Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Podneta inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju


Predsednik Udruženja građana "CarGo" predao je inicijativu Ustavnom sudu za pokretanje postupka zakonitosti i ustavnosti odredbi Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon, 83/2018 i 31/2019) koje se tiču korišćenje "prikrivenog islednika".

Zakonik o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019) primenu prikrivenog islednika ograničava na najteža krivična dela. Zato je za njegovo korišćenje potrebna naredba sudije, na obrazloženi predlog javnog tužioca, a prikrivenog islednika određuje ministar policije, direktor BIA ili VBA.

Prikriveni islednik regulisan je na jedan način u Zakoniku o krivičnom postupku, a na potpuno drugačiji u Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

- Ovakvo regulisanje u Zakonu o prevozu izvršena je povreda ne samo vladavine prava, već i jedinstva pravnog poretka. Ukoliko se ne poštuje jedinstvo pravnog poretka, onda svako u svom feudu može da donosi nepravedne zakone i šalje policiju da lomi rebra i lobanje ljudima. Legitimni zakoni su samo pravedni zakoni, zasnovani na Ustavu - ukazao je predsednik Udruženja građana "CarGo".

On je rekao da su uvereni u pozitivan odgovor na svoju inicijativu jer je Ustavni sud već zauzeo takvo stanovište i istakao da "ustavno načelo jedinstva pravnog poretka podrazumeva međusobnu usklađenost svih pravnih propisa".

CarGo je u maju mesecu podneo inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i saglasnosti sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

- Tačno je prošlo šest meseci od prethodne inicijative za ocenu celog zakona. Znamo da Ustavnom sudu treba vremena i da je pravda spora, ali dostižna. Međutim, podnošenjem nove inicijative za ovaj konkretni član čuvamo i Sud i sam Ustav od gaženja - ukazao je predsednik Udruženja građana "CarGo".

U inicijativi se predlaže da se pokrene postupak za ocenu ustavnosti ovog člana i da se donese odluka da član 147. stav 1. tačka 11. Zakona nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije.

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon, 83/2018 i 31/2019)

Član 147

Inspektor ima pravo i dužnost da u vršenju inspekcijskog nadzora: 

1) pregleda autobuse i putnička vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, kontroliše propisanu dokumentaciju za autobuse i putnička vozila (putne naloge, izvode licence, ugovore o lizingu i zakupu autobusa i putničkih vozila, saobraćajne dozvole, potvrde i drugu dokumentaciju za autobuse i putnička vozila kojima se obavlja prevoz); 

2) pregleda autobuske stanice i autobuska stajališta i dokumentaciju pružaoca usluga koja je u vezi sa obavljanjem delatnosti pružanja staničnih usluga; 

3) kontroliše da li je prevoznik prestao da ispunjava neki od uslova na osnovu kojih je izdata licenca za prevoz; 

4) kontroliše da li je pružalac staničnih usluga prestao da ispunjava neki od uslova na osnovu kojih je izdata licenca za pružanje staničnih usluga; 

5) kontroliše registrovane redove vožnje na osnovu kojih se obavlja domaći linijski prevoz, izdate dozvole i putne listove na osnovu kojih se obavlja međunarodni prevoz, ugovore o vanlinijskom prevozu sa putnim listovima, ugovore o posebnom linijskom prevozu sa spiskovima putnika i drugu dokumentaciju prevoznika u vezi sa obavljanjem delatnosti javnog prevoza; 

6) kontroliše spiskove lica koja imaju pravo na prevoz za sopstvene potrebe i drugu dokumentaciju privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili poljoprivrednika u vezi sa vršenjem prevoza za sopstvene potrebe; 

7) utvrđuje identitet prevoznika, posade vozila i drugih odgovornih lica za obavljanje prevoza kontrolom pasoša, ličnih karata i drugih odgovarajućih isprava; 

8) kontroliše prevozna dokumenta u obavljanju javnog prevoza i prevoza za sopstvene potrebe; 

9) kontroliše dokumentaciju privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika u vršenju poslova koji se odnose na posredovanje u zaključivanju ugovora o prevozu; 

10) kontroliše prevozne isprave korisnika prevoza;

11) nastupi kao anonimni korisnik usluge (prikriveni putnik) samo u slučajevima kada se korišćenjem drugih dokaznih radnji ne mogu prikupiti podaci od značaja za vršenje inspekcijskog nadzora ili bi to bilo znatno otežano, odnosno ukoliko osnovano sumnja da se radi o neregistrovanoj delatnosti, uz prethodno pribavljanje posebnog pisanog naloga za inspekcijski nadzor.

Izvor: Vebsajt Blic, E. B., 28.10.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija