Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
19.10.2017.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA FONDA ZA SOLIDARNU POMOĆ ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)


Na osnovu člana 248. stav 2. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16),

Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja sredstava Fonda za solidarnu pomoć

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i načinu korišćenja sredstava Fonda za solidarnu pomoć („Službeni glasnik RS”, broj 26/17), u članu 28. stav 4. briše se.

Član 2.

Posle člana 28. dodaje se član 28a, koji glasi:

„Deca poginulih i ranjenih policijskih službenika koja ostvaruju pravo na stipendiju po Pravilniku o uslovima i načinu korišćenja sredstava Fonda za solidarnu pomoć („Službeni glasnik RS”, broj 26/17), nastavljaju da ostvaruju to pravo po propisu po kom su pravo i stekli, s tim što moraju biti ispunjeni uslovi koji se odnose na redovno školovanje do navršene 26. godine života.”

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print