Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
04.03.2020.

Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji
("Sl. glasnik RS", br. 20/2020)


Član 1.

U Zakonu o oružju i municiji („Službeni glasnik RSˮ, br. 20/15 i 10/19), u članu 50. stav 1. reči: „do 5. marta 2020. godineˮ zamenjuju se rečima: „do 5. marta 2022. godineˮ.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.Zakon o oružju i municiji


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print