Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.03.2018.

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)


Na osnovu člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopuni Pravilnika o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije

Član 1.

U Pravilniku o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije („Službeni glasnik RS”, br. 48/13 i 33/16), u članu 9. stav 2. menja se i glasi:

„Troškovi promocije oznake geografskog porekla odnose se na troškove nastupanja udruženja na domaćim i međunarodnim sajmovima, festivalima, izložbama i drugim promotivnim manifestacijama (troškovi učešća odnosno kotizacije na sajmu, festivalu, izložbi odnosno drugoj promotivnoj manifestaciji, troškovi zakupa štanda i obezbeđivanja strukture štanda, rashladnih uređaja i interne logistike, troškovi reklame na sajmovima, festivalima, izložbama odnosno drugim promotivnim manifestacijama i reklame u sajamskim odnosno drugim odgovarajućim katalozima, kao i troškovi smeštaja u cilju učešća na sajmovima, festivalima, izložbama odnosno drugim promotivnim manifestacijama) i troškove oglašavanja udruženja (reklamiranje oznake na televiziji, radiju, u časopisima, novinama i bilbordima, kao i putem flajera za datu oznaku) ukoliko je oglašavanjem izvršena promocija oznake geografskog porekla vina, odnosno promocija kvaliteta vina.”.

Član 2.

U članu 10. stav 2. posle reči: „međunarodnim sajmovima” dodaju se zapeta i reči: „festivalima, izložbama i drugim promotivnim manifestacijama (troškovi učešća odnosno kotizacije na sajmu, festivalu, izložbi odnosno drugoj promotivnoj manifestaciji, troškovi zakupa štanda i obezbeđivanja strukture štanda, rashladnih uređaja i interne logistike, troškovi reklame na sajmovima, festivalima, izložbama odnosno drugim promotivnim manifestacijama i reklame u sajamskim odnosno drugim odgovarajućim katalozima, kao i troškovi smeštaja u cilju učešća na sajmovima, festivalima, izložbama odnosno drugim promotivnim manifestacijama)”.

Član 3.

U članu 11. tačka 3) reči: „pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje” i reči: „rešenje o dodeli kontrolnog broja, odnosno” brišu se.

Član 4.

U članu 12. tačka 3) reči: „pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje” brišu se.

Član 5.

U članu 20. stav 5. tačka 2) reči: „rešenja o dodeli kontrolnih brojeva, odnosno” brišu se.

Član 6.

Član 23. menja se i glasi:

„Član 23.

Uprava za agrarna plaćanja posle upoređivanja podataka iz zahteva i priložene dokumentacije uz zahteve, kao i posle izvršenog kontrolnog pregleda od strane poljoprivrednog inspektora ukoliko za tim postoji potreba, donosi rešenje o pravu na korišćenje i isplati podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji i ovim pravilnikom.”.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print