Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA: Potvrda o životu i dalje se besplatno može dobiti u filijalama Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Nemoćni i nepokretni penzioneri, koji nisu u mogućnosti da potvrdu besplatno overe u filijalama Fonda PIO, moraće da angažuju notara, da im tu uslugu pruži u kućnim uslovima


Da bi dokazali da su živi i tako nastavili neometano da primaju penzije, penzioneri Potvrdu o životu i dalje besplatno mogu da dobiju u filijalama Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, potvrđuju u PIO fondu.

Time su otklonjene sve spekulacije koje su proteklih dana zbunile penzionere, a prema kojima se ova životna potvrda od 1. marta 2017. godine može dobiti samo kod notara, uz plaćanje od oko 3.240 dinara.

U PIO fondu objašnjavaju da potvrdu o životu za korisnike koji, po zahtevu inostranih zavoda, fondova ili Fonda PIO moraju povremeno da ih dostavljaju, mogu dobiti u svim filijalama Fonda PIO besplatno, kao i do sada.

Potvrda o životu dostavlja se da bi korisnik koji ima prebivalište u drugoj državi dokumentovao da je živ, odnosno, da bi se neometano nastavila isplata penzija i ostalih prava.

 To je način da se izbegnu moguće zloupotrebe, ili preplate penzija, budući da nije redak slučaj da onaj ko je ovlašćen da za drugog prima penziju, nastavi da je dobija i posle smrti penzionera.

Kako bi se sprečila takva zloupotreba, potvrda o životu je pravi dokaz, potvrđuju u PIO fondu.

Strani fondovi ili zavodi za penzijsko osiguranje traže od korisnika da im jednom godišnje dostavljaju potvrde o životu i to najčešće krajem, početkom ili sredinom godine.

Potvrde o životu penzioneri su mogli da, osim u filijalama PIO fonda, overe u opštinama i sudovima, kao i kod notara gde se to plaća.

Nemoćni i nepokretni penzioneri, koji nisu u mogućnosti da potvrdu o životu besplatno overe u filijalama Fonda PIO, moraće da angažuju notara, da im tu uslugu pruži u kućnim uslovima, objašnjavaju u Penzijskom fondu.

Ove potvrde šalju se i elektronski, tako što se unose lični i podaci o mestu stanovanja penzionera i JMBG, na osnovu čega se utvrđuje identitet.

Takođe, bilo je nedoumica u vezi sa naplatom overe dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava na tuđu negu i pomoć.

Overa potpisa i prepisa ili fotokopije se ne plaća, između ostalog, za isprave koje se koriste za ostvarivanje prava iz domena socijalne zaštite, u šta spada i pravo na tuđu negu i pomoć. Oslobođenje od plaćanja nagrade za overu potpisa i prepisa ili fotokopije regulisano je odredbama Javnobeležničke tarife ("Sl. glasnik RS", br. 91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016 i 17/2017).

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016 i 17/2017)

Oslobođenje od plaćanja nagrade za overu potpisa i prepisa ili fotokopije i umanjenje nagrade za overu prepisa ili fotokopije

Tarifni broj 10a

Nagrada za overu potpisa i prepisa ili fotokopije ne plaća se za sledeće akte:

a) koji se koriste za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i za akte u pokrenutom postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja;

b) koji se odnose na upis u predškolske ustanove obrazovanja i vaspitanja, ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao i za prvi upis u visokoškolske ustanove;

v) koje nezaposlenim licima treba da posluže za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu.

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, u roku od šest meseci od izdavanja originala, nagradu za overu prepisa ili fotokopije, plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od nagrade utvrđene ovom tarifom.

Izvor: Vebsajt Politika i Novosti, 28.03.2017.
Naslov: Redakcija