Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.08.2016.

ISPRAVKA PRAVILNIKA O PLANU UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2016)


Po sravnjenju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da se u Pravilniku o planu udžbenika, objavljenom u „Službenom glasniku RS – Prosvetnom glasniku”, broj 9/16, prilikom tehničke pripreme potkrala greška, pa se na osnovu člana 15. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS”, broj 45/13), daje

ISPRAVKA
Pravilnika o planu udžbenika

U Pravilniku o planu udžbenika („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 9/16), u potpisu donosioca Pravilnika, umesto reči: „prof. dr Desanka Radunović”, treba da stoje reči: „prof. dr Aleksandar Lipkovski”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print