Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA: Naknada se ne plaća za akte koji se koriste za ostvarivanje prava u skladu s propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici s decom, kao i u pokrenutom postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja. Besplatna je i overa dokumenta za upis u vrtiće, škole i prvi put na fakultet, kao i za nezaposlene koji overavaju dokumenta potrebna za zapošljavanje. Overa prepisa ili fotokopija isprava besplatna je i za ostvarenje invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata


Dokaz da su još uvek živi i da mogu da nastave da primaju inostrane penzije, penzioneri od 1. marta 2017. godine moraju da plate čak 3.240 dinara. Za mnoge usluge koje su donedavno bile besplatne od početka ovog meseca najstariji moraju da izdvoje po nekoliko hiljada dinara, jer su sada za njih zaduženi samo javni beležnici.

Do pre mesec dana ove potvrde izdavali su opštinari i nisu naplaćivali ni izlazak na teren. Notari tu uslugu naplaćuju, pa potvrda o životu da je nepokretan penzioner živ - mora da se plati. Od ukupnog iznosa izlazak na teren košta 2.700 dinara, a sama potvrda 540. Za overu potpisa kod notara neophodno je izdvojiti 360 dinara, od čega je 60 dinara PDV, a 300 je nagrada beležnika, od koje 30 odsto ide ponovo državi na ime poreza.

- Potvrde o životu su dokaz da je penzioner još u životu i da isplata penzija nesmetano može da se nastavi. Ukoliko ovaj papir ne dostavi u određenom roku isplata će biti obustavljena. Zato zahtev stranih fondova o dostavi potvrde o životu treba obavezno ispoštovati - kažu u Zavodu za socijalno osiguranje.

Slična je situacija i sa papirima za ostvarivanje prava na tuđu negu i pomoć, koja je bila besplatna u opštinama, a sada za nju mora da se plati, kao i za medicinsku dokumentaciju za podnošenje zahteva za invalidninu ako se prilažu overene fotokopije dokumenata.

Nije redak slučaj da posle smrti penzionera neko od njegovih rođaka, ko ima ovlašćenje, nastavi da podiže penziju preminulog. Kako bi se takve situacije izbegle, Fond PIO penzionerima iz Srbije koji su deo staža ostvarili u inostranstvu, a deo ovde i žive u Srbiji, besplatno izdaje potvrde o životu i šalje ih elektronskim putem. U elektronsku potvrdu unose se lični podaci o penzioneru, mestu stanovanja, JMBG i na osnovu čega se utvrđuje identitet (lična karta, pasoš), a potpisuje ga i pečatira ovlašćena osoba Fonda.

Izmenama i dopunama Javnobeležničke tarife ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017) predviđeno je da se naknada ne plaća za akte koji se koriste za ostvarivanje prava u skladu s propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici s decom, kao i u pokrenutom postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja. Besplatna je i overa dokumenta za upis u vrtiće, škole i prvi put na fakultet, kao i za nezaposlene koji overavaju dokumenta potrebna za zapošljavanje. Overa prepisa ili fotokopija isprava besplatna je i za ostvarenje invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 25.03.2017.
Naslov: Redakcija