Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OKRUGLI STO O NACRTU ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA 1. FEBRUARA 2018. GODINE


Ministarstvo finansija i Privredna komora Srbije, u okviru Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, organizuju okrugli sto na kome će biti prezentovana predložena rešenja.

Okrugli sto će biti održan 1. februara 2018. godine, sa početkom u 12:00 časova, PKS, Beograd, Resavska 15, sala 1.

Nacrtom zakona uređuju se naknade za korišćenje javnih dobara, obveznici plaćanja naknade, osnovice za plaćanje naknada, visina naknada, način utvrđivanja i plaćanja naknada, pripadnost prihoda od naknada, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje naknada za korišćenje javnih dobara.

Ministar finansija Dušan Vujović sa svojim saradnicima predstaviće Nacrt zakona, nakon čega je predviđena diskusija sa privrednicima po ovoj temi.

Kontakt: Gordana Tiodorović, T: 011 33 00 932, E: gordana.tiodorovic@pks.rs.

Izvor: Vebsajt Privredna komore Srbije, 30.01.2018.
Naslov: Redakcija