Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 10/2021 od 15.03.2021.)


  • Naredba o utvrđivanju Operativnog plana odbrane od poplava za područje grada Užica za vode II reda u 2021. godini
  • Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Užica
  • Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja javnih parkirališta od strane povlašćenih korisnika


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex