Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 7 od 28.02.2018.)


  • POSLOVNIK O NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA - POKRETNIH OBJEKATA I APARATA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 7/2018)
  • PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH PASA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 7/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex