Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: Deveta redovna skupština AK Beograda 22. aprila 2017. godine. Razmatranje Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Predloga zakona o uslugama


Predsednik Advokatske komore Beograda u skladu sa svojim ovlašćenjima iz odredbe člana 18. stav 2. Statuta Advokatske komore Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 93/2016), na predlog Upravnog odbora AK Beograda, saziva Devetu redovnu skupštinu Advokatske komore Beograda za 22.04.2017.godine (subota) koja će se održati u Centru Sava u Beogradu, Milentija Popovića 9, sa početkom u 11 časova.

Dnevni red:

1. Otvaranje sednice (izbor zapisničara),

2. Razmatranje stanja i zbivanja u advokaturi nakon donošenja Odluke Ustavnog suda RS kojom je utvrđeno da osporene odredbe Statuta Advokatske komore Beograda kojima je advokatima koji obavljaju advokatsku delatnost u advokatskom ortačkom društvu, a nisu članovi tog društva, uskraćeno pravo da biraju i budu birani za članove organa Advokatske komore Beograda, nisu u skladu sa Ustavom i zakonom,

3. Razmatranje Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Predloga zakona o uslugama.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 24.03.2017.
Naslov: Redakcija