Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti podnelo inicijativu za ocenu ustavnosti odredaba Zakona o privrednim komorama, koje propisuju obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije. Inicijativu podržava Asocijacija malih i srednjih preduzeća koja poziva na bojkot uplata članarina, do izjašnjenja Ustavnog suda


Zakonska obaveza da svi privrednici plaćaju članarinu Privrednoj komori Srbije je protivustavna. To tvrdi Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti koje je Ustavnom sudu podnelo inicijativu za ocenu ustavnosti spornih odredaba Zakona o privrednim komorama ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015), koji počinje da se primenjuje od 1. januara 2017. godine i kojim bi svi privrednici plaćali članarinu po stopi od 0,19% bruto zarade zaposlenih.

- Sporne odredbe su u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) zajamčenim pravom da se ostane van svakog udruženja, sa Ustavom definisanom slobodom preduzetništva koja isključuje mogućnost ovakvog oblika udruživanja i sa praksom Evropskog suda za ljudska prava prema kojoj članstvo u udruženjima u kojima pretežu privatno-pravni elementi, poput PKS, ne može biti obavezno - ističe Savo Manojlović, predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.

Ovoj inicijativi pridružili su se i sami privrednici. Milan Knežević, predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća poziva svoje kolege na bojkot uplata članarina, sve dok se Ustavni sud ne izjasni.

- Mi ćemo da procenimo šta je naš interes, a ne da nam nameću obavezno članstvo u PKS koja nikad, od izbijanja krize krajem 2008. godine, nije stala uz privrednike i podigla glas protiv redovnih podizanja nameta - ističe Uroš Momirović, generalni direktor jedne modne kuće. Predrag Sanader, preduzetnik, kaže: - Ako nam država ukine mogućnost izbora, ljudi poput mene neće imati razloga da ostanu u Srbiji.

ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)

V ČLANOVI PRIVREDNIH KOMORA

Član 10

Članovi Privredne komore Srbije, u skladu sa ovim zakonom, su svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije.

Pravna lica iz stava 1. ovog člana postaju članovi Privredne komore Srbije upisom u Registar privrednih subjekata, u skladu sa posebnim zakonom, kojim se uređuje postupak registracije.

Fizička lica iz stava 1. ovog člana su članovi Privredne komore Srbije preko opštih udruženja preduzetnika. Opšta udruženja preduzetnika su kolektivni članovi Privredne komore Srbije.

Zadruge su kolektivni članovi Privredne komore Srbije preko zadružnih saveza. Kolektivni članovi Privredne komore Srbije mogu biti udruženja i društva, organizacije koje obavljaju delatnost u oblastima zdravstvene, socijalne, boračke, odnosno invalidske zaštite, društvene brige o deci i drugim oblastima, kao što je socijalna sigurnost, obrazovanje, nauka, kultura, fizička kultura, kao i organizacije koje svojom delatnošću unapređuju rad i poslovanje privrednih subjekata ili su u oblastima koje su utvrđene zakonom.

Kolektivni članovi Privredne komore Srbije mogu biti i ugovorne privredne komore.

Članovi Privredne komore Srbije, koji imaju sedište, odnosno koji obavljaju delatnost na teritoriji autonomnih pokrajina, u skladu sa ovim zakonom, istovremeno su i članovi privrednih komora autonomnih pokrajina.

Članovi Privredne komore Srbije imaju jednaka prava i obaveze.

Članovi Privredne komore Srbije ostvaruju svoje interese preko granskih udruženja, opštih udruženja preduzetnika, kao i preko izabranih predstavnika u organima.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. K., 28.09.2016.
Naslov: Redakcija