Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I O JAVNIM PREDUZEĆIMA: Cilj izmena zakona je unapređenje izbornog procesa


Potpredsednik vlade i šef Radne grupe za saradnju sa OEBS-om i ODIHR-om Nebojša Stefanović najavio je još jedan paket mera za unapređenje izbornog procesa, inicijativu za izmene pojedinih zakona i predlog za parlamentarnu raspravu o REM-u.

Paket novih mera tiče se transparentnosti izbornog postupka, a cilj je bolje upoznavanje građana sa njihovim izbornim pravima i zaštitom tih prava, zatim dodatne obuke članova biračkih odbora, kao i unapređenja biračkog spiska.

Stefanović navodi da će biti predloženo da se pokrene proces izmene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US), Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 123/2014), kao i Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016).

- Takođe, iniciraćemo i raspravu u Narodnoj skupštini Republike Srbije o radu REM-a - rekao je Nebojša Stefanović.

Vlada Republike Srbije je donela zaključak kojim je - svim članovima vlade, državnim sekretarima, direktorima posebnih organizacija, direktorima službi vlade i svim drugim državnim službenicima na položaju, direktorima i drugim rukovodiocima u javnim preduzećima i javnim ustanovama, funkcionerima u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave - ukazala na obavezu poštovanja člana 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije koji se tiče izbornog procesa.

Izvor: Vebsajt Blic, 25.09.2019.
Naslov: Redakcija