Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
08.12.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)


Član 1.

U Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 63/06 – ispravka, 115/06 – ispravka, 101/07, 99/10, 108/13 i 99/14), u članu 10. stav 1. reči: "tužilaštvu, Republičkom javnom pravobranilaštvu i položaj načelnika upravnog okruga", zamenjuju se rečima: "tužilaštvu i Državnom pravobranilaštvu".

Član 2.

Naslov iznad člana i član 16. menjaju se i glase:

"2. Nagrađivanje državnog službenika po osnovu vrednovanja radne uspešnosti

Član 16.

Državnom službeniku kome je u dva uzastopna vrednovanja radne uspešnosti utvrđeno da je prevazišao očekivanja određuje se koeficijent veći za dva platna razreda u odnosu na koeficijent njegovog radnog mesta.

Uvećanjem koeficijenta za jedan platni razred nagrađuje se državni službenik kome je u dva uzastopna vrednovanja radne uspešnosti utvrđeno da je prevazišao očekivanja ili ispunio očekivanja, bez obzira na njihov redosled.

Uvećanjem koeficijenta za jedan platni razred nagrađuje se državni službenik kome je u tri uzastopna vrednovanja radne uspešnosti utvrđeno da je ispunio očekivanja."

Član 3.

Posle člana 21. dodaju se naslov iznad člana i član 21a koji glase:

"Koeficijent državnog službenika kod preuzimanja

Član 21a

Ako se državni službenik preuzima u drugi državni organ na radno mesto koje je razvrstano u isto zvanje, određuje mu se platni razred platne grupe koji je imao u državnom organu iz koga se preuzima.

Ako se državni službenik preuzima u drugi državni organ na radno mesto koje je razvrstano u neposredno više zvanje, određuje mu se prvi platni razred platne grupe u koju je svrstano to radno mesto.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako je koeficijent platnog razreda platne grupe u koju je svrstano radno mesto na koje se državni službenik preuzima niži od koeficijenta koji je državni službenik imao u državnom organu iz kojeg je preuzet, određuje mu se platni razred te platne grupe sa neposredno višim koeficijentom.

Ako se državni službenik preuzima u drugi državni organ na radno mesto koje je razvrstano u niže zvanje, određuje mu se platni razred koji je imao pre preuzimanja u platnoj grupi u koju je svrstano to radno mesto."

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od 1. januara 2019. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print