Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.08.2017.

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o raspodeli i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 9 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2017)


Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i glave VI. član 11. stav 3. Uredbe o postupku po kome se biraju infrastrukturni projekti i postupku po kome se sprovodi podrška unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno („Službeni glasnik RS” broj 5/17), a u skladu sa Predlogom odluke o izmenama i dopuni Odluke o raspodeli i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 9 broj 401-00-3168/2017-11-1 od 16. avgusta 2017. godine, donosim

ODLUKU
o izmenama i dopuni Odluke o raspodeli i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 9

U Odluci o raspodeli i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 9 broj 401-00-3169/2017-11 od 11. jula 2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 69/17), u tački 1. broj: „1.256.319.237,91” zamenjuje se brojem: „1.278.268.306,29”.

U tabeli, u redu pod rednim brojem 52. naziv projekta menja se i glasi:

"

52 Opština
Vlasotince
Izgradnja ulice Vuka Karadžića i sanacija ulice Milorada Veličkovića, opština Vlasotince 14.586.357,50

"

Posle reda pod rednim brojem 78. dodaje se red pod rednim brojem 79. koji glasi:

"

79 Opština
Merošina
Izgradnja sportske sale u Osnovnoj školi „Jastrebački partizani”, opština Merošina 21.949.068,38

"

U skladu sa odobrenom listom projekata od strane Evropske investicione banke, dodaje se projekat „Izgradnja sportske sale u Osnovnoj školi „Jastrebački partizani”, opština Merošina”.

Red pod UKUPNO menja se i glasi:

"

UKUPNO: 1.278.268.306,29

"

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva privrede.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print