka

703117

Gradište

70084

Bela Palanka

703125

Divljana

70084

Bela Palanka

703133

Dolac (naselje)

70084

Bela Palanka

703141

Dolac (selo)

70084

Bela Palanka

703150

Donja Glama

70084

Bela Palanka

703168

Donja Koritnica

70084

Bela Palanka

703176

Donji Rinj

70084

Bela Palanka

703184

Draževo

70084

Bela Palanka

703192

Klenje

70084

Bela Palanka

703206

Klisura

70084

Bela Palanka

703214

Kozja

70084

Bela Palanka

703222

Kosmovac

70084

Bela Palanka

703249

Kremenica

70084

Bela Palanka

703257

Krupac

70084

Bela Palanka

703265

Lanište

70084

Bela Palanka

703273

Leskovik

70084

Bela Palanka

703281

Ljubatovica

70084

Bela Palanka

703290

Miranovac

70084

Bela Palanka

703303

Miranovačka Kula

70084

Bela Palanka

703311

Moklište

70084

Bela Palanka

703320

Mokra

70084

Bela Palanka

703338

Novo Selo

70084

Bela Palanka

703346

Oreovac

70084

Bela Palanka

703354

Pajež

70084

Bela Palanka

703362

Sinjac

70084

Bela Palanka

703389

Tamnjanica

70084

Bela Palanka

703397

Telovac

70084

Bela Palanka

703419

Toponica

70084

Bela Palanka

703427

Crvena Reka

70084

Bela Palanka

703435

Crveni Breg

70084

Bela Palanka

703443

Crnče

70084

Bela Palanka

703451

Čiflik

70084

Bela Palanka

703460

Šljivovik

70084

Bela Palanka

703478

Špaj

70092

Barajevo

703486

Arnajevo

70092

Barajevo

703494

Barajevo

70092

Barajevo

703508

Baćevac

70092

Barajevo

703516

Beljina

70092

Barajevo

703524

Boždarevac

70092

Barajevo

703532

Veliki Borak

70092

Barajevo

703559

Vranić

70092

Barajevo

703567

Guncati

70092

Barajevo

703575

Lisović

70092

Barajevo

703583

Manić

70092

Barajevo

703591

Meljak

70092

Barajevo

703605

Rožanci

70092

Barajevo

703613

Šiljakovac

70106

Voždovac

703621

Beli Potok

70106

Voždovac

791016

Beograd (Voždovac)

70106

Voždovac

703630

Zuce

70106

Voždovac

703648

Pinosava

70106

Voždovac

703656

Ripanj

70114

Vračar

791024

Beograd (Vračar)

70122

Grocka

703664

Begaljica

70122

Grocka

703672

Boleč

70122

Grocka

703699

Brestovik

70122

Grocka

703702

Vinča

70122

Grocka

703729

Vrčin

70122

Grocka

703737

Grocka

70122

Grocka

703745

Dražanj

70122

Grocka

703753

Živkovac

70122

Grocka

703761

Zaklopača

70122

Grocka

703770

Kaluđerica

70122

Grocka

703788

Kamendol

70122

Grocka

703796

Leštane

70122

Grocka

703800

Pudarci

70122

Grocka

703818

Ritopek

70122

Grocka

703826

Umčari

70149

Zvezdara

791032

Beograd (Zvezdara)

70157

Zemun

791059

Beograd (Zemun)

70157

Zemun

703915

Ugrinovci

70165

Lazarevac

703923

Arapovac

70165

Lazarevac

703931

Barzilovica

70165

Lazarevac

703940

Baroševac

70165

Lazarevac

703958

Bistrica

70165

Lazarevac

703966

Brajkovac

70165

Lazarevac

703974

Burovo

70165

Lazarevac

703982

Veliki Crljeni

70165

Lazarevac

704008

Vrbovno

70165

Lazarevac

704016

Vreoci

70165

Lazarevac

704024

Dren

70165

Lazarevac

704032

Dudovica

70165

Lazarevac

704059

Županjac

70165

Lazarevac

704067

Zeoke

70165

Lazarevac

704075

Junkovac

70165

Lazarevac

704083

Kruševica

70165

Lazarevac

704091

Lazarevac

70165

Lazarevac

704105

Leskovac

70165

Lazarevac

704113

Lukavica

70165

Lazarevac

704121

Mali Crljeni

70165

Lazarevac

704130

Medoševac

70165

Lazarevac

704148

Mirosaljci

70165

Lazarevac

704156

Petka

70165

Lazarevac

704164

Prkosava

70165

Lazarevac

704172

Rudovci

70165

Lazarevac

704199

Sakulja

70165

Lazarevac

704202

Sokolovo

70165

Lazarevac

704229

Stepojevac

70165

Lazarevac

704237

Strmovo

70165

Lazarevac

704245

Stubica

70165

Lazarevac

704253

Trbušnica

70165

Lazarevac

704261

Cvetovac

70165

Lazarevac

704270

Čibutkovica

70165

Lazarevac

704288

Šopić

70165

Lazarevac

704296

Šušnjar

70173

Mladenovac

704300

Amerić

70173

Mladenovac

704318

Beluće

70173

Mladenovac

704326

Beljevac

70173

Mladenovac

704334

Velika Ivanča

70173

Mladenovac

704342

Velika Krsna

70173

Mladenovac

704369

Vlaška

70173

Mladenovac

704377

Granice

70173

Mladenovac

704385

Dubona

70173

Mladenovac

704393

Jagnjilo

70173

Mladenovac

704407

Kovačevac

70173

Mladenovac

704415

Koraćica

70173

Mladenovac

704423

Mala Vrbica

70173

Mladenovac

704431

Markovac

70173

Mladenovac

704440

Međulužje

70173

Mladenovac

704458

Mladenovac (varoš)

70173

Mladenovac

704466

Mladenovac (selo)

70173

Mladenovac

704474

Pružatovac

70173

Mladenovac

704482

Rabrovac

70173

Mladenovac

704504

Rajkovac

70173

Mladenovac

704512

Senaja

70173

Mladenovac

704539

Crkvine

70173

Mladenovac

704547

Šepšin

70181

Novi Beograd

791067

Beograd (Novi Beograd)

70190

Obrenovac

704555

Baljevac

70190

Obrenovac

704563

Barič

70190

Obrenovac

704571

Belo Polje

70190

Obrenovac

704580

Brgulice

70190

Obrenovac

704598

Brović

70190

Obrenovac

704601

Veliko Polje

70190

Obrenovac

704610

Vukićevica

70190

Obrenovac

704628

Grabovac

70190

Obrenovac

704636

Draževac

70190

Obrenovac

704644

Dren

70190

Obrenovac

704652

Zabrežje

70190

Obrenovac

704679

Zvečka

70190

Obrenovac

704687

Jasenak

70190

Obrenovac

704695

Konatice

70190

Obrenovac

704709

Krtinska

70190

Obrenovac

704717

Ljubinić

70190

Obrenovac

704725

Mala Moštanica

70190

Obrenovac

704733

Mislođin

70190

Obrenovac

704741

Obrenovac

70190

Obrenovac

704750

Orašac

70190

Obrenovac

704768

Piroman

70190

Obrenovac

704776

Poljane

70190

Obrenovac

704784

Ratari

70190

Obrenovac

704792

Rvati

70190

Obrenovac

704806

Skela

70190

Obrenovac

704814

Stubline

70190

Obrenovac

704822

Trstenica

70190

Obrenovac

704849

Urovci

70190

Obrenovac

704857

Ušće

70203

Palilula (Beograd)

791075

Beograd (Palilula)

70203

Palilula (Beograd)

704865

Borča

70203

Palilula (Beograd)

704873

Veliko Selo

70203

Palilula (Beograd)

704881

Dunavac

70203

Palilula (Beograd)

704890

Kovilovo

70203

Palilula (Beograd)

704903

Ovča

70203

Palilula (Beograd)

704911

Padinska Skela

70203

Palilula (Beograd)

704920

Slanci

70211

Rakovica

791083

Beograd (Rakovica)

70220

Savski venac

791091

Beograd (Savski Venac)

70238

Sopot

704938

Babe

70238

Sopot

704946

Guberevac

70238

Sopot

704954

Drlupa

70238

Sopot

704962

Dučina

70238

Sopot

704989

Đurinci

70238

Sopot

704997

Mala Ivanča

70238

Sopot

705004

Mali Požarevac

70238

Sopot

705012

Nemenikuće

70238

Sopot

705039

Parcani

70238

Sopot

705047

Popović

70238

Sopot

705055

Ralja

70238

Sopot

705063

Rogača

70238

Sopot

705071

Ropočevo

70238

Sopot

705080

Sibnica

70238

Sopot

705098

Slatina

70238

Sopot

705101

Sopot

70238

Sopot

705110

Stojnik

70246

Stari grad

791105

Beograd (Stari Grad)

70254

Čukarica

791113

Beograd (Čukarica)

70254

Čukarica

705128

Velika Moštanica

70254

Čukarica

705136

Ostružnica

70254

Čukarica

705144

Pećani

70254

Čukarica

705152

Rucka

70254

Čukarica

705179

Rušanj

70254

Čukarica

705187

Sremčica

70254

Čukarica

705195

Umka

70262

Blace

705209

Alabana

70262

Blace

705217

Barbatovac

70262

Blace

705225

Blace

70262

Blace

705233

Brežani

70262

Blace

705241

Više Selo

70262

Blace

705250

Vrbovac

70262

Blace

705268

Gornja Draguša

70262

Blace

705276

Gornja Jošanica

70262

Blace

705284

Gornje Grgure

70262

Blace

705292

Gornje Svarče

70262

Blace

705306

Donja Draguša

70262

Blace

705314

Donja Jošanica

70262

Blace

705322

Donja Rašica

70262

Blace

705349

Donje Grgure

70262

Blace

705357

Donje Svarče

70262

Blace

705365

Drešnica

70262

Blace

705373

Đurevac

70262

Blace

705381

Kačapor

70262

Blace

705390

Kaševar

70262

Blace

705403

Krivaja

70262

Blace

705411

Kutlovac

70262

Blace

705420

Lazarevac

70262

Blace

705438

Mala Draguša

70262

Blace

705446

Međuhana

70262

Blace

705454

Muzaće

70262

Blace

705462

Popova

70262

Blace

705489

Prebreza

70262

Blace

705497

Pretežana

70262

Blace

705519

Pretrešnja

70262

Blace

705527

Pridvorica

70262

Blace

705535

Rašica

70262

Blace

705543

Sibnica

70262

Blace

705551

Stubal

70262

Blace

705560

Suvaja

70262

Blace

705578

Suvi Do

70262

Blace

705586

Trbunje

70262

Blace

705594

Čungula

70262

Blace

705608

Čučale

70262

Blace

705616

Džepnica

70262

Blace

705624

Šiljomana

70289

Bogatić

705632

Badovinci

70289

Bogatić

705659

Banovo Polje

70289

Bogatić

705667

Belotić

70289

Bogatić

705675

Bogatić

70289

Bogatić

705683

Glogovac

70289

Bogatić

705691

Glušci

70289

Bogatić

705705

Dublje

70289

Bogatić

705713

Klenje

70289

Bogatić

705721

Metković

70289

Bogatić

705730

Očage

70289

Bogatić

705748

Salaš Crnobarski

70289

Bogatić

705756

Sovljak

70289

Bogatić

705764

Uzveće

70289

Bogatić

705772

Crna Bara

70297

Bojnik

705799

Bojnik

70297

Bojnik

705802

Borince

70297

Bojnik

705829

Brestovac

70297

Bojnik

705837

Vujanovo

70297

Bojnik

705845

Gornje Brijanje

70297

Bojnik

705853

Gornje Konjuvce

70297

Bojnik

705861

Granica

70297

Bojnik

705870

Dobra Voda

70297

Bojnik

705888

Donje Konjuvce

70297

Bojnik

705896

Dragovac

70297

Bojnik

705900

Dubrava

70297

Bojnik

705918

Đinđuša

70297

Bojnik

705926

Zeletovo

70297

Bojnik

705934

Zorovac

70297

Bojnik

705942

Ivanje

70297

Bojnik

705969

Kamenica

70297

Bojnik

705977

Kacabać

70297

Bojnik

705985

Kosančić

70297

Bojnik

705993

Lapotince

70297

Bojnik

706019

Lozane

70297

Bojnik

706027

Magaš

70297

Bojnik

706035

Majkovac

70297

Bojnik

706043

Mijajlica

70297

Bojnik

706051

Mrveš

70297

Bojnik

706060

Obilić

70297

Bojnik

706078

Obražda

70297

Bojnik

706086

Orane

70297

Bojnik

706094

Plavce

70297

Bojnik

706108

Pridvorica

70297

Bojnik

706116

Rečica

70297

Bojnik

706124

Savinac

70297

Bojnik

706132

Slavnik

70297

Bojnik

706159

Stubla

70297

Bojnik

706167

Turjane

70297

Bojnik

706175

Ćukovac

70297

Bojnik

706183

Crkvica

70319

Boljevac

706191

Bačevica

70319

Boljevac

706205

Bogovina

70319

Boljevac

706213

Boljevac

70319

Boljevac

706221

Boljevac Selo

70319

Boljevac

706230

Valakonje

70319

Boljevac

706248

Vrbovac

70319

Boljevac

706256

Dobro Polje

70319

Boljevac

706264

Dobrujevac

70319

Boljevac

706272

Ilino

70319

Boljevac

706299

Jablanica

70319

Boljevac

706302

Krivi Vir

70319

Boljevac

706329

Lukovo

70319

Boljevac

706337

Mali Izvor

70319

Boljevac

706345

Mirovo

70319

Boljevac

706353

Osnić

70319

Boljevac

706361

Podgorac

70319

Boljevac

706370

Rtanj

70319

Boljevac

706388

Rujište

70319

Boljevac

706396

Savinac

70319

Boljevac

706400

Sumrakovac

70327

Bor

706418

Bor

70327

Bor

706426

Brestovac

70327

Bor

706434

Bučje

70327

Bor

706442

Gornjane

70327

Bor

706469

Donja Bela Reka

70327

Bor

706477

Zlot

70327

Bor

706485

Krivelj

70327

Bor

706493

Luka

70327

Bor

706507

Metovnica

70327

Bor

706515

Oštrelj

70327

Bor

706523

Slatina

70327

Bor

706531

Tanda

70327

Bor

706540

Topla

70327

Bor

706558

Šarbanovac

70335

Bosilegrad

706566

Barje

70335

Bosilegrad

706574

Belut

70335

Bosilegrad

706582

Bistar

70335

Bosilegrad

706604

Bosilegrad

70335

Bosilegrad

706612

Brankovci

70335

Bosilegrad

706639

Bresnica

70335

Bosilegrad

706647

Buceljevo

70335

Bosilegrad

706655

Gložje

70335

Bosilegrad

706663

Goleš

70335

Bosilegrad

706671

Gornja Lisina

70335

Bosilegrad

706680

Gornja Ljubata

70335

Bosilegrad

706698

Gornja Ržana

70335

Bosilegrad

706701

Gornje Tlamino

70335

Bosilegrad

706710

Grujinci

70335

Bosilegrad

706728

Doganica

70335

Bosilegrad

706736

Donja Lisina

70335

Bosilegrad

706744

Donja Ljubata

70335

Bosilegrad

706752

Donja Ržana

70335

Bosilegrad

706779

Donje Tlamino

70335

Bosilegrad

706787

Dukat

70335

Bosilegrad

706795

Žeravino

70335

Bosilegrad

706809

Zli Dol

70335

Bosilegrad

706817

Izvor

70335

Bosilegrad

706825

Jarešnik

70335

Bosilegrad

706833

Karamanica

70335

Bosilegrad

706841

Milevci

70335

Bosilegrad

706850

Mlekominci

70335

Bosilegrad

706868

Musulj

70335

Bosilegrad

706876

Nazarica

70335

Bosilegrad

706884

Paralovo

70335

Bosilegrad

706892

Ploča

70335

Bosilegrad

706906

Radičevci

70335

Bosilegrad

706914

Rajčilovci

70335

Bosilegrad

706922

Resen

70335

Bosilegrad

706949

Ribarci

70335

Bosilegrad

706957

Rikačevo

70335

Bosilegrad

706965

Crnoštica

70343

Brus

706973

Batote

70343

Brus

706981

Belo Polje

70343

Brus

706990

Blaževo

70343

Brus

707007

Bogiše

70343

Brus

707015

Bozoljin

70343

Brus

707023

Boranci

70343

Brus

707031

Botunja

70343

Brus

707040

Brđani

70343

Brus

707058

Brzeće

70343

Brus

707066

Brus

70343

Brus

707074

Budilovina

70343

Brus

707082

Velika Grabovnica

70343

Brus

707104

Vitoše

70343

Brus

707112

Vlajkovci

70343

Brus

707139

Gornje Leviće

70343

Brus

707147

Gornji Lipovac

70343

Brus

707155

Grad

70343

Brus

707163

Gradac

70343

Brus

707171

Graševci

70343

Brus

707180

Domiševina

70343

Brus

707198

Donje Leviće

70343

Brus

707201

Donji Lipovac

70343

Brus

707210

Drenova

70343

Brus

707228

Drtevci

70343

Brus

707236

Dupci

70343

Brus

707244

Đerekare

70343

Brus

707252

Žarevo

70343

Brus

707279

Žilinci

70343

Brus

707287

Žiljci

70343

Brus

707295

Žunje

70343

Brus

707309

Zlatari

70343

Brus

707317

Igroš

70343

Brus

707325

Iričići

70343

Brus

707333

Kneževo

70343

Brus

707341

Kobilje

70343

Brus

707350

Kovizle

70343

Brus

707368

Kovioci

70343

Brus

707376

Kočine

70343

Brus

707384

Kriva Reka

70343

Brus

707392

Lepenac

70343

Brus

707406

Livađe

70343

Brus

707414

Mala Vrbnica

70343

Brus

707422

Mala Grabovnica

70343

Brus

707449

Milentija

70343

Brus

707457

Osreci

70343

Brus

707465

Paljevštica

70343

Brus

707473

Ravni

70343

Brus

707481

Ravnište

70343

Brus

707490

Radmanovo

70343

Brus

707503

Radunje

70343

Brus

707511

Razbojna

70343

Brus

707520

Ribari

70343

Brus

707538

Stanuloviće

70343

Brus

707546

Strojinci

70343

Brus

707554

Sudimlja

70343

Brus

707562

Tršanovci

70343

Brus

707589

Čokotar

70343

Brus

707597

Šošiće

70351

Bujanovac

707619

Baraljevac

70351

Bujanovac

707627

Biljača

70351

Bujanovac

707635

Bogdanovac

70351

Bujanovac

707643

Božinjevac

70351

Bujanovac

707651

Borovac

70351

Bujanovac

707660

Bratoselce

70351

Bujanovac

707678

Breznica

70351

Bujanovac

707686

Brnjare

70351

Bujanovac

707694

Bujanovac

70351

Bujanovac

707708

Buštranje

70351

Bujanovac

707716

Veliki Trnovac

70351

Bujanovac

707724

Vogance

70351

Bujanovac

707732

Vrban

70351

Bujanovac

707767

Gramada

70351

Bujanovac

707775

Dobrosin

70351

Bujanovac

707783

Donje Novo Selo

70351

Bujanovac

707791

Drežnica

70351

Bujanovac

707805

Đorđevac

70351

Bujanovac

707813

Žbevac

70351

Bujanovac

707821

Žuželjica

70351

Bujanovac

707830

Zarbince

70351

Bujanovac

707848

Jablanica

70351

Bujanovac

707856

Jastrebac

70351

Bujanovac

707864

Karadnik

70351

Bujanovac

707872

Klenike

70351

Bujanovac

707899

Klinovac

70351

Bujanovac

707902

Končulj

70351

Bujanovac

707929

Košarno

70351

Bujanovac

707937

Krševica

70351

Bujanovac

707945

Kuštica

70351

Bujanovac

707953

Levosoje

70351

Bujanovac

707961

Letovica

70351

Bujanovac

707970

Lopardince

70351

Bujanovac

707988

Lukarce

70351

Bujanovac

707996

Lučane

70351

Bujanovac

708003

Ljiljance

70351

Bujanovac

708011

Mali Trnovac

70351

Bujanovac

708020

Muhovac

70351

Bujanovac

708038

Negovac

70351

Bujanovac

708046

Nesalce

70351

Bujanovac

707759

Novo Selo

70351

Bujanovac

708054

Oslare

70351

Bujanovac

708089

Pretina

70351

Bujanovac

708097

Pribovce

70351

Bujanovac

708119

Ravno Bučje

70351

Bujanovac

708127

Rakovac

70351

Bujanovac

708135

Rusce

70351

Bujanovac

708143

Samoljica

70351

Bujanovac

708062

Sveta Petka

70351

Bujanovac

708151

Sebrat

70351

Bujanovac

708160

Sejace

70351

Bujanovac

708178

Spančevac

70351

Bujanovac

708186

Srpska Kuća

70351

Bujanovac

708194

Starac

70351

Bujanovac

708208

Suharno

70351

Bujanovac

708216

Trejak

70351

Bujanovac

708224

Turija

70351

Bujanovac

708232

Uzovo

70351

Bujanovac

708259

Čar

70360

Valjevo

708267

Babina Luka

70360

Valjevo

708275

Balinović

70360

Valjevo

708283

Bačevci

70360

Valjevo

708291

Belić

70360

Valjevo

708305

Beloševac

70360

Valjevo

708313

Beomužević

70360

Valjevo

708321

Blizonje

70360

Valjevo

708330

Bobova

70360

Valjevo

708348

Bogatić

70360

Valjevo

708356

Brangović

70360

Valjevo

708364

Brankovina

70360

Valjevo

708372

Brezovice

70360

Valjevo

708399

Bujačić

70360

Valjevo

708402

Valjevo

70360

Valjevo

708429

Veselinovac

70360

Valjevo

708437

Vlaščić

70360

Valjevo

708445

Vragočanica

70360

Valjevo

708453

Vujinovača

70360

Valjevo

708461

Gola Glava

70360

Valjevo

708470

Gorić

70360

Valjevo

708488

Gornja Bukovica

70360

Valjevo

708496

Gornja Grabovica

70360

Valjevo

708500

Gornje Leskovice

70360

Valjevo

708518

Degurić

70360

Valjevo

708526

Divci

70360

Valjevo

708534

Divčibare

70360

Valjevo

708542

Donja Bukovica

70360

Valjevo

708569

Donje Leskovice

70360

Valjevo

708577

Dračić

70360

Valjevo

708585

Dupljaj

70360

Valjevo

708593

Žabari

70360

Valjevo

708607

Zabrdica

70360

Valjevo

708615

Zarube

70360

Valjevo

708623

Zlatarić

70360

Valjevo

708631

Jazovik

70360

Valjevo

708640

Jasenica

70360

Valjevo

708658

Jovanja

70360

Valjevo

708666

Joševa

70360

Valjevo

708674

Kamenica

70360

Valjevo

708682

Klanica

70360

Valjevo

708704

Klinci

70360

Valjevo

708712

Kovačice

70360

Valjevo

708739

Kozličić

70360

Valjevo

708747

Kotešica

70360

Valjevo

708755

Kunice

70360

Valjevo

708763

Lelić

70360

Valjevo

708771

Loznica

70360

Valjevo

708780

Lukavac

70360

Valjevo

708798

Majinović

70360

Valjevo

708801

Mijači

70360

Valjevo

708810

Miličinica

70360

Valjevo

708828

Mrčić

70360

Valjevo

708836

Oglađenovac

70360

Valjevo

708844

Osladić

70360

Valjevo

708852

Paklje

70360

Valjevo

708879

Paune

70360

Valjevo

708887

Petnica

70360

Valjevo

708895

Popučke

70360

Valjevo

708909

Prijezdić

70360

Valjevo

708917

Pričević

70360

Valjevo

708925

Rabas

70360

Valjevo

708933

Ravnje

70360

Valjevo

708941

Rađevo Selo

70360

Valjevo

708950

Rebelj

70360

Valjevo

708968

Rovni

70360

Valjevo

708976

Sandalj

70360

Valjevo

708984

Sedlari

70360

Valjevo

708992

Sitarice

70360

Valjevo

709000

Sovač

70360

Valjevo

709018

Stanina Reka

70360

Valjevo

709026

Stapar

70360

Valjevo

709034

Strmna Gora

70360

Valjevo

709042

Stubo

70360

Valjevo

709069

Suvodanje

70360

Valjevo

709077

Sušica

70360

Valjevo

709085

Taor

70360

Valjevo

709093

Tubravić

70360

Valjevo

709107

Tupanci

70378

Varvarin

709115

Bačina

70378

Varvarin

709123

Bošnjane

70378

Varvarin

709131

Varvarin

70378

Varvarin

709140

Varvarin (selo)

70378

Varvarin

709158

Gornji Katun

70378

Varvarin

709166

Gornji Krčin

70378

Varvarin

709174

Donji Katun

70378

Varvarin

709182

Donji Krčin

70378

Varvarin

709204

Zalogovac

70378

Varvarin

709212

Izbenica

70378

Varvarin

709239

Karanovac

70378

Varvarin

709247

Mala Kruševica

70378

Varvarin

709255

Marenovo

70378

Varvarin

709263

Maskare

70378

Varvarin

709271

Obrež

70378

Varvarin

709280

Orašje

70378

Varvarin

709298

Pajkovac

70378

Varvarin

709301

Parcane

70378

Varvarin

709310

Suvaja

70378

Varvarin

709328

Toljevac

70378

Varvarin

709336

Cernica

70386

Velika Plana

709344

Velika Plana

70386

Velika Plana

709352

Veliko Orašje

70386

Velika Plana

709379

Donja Livadica

70386

Velika Plana

709387

Krnjevo

70386

Velika Plana

709395

Kupusina

70386

Velika Plana

709409

Lozovik

70386

Velika Plana

709417

Markovac

70386

Velika Plana

709425

Miloševac

70386

Velika Plana

709433

Novo Selo

70386

Velika Plana

709441

Radovanje

70386

Velika Plana

709450

Rakinac

70386

Velika Plana

709468

Staro Selo

70386

Velika Plana

709476

Trnovče

70394

Veliko Gradište

709484

Biskuplje

70394

Veliko Gradište

709492

Veliko Gradište

70394

Veliko Gradište

709506

Garevo

70394

Veliko Gradište

709514

Desine

70394

Veliko Gradište

709522

Doljašnica

70394

Veliko Gradište

709549

Đurakovo

70394

Veliko Gradište

709557

Zatonje

70394

Veliko Gradište

709565

Kamijevo

70394

Veliko Gradište

709573

Kisiljevo

70394

Veliko Gradište

709581

Kumane

70394

Veliko Gradište

709590

Kurjače

70394

Veliko Gradište

709603

Kusiće

70394

Veliko Gradište

709611

Ljubinje

70394

Veliko Gradište

709620

Majilovac

70394

Veliko Gradište

709638

Makce

70394

Veliko Gradište

709646

Ostrovo

70394

Veliko Gradište

709654

Pečanica

70394

Veliko Gradište

709662

Požeženo

70394

Veliko Gradište

709689

Popovac

70394

Veliko Gradište

709697

Ram

70394

Veliko Gradište

709719

Sirakovo

70394

Veliko Gradište

709727

Srednjevo

70394

Veliko Gradište

709735

Topolovnik

70394

Veliko Gradište

709743

Tribrode

70394

Veliko Gradište

709751

Carevac

70394

Veliko Gradište

709760

Češljeva Bara

70408

Vladimirci

709778

Belotić

70408

Vladimirci

709786

Beljin

70408

Vladimirci

709794

Bobovik

70408

Vladimirci

709808

Vladimirci

70408

Vladimirci

709816

Vlasanica

70408

Vladimirci

709824

Vukošić

70408

Vladimirci

709832

Vučevica

70408

Vladimirci

709859

Debrc

70408

Vladimirci

709867

Dragojevac

70408

Vladimirci

709875

Zvezd

70408

Vladimirci

709883

Jazovnik

70408

Vladimirci

709891

Jalovik

70408

Vladimirci

709905

Kaona

70408

Vladimirci

709913

Kozarica

70408

Vladimirci

709921

Krnić

70408

Vladimirci

709930

Krnule

70408

Vladimirci

709948

Kujavica

70408

Vladimirci

709956

Lojanice

70408

Vladimirci

709964

Matijevac

70408

Vladimirci

709972

Mesarci

70408

Vladimirci

709999

Mehovine

70408

Vladimirci

710008

Mrovska

70408

Vladimirci

710016

Novo Selo

70408

Vladimirci

710024

Pejinović

70408

Vladimirci

710032

Provo

70408

Vladimirci

710059

Riđake

70408

Vladimirci

710067

Skupljen

70408

Vladimirci

710075

Suvo Selo

70408

Vladimirci

710083

Trbušac

70416

Vladičin Han

710091

Balinovce

70416

Vladičin Han

710105

Bačvište

70416

Vladičin Han

710113

Belanovce

70416

Vladičin Han

710121

Beliševo

70416

Vladičin Han

710130

Bogoševo

70416

Vladičin Han

710148

Brestovo

70416

Vladičin Han

710156

Vladičin Han

70416

Vladičin Han

710164

Vrbovo

70416

Vladičin Han

710172

Garinje

70416

Vladičin Han

710199

Gornje Jabukovo

70416

Vladičin Han

710202

Gramađe

70416

Vladičin Han

710229

Dekutince

70416

Vladičin Han

710237

Donje Jabukovo

70416

Vladičin Han

710245

Dupljane

70416

Vladičin Han

710253

Žitorađe

70416

Vladičin Han

710261

Zebince

70416

Vladičin Han

710270

Jagnjilo

70416

Vladičin Han

710288

Jastrebac

70416

Vladičin Han

710296

Jovac

70416

Vladičin Han

710300

Kalimance

70416

Vladičin Han

710318

Kacapun

70416

Vladičin Han

710326

Koznica

70416

Vladičin Han

710334

Kopitarce

70416

Vladičin Han

710342

Kostomlatica

70416

Vladičin Han

710369

Kržince

70416

Vladičin Han

710377

Kukavica

70416

Vladičin Han

710385

Kunovo

70416

Vladičin Han

710393

Lebet

70416

Vladičin Han

710407

Lepenica

70416

Vladičin Han

710415

Letovište

70416

Vladičin Han

710423

Ljutež

70416

Vladičin Han

710431

Mazarać

70416

Vladičin Han

710440

Manajle

70416

Vladičin Han

710458

Manjak

70416

Vladičin Han

710466

Mrtvica

70416

Vladičin Han

710474

Ostrovica

70416

Vladičin Han

710482

Polom

70416

Vladičin Han

710504

Prekodolce

70416

Vladičin Han

710512

Priboj

70416

Vladičin Han

710539

Ravna Reka

70416

Vladičin Han

710547

Rdovo

70416

Vladičin Han

710555

Repince

70416

Vladičin Han

710563

Repište

70416

Vladičin Han

710571

Ružić

70416

Vladičin Han

710580

Solačka Sena

70416

Vladičin Han

710598

Srneći Dol

70416

Vladičin Han

710601

Stubal

70416

Vladičin Han

710610

Suva Morava

70416

Vladičin Han

710628

Tegovište

70416

Vladičin Han

710636

Urvič

70416

Vladičin Han

710644

Džep

70424

Vlasotince

710652

Aleksine

70424

Vlasotince

710679

Batulovce

70424

Vlasotince

710687

Boljare

70424

Vlasotince

710695

Borin Do

70424

Vlasotince

710709

Brezovica

70424

Vlasotince

710717

Vlasotince

70424

Vlasotince

710725

Gložane

70424

Vlasotince

710733

Gornja Lomnica

70424

Vlasotince

710741

Gornja Lopušnja

70424

Vlasotince

710750

Gornji Dejan

70424

Vlasotince

710768

Gornji Orah

70424

Vlasotince

710776

Gornji Prisjan

70424

Vlasotince

710784

Gradište

70424

Vlasotince

710792

Gunjetina

70424

Vlasotince

710806

Dadince

70424

Vlasotince

710814

Dobroviš

70424

Vlasotince

710822

Donja Lomnica

70424

Vlasotince

710849

Donja Lopušnja

70424

Vlasotince

710857

Donje Gare

70424

Vlasotince

710865

Donji Dejan

70424

Vlasotince

710873

Donji Prisjan

70424

Vlasotince

710881

Zlatićevo

70424

Vlasotince

710890

Javorje

70424

Vlasotince

710903

Jakovljevo

70424

Vlasotince

710911

Jastrebac

70424

Vlasotince

710920

Kozilo

70424

Vlasotince

710938

Komarica

70424

Vlasotince

710946

Konopnica

70424

Vlasotince

710954

Kruševica

70424

Vlasotince

710962

Kukavica

70424

Vlasotince

710989

Ladovica

70424

Vlasotince

710997

Lipovica

70424

Vlasotince

711004

Orašje

70424

Vlasotince

711012

Ostrc

70424

Vlasotince

711039

Pržojne

70424

Vlasotince

711047

Prilepac

70424

Vlasotince

711055

Ravna Gora

70424

Vlasotince

711063

Ravni Del

70424

Vlasotince

711071

Samarnica

70424

Vlasotince

711080

Svođe

70424

Vlasotince

711098

Skrapež

70424

Vlasotince

711101

Sredor

70424

Vlasotince

711110

Stajkovce

70424

Vlasotince

711128

Stranjevo

70424

Vlasotince

711136

Tegošnica

70424

Vlasotince

711144

Crna Bara

70424

Vlasotince

711152

Crnatovo

70424

Vlasotince

711179

Šišave

70432

Vranje

711187

Aleksandrovac

70432

Vranje

711209

Barbarušince

70432

Vranje

711217

Barelić

70432

Vranje

711225

Beli Breg

70432

Vranje

711233

Bojin Del

70432

Vranje

711241

Bresnica

70432

Vranje

711268

Buljesovce

70432

Vranje

711276

Buštranje

70432

Vranje

711284

Viševce

70432

Vranje

711292

Vlase

70432

Vranje

711306

Vranje

70432

Vranje

711322

Vrtogoš

70432

Vranje

711349

Golemo Selo

70432

Vranje

711357

Gornja Otulja

70432

Vranje

711365

Gornje Žapsko

70432

Vranje

711373

Gornje Punuševce

70432

Vranje

711381

Gornje Trebešinje

70432

Vranje

711390

Gornji Neradovac

70432

Vranje

711403

Gradnja

70432

Vranje

711411

Gumerište

70432

Vranje

711420

Davidovac

70432

Vranje

711438

Dobrejance

70432

Vranje

711446

Donja Otulja

70432

Vranje

711454

Donje Žapsko

70432

Vranje

711462

Donje Punuševce

70432

Vranje

711489

Donje Trebešinje

70432

Vranje

711497

Donji Neradovac

70432

Vranje

711519

Dragobužde

70432

Vranje

711527

Drenovac

70432

Vranje

711535

Dubnica

70432

Vranje

711551

Dulan

70432

Vranje

711560

Dupeljevo

70432

Vranje

711578

Zlatokop

70432

Vranje

711594

Katun

70432

Vranje

711608

Klašnice

70432

Vranje

711624

Kopanjane

70432

Vranje

711667

Koćura

70432

Vranje

711683

Kruševa Glava

70432

Vranje

711705

Kupinince

70432

Vranje

711713

Lalince

70432

Vranje

711730

Lepčince

70432

Vranje

711756

Lukovo

70432

Vranje

711764

Margance

70432

Vranje

711772

Mečkovac

70432

Vranje

711799

Mijakovce

70432

Vranje

711802

Mijovce

70432

Vranje

711829

Milanovo

70432

Vranje

711837

Milivojce

70432

Vranje

711845

Moštanica

70432

Vranje

711853

Nastavce

70432

Vranje

711870

Nova Brezovica

70432

Vranje

711888

Oblička Sena

70432

Vranje

711896

Oštra Glava

70432

Vranje

711900

Pavlovac

70432

Vranje

711926

Pljačkovica

70432

Vranje

711969

Preobraženje

70432

Vranje

711977

Ranutovac

70432

Vranje

711985

Rataje

70432

Vranje

711993

Ribince

70432

Vranje

712019

Ristovac

70432

Vranje

712027

Roždace

70432

Vranje

712035

Rusce

70432

Vranje

712051

Sikirje

70432

Vranje

712078

Smiljević

70432

Vranje

712086

Soderce

70432

Vranje

712094

Srednji Del

70432

Vranje

712108

Stance

70432

Vranje

712116

Stara Brezovica

70432

Vranje

712132

Strešak

70432

Vranje

712159

Stropsko

70432

Vranje

712167

Struganica

70432

Vranje

712175

Studena

70432

Vranje

712183

Suvi Dol

70432

Vranje

712191

Surdul

70432

Vranje

712205

Tesovište

70432

Vranje

712213

Tibužde

70432

Vranje

712230

Trstena

70432

Vranje

712248

Tumba

70432

Vranje

712256

Ćukovac

70432

Vranje

712264

Ćurkovica

70432

Vranje

712272

Urmanica

70432

Vranje

712299

Uševce

70432

Vranje

712329

Crni Lug

70432

Vranje

712337

Čestelin

70459

Vrnjačka Banja

712345

Vraneši

70459

Vrnjačka Banja

712353

Vrnjačka Banja

70459

Vrnjačka Banja

712361

Vrnjci

70459

Vrnjačka Banja

712370

Vukušica

70459

Vrnjačka Banja

712388

Goč

70459

Vrnjačka Banja

712396

Gračac

70459

Vrnjačka Banja

712400

Lipova

70459

Vrnjačka Banja

712418

Novo Selo

70459

Vrnjačka Banja

712426

Otroci

70459

Vrnjačka Banja

712434

Podunavci

70459

Vrnjačka Banja

712442

Rsavci

70459

Vrnjačka Banja

712469

Ruđinci

70459

Vrnjačka Banja

712477

Stanišinci

70459

Vrnjačka Banja

712485

Štulac

70467

Gadžin Han

712493

Veliki Vrtop

70467

Gadžin Han

712507

Veliki Krčimir

70467

Gadžin Han

712515

Vilandrica

70467

Gadžin Han

712523

Gare

70467

Gadžin Han

712531

Gadžin Han

70467

Gadžin Han

712540

Gornje Vlase

70467

Gadžin Han

712558

Gornje Dragovlje

70467

Gadžin Han

712566

Gornji Barbeš

70467

Gadžin Han

712574

Gornji Dušnik

70467

Gadžin Han

712582

Grkinja

70467

Gadžin Han

712604

Donje Dragovlje

70467

Gadžin Han

712612

Donji Barbeš

70467

Gadžin Han

712639

Donji Dušnik

70467

Gadžin Han

712647

Duga Poljana

70467

Gadžin Han

712655

Dukat

70467

Gadžin Han

712663

Jagličje

70467

Gadžin Han

712671

Kaletinac

70467

Gadžin Han

712680

Koprivnica

70467

Gadžin Han

712698

Krastavče

70467

Gadžin Han

712701

Ličje

70467

Gadžin Han

712710

Mali Vrtop

70467

Gadžin Han

712728

Mali Krčimir

70467

Gadžin Han

712736

Marina Kutina

70467

Gadžin Han

712744

Miljkovac

70467

Gadžin Han

712752

Novo Selo

70467

Gadžin Han

712779

Ovsinjinac

70467

Gadžin Han

712787

Ravna Dubrava

70467

Gadžin Han

712795

Semče

70467

Gadžin Han

712809

Sopotnica

70467

Gadžin Han

712817

Taskovići

70467

Gadžin Han

712825

Toponica

70467

Gadžin Han

712833

Ćelije

70467

Gadžin Han

712841

Čagrovac

70467

Gadžin Han

712850

Šebet

70475

Golubac

712868

Barič

70475

Golubac

712876

Bikinje

70475

Golubac

712884

Braničevo

70475

Golubac

712892

Brnjica

70475

Golubac

712906

Vinci

70475

Golubac

712914

Vojilovo

70475

Golubac

712922

Golubac

70475

Golubac

712949

Dvorište

70475

Golubac

712957

Dobra

70475

Golubac

712965

Donja Kruševica

70475

Golubac

712973

Dušmanić

70475

Golubac

712981

Žitkovica

70475

Golubac

712990

Klenje

70475

Golubac

713007

Krivača

70475

Golubac

713015

Kudreš

70475

Golubac

713023

Maleševo

70475

Golubac

713031

Miljević

70475

Golubac

713040

Mrčkovac

70475

Golubac

713058

Ponikve

70475

Golubac

713066

Radoševac

70475

Golubac

713074

Sladinac

70475

Golubac

713082

Snegotin

70475

Golubac

713104

Usije

70475

Golubac

713112

Šuvajić

70483

Gornji Milanovac

713139

Belo Polje

70483

Gornji Milanovac

713147

Beršići

70483

Gornji Milanovac

713155

Bogdanica

70483

Gornji Milanovac

713163

Boljkovci

70483

Gornji Milanovac

713171

Brajići

70483

Gornji Milanovac

713180

Brđani

70483

Gornji Milanovac

713198

Brezna

70483

Gornji Milanovac

713201

Brezovica

70483

Gornji Milanovac

713210

Brusnica

70483

Gornji Milanovac

713228

Varnice

70483

Gornji Milanovac

713236

Velereč

70483

Gornji Milanovac

713244

Vraćevšnica

70483

Gornji Milanovac

713252

Vrnčani

70483

Gornji Milanovac

713279

Gojna Gora

70483

Gornji Milanovac

713287

Gornja Vrbava

70483

Gornji Milanovac

713295

Gornja Crnuća

70483

Gornji Milanovac

713309

Gornji Banjani

70483

Gornji Milanovac

713317

Gornji Branetići

70483

Gornji Milanovac

713325

Gornji Milanovac

70483

Gornji Milanovac

713333

Grabovica

70483

Gornji Milanovac

713341

Davidovica

70483

Gornji Milanovac

713350

Donja Vrbava

70483

Gornji Milanovac

713368

Donja Crnuća

70483

Gornji Milanovac

713376

Donji Branetići

70483

Gornji Milanovac

713384

Dragolj

70483

Gornji Milanovac

713392

Drenova

70483

Gornji Milanovac

713406

Družetići

70483

Gornji Milanovac

713414

Zagrađe

70483

Gornji Milanovac

713422

Jablanica

70483

Gornji Milanovac

713449

Kalimanići

70483

Gornji Milanovac

713457

Kamenica

70483

Gornji Milanovac

713465

Klatičevo

70483

Gornji Milanovac

713473

Koštunići

70483

Gornji Milanovac

713481

Kriva Reka

70483

Gornji Milanovac

713490

Leušići

70483

Gornji Milanovac

713503

Lipovac

70483

Gornji Milanovac

713511

Lozanj

70483

Gornji Milanovac

713520

Ločevci

70483

Gornji Milanovac

713538

Lunjevica

70483

Gornji Milanovac

713546

Ljevaja

70483

Gornji Milanovac

713554

Ljutovnica

70483

Gornji Milanovac

713562

Majdan

70483

Gornji Milanovac

713589

Mutanj

70483

Gornji Milanovac

713597

Nakučani

70483

Gornji Milanovac

713619

Nevade

70483

Gornji Milanovac

713627

Ozrem

70483

Gornji Milanovac

713635

Polom

70483

Gornji Milanovac

713643

Pranjani

70483

Gornji Milanovac

713651

Prnjavor

70483

Gornji Milanovac

713660

Reljinci

70483

Gornji Milanovac

713678

Rudnik

70483

Gornji Milanovac

713686

Ručići

70483

Gornji Milanovac

713694

Svračkovci

70483

Gornji Milanovac

713708

Semedraž

70483

Gornji Milanovac

713716

Sinoševići

70483

Gornji Milanovac

713724

Srezojevci

70483

Gornji Milanovac

713732

Takovo

70483

Gornji Milanovac

713759

Teočin

70483

Gornji Milanovac

713767

Trudelj

70483

Gornji Milanovac

713775

Ugrinovci

70483

Gornji Milanovac

713783

Cerova

70483

Gornji Milanovac      

713791

Šarani

70483

Gornji Milanovac

713805

Šilopaj