Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI: Predviđeni su rodno senzitivni udžbenici u školama, nestanak mizoginog i seksističkog rečnika iz medija, više žena na rukovodećim pozicijama, jednake plate za muškarce i žene na istom poslu. Ko bude tužio po osnovu rodne diskriminacije biće oslobođen plaćanja troškova postupka unapred. Novčane kazne za poslodavce, kao i za nosioce javne vlasti, koji budu kršili odredbe zakona iz oblasti zapošljavanja iznosiće od pola miliona do milion i po dinara. Kazne koje će plaćati političke stranke, sindikalne organizacije i strukovna udruženja, ukoliko ne obezbede ravnomernu zastupljenost muškaraca i žena, su od 300 hiljada do milion dinara


U pripremi je Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti , čiji je cilj da uspostavi ravnotežu između mogućnosti koje se pružaju muškarcima i ženama. Iako brojčano u prednosti, žene su u brojnim sferama života u Srbiji manje zastupljen pol.

U Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost kažu da je posle dve i po godine rada na njemu, zakon spreman za usvajanje. Kakve novine zakon donosi?

Rodno senzitivni udžbenici u školama, nestanak mizoginog i seksističkog rečnika iz medija, više žena na rukovodećim pozicijama, jednake plate za muškarce i žene na istom poslu. To je ono što po usvajanju Zakona o rodnoj ravnopravnosti treba da postane realnost.

"Recimo ukoliko želite da se negde zaposlite ili date svoju biografiju, Zakonom će biti zabranjeno da treba da priložite sliku, da se od vas traži kako treba da izgledate, ili da vas bilo ko od potencijalnih poslodavaca pita da li ćete imati decu, kada ćete se udati, da li ste udati i tako dalje", kaže ministarka Zorana Mihajlović, koja je na čelu vladinog Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.

Takođe, poslodavac neće smeti da otpušta ženu kada zatrudni, da je po povratku na posao premesti na nižu poziciju, da sprečava njen napredak u karijeri kada je odsutna zbog brige o dec ii porodici.

Tačno 40 posto predstavnika manje zastupljenog pola, odnosno žena, moraće da bude na rukovodećim pozicijama u javnom sektoru, političkim strankama, kao i na listama kandidata na izborima.

"Mi kao ženska organizacija se priključujemo inicijativi ženskih organizacija Evrope koje traže 50-50, ali hajde da počnemo i od 40, da se poveća i da to bude obaveza na svim nivoima, a ne kao što je bilo do sada samo 1/3 u Narodnoj skupštini, a onda shvatite da imate samo 9 posto predsednica opština ili gradonačelnica u Srbiji, što je sramotno. I opet imate manje od 30 posto u svim drugim nivoima vlasti, pa počevši i od Vlade", navodi Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.

Da neće biti kao do sada, veruju u Ženskoj platformi za razvoj Srbije, koja je učestvovala u izradi novog Nacrta zakona.

"U ovom zakonu imamo kaznene odredbe, odnosno sankcije za one koji zakon ne primenjuju što nismo imali u prethodnom Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti, i ovaj put se to odnosi i na organe javne vlasti što mislimo da je fer, i što je bilo posebno važno, da ne može samo na poslodavce da se odnosi, nego i na državu, koja sama propisuje zakon i treba da ga primenjuje", kaže Višnja Baćanović iz Ženske platforme za razvoj Srbije.

Ko bude tužio po osnovu rodne diskriminacije biće oslobođen plaćanja troškova postupka unapred.

Novčane kazne za poslodavce, kao i za nosioce javne vlasti, koji budu kršili odredbe zakona iz oblasti zapošljavanja iznosiće od pola miliona do milion i po dinara.

Kazne koje će plaćati političke stranke, sindikalne organizacije i strukovna udruženja, ukoliko ne obezbede ravnomernu zastupljenost muškaraca i žena, su od 300 hiljada do milion dinara.

U pripremi Nacrta zakona učestvovala su sva ministarstva, nezavisne institucije, nevladine organizacije. Na ovu verziju nema primedbi, osim iz Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja koje smatra da ono treba da bude nadležno za njegovo donošenje. Bez obzira na to, Zorana Mihajlović kaže da će se zakon u ovoj formi naći na sednici Vlade Republike Srbije za manje od dve nedelje.

Izvor: Vebsajt N1, Neda Kurjački, 27.08.2017.
Naslov: Redakcija