Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG IZMENA PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA: Republički geodetski zavod predložio Ministarstvu finansija novi tarifnik za 2017. godinu. Niže tarife za 15 usluga, znatno jeftinije dažbine i za sve one koji će legalizovati objekte


Usluge katastra mogle bi tokom 2017. godine da pojeftine u proseku za oko 40 odsto. Republički geodetski zavod (RGZ) je predložio nove tarife, za koje je dobio odobrenje resornog Ministarstva građevine saobraćaja i infrastrukture, ali se čeka i zeleno svetlo Ministarstva finansija.

Prema novom tarifniku, najviše bi se smanjila taksa za upis zabeležbe postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju i to za 55,3 odsto. Ona sada košta 6.710 dinara, a predložena cena za ovu uslugu je 3.000 dinara. Takse za upis posebnog dela objekta su 9.807 i 3.097 dinara, a uskoro bi trebalo da se prepolove i da budu 4.500 i 1.500 dinara.

Nove tarife za pojedine usluge naročito će obradovati građane koji su planirali u narednom periodu da ozakone nelegalno izgrađene objekte, jer će morati da plate neke od ovih taksa.

Naknada za promenu nastalu dogradnjom objekta sa upisom imaoca prava u korist dosadašnjeg imaoca bi trebalo da "padne" za 51,6 odsto, sa 5.161 na 2.500 dinara.

- Za promenu vrste prava ili oblika svojine na nepokretnosti građani sada plaćaju 5.161 dinar, a ukoliko nadležni odobre novi tarifnik cena će biti 3.000 dinara - navodi Gordana Zorić, načelnik Odeljenja za normativne i pravne poslove Republičkog geodetskog zavoda. - Upis prava već upisanog držaoca će umesto 4.129 koštati 2.500 dinara. Promena načina korišćenja zemljišta će biti 2.000 dinara, što je za 787 dinara manje u odnosu na važeću cenu.

Za deobu parcele plaćaju se takse od 5.367 i 2.168 dinara, a predložene cene novih su 4.000, odnosno 1.500 dinara. Za spajanje parcela na papiru, plaća se 3.097 i 1.290 dinara, a ako nadležni podrže predlog RGZ novi iznosi naknada će biti 2.000 i 800 dinara.

Među najskupljim stavkama trenutno su promene nastale izgradnjom ili dogradnjom objekta. Da bi upisali ove izmene građani izdvajaju 10.839 dinara. Posle pojeftinjenja, cena ovih usluga će biti po 5.500 dinara.

Da bi evidentirali novoizgrađenu garažu do 30 kvadratnih metara ili pomoćni objekat do 50 kvadrata, vlasnici moraju da izdvoje 5.075 dinara, a ubuduće će im trebati 2.500 dinara. Kada sruše deo ili ceo objekat, njegovo "brisanje" iz katastra plaćaju 1.032, a predložena tarifa je 800 dinara.

Promena imaoca prava na nepokretnosti se plaća 8.671 i 2.065 dinara, a u RGZ smatraju da bi trebalo da bude 5.000 i 1.500 dinara. Upis posebnog dela objekta nastalog deobom ili spajanjem po novom cenovniku će koštati 2.000 dinara.

Najskuplja taksa za građane je upis hipoteke, ali ona nije na spisku za pojeftinjenje. Ona je nužno zlo za buduće vlasnike stanova, koji uzimaju bankarske kredite. Za upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje u iznosu do šest miliona dinara, taksa košta 20.645 dinara, od šest miliona do 30 miliona plaća se 51.613 dinara, a od 30 do 60 miliona taksa staje 103.226 dinara. Ako se hipotekom obezbeđuje potraživanje koje premašuje 60 miliona dinara, naknada je 154.838 dinara.

RGZ shodno Zakonu o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US i 96/2015) naplaćuje naknadu u skladu sa Pravilnikom o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda ("Sl. glasnik RS", br. 116/2013, 5/2014 - ispr., 8/2014, 120/2014, 29/2015 i 35/2016), a novac od naknada, koji ubira RGZ, sliva se u republički budžet.

Izvor: Vebsajt Novosti, Z. Radović, 26.12.2016.
Naslov: Redakcija