Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ČETVRTI DAN SAVETOVANJA KOMPANIJE PARAGRAF NA ZLATIBORU, 26-29. MAJ 2019. GODINE, "NOVINE I PRIMENA OPŠTIH I FINANSIJSKIH PROPISA U JAVNOM I U PRIVATNOM SEKTORU": Razmatrane teme koje se tiču javnih nabavki, kao i carinskog i deviznog poslovanja


U okviru višednevnog Savetovanja kompanije Paragraf, koje se održava na Zlatiboru, u periodu od 26. do 29. maja, pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru", četvrtog dana savetovanja, 29. maja 2019. godine, održana su predavanja za učesnike iz javnog i privatnog sektora.

Za učesnike iz javnog sektora ceo dan je bio posvećen razmatranju tema koje se odnose na javne nabavke.

U okviru prvog predavanja, koje je održala Dragana Đinđić, licencirani službenik za javne nabavke i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru", tema je bila Nacrt zakona o javnim nabavkama - osnovne odredbe, izuzeci od primene zakona, vrste postupaka javnih nabavki.

Druga tema bila je sprovođenje postupka javne nabavke - od odluke o sprovođenju postupka do realizacije ugovora, prema Nacrtu zakona o javnim nabavkama, koju je prezentovao Branimir Blagojević, bivši član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Treće predavanje u okviru tema za javni sektor, koje je održala Natalija Radošević, Akademska Mreža Republike Srbije, licencirani službenik za javne nabavke, obuhvatalo je aktuelne stavove nadležnih organa - najčešće nedoumice u fazi stručne ocene ponuda prema važećem Zakonu o javnim nabavkama.

Za učesnike iz privatnog sektora održana su predavanja na temu carinskog i deviznog poslovanja.

U okviru prvog predavanja, koje je održao Dragan Simić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Specijalis za carine" teme su bile novine u sprovođenju carinskih postupaka i primena novog Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018).

Drugo predavanje za privatni sektor održala je Branka Đorđević, rukovodilac Grupe za platni sistem (Ministarstvo finansija - Sektor za finansijski sistem), a izlagala je na temu kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata, kao i menjačkog poslovanja; Uslovima i načinu odobravanja finansijskih zajmova nerezidentima i davanja sredstava obezbeđenja.

Izvor: Redakcija, 29.05.2019.